">

 

Maarten Maartensz

   Philosophy - Philosophers- Etienne de la Boétie

 

 

 


 

 


Welkom op mijn De la Boétie paginaas!

 Etienne de la Boétie
1530-1563

De la Boétie was een Fransman die bijzonder goed bevriend was met Montaigne, en die ca. 1550 één van de scherpzinnigste en zinnigste teksten over de menselijke en sociale grondslagen van de macht en van machthebbers schreef die ik ken.

Ik heb delen uit een eerdere Nederlandse vertaling van deze tekst gebruikt om een Amsterdamse machthebber die feitelijk voor de Amsterdamse drugsmafia en zichzelf werkt tot rede te brengen of tot antwoord te bewegen - zie: Mijn eigen eerdere gebruik van delen van een eerdere vertaling - maar deze menselijke dégeneré drijft mij liever de dood in dan mij te antwoorden, waartoe hij wettelijk, moreel en menselijk verplicht is.

Maar nee, want de gemeente Amsterdam wordt sinds 1970 bestuurd door Colleges van Burgemeesters en Wethouders die besturen voor de Amsterdamse drugsmafia en zichzelf, en die dat doen uit naam van de hoogste idealen, ter bevrediging van hun allerlaagste lusten.

Hier zijn dan eerst wat achtergrond gegevens bij de dit alles bijzonder goed verklarende tekst van De la Boétie, namelijk wat betreft de vertaling die ik gebruikte voor mijn uitgave'; een goede Engelse vertaling van dezelfde tekst; mijn eigen eerdere gebruik ervan; en een link naar een overzicht van mij van uitstekende of althans belangrijke politieke teksten:

Omdat mijn gezondheid totaal geruïneerd is, ook met genotzuchtige persoonlijke opzet, door de tirannieke en verbeeste bestuurders van de gemeente Amsterdam en de gemeente-universiteit van Amsterdam geschiedt mijn uitgave van De la Boétie's tekst met mijn noten in stappen:

  1. De volledige tekst - eerste uitgave op mijn site 26 juli 2009
  2. Mijn noten erbij - als en wanneer mijn gezondheid dat toelaat

Maar ik kan - met mijn familie-achtergrond, mijn intellect, mijn moed, en mijn ervaringen in Amsterdam en met Nederlanders, de afgelopen 32 jaar van mijn invaliditeit, waarbij ik geen enkele hulp had of heb, omdat dit de mafiose machthebbers van de Gemeente en de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam zo bijzonder goed uitkomt, wil ik alvast één punt opmerken, ook met verwijzing naar het stuk op mijn site dat al jaren het meest neergeladen wordt, namelijk

informeren dat één van mijn hoofdstelling zal zijn dat de voornaamste achtergrond genetisch is:

Mensen en machthebbers zijn in meerderheid zo, en één van mijn doelen, die ik bij mijn leven niet zal beleven, is te bevorderen dat de genetica die de (over)grootouders en personen van mr.dr. Cohen, drs. Oudkerk, mr. Asscher, mr. Salomons, en mr. Van de Pol (onder vele anderen) zo bewijsbaar zo beestachtig maakten, en mijn ouders en grootouders zo bewijsbaar niet, is dat dit aan hun en mijn genen ligt, en dat er waarachtige beestmensen of Untermenschen zijn (overigens niet raciaal of etnisch maar familiaal bepaald) die precies om die reden, zoals De la Boétie al zag, die 420 jaar voor mijn geboorte werd geboren, machthebbers, tirannen, of grage kampbeulen of martelmeesters worden.

Mijn evidentie, verzameld in 40 jaar onderzoek naar de menselijke grondslagen van fascisme en terrorisme laten mij geen andere rationele hypothese als best mogelijke verklaring voor de reden van het feit dat

"History is little else but the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind" (Gibbon)

Die reden is uiteindelijk dat de grote - dommocratische - meerderheid van moreel en intellectueel laagbegaafden zich bij voorkeur laat besturen door personen die het best omschreven kunnen worden als beestmensen, en waarvan velen kennelijk constitutioneel geen geweten en geen empathie hebben, maar wel een ongewoon groot vermogen tot huichelen, liegen, bedriegen en poseren, gewoonlijk gemotiveerd door machtswellust, hebzucht en persoonlijke wreedheid.

Een uitstekende achtergrond bij zowel De la Boëtie's tekst als bij mijn visie daarop wordt gegeven door de Engelse Wikipedia-artikelen over Stalin en zijn zeer gewillige beestmenselijke uitvoerders, zoals Yagoda, Yezhov, Beria, Abakumov en Blokhin.

En zoals drs. Ed van Thijn en het totale wetenschappelijk personeel van de UvA al veertig jaar uitdragen in gelijkwaardig koor van gelijkwaardigen:

In Amsterdam zijn de gelijkwaardigen van genoemden al veertig jaar aan de macht, uit naam van de idealen van de Februaristaking, dus heldhaftig, vastberaden, barmhartig, als een waarachtige concentratiekamp-beul.

last update: 17-Nov-2009