Claim

c.q.een diep-dialektiese ambtelijke email-oekaze
VAN
"Hoofd ABIV (polit-(?))Bureau van de UvA"
AAN
Maarten Maartensz
TEGEN
email van de UvA
(inclusief (?) "hoofd ABIV")
AAN
Maarten Maartensz

·        Naar Index - Overzicht Bijlages

Lezer, als u zich - terecht! - verwondert over de titel: ik maak het niet met opzet nog ingewikkelder dan het al is. Daarvoor moet u bij het swingend-dialektiese "hoofd ABIV Bureau van UvA" zijn! Ziehier waarom:


Geachte drs. J. van Hijfte (m/v), "hoofd ABIV, Bureau van de Universiteit":

Ik trof de kort hieronder volgende mededeling in mijn electronische postbus, en deduceer dat deze van u - of iemand die poseert als u - afkomstig moet zijn.

Ik heb echter niet de eer u te kennen, en ontrief of ontstel u hopelijk niet als ik beken ook nooit van u gehoord te hebben - evenmin trouwens als van de acronymische abstractie "hoofd ABIV" (wat mij toeklinkt als een zuster-afdeling van de KGB of een hele enge ziekte, si vous me permettez, maar dit overigens daargelaten).

Van de UvA heb ik echter wel eens gehoord, en met de onmachtige, laffe, slechte en smakeloze stijl van communiceren van haar burocraten en bestuurders ben ik ook enigszins bekend, inderdaad - nu u het zelf zo zegt zoals u het doet.

Maar hoewel ik regelmatig email uitwissel met verschillende wetenschappelijk medewerkers van de UvA bent U daar nooit onder geweest (tenzij u een ander bent dan waar u zich voor uitgeeft, natuurlijk, wat zelfs de beste "hoofd ABIV" kan overkomen, naar ik begrijp).

Het treft u - vooral als "hoofd ABIV" - wellicht wat pijnlijk, dat ik - dus - niet zou weten wie u was, en nog veel minder wat ("hoofd ABIV??") als u mij hoogstpersoonlijk op straat pal voorbij liep. Dat spijt me voor u, maar 't is niet anders.

U daarentegen meent mij zo goed te kennen (of zoveel over mij gehoord te hebben) dat u mij de les meent to mogen lezen - getuige de volgende prachtige raadselachtige met uw (?) naam (?) en titel (?) ondertekende ambtelijke email-oekaze:


Date: Fri, 28 Feb 97 13:09:18 CET
From: [email protected]
Subject: claim
To: [email protected]
 
Geachte heer Maartensz,
 
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief d.d. 17 december 1996
aan het College van Bestuur.
De universiteit pleegt aan haar gerichte correspondentie via de post
te beantwoorden en niet via een openbaar medium als Internet. In uw
geval willen wij daarop geen uitzondering maken. Indien u een antwoord
op uw brief wenst te ontvangen zult u derhalve - schriftelijk - een
postadres bekend moeten maken.
Voorts verzoek ik u dringend in het vervolg uw klachten en wensen op
zakelijke wijze mee te delen en zich daarbij te onthouden van grie-
vend taalgebruik en/of beledigingen aan het adres van personen.
 
 
Hoogachtend,
 
drs J. van Hijfte
hoofd ABIV
Bureau van de Universiteit

 

Tsja, drs. J. van Hijfte (m/v) ....

"...hoofd ABIV..."(op? van? in? door? namens? met? via? langs? d.m.v.? onder? achter? een - echt waar! - (concreet? abstract?) "...Bureau...." (m/v, vermoed ik, hoewel bi of transsexueel ook heel goed kan en wenselijk is, in uw milieu) ... van "de" Universiteit).

Wat wilt u dat een eenvoudig sterfeling als ik zeg op zoiets?

Goh! Indrukwekkend! Wow, man! No lesser (wo/)man/chair than (s)he (P.C.!!) - whatever "hoofd ABIV" may be! The one and only! The unique! The great! ***The Greatest "hoofd ABIV" in the Universe!***

Allemaal goed, wat mij betreft, o "hoofd ABIV"!... maar desalniettemin blijft u mij nog steeds volledig onbekend in naam, functie en pretenties. (En o ja, weledelgeleerde doctorandus (m/v), "P.C."=Politiek Correct proza volgens "hoofd ABIV" (m/v) en UvA-norm, naar ik mag aannemen).

