> 

Na 19 jaar


Het is nu eind augustus 2007, wanneer ik dit schrijf. Hier zijn wat overzichten en konklusies betreffende het voorafgaande:

Sinds ik mij in 2000 tot prof. mr.dr. Job Cohen wendde, ben ik redelijk wat mails verder, met veel chicanes, bedreigingen en schofterigheden van gemeentezijde, en geen enkele hulp, geen enkele excuus, geen enkele menselijkheid, moraliteit of zelfs maar minimalistisch wettelijk aansprakelijk handelen.

E.e.a. is te vinden in Recent (120 mails rond ME in Amsterdam tussen 2000 en 2005) voor wie het peil van de Amsterdamse bestuurders en ambtenaren wil leren kennen en twee proefjes van mijn epistolaire stijl en beweeggronden daarvoor zijn de volgende pogingen van burgemeester Job Cohen mij de zelfmoord in te drijven, met assistentie van ambtenaren van de SD ("Sociale Dienst" tegenwoordig "Dienst Werk en Inkomen", en even a-sociaal en onmenselijk);

2002: fa. Maatwerk A + Maatwerk B
2004: fa. Alexander Calder
2005: fa. Serin
2007: ambtenaar Lont

Ik geloof dat sommige lieden - gemeentelijke ambtenaren, vooral - mij mijn taalgebruik kwalijk nemen. Wel, "het leed van anderen is licht te dragen", nietwaar? Of laat ik het zo zeggen:

Al die vergaste joden kròpen zeker niet overtuigend genoeg om niet vergast te worden, nietwaar, naar uw mening?

En wie wat medestanders-in-beginsel met iets-als-mijn-standpunten mocht willen lezen:

2001: Hoefnagels
2004: Neerlandse Democratie
2006: Ter zake kundige buitenlanders over Nederland

Ik laat hieronder verder zonder verder commentaar de inleiding van 2003-2005 volgen - als die van 2006 en later, maar met een enigermate verontwaardigd einde, dat kennelijk niet màg in Onze Nederlandse Democratie, geleid door Normen en Waarden, voorafgegaan door een tweetal recente Nederlogs, met een vergelijking tussen Ayaan Ali en Maarten Maartensz - die mijzelf nogal duidelijk voorkomt over wat Neerlandse moraal in de feitelijke praktijk betekent.

Een waarachtig Nederlander behoort zich "met respect" en "zonder haat", en dankbaar te laten vergassen en terroriseren door zijn Bestuurlijke Bovengestelden en hun vrienden!

Dank je wel, Ed van Thijn!
Dank je wel, Schelto Patijn!
Dank je wel, Rob Oudkerk!
Dank je wel, Ahmed Aboutaleb!
Dank je wel, Nora Salomons!
Dank je wel, Job Cohen!

Dank jullie wel, gemeente-advocaten van Bestuursdienst en Bouw- en Woningtoezicht!
Dank jullie wel, Amsterdamse ambtenaren!

Dank jullie wel nationale ombudslieden, officieren van justitie, rechters, politie-commisarissen, gemeenteraadsleden, parlementsleden, UvA-bestuurders, UvA-"wetenschappers", ministers, criminologen en drugshandelaars...

... en mag ik nu even mijn schade vergoed zien, alsjeblieft?


P.S. 1: Voor een deel van wat ik leerde dankzij de genoemden: Mens, Ordinary men.

P.S. 2: Hoe gaan we dat betalen?

Wel... er zijn 17.000 Amsterdamse ambtenaren, en diverse duizenden ambtenaren van de UvA. Ik ben sinds 1981 niet op vakantie geweest. Als ik van allemaal, als dank voor mijn moed en in betaling voor hun wetsverkrachten en meewerken aan terreur en leugen, van ieder van hen één jaar van hun vakantie-geld krijg, namens hun ambtelijk collectief, is de vordering ongeveer rond, financieel, en kan ik het land voorgoed verlaten, wat sinds minstens 25 jaar dan ook een brandend verlangen van mij is.

Of anders: Het is 1 euro 50 - de prijs van 1 NRC in de losse verkoop - per Nederlander. Voor 18 jaar konstant pijn lijden door misdadig beleid van de gemeente Amsterdam, voor 30 jaar ziekte en invaliditeit zonder enige hulp; voor driemalige verwijdering van de universiteit "vanwege uw uitgesproken gedachten, ondanks de ernst van uw ziekte", dunkt me dat een schijntje.

