Een bescheiden puur Polderdemocratische
Definitieve Oplossing van het ME-probleem

of

De rechten van de Nederlandse legkip en van de Nederlandse ME-patient
 

God zij dank: De Nederlandse legkip is de gelukkigste legkip ter wereld, dankzij het Nederlandse poldermodel!

Ons Nationale Nederlandse experiment in lokale democratie, publieke moraal, en plaatselijk chauvinisme zorgt ervoor dat miljoenen Nederlanders, waaronder vele kamer-leden, actie-groepen, verenigingen en Bekende Nederlandse Media-Persoonlijkheden zich regelmatig inzetten voor de rechten - de gevoelens, de noden, de belangen - van de Nederlandse legkip, het Nederlandse fokvarken, de Nederlandse korenmol, het Nederlandse roodwild of enige andere van onze talrijke gevederde of bevachte dierlijke vrienden, wier levensleed zo hoog op Onze Nationale Polderdemocratische Agenda staat en zozeer de Echt-Nederlandse ziel en solidariteitsgevoelens aanspreekt.

Regelmatig klinken bezorgde stemmen van bezorgde Bekende Nederlanders die in alle gemoedsrust en morele verontwaardiging het lot van het Nederlandse fokvarken vergelijken met dat van Joden te Auschwitz, terwijl even regelmatig actie-groepen hand in hand met kamerleden en vakbondsleden een verbeten strijd voeren voor de belangen, gevoelens, noden en rechten van Onze Nationale Nederlandse veestapel - of werpt zich weer een actievoerster (m/v) voor een veewagen voor de Rechten van het Fokvarken of de Noden van de Legkip.

Het is immers goed Nederlander te zijn, en in een zo schier Utopische staat te mogen leven waar dierenleed zo serieus genomen wordt en zoveel menselijk geluk en zo weinig menselijk leed bestaat, en te mogen bestaan in een werkelijke rechtsstaat van hoge beschaving en grote humaniteit!

Vrijwel geen Nederlander zet vraagtekens bij Onze Nationale begaanheid met dierenleed, terwijl geen enkele gezonde Nederlander - een zeer zeldzame enkeling daargelaten, die dan ook prompt grondig de mond wordt gewassen en voor gevoelloze geestesloze gek uitgemaakt door Onze Democratische Doorsnee - het dieptragische dierenleed van fokvarken, legkip, melkkoe, of laboratorium-rat betwijfelt.

Vrijwel ieder Nederlander meent te weten dat dieren gevoel, rechten, belangen en noden hebben; dat het bijzonder belangrijk is dat scholen, actie-groepen, kamer-leden, politieke partijen en alles wat in Nederland spraak meent te moeten maken zichzelf regelmatig opwinden en uitspreken over de Rechten van het Mede-dier; en dat er in Nederland, altijd afgezien van Ons Inkomen, weinig belangrijker is dan het lot van het verdrukte en gediscrimineerde mede-dier.

Vrijwel geen Nederlander zet ooit vraagtekens bij de geestelijke gezondheid van dieren noch bij z'n eigen geestelijke gezondheid als hij/zij (m/v) zich over de rechten van het dier c.q. de Holocaust van Nederlandse Fokvarkens opwindt: wie meent dat dieren geen gevoelens, rechten, noden of belangen zouden hebben wordt in Nederland maar al te makkelijk voor gestoord, wreed, of onmenselijk versleten.

Het ligt in Onze Prachtige Polder-democratie echter enigszins anders zodra we het hebben over de belangen, rechten, noden of gevoelens van zulke sub-animale wezens als ME-patienten:

Mij is bijvoorbeeld de afgelopen 21 jaar honderden keren voorgehouden dat ikzelf en honderdduizenden anderen met ME liegen over hun gevoelens van pijn en gebrek aan energie; dat wij te gek of te leugenachtig zijn om onze eigen ervaringen adequaat te beschrijven; en dat wanneer we klagen over pijn we "simulanten", "aanstellers", "hypochonders" of "somatiseerders" zijn. En het "bewijs" is gewoonlijk makkelijk geleverd in burocratische ogen: Geen enkele burocraat of beroepsbestuurder voelt de pijn van een ander, "dus" die bestaat niet - tenzij die ander natuurlijk een legkip of fokvarken is, wier dieptragische lijden in Nederland al minstens 20 jaar boven alle redelijke twijfel staat.

Volgens vele tientallen Amsterdamse burocraten en bestuurders de afgelopen 20 jaar, tegen mij en anderen in mijn positie:

 • Hebt u geen recht op medicijnen, want ... uw ziekte is niet erkend (burocratisch)

 • Hebt u geen recht op hulp, want ... uw ziekte is niet erkend (burocratisch)

 • Amsterdamse junken hebben wel recht op geld voor heroine en medische en sociale steun, maar u niet .... uw ziekte is niet erkend (burocratisch)

 • Hebt u geen recht op een woning waar u uw boeken kwijt kunt "want ... wij    kunnen ook zonder boeken leven"

 • Bent u "gestoord" en "een parasiet van Onze Sociale Voorzieningen"

enzovoort, enzoverder.

