<


 

Help
Index

 Maarten Maartensz:    Philosophical Dictionary | Filosofisch Woordenboek                      

 C - Collega

 

Collega:(genus Neerlandicus(?)): Medemens werkzaam in dezelfde organisatie, gekenmerkt door de allerhoogste menselijke perfectie, intelligentie, integriteit, en moraal.

Een collega staat voor een collega altijd boven de wet, boven de moraal, boven alles wat enig niet-collega kan menen, omdat collegaas tot Ons behoren, en altijd menselijk perfect, en moreel en wettelijk schuldeloos en blaamloos zijn.

Wie een collega van een collega kritiseert, in het bijzonder als niet-collega, positioneert zich daarmee vanzelfsprekend als Untermensch, in de ogen van alle collegaas van de collega, die weten hoe hun brood besmeerd wordt, en riskeert zijn of haar leven, gezondheid of baan en pensioen.

Er is, in het menselijke, geen hoger, beter, voorbeeldiger, redelijker, rationeler, behoorlijker, integerder, intelligenter of geleerder medemens dan een collega, natuurlijk altijd behalve - respect moet er zijn! - de baas van de collega en diens bazen, volgens alle collegaas en hun bazen.

Wie Übermenschen wil leren kennen, in hun volle menselijke morele en intellectuele glorie, moet collega worden, en zal evenveel Übermenschen leren kennen als collegaas.

In Nederland is het sinds dekaden zo geregeld dat ieder collega van ieder ambtelijk collega, volgens de Nederlandse wet en de Hoge Raad, boven de wet staat, volgens het zogenaamde Pikmeer-arrest, dat wettelijk garandeert, in alle gelijkwaaardigheid en menselijkheid, dat geen enkele ambtenaar enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft, tenzij hij of zij zo dwaas geweest is een collega te kritiseren, waarna hij of zij vogelvrij is, natuurlijk - volgens collegaas - in zijn of haar eigen hoogste menselijke eigen belang.

Wie te horen krijgt, van een collega van een collega, dat "u kritisééért mijn collega" kan er zeker van zijn dat hij of zij effectief z'n doodsvonnis heeft getekend, dat alleen niet tot uitvoer wordt gebracht vanwege mogelijk bijkomend ongemak voor de collegaas.

Wie als collega de dwaasheid begaat collegaas te kritiseren, in het bijzonder wanneer hij of zij dat doet volgens de wet of de moraal, wordt onmiddellijk bekend onder z'n collegaas als 'matennaaier', en is de eerste in de rij om door al z'n collegaas genaaid te worden, met de meest moreel en humaan klinkende redenen.

Er gaat onder collegaas niets boven collegaas, en wie dit niet accepteert krijgt alle collegaas over zich heen: De wet van de collegaas luidt immer 'Unsere Ehre heisst Treue!", en wie dat tegenstaat verdient géén colllega te zijn, en behoort collegiaal streng bestraft te worden.

 


Zie ook: Features of Moral Norms, Group, Groupthinking, Hulpverlener, Loyaliteit, Mens, Ordinary men, Us, We


Literatuur:

Browning, Goffman, Laqueur, Maartensz

 

 Original: Oct 19, 2007                                                     Last edited: 12 December 2011.   Top