En overigens hebben zowel de UvA als de gemeente Amsterdam een fonds voor aansprakelijkheden, ongetwijfeld verzekeringen en miljarden in de ambtelijke pensioenfondsen.

Als wat mij aangedaan is, en op deze site onweerlegbaar gedocumenteerd en bewezen, geen martelgang was, dan zou ik willen weten wat wel. Mijn vader overleefde drie jaar negen maanden Duitse concentratiekampen als politiek gevangene - veroordeeld verzetsstrijder, "politieke terrorist" volgens het vonnis. Na de oorlog kon hij een gezin stichten en 16 jaar onderhouden als bouwvakker en huisschilder. Ik niet. Na de UvA was mijn gezondheid geruïneerd en was er geen enkele hulp; toen dit enigszins hersteld was werd mijn gezondheid voorgoed geruïneerd, voor in ieder geval 19 jaar tot nu toe, met konstante pijn, en zeer grote vermoeidheid/uitputting, die mij van 1996-2006 voornamelijk in bed heeft gehouden, met teveel pijn en te uitgeput om iets te doen dan liggen en het proberen te dragen. Er was geen enkele hulp: De Stichting Thuiszorg lit mij herhaaldelijk weten "niet in ME te geloven, dus doen we niets voor u"; en ik had minimale bijstand, en kreeg geen enkele bijzondere bijstand. Zo lag ik dus 10 jaar overwegend in bed, alleen onderbroken door een gang naar een winkel voor voedsel als ik daar de minimale energie voor had. Ik kwam uit mijn bed, voorzover ik energie had, om mijn site te schrijven, of notities over logica of filosofie. Maarten Maartensz op de mesthoop van Job Cohen's welbewuste wanbeleid, geheel in tegenspraak met mijn menselijke en grondwettelijke rechten.

Mijn vader had ook geen fysieke pijn of klachten nadat hij hersteld was van het concentratiekamp (waar hij 37 kg had gewogen, op zeker moment, bijna alleen botten).

Het kan worden voorgelegd aan wat mij de enige geëigende plaats voor juridische behandeling van mijn klachten is: Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, niet geleid door een studievriend en/of dertigjarige partijkameraard van Van Thijn, Patijn, Oudkerk, Aboutaleb ing., Salomons of Cohen. O, en ook niet door vrienden of partijkameraden van Myer of Fernhout. Of Westhof. Het zijn immers allemaal mafia-maten gebleken, die liever de hoofdstedelijke harddrugshandel hielpen, en drs. van Thijn en hun overige PvdA-partijvrienden, dan hun wettelijke plicht, hun menselijke plicht, hun morele plicht, hun burgerlijke plicht, hun ambtelijke plicht, en hun plicht vanwege hun veelvuldig huichelhachtig gehoereer met "de idealen van de Februaristaking", "mijn joodse identiteit", "de idealen van Het Verzet" te doen.

Waar ik allen vele tientallen malen persoonlijk op heb gewezen, met brieven en klaagschriften. Maar in de feitelijke Amsterdamse bestuurspraktijk van Van Thijn, Patijn en Cohen, zoals dat beleid feitelijk tegen mij gevoerd werd, kon en mocht ik kreperen, en werd niets nagelaten wat daar ook maar enigszins voor kon dienen, afgezien van direkt fysiek geweld, en werden herhaaldelijk pogingen ondernomen mij en mijn gezondheid in grote mate te schaden en verder kapot te maken - welbewust, keer op keer, ondanks mijn protesten, ondanks mijn site, ondanks mijn familie-achtergrond (of juist daarom), ondanks mijn briljantie, ondanks de brief van prof.dr. Molenaar (en eerdere pogingen van hem bij de UvA: allemaal geweigerd "vanwege uw uitgesproken gedachten" - de mijne, sindsdien zo bijzonder juist en waarachtig gebleken) ondanks mijn invaliditeit, of juist daarom: ik kon me nauwelijks verweren; ik leed voortdurend pijn; ik was voortdurend doodmoe tot uitgeput; men wist dit, bij B&W etc. en bij het CvB van de UvA en kon de medische rapporten nalezen op mijn site: ik werd verplicht zoveel mogelijk te lopen, te staan, en chicanes en opdrachten te doen

"of anders trekken wij uw uitkering in - en als u zelfmoord wilt plegen dan is dat uw probleem, meneer, niet het mijne":

SD-ambtenaar Droeshout (of Berkhof) commandeert mij in 2003 naar het Westelijk Havengebied, wetende dat ik nauwelijks kan staan, wetende dat ik invalide ben, wetende dat ik pijn heb en zeer genietende van wat hij deed. Als het niet in opdracht van Cohen was, dan was het in ieder geval onder zijn verantwoordelijkheid. Klachten werden niet beantwoord. In 2004 en 2005 probeerde de gemeente het opnieuw. 