Ik zal nu even voor u paf gaan staan in opperste verwondering. Ziehier: Flabbergastification Enormus Orignalis! Tevreden, "hoofd ABIV"? Mijn overige reactie vindt u in de ondertekening van deze brief. Verder.....

....woorden schieten mij even tekort. Wat ik vragen wou ... Heeft u Orwell's "1984" ooit gelezen? Ik schreef toch reeds eerder van de Orwelliaanse totalitair-socialistische toon die Uw instelling (na 25 jaar toegewijd radikaal socialistische UvA-wetenschaps-beoefening) telkens opnieuw zo volledig vanzelfsprekend, vloeiend en natuurlijk, alsof UvA-burocraten daar een speciaal gen voor hebben, weten te treffen tegen mij (e.a.)? Moet u een keer doen, Orwell lezen. "1984" heeft een interessante bijlage over taalgebruik, ook in samenhang met uw zo fraai gefraseerde

"grievend taalgebruik en/of beledigingen aan het adres van personen"

waar u mij, zomaar, a bout portant, geheel ongespecificeerd en onbeargumenteerd, van beschuldigt, alsof U God of - in ieder geval - Grote Broer (m/v) him/her self bent, en niet een of andere mij totaal onbekende doctorandus (m/v) non-significandus UvAensis (Linn.), en ik niet een niet geheel achterlijke vrijwel 47-jarige alumnus (m) van uw instelling zou zijn, maar iets bijzonder onsmakelijks, minderwaardigs en verwerpelijks, ergens - laat ons zeggen - tussen doctorandus Janmaat en doctorandus van Thijn in. (Ja, over deze en dergelijke vergelijkingen zullen we het later hebben, "hoofd ABIV", wees gerust! Ondertussen raad ik u ernstig een cursus logisch verantwoord redeneren aan, en ga over tot de behandeling van uw probleem.)

Nu goed dan ...(academisch geschoolde kuch: hm!) ... laat ik het zo proberen uit te leggen, weledelgeleerde heer/mevrouw/mejuffrouw doctorandus J. van Hijfte, "hoofd ABIV" (m/v/bi)

U heeft duidelijk een probleem.

Het lijkt ook behoorlijk serieus, als ik zo vrij mag zijn ....

.... en het treft nu zo buitengewoon bijzonder toevallig dat ik - o.a. - een doctoraal psychologie van uw instelling heb.

Misschien kan ik dus iets voor u doen, al is de kans - logisch gesproken - niet groot, want de opleiding psychologie is, zoals zovele opleidingen van de instelling waar u, "hoofd ABIV" (of degene die voor u poseert, natuurlijk) door wordt betaald, helaas overwegend waardeloos.

Ergo, doctorandus (m/v) "hoofd ABIV Bureau van de Universiteit": mijn excuses voor mijn - menselijke - gebreken, want ik dank ze gedeeltelijk aan de instelling waar U voor werkt.

Maar terzake, als we daar niet al zijn.

Laat ik proberen u enigszins behulpzaam te zijn bij het vinden van een oplossing - en wel als volgt.

Omdat uw probleem kennelijk zo serieus is dat geen enkele hooggeleerde andere doctorandus, doctor of professor van uw instelling u er vanaf kan helpen (terwijl de UvA toch grossiert in - ongetwijfeld! - geniale professor-doctorandussen als Van Thijn en Gevers en duizenden hun gelijkwaardige andere zeer goed betaalde socialistische wonder-doctorandussen (dipl. UvA)) ... zal ik u maar, in arren moede, antwoorden in de vorm van een therapeutische reeks emails met bijlages, alle in de vorm van HTML-bestanden, die gelezen kunnen worden d.m.v. Netscape ® 3.0 (of later) en gepubliceerd op het internet wanneer mij dat belieft. (U weet toch wat HTML-bestanden zijn? U kunt dat navragen bij wiskunde of informatica, of boven genoemde - ongetwijfeld! - geniale socialistische veelverdieners.)

