Email van de UvA:

       Naar Index - Overzicht Bijlages

Ik trof dit - tot mijn schrik - in mijn electronische postbus, op vrijdag 28 februari 1997. Lectori Salutem - de lezer heil!:


Date: Fri, 28 Feb 97 13:09:18 CET
From: [email protected]
Subject: claim
To: [email protected]
 
Geachte heer Maartensz,
 
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief d.d. 17 december 1996
aan het College van Bestuur.
De universiteit pleegt aan haar gerichte correspondentie via de post
te beantwoorden en niet via een openbaar medium als Internet. In uw
geval willen wij daarop geen uitzondering maken. Indien u een antwoord
op uw brief wenst te ontvangen zult u derhalve - schriftelijk - een
postadres bekend moeten maken.
Voorts verzoek ik u dringend in het vervolg uw klachten en wensen op
zakelijke wijze mee te delen en zich daarbij te onthouden van grie-
vend taalgebruik en/of beledigingen aan het adres van personen.
 
 
Hoogachtend,
 
drs J. van Hijfte
hoofd ABIV
Bureau van de Universiteit

Colofon:
Gevonden in mijn electronische postbus op vrijdagavond 28 februari 1997.

         Naar Index - Overzicht Bijlages

[email protected]