Welcome to the ME in Amsterdam pages of Maarten Maartensz. See Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home


Overzicht van overzichten                                                      terug naar Index


Tour en overzichtsoverzicht

Een korte tour van de files in ME in Amsterdam en enige adviezen hoe e.e.a. te lezen

Prospectus

Een lang, duidelijk overzicht oorspronkelijk voor het CvB van de UvA

Spiegeloog-columns

Een overzicht van gepubliceerde columns over de UvA en het wetenschappelijk onderwijs in Nederland

Korte index

De meeste bestanden van ME in Amsterdam op 1 scherm

Originele index

De originele index van 1996-97

Algemene Inleiding

De originele inleiding

Achtergronden

Overzicht van files die overzicht bieden

Van Traa-rapport Amsterdam

Het parlementaire Van Traa-rapport deel Amsterdam

Noten bij Van Traa-rapport

Mijn notities bij het Van Traa-rapport

Waar het mij om gaat

Een stel links met contextuele opmerkingen en bespiegelingen

GG&GD-correspondentie

Overzicht van correspondentie met de GG&GD in 1990 en 1999

Meta-tekst GG&GD

 

Een overzichtsfile ten behoeve van de GG&GD directie met mijn algemene standpunten toegelicht

Geschiedenis 1975-2000
(voorlopig afwezig)

Mijn persoonlijke geschiedenis 1975-2000 - levend met ME in Amsterdam, dat bestuurd werd "uit naam van de idealen van de Februaristaking", en filosofie en psychologie studerend aan de UvA

Recent - Na 10 jaar

Recente ontwikkelingen op het front van vruchteloos jezelf wettelijk proberen te verweren in Amsterdam tegen door B&W beschermde harddrugshandelaars

Nederlandse Grondwet

Plus mijn commentaar, gebaseerd op wat me FEITELIJK overkwam en aangedaan werd in Neerland

Menselijkheid

Een kleine, korte maar duidelijke uitleg aan een familielid over het menselijk onvermogen tot menszijn.

Nedernieuws Meningen over Neerland, stand vanaf 30 augustus 2004

 


Welcome to the ME in Amsterdam pages of Maarten Maartensz. See Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home