Toen na 10 jaar mijn ziekte erkend was, en ikzelf briljant afgestudeerd was bij psychologie veranderde de zaak .... enigszins, want de afgelopen 10 jaar, waarin mijn ziekte wel erkend werd is mij door vele burocraten en bestuurders voorgehouden dat:

 • Nu hebt u geen recht op medicijnen, want .... uw ziekte heeft geen bekende geneeswijze

 • Nu hebt u geen recht op medicijnen, want ..... uw ziekte heeft geen bekende duur

 • Hebt u nog steeds geen recht op een woning waar u uw boeken kwijt kunt "want .... wij kunnen ook zonder boeken leven"

 • Bent u nog steeds "gestoord" want ... "een parasiet van Onze Prachtige Sociale Voorzieningen"

 • Kunt u best met "een beetje pijn" leven, en

 • heeft u geen enkele hulp nodig, want ....Wij (bestuurders en burocraten) kunnen ook zonder hulp   leven.

U ziet: een zeer grote, verheugende vooruitgang in mede-menselijkheid in Onze Prachtige Polderdemocratie.

En natuurlijk betalen Wij Nederlanders veel liever belasting om de miljarden kostende afkoopsommen waarmee onze corrupte of incompetente burocraten en beroepsbestuurders op eeuwigdurende vakantie in hun derde woning te Frankrijk worden gestuurd te financieren, dan ene cent te besteden aan enige medische ondersteuning van Onze Zieken - want ME is geen ziekte, of als het wel een ziekte is dan is het een aanstellers-ziekte, of als het wel een ziekte is dan hebben alleen menselijke robotten zonder enig gevoel deze, of ... of ... of .... zolang er maar geen cent van Onze Publieke Middelen besteed wordt aan hulp aan patienten met "ME".

Ik heb dan ook de afgelopen 21 jaar geen steun of hulp ontvangen, en in de Studiefinanciering of de Bijstand gezeten, en moet er na 21 jaar ervaring met mijn Nederlandse medemensen, voorzover burocraat of bestuurder, vanuit gaan dat mijn werkelijke menselijke waarde in Nederland, volgens de Nederlandse normen (moreel, bestuurlijk, politiek, wettelijk) zwaar negatief is, en mijn op papier bestaande rechten op hulp voor mij en ieder ander in mijn positie eenvoudig niet gelden - en dat in Nederland eerst de rechten, belangen, en noden van legkippen, fokvarkens en junken beschermd en gelenigd worden en mogelijk dan van ME-patienten en andere dergelijke parasieten. In de feitelijke praktijk, van 21 jaar ziek zijn.

Het zal mijn schuld ook wel zijn, naar Nederlands normbesef, want dan had ik 21 jaar geleden maar niet ziek moeten worden, of dan had ik maar moeten zorgen als legkip in plaats van als Nederlander geboren te worden, nietwaar?

Want in Nederland zal je weten wat je plaats is als ME-patient:

Als mens ver beneden willekeurige junken, drugshandelaars, voetbal-hooligans, beroepspolitici of burocraten; en als dierlijk wezen ook ver beneden de legkip, het fokvarken, of de korenmol - want die worden geacht vanzelfsprekend gevoelens en rechten te hebben, en vanzelfsprekend recht op hulp en steun ..... terwijl u, als ME-patient, verondersteld wordt - ook weer: vanzelfsprekend - altijd en immer te liegen over uw gevoelens en geen enkel feitelijk uitoefenbaar recht van enige aard hebt, als ME-patient: In Nederland is het verreweg het goedkoopst wanneer u ziek bent en om enige hulp vraagt u voor gek te verklaren, en aan het leger onverpleegde daklozen toe te voegen, of u in ieder geval voor te houden dat u een simulant of hypochonder bent.

En als er een waarde is die in Onze Prachtige Polderdemocratie werkelijk geldt, dan is het geld, en de belangen, waarden en ideeen van de grootst mogelijke fysiek gezonde meerderheid.

En ja natuurlijk - wees gerust, o gezonde Nederland democratische meerderheid: zodra het een ziekte betreft die De Democratische Meerderheid in Onze Polderdemocratie treft liggen de zaken geheel anders - maar zolang het alleen maar om een zeldzame ziekte gaat, waarvan de oorzaak (zoals overigens van de meeste zeldzame ziekten) niet behoorlijk bekend is, is het verreweg het goedkoopst uw aan ME lijdende medemensen de komende 20 jaar net als de voorafgaande 20 jaar gewoon voor gek uit te maken, en voor te houden dat ze simulanten, leugenaars of waanzinnigen zijn.

