Help
Index

 Maarten Maartensz:    Philosophical Dictionary | Filosofisch Woordenboek

 L - Levenslessen

 

Levenslessen: Epigrammatische samenvattingen van realistische dus enigszins cynische regels hoe maatschappelijk te (over)leven - "how to make friends, gain influence and be a real and popular phoney".

1. Ht recept voor maatschappelijk geluk, welstand en status: " let op uw zeggen, meer dan op uw doen, en het zal u wlgaan ". (Multatuli, 374)

Doe wat je wilt - bedrieg je buren, veracht de dominee, schop je vrouw, trap je medemensen ... maar doe het altijd met een uitgestreken braaf en fatsoenlijk gezicht, uit naam van de waan van de dag, met keurige kleren en zonder ooit uitgesproken kritiek te leveren op wie ook van enig aanzien "en het zal u wlgaan in den winkel". Z is het en zo is het altijd geweest, en dit zal pas veranderen als de menselijke doorsnee intelligenter is dan ze tot nu was. Tot dan zal de leugen de basis van het maatschappelijke zijn.

2. Chesterfield's bronzen regel: "If you want to be pleased, please!"

3. Boeddha's diagnose: "Stupidity and egoism are the roots of all vice."

4. Ovidius' dictum: "Video meliora proboque, deteriora sequor" = "Ik zie het betere en stem doe dat het beter is, maar doe het slechtere" - omdat het lekkerder, veiliger, normaler, beter betalend, of populairder is.

5. Voltaire's constatering: "If we believe in absurdities, we shall commit atrocities". Dit is een fraaie 18e-eeuwse samenvatting en verklaring van de veel van de menselijke geschiedenis.

6. Lord Action's conclusie: "All power corrupts; absolute power corrupts absolutely. All great men are bad." (Aldus luidt de samenvatting van de lessen der geschiedenis van de Engelse geschiedkundige Lord Acton, uit 1895. Met "grote mannen" bedoelde hij niet Newton, Shakespeare of Euler, maar politieke leiders en religieuze voorgangers.)

7. Latijnse wijsheid: "Mundus vult decipi" - de mensen willen bedrogen worden, en het meeste denken van de doorsnee is wensdenken. Vandaar dat willen, net zoals de grote meerderheid hun meningen afschermt tegen kritiek in plaats van ze zelf zorgvuldig te proberen te testen en zo mogelijk weerleggen.

8. Maartensz' vaststellingen: "De grootste gruwelen worden verricht uit naam van de hoogste idealen" en "Waar publiek wordt gesproken, wordt publiek gelogen."

9. Swift's uitroep (hoogst onpopulair onder de grote democratische meerderheid der laagbegaafden, waarachtig gelovigen en fanaten van allerlei slag): "Most men are as fit to think as they are fit to fly".

10. Maartensz' verbeterde receptuur voor social geluk en populariteit: "If in Rome do as the Romans do - if amongst cannibals, do as the cannibals do".

11. Maartensz' morele samenvatting van morele normen: "In terms of their very own publicly maintained moral norms nearly all men are bad nearly all of the time." Zie 4 en 9, voor een verklaring. Anders gezegd: "Er zijn heel weinig morele helden, en heel veel morele huichelaars."

 

 


Zie ook: Chesterfield, Leugen


Literatuur:
Chamfort, Juvenal, Multatuli, Rochefoucauld

 Original: Aug 8, 2004                                                 Last edited: 12 September 2005.   Top