Spiegeloog-columns

Mandarijntjes met een IQ van 118

         Naar Index - Overzicht Bijlages

Gepubliceerd in "Spiegeloog", maandblad van de faculteit voor psychologie van de UvA in januari 1989.
 


Mandarijntjes met een IQ van 118

Men heeft mij op het Psychologisch Lab verteld dat het gemiddelde IQ van de Nederlandse student tegenwoordig 118 bedraagt. Ik wil het wel geloven. Soi-disant academici met een postmodern intellect, dat in pre-Mammoet-tijden begroot was op MULO = Meer Uitgebreid Lager Onderwijs niveau, maar dat tegenwoordig voldoende is om tot de intellectuele elite van de samenleving te mogen behoren.

De MULO was een opleiding die bedoeld was voor boekhouders, kantoorchefs en kleinere neringdoenden: Iedere kruidenier moest een middenstandsdiploma hebben, en de MULO was daartoe de geŽigende weg. Het was een kleine middenstandsopleiding. Tegenwoordig is de denkkracht die nodig voor het zijn van een geslaagd grutter of gewaardeerd pennelikker, de gemiddelde denkkracht in de instituten voor het allerhoogste onderwijs dat Nederland rijk is. Ik vind dat beangstigend.

En nee, ik geloof niet dat een hoog IQ een garantie voor een werkelijk goed intellect vormt. Maar het is een adequate maat en voorspeller van succes op scholen en universiteiten, en het is hoog gecorreleerd met academische distinctie: Elite-universiteiten in de U.S.A. vereisen een IQ van tegen de 150 om succesvol af te maken. Nietszeggend is het allerminst, want het is een goede indicator van het intellectuele peil van de opleiding (die niet hoger kan mikken dan de gemiddelde student aankan) en van het intellectuele niveau in de samenleving (dat niet hoger kan zijn dan van de gemiddelde intellectueel).

Overal immers krijgt wie in naam de hoogste opleiding heeft de hoogste baantjes, d.w.z. die posities in de samenleving die de meeste macht over of invloed op medemensen geven; die de hoogste status hebben; en die het best betaald worden - doctoren, advocaten, ingenieurs en wetenschappers van allerlei slag.

Zoals doctorandussen psychologie, bijvoorbeeld, in de hulpverlening beslissend over leven en welzijn van mensen met problemen. Met het inzicht, de kennis, het begripsvermogen, het intellectueel talent, kortom, van een grutter of pennelikker. Gemiddeld 118 miezerige IQ-puntjes, en het totaal afwezige lichtende verstand dat daardoor geÔmpliceerd wordt.

Beangstigend, zoals ik al zei.

Het resultaat zal zijn wat tot op aanzienlijke hoogte, na 25 jaar Mammoetwet, al zichtbaar is: Achterlijke academici; hele, halve en driekwarts charlatans doctorandussen psychologie en sociologie; getitelde quasi-intellectuelen die nauwelijks vreemde talen kennen en het "te druk" hebben om te lezen, niet kunnen schrijven, en geen redelijk Nederlands beheersen (genus geŽerd lid van de volksvertegenwoordiging - een dolhuis vol zelfverafgodende yahoos dat helaas maar een paar honderd minkukels onderkomen verschaft); semi-wetenschappelijk maar zwaar gesubsidieerd onderzoek dat nooit wat oplevert behalve bovenmodale inkomens voor "wetenschappers" met zeer modale gruttershersens en onleesbare onderzoeksrapporten in gruwelijk ambterlands "ten bate van de vrouwenbeweging, de vakbeweging, en de milieubeweging" (zoals de doelstelling van de UvA jarenlang luidde) - kortom, Nederland zal bestuurd worden door corrupte mandarijntjes met een gemiddeld IQ van 118. En de gebruikelijke schijnheilige poeha en achterbakse hebzucht, dus "in naam van onze voorbeeldige dommocratie, pardon democratie".