Dat is wel zo goedkoop, en al decaden lang volledig in overeenstemming met Onze Nederlandse Nationale Moraal - "There are no good guys and there are no bad guys - except if they claim to have ME for then they are much better of dead, and will be protected as if they are civilians in Srebrenica - by Dutch courage ('Mladic is my colleague')":

Houdt de Nederlandse belastingen laag, mede-Nederlanders!

Houdt de verzekerings- en belasting-gelden UIT handen van een kleine groep vermeende zieken en feitelijke parasieten van Onze Democratische Welvaartsstaat!

Zendt alle vermeende ME-patienten naar het slachthuis: wie in Nederland feitelijk minder waard is dan een fokvarken zou trots en vereerd moeten zijn om op Onze Gemeenschapskosten in het Lokale Abbatoir uit zijn lijden te worden verlost - zodat z'n organen bovendien gebruikt kunnen worden voor Broodnodige Hulp aan Echte zieken, en de Vermeende Zieke parasieten tenminste nog enig sociaal nut hebben.

Tenslotte, mede-Nederlanders - wat zeg ik: Volksgenoten!

Waar hebben we onze prachtige euthanasie-wetgeving voor, als we niet eens in staat zijn een verziekte minderheid voor goed te ... endlösen?

Waarom zouden Wij Meerderheid van Gezonde Nederlanders tolereren dat een kleine minderheid verziekte - laten we het maar eerlijk zeggen - Untermenschen parasiteert in de bijstand, onder de gestoorde pretentie .... gevoelens te hebben die WIJ niet kunnen voelen maar heel heldhaftig, vastberaden en barmhartig kunnen dragen - zolang het ons geen cent kost?

En is er zo langzamerhand geen dwingende reden in Nederland - bijvoorbeeld te Vught - een opvang-kamp op te zetten voor onze langdurig vermeende zieken en ME-patienten, onze uitgeprocedeerde vermeende asiel-zoekers, en onze onopvoedbare allochtonen? Met gas-ovens, een streng heropvoedings-beleid en "Wie kan werken wordt vrijgelaten" boven de poort?

Zodat Wij Morele Gezonde Doorsnee onze tijd en moeite aan iets werkelijk waardevols kunnen besteden, als de bestrijding van de Echte Legitieme Pijn van de ontrechte Nederlandse legkip en het gemartelde Nederlandse fokvarken?

Dit plan ter definitieve oplossing van de ME-problematiek wordt actief - al 20 jaar lang - ondersteund door Onze Volksvertegenwoordigers en Onze Regering en uitgevoerd door Onze Burocratie. God zij gelooft, geprezen en gedankt voor het Nederlander zijn!

Mede-Nederlanders! Laat ook UW stem luid en duidelijk horen:

GEEN ME-parasiet zal van Ons geld in Nederland overleven! Hou zee! Een Gezond Nederland voor Gezonde Nederlanders!!

Ik dank u.


Colofon:
first: 26 October 1999.
last: 27 October 1999.

Met dank aan Jonathan S. en Joseph G.

Naschrift Juli 2000:

"Normale", "gezonde" Neerlanders - "doe maor chewoon, dan doejuh al gek chenoeg" - zullen van het bovenstaande niet veel begrijpen, zeker niet wanneer hun niveau dat van de oranje Neerlanderthaler niet ontstijgt, zoals het geval is met talloos veel miljoenen Neerlanderthalers - is gebleken, gedurende de EK ("Onze Godenzonen in Masterdam" missen 5 van de 6 penalties: "rellen in honderden steden en dorpen in Nederland" aldus het ANP).

Hoe het zij: Er is het afgelopen jaar alleen aan radio- en kranten-reclame (ik heb geen TV, want ben geen randdebiel, en wens geen randdebiele genietingen) zeer veel meer geld besteed ten behoeve van de belangen, noden, pijnen, en geruineerde dierenrechten van de korenwolf en de vis dan aan ME-patienten, die gewoonlijk van artsen, psychologen, hulpverleners en bureaucraten om strijd toegeroepen krijgen dat hun pijn illusie is ("tussen de oren zit"), hun rechten alleen op papier bestaan, en zij zelf verre inferieur in de Nederlandse rechtspraktijk aan de korenwolf of de brasem, om van de Nederlandse junk, tegenwoordig in het genot van "1 op 1 hulpverlening", zonder twijfel door ex-junks, a raison van 50.000 per jaar, maar niet te spreken.

Het is maar een weet, en als ME-patient moet je je plaats kennen: Ver onder de junk, en inferieur aan de brasem, de korenwolf, de fokzeug, en de das, volgens het gesunde Hollaendische Volksempfinden, althans van Neerlanderthaalse bureacraten.

 

Maarten Maartensz

 


        home - index - top -