Ik hoop dat dit enig verheugend therapeutisch effect op u zal hebben, en wens u het beste met uw gezondheid.

De bijlages zijn als volgt:

·        ___________________INLEIDING____________________

·        Proloog : _______________©Aan de Universiteits-Raad (1982)

·        ______________________Op het internet begon het allemaal zo:_________________

·        Email van de UvA

·        Geachte drs. J. van Hijfte (m/v), "hoofd ABIV"

·        Ik beantwoord uw enigszins paradoxale en bevreemdende mail als volgt

met de bijlages

·        Drie brieven aan de UvA


Bijlage 1 : ©Brief aan CvB van de UvA van 17 december 1996 met versie-informatie

·        Bijlage 2 : ©Brief aan CvB van de UvA van 31 augustus 1988 met bijlage Vonnis van de rechter over CvB

·        Bijlage 3 : ©Brief aan Faculteit voor Wijsbegeerte van de UvA van 31 augustus 1988 met bijlage ©39 Vragen


Met als "antwoorden" van de aangesprokenen:


Bijlage 4 : Antwoord van CvB van de UvA van september 1988 met bijlage Vonnis van de rechter over CvB

·        Bijlage 5 : Antwoord van Faculteit voor Wijsbegeerte van de UvA sepember 1988 met bijlage ©39 Vragen


Een aantal van mijn publikaties in 1988-89 in "Spiegeloog" maandblad van de faculteit voor Psychologie


Bijlage 6 : ©Hoeren van de Rede

·        Bijlage 7 : ©Mandarijntjes met een IQ van 118

·        Bijlage 8 : ©Echte wetenschap & echte psychologie = genot

·        Bijlage 9 : ©Yahooisme en Democratie

·        Bijlage 10 : ©"Ik wil gelezen worden"

·        Bijlage 11 : ©Lichaam en geest?

·        Bijlage 12 : ©Waarheid en waarde

·        Bijlage 13 : ©De ideologische aap


Of zoals ik het in 1982 (!) aan de Universiteits-raad uitlegde:


Bijlage 14 : ©Aan de Universiteits-Raad (1982)


En het in 1989 nogmaals aan het College van Bestuur uitlegde:


Bijlage 15: © 177 stellingen + 39 vragen voor het CvB van de UvA over het verval van wetenschap en cultuur


Bezwaren ingediend bij de Gemeente Amsterdam tegen drugshandel, moorddreigingen, horeca-overlast


Bijlage 16 :©"Geachte mevr. van Oostveen" (gemeentelijk voorliegster van Van Thijn)

·        Bijlage 17 : ©Bezwaarschrift 1 ingediend bij burgemeester-professor-wonder-doctorandus Ed van Thijn

·        Bijlage 18 : ©Bezwaarschrift 2 ingediend bij Gemeente Amsterdam


Telefoongesprekken over ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid


Bijlage 19 : Gemeente-advocaat mr. Lisser aan het woord

·        Bijlage 20 : Gemeente-advocaat mr. Giske aan het woord

·        Bijlage 21 : Gemeente-advocaat mr. Sarruco aan het woord


Ik word ernstig depressief (en heb M.E. sinds 1 januari 1979)


Bijlage 22 : ©Over M.E., depressies en mijn woonsituatie"

·        Bijlage 23 : ©Brief aan mijn huisarts met bijlages:

·        Bijlage 23 a::................Kohlberg's theorie van morele stadia

·        Bijlage 23 b:................Milgram's experiment over het martelen van mensen door mensen

·        Bijlage 23 c:................©Een overlevende van Auschwitz stelt een vraag

·        Bijlage 24 : ©Hoe het is en voelt om M.E. te hebben met bijlages van

·        Bijlage 24 a: ..............minister Borst over M.E.

·        Bijlage 24 b:.............. staatssecretaris Terpstra over M.E

·        Bijlage 24 c: ..............de 2e Kamer bediscussieert M.E.

·        Bijlage 25 : Pamphlet for Physicians on M.E.Amerikaanse artsen, namens de Amerikaanse regering, over M.E.