Niets nieuws? Echte wetenschap zal in een atmosfeer van tienduizenden, wellicht honderdduizenden doctorandussen minibrein en maxi-hebzucht (een gemiddeld IQ van 118 sluit hebzucht, ambitie, scherpe ellebogen, en een heerlijke soort-zoekt-soort vakbondswerkersmentaliteit bepaald niet uit) nog zeldzamer worden dan het al is.

Het culturele peil van de samenleving zal zakken totdat publiekshoeren op de droombox de bevolking tot iedere vorm van onredelijkheid kunnen bewegen. Politieke gangsters, oplichters, uitvreters en ambiŽrende dictators zullen de vrije hand krijgen - en de enige sociale groep die hen met kracht van rationele argumenten, gebaseerd op werkelijke kennis en begrip van de menselijke cultuur had kunnen tegenspreken, zal gereduceerd zijn tot een stelletje stamelende nietskunners, van exact het niveau volksvertegenwoordiger dat we al hebben.

Niets nieuws, vraag ik nogmaals? Nee inderdaad: Vrijwel het enige wat we nog niet hebben is een volksmennende would-be dictator die er misbruik van maakt. We hebben immers al meer dan 25 jaar Mammoetwet achter de rug. En we leven in een gedebiliseerde samenleving, die onomkeerbaar verder debiliseert.

Dankzij de huidige soi-disant academische elite, die het allemaal heeft laten gebeuren terwijl ze ervan meevrat: De huidige docentengeneratie. Apres vous le deluge, quoi?

Maarten Maartensz


Colofon:

Geschreven in februari 1989, en dezelfde maand gepubliceerd in "Spiegeloog", maandblad van de facukteit voor psychologie van de UvA.

Men had mij trouwens verkeerd voorgelicht op het Psychologisch Lab, zoals wel vaker: Het gemiddelde IQ van de Nederlandse student is geen 118 maar 115 (en misschien nu nog weer lager).

De gebruikelijke reactie, indertijd, aan de UvA, op meningen als de bovenstaande, is dat ik "elitair", "een fascist", of "een elitaire fascist" zou zijn. De enige genieŽn die mogen hopen erkend te worden in modern Nederland zijn voetballers en andere volkssporters, waar het bijzondere talent in de dijbenen i.p.v. tussen de oren schuilt, en wier overige vermogens c.q. gebrek daaraan, geen enkele bedreiging kunnen vormen voor de in Nederland alom gehuichelde heilige universele menselijke gelijkwaardigheid in dienst van de gebruikelijke eigendunk.

Overigens: deze in Nederland heilige universele menselijke gelijkwaardigheid bestaat uit 75 procent lafhartige schijnheiligheid en 25% afgunst en nivelleringsvreugde: Er is geen Nederlander die z'n eigen auto, voetbalclub, kinderen, en echtgenoot niet beduidend beter en interessanter acht dan vrijwel iedereen.

Ikzelf heb de wonderbaarlijke mening dat intellectuele vermogens goed vergeleken kunnen worden met het vermogen te kunnen schaken: iedereen die geen volstrekte debiel is kan het een beetje, maar bijna niemand kan het goed, en alleen zeer uitzonderlijke mensen kunnen het op een niveau dat interessant is voor anderen om naar te kijken. Het is hetzelfde met wetenschap - met dit verschil dat de menselijke beschaving gebaseerd is op de menselijke kennis, en de menselijke kennis alleen voortgang vindt zolang er briljante enkelingen geboren worden die wat verder kunnen zien dan hun soortgenoten, en de moed opbrengen dat te verwoorden.

Maar dat is precies het soort menselijk individu dat - sinds Socrates - overal en ten alle tijde in alle maatschappijen grote moeilijkheden ondervindt en vervolgd wordt, en precies het soort menselijk individu dat men in Nederland en de UvA veel liever dood dan levend ziet, vooral omdat ze vragen durven te stellen die de eigendunk van de meerderheid aantasten of die de machtsbasis van de elite ondergraven (die trouwens altijd uiteindelijk teruggaat op de domheid van degenen die ze leiden).

         Naar Index - Overzicht Bijlages

© [email protected]


 

 


Welcome to the ME in Amsterdam pages of Maarten Maartensz. See Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home