Help
Index

 Maarten Maartensz:    Philosophical Dictionary | Filosofisch Woordenboek                      

 R - Respect


 
Respect: Doen alsof een ander een behoorlijk mens zou zijn.

De deugd aller deugden in Nederland is respect. De reden dat deze deugd zo populair is is vooral dat zo héél weinig Nederlanders enig werkelijk zelf-respect hebben (overigens gewoonlijk geheel terecht), en dat zo héél veel Nederlanders een leven van hypocrisie en conformisme leiden, en dit ook graag dwingend zouden opleggen aan anderen. (Zie: Features of moral norms)

Multatuli was hier heel helder over: Pygmeeën, Roeping, Menselijk, Leer dit, Hoogmoed.

Doorsnee Nederlanders vinden het heel beledigend als een ander niet respectvol is, en nog beledigender om te horen dat hun eigen respect gewoonlijk op angst, lafheid, conformisme, en overige zwakheden neerkomt, en bovendien bijna altijd gelogen is. Toch is Nederland uniek in dat in de Tweede Wereldoorlog meer dan 1% van de Nederlandse bevolking kon worden vermoord, vanwege het respect en conformisme van de grote meerderheid der volwassen toen levende Nederlanders, en de hulp bij de voorbereiding tot die massamoord (uiteraard geheel Neerlands-moreel geloochend na 5 mei 1945 door alle betrokkenen, waarvan de meesten inderdaad vanaf april of mei 1945 in Het Verzet zaten). Hun kinderen en kleinkinderen Karremans zijn zeker niet moreler, beter, eerlijker of moediger, maar gewoonlijk wel héél bijzonder respectvol, voor wie ze niet denken aan te kunnen.

Hier is de summa van Neerlandse heldenmoed, moraal, respect en medemenselijkheid (lt-kol. Karremans, Nederlands Held en voorbeeld-militair):

"There are no good guys. There are no bad guys. Mladic is my colleague. Please don't shoot the piano-player."

Nederlandse moraal te velde, vol respect, en precies wat 9999 van de 10000 Nederlanders ook gezegd of gedaan zouden hebben, in de positie van de Nederlandse Deugdheld aller Deugdhelden.

Een gevolg van een en ander - "Normen En Waarden" heet dit, in het Neerlands van MP Balkenende, Eerste Aller Neerlanders - is dat er in Nederland geen publieke discussie kan worden gevoerd over morele of ethische kwesties zonder hordes poserende schijnheilige leugenaars, die "moraal" alleen beleven, en waarschijnlijk ook alleen kùnnen beleven, als conformist, op het laagste niveau van moraliteit, naar eigen gevoelens moreel geheiligd als Goed vanwege Gewoonheid, en dus zonder gelieg, bedrog, geposeer, gehuichel, en al het andere dat in Neerland "moreel" heet.

Trouwens... als ik het, heel respectvol natuurlijk, mag zeggen: De Neerlandse moraal is al eeuwen welbekend, bij buitenlanders: "Dutch treat", "Dutch courage", "Dutch uncle".

Een deugd nauw verwant aan Respect is Loyaliteit.
 


Zie ook: Acteur, Authenticiteit, Bescheidenheid, Cant, Conformisme, Gelijkheid, Gelijkwaardigheid, Hypocrisy, Ideologie, Levenslessen, Leugen, Mens, Ordinary men, Rollenspel, Totalitair, Volgeling


Literatuur:

ME in Amsterdam, Multatuli, Nedernieuws, Nederlog,
 

 Original: Sep 20, 2007                                                Last edited: 24 October 2007.   Top