·        Bijlage 26 : ©Ik leg het uit aan een stel bevriende academische psychologen


I.v.m. "de idealen van de Februari-staking"


Bijlage 27 : ©Mijn vader verhaalt van concentratie-kampen (geschreven in 1966 door mijn vader)

·        BIjlage 28 :©Bertus ... overleden (artikel in het dagblad "De Waarheid" uit 1980)

·        Bijlage 29 : ©De gedebiliseerde Nederlandse rechtsstaat (1989 - over de vrijlating van "de 2 van Breda")


Overige stukken


Bijlage 30 : ©Multatuli en de Filosofie (1987)

·        Bijlage 31 : ©Goldhagen en "de Holocaust" (1996)

·        Bijlage 32 : ©Brief aan de rechter te Groningen over de UvA en studiefinanciering - 3.iii.97

·        Bijlage 33 : ©Samenvatting van "ME in Amsterdam

·        Bijlage 34 : ©Een aantal menselijke rechten die ik in Nederland zou hebben

·        Bijlage 35 : ©Eigen mening

Dit betreft allemaal een voor-publikatie, o nu zielsgelukkige drs. J. van Hijfte (m/v), pardon - "hoofd ABIV" (no less!), van enkele selecties uit de hypertext

 

Coming soon!! Don't miss it!!         

*** M.E. in Amsterdam ****

wellicht binnenkort ook op UW computer, en

 

__Completely FREE!!__

GRATIS VERZORGD EN BEZORGD

door

 

_From Philosophy Inc!!__           

[email protected]

van

 

__By our Maker and  Designer_

Maarten Maartensz

een overigens probaat wondermiddel tegen debilisering, irrationaliteit, onredelijkheid, stompzinnigheid, buro-fascisme, sociaal-fascisme, en vele andere erkende EN niet-erkende afwijkingen, ziektes en gebreken!! Goedgekeurd door de PvdA!! UvA-Anti-Discriminatie Keurmerk!! Erkend door "hoofd ABIV"(?)!! (Werking - helaas - alleen gegarandeerd voor hogere IQs dan getolereerd aan de UvA!). Niet discriminatie-bestendig! Zegt het voort!!!

En:"Komt dat zien! Komt dat zien!" - om met burgemeester-professor-wonder-doctorandus Ed van Thijn te spreken (verhandelend over "de idealen van de Februari-staking": die man heeft daar namelijk wat mee). En verdomd, ik zal het ook daar incidenteel over hebben, dus "elck wat wils"!

Ik hoop hiermee wat te hebben bijgedragen tot de oplossing van uw probleem, en wens u veel leesplezier, stichting en vermaak, en sterkte met uw gezondheid.

Hoogachtend,

Maarten Maartensz
Hoofd GOD (*)
Philosophy Inc.

P.S. (*) Toelichting, speciaal voor "hoofd ABIV":


Als "Hoofd ABIV" bent u vast nieuwsgierig naar de betekenis van "Hoofd GOD". Geheel anders begaafd dan u, o hoofd ABIV, zo wonderbaarlijk weledelgeleerd doctoraal treffer van de JUISTE toon in email-correspondentie, zal ik u dat bij deze, nu de term valt, verklaren. "Hoofd" is (in dit geval) duidelijk, want er is er maar 1, en Hij is volstrekt uniek. Vervolgens

GOD = Goedgeschreven Onderhoudende Donderpreken

over moraal en kennis, zoals u - zonder twijfel! - ook bekend uit andere, eveneens reeds in HTML-vorm verschenen Heilige Boeken die ten grondslag liggen aan onze beschaving. Ik wens u nogmaals veel leesplezier. (Aangezien u - geheel anders dan ik! - boven de Ziekenfonds-grens verdient, kunt U Zantac en Maalox en andere anti-dyspepsie middelen of - mede gezien de ernst van uw kennelijke toestand, en ik spreek nu, met uw permissie, als doctorandus psychologie van de UvA - anti-psychotica via uw verzekering declareren. Dezelfde TIP geldt trouwens uw - ongetwijfeld! - hoogbegaafde College van Bestuur.)

