Help
Index

 Maarten Maartensz:    Philosophical Dictionary | Filosofisch Woordenboek                      

 A - Autoriteit

 

Autoriteit: Leider, voorganger, machthebber.

Er zijn veel soorten autoriteiten, maar een tweetal onderscheidingen zijn handzaam.

1. Autoriteit door macht of door invloed: Er zijn voorgangers die hun leiderschap uiteindelijk aan militaire, politieke of andere vormen van macht en geweld danken, en voorgangers die hun eminentie danken aan hun vermogen de meningen van anderen te be´nvloeden. Deze laatste vorm van autoriteit wordt vaak invloed genoemd.

2. Echte en valse autoriteit: Er is echte en valse autoriteit. Echte autoriteit is gebaseerd op echte macht, kracht of kennis, en althans in die zin waarachtig en legitiem, hoe misleid of slecht ook, terwijl valse autoriteit gebaseerd is op een voorwendsel van macht, kracht, kennis of inzicht of op het onvermogen of de onwil van degenen die misleid worden dit te doorzien.

Het overgrote deel van de autoriteit over meningen - invloed -  is gebaseerd op valse autoriteit: Zelfs als de dokter volkomen eerlijk is en niets verzwijgt (een conjunctie van aannames die zelden waar zal zijn, maar dit terzijde) dan nog heeft de patiŰnt niet de medische kennis om z'n oordelen te begrijpen.

Afgezien van eerlijke autoriteiten over zekere opinies, die bestaan maar zeldzamer zijn dan doorsnee men graag gelooft: De gewone gang van zaken waar van politiek of religie gesproken wordt komt neer op dom bijgeloof en volgelingschap, gewoonlijk grotendeels ge´nspireerd door wensdenken.

Een belangrijke reden is het gebrek aan algemene ontwikkeling van het publiek - veel leugens en poses van politici en priesters zouden doorzien kunnen worden door het bedrogen publiek als dit wat meer moeite had gedaan zichzelf te informeren over de zaken waarover hun bedriegers spreken, of althans over de voorwaarden waaronder een argument rationeel is.

 


Zie idee 73, 74. Zie ook: Acteur, Doorsnee, Eerlijkheid, Ideologie, Leugen, Totalitair, Volgeling, Waarheid.


Literatuur:

Multatuli, Goffman

Original: Jul 25, 2004                                                  Last edited: 15 September 2007.   Top