bgcolor="#003366" lang="NL">

                                    - Vervolg "ME in Amsterdam"


Map      Aan CvB UvA - Help


Index van brief aan Bestuur van de UvA - maart 1997

Prospectus

 


NB: Dit Prospectus is een tamelijk lange, tamelijk satirische samenvatting van een groot aantal thema's die vooral de Universiteit van Amsterdam betreffen, en was oorspronkelijk gericht aan het College van Bestuur.

Wie weinig weet van de UvA of de verwording van het - academisch en overig - onderwijs in Nederland in de afgelopen 25 jaar, maar meer wil weten van mijn verhandeling ME in Amsterdam gebruike de Korte Index.

Het Prospectus kan doorgewandeld worden door de pijlenknoppen behorend bij "Aan CvB UvA". Er zijn 24 secties, die hieronder aangegeven worden, inclusief links.

Ik wens u veel leesplezier!

 Introductie

Prospectus

Sectie 1. Inleiding

Sectie 2. "M.E. in Amsterdam"

Sectie 3. Waarheid en moraal

Sectie 4. Ik heb M.E. en vrijwel voortdurend pijn

Sectie 5. Mijn achtergrond (als - volgens docenten en Asva - "fascist" en "terrorist")

Sectie 6. Het proces dat de Staat der Nederlanden tegen mij voert over studie-financiering

Sectie 7. Filosofie: Wees rationeel! Wees redelijk!

Sectie 8. Persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid

Sectie 9. Pretenties van de UvA

Sectie 10. Pretenties van de Gemeente Amsterdam

Sectie 11. Pretenties van de Staat der Nederlanden

Sectie 12. Ik kan niet met uw hersens denken en niet met uw lichaam voelen

Sectie 13. Over mijn zeer bijzondere, zogenoemde "grievend taalgebruik en/of beledigingen"

Sectie 14. Mijn menselijke rechten

Sectie 15. UW menselijke rechten - en die van ANDERE Amsterdammers ZONDER vrienden in 't gemeentebestuur

Sectie 16. Mijn publikatie-mogelijkheden

Sectie 17. U ontvangt Echte Filosofie

Sectie 18. U ontvangt Echte Literatuur

Sectie 19. Over mijn gezondheid, en wat ik voor u kan en wil doen

Sectie 20. Over mijn persoonlijk afwijken van tal van normen, opvattingen, waarden, ideeen en vooroordelen

Sectie 21. UvA-correspondentie en waarom ik alleen met CvB-leden wens te corresponderen

Sectie 22. Waar UvA, gem. Amsterdam, Staat der Nederlanden en ikzelf het over eens zijn:

Sectie 23. Email van de UvA

Sectie 24. Over mijn pijn en mijn optimistisch pessimisme

 

[email protected]