De doctorandus die u adresseert in uw email is zo van u geschrokken, o hoofd ABIV (m/v), dat hij hoofd GOD (m) heeft aangesteld om zijn verdere correspondentie met u en uw wonderbaarlijke academische instelling te voeren, en is overigens, to all intents and purposes, een even dood en tragisch suicide-geval - als gevolg van M.E., maar vooral en in de eerste plaats, vanwege de behandeling die hij heeft ontvangen van uw instelling, en van de gemeente Amsterdam, geleid door de nu bij uw instelling werkzame, zonder twijfel geniale, professor - burgemeester - wonder-doctorandus - PvdA-zwaargewicht - (hard)drugshandelaars-vriend - cum - gedoger - en -beschermer - cum - Johnny Jordaan-verafgoder EN kenner van "de idealen van de Februari-staking" Ed van Thijn (no less!) - als uw College van Bestuur en deze wonder-doctorandus zo graag zouden willen, en waar zij dan ook, zoals de bijlages aantonen, zich vele jaren en vele keren zo welbewust hun uiterste best voor hebben gedaan.

Indien u het in de bovenstaande alinea gestelde niet helemaal begrijpt (UvA-doctorandussen als u plegen - gemiddeld - een nogal traag hoewel "academisch" "geschoold" Nederlands-democratisch - "doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg" - doorsnee-brein(tje) te bezitten, dat - helaas - nog niet verbeterd kan worden middels A.I.) verwijs ik u naar de bijlages.

Met gepaste deemoed, uw hoofd GOD, Maarten Maartensz (M.A. (Psy) B.A. (Phi)). Uw directe, persoonlijke verbinding naar GOD loopt via [email protected] (Ja, 't is mogelijk mirakels! )

P.P.S. "Philosophy Inc." is de onderneming die beoogt de licentie-houder van [email protected] een onbezorgde oude dag te verzorgen, mogelijk zijn gezondheid te verbeteren, en de gretige en hebzuchtige studiefinancierings-deurwaarders van de Staat der Nederlanden, die geld nodig hebben en verlangen (o.a.) om professor-wonder-doctorandus Ed van Thijn's vorstelijke, socialistisch verantwoorde, professorale UvA-salaris, en het zonder twijfel ook, idem verantwoorde, idem vorstelijke, salaris van een "hoofd ABIV", tijdig te kunnen voldoen, van de deur te houden. Meer informatie in de bijlages!

Dag hoofd ABIV (m/v)! Heeft u eigenlijk wel een geslacht, of is ook dat "discriminerend" en in strijd met de zwaar sosjaalistiese anti-kapitalistiese anti-diskriminaatsie normen en beginselen waarop uw de leiders van uw instelling 25 jaar lang hebben beweerd gefundeerd te zijn? Of bent u - u vergeeft het mij wel - een typische modale socialistisch-feministisch- hypocritisch-principiele UvA-burocraat (m/v) "sine cojones"? (Nadere informatie over mijn taalgebruik bij uw specialisten Latijn en Spaans .... als uw CvB die tenminste nog niet opgeheven heeft in een bezuigingsronde, ten bate van de salaris-verhogingen van het CvB.)

Vergeet u niet de welgemeende kameraadschappelijke socialistische groeten te doen aan Van Thijn's boezemvriend en kameraad, de CvB-Voorzitter, Sozialistisch Fuhrer der UvA, de - in eigen ogen grote - Pindaros-kenner, de - ongetwijfeld ook! - geniale wonder-doctorandus Jan-Karel Gevers, die reeds sinds maart 1989 (!) vollledig instemt met alles wat in de bijlages vermeld, gesteld, beweerd en geimpliceerd wordt? Zoals blijkt uit Mijnheer Gevers, Amsterdam 19 maart 1989?

Met kameraadschappelijke groeten, Hoofd ABIV, ook aan - "wiens brood men eet, diens woord men spreekt" - het College van Bestuur van de UvA, uw toegenegen

Hoofd GOD
Philosophy Inc.


Colofon:
HTML-versie van een email uit begin maart 1997 aan "hoofd ABIV Bureau van de Universiteit"

·         Naar Index - Overzicht Bijlages

© [email protected]