In Nederland, met de vervleching van het politieke, het justitiële, het ambtelijk apparaat, allen cliques van partijvrienden of studiekameraden, veelal lid van de PvdA sinds dekaden, en daarmee gepromoveerd tot posities van macht, rijkdom, aanzien en invloed is een objectieve juridische behandeling van mijn klachten vrijwel zeker onmogelijk (zonder radicale omwentelingen).

Nederland is geen rechtsstaat, behalve op papier; Nederland is een narco-staat, met 50 miljard omzet en doorvoer jaarlijks, gedekt, beschermd, geregeld en georganiseerd door tal van ambtenaren en bestuurders, corrupt tot het bot, en laf en karakterloos ook. Niemand doet er wat tegen, niemand treedt op, de bendes kunnen elkaar afmaken in het Amsterdams publiek zonder enige oplossing van enige mafia-moord, en grote delen van de Amsterdamse politie zijn corrupt (ook gedocumenteerd door uitgetreden agenten in boeken).

De grootste industrie van Amsterdam is de drugsmafia, geholpen, beschermd, geprotegeerd, gedekt, gedoogd, bevriend, ontvangen door de hoge ambtenarij van Amsterdam, met totaal drugsgecorrumpeerde afdelingen als Bouw- en Woningtoezicht, zo belangrijk voor het vastgoed, zo belangrijk voor het witwassen....

Er ligt een drugstaat tussen de Schelde en de Rijn,
Dankzij Nordholt, Cohen, Oudkerk en Van Thijn.

.... ik wil wèg uit deze heilstaat voor drugshandelaars, junken, debielen, Tokkies, Brood, Hazes, randdebielen, parasiterende ambtenaren en corrupte bestuurders.

Dit land is even kapot als mijn gezondheid geruïneerd is door opzettelijk wanbestuur ten behoeve van de georganiseerde misdaad.

Maarten Maartensz
Amsterdam
27 augustus/27 oktober 2007

 


 

     Nederlog        

 

10 oktober 2007

                                                                 

Rushdie, Ali en ik

 In de vandaagse NRC staat een artikel van de hand van Sam Harris en Salman Rushdie over juffrouw Ali.

Wel... laat ik eens wat parallelen trekken. Kijkt en vergelijkt zèlf, zou ik zeggen, o Nederlanders! De achtergrond is de combinatie van ME in Amsterdam (10 MB) en mijn site (bijna 300 MB)


Het artikel begint zo - en ik parafraseer per alinea, opdat u maar goed kunt vergelijken:

"Terwijl u dit leest zit Ayaan Hirsi Ali in een schuilwoning die door gewapende mannen wordt bewaakt. Zij is een van de waardigste, intelligentste, meest geëngageerde voorvechters van de vrijheid van meningsuiting en de gewetensvrijheid van dit moment, en wordt daarom in islamitische gemeenschappen in de hele wereld veracht. De feiten van haar levensloop mogen hier nog wel een keer worden herhaald, want die illustreren hoe slecht wij in het Westen zijn toegerust voor de confrontatie met het gevaar van het islamitisch extremisme."

Terwijl u dit leest ligt Maarten Maartensz in een dure huurwoning die niet wordt bewaakt pijn te lijden. Hij is een van de waardigste, intelligentste, meest geëngageerde voorvechters van de vrijheid van meningsuiting en de gewetensvrijheid van dit moment, en wordt daarom in ambtelijke en academische gemeenschappen in Amsterdam en Nederland veracht. De feiten van zijn levensloop mogen hier nog wel een keer worden herhaald, want die illustreren hoe slecht wij in het Westen zijn toegerust voor de confrontatie met het gevaar van politiek correct totalitairisme, ambtelijke en bestuurlijke corruptie en drugshandel.

"Hirsi Ali is in 1992 naar Nederland gevlucht uit Somalië, waar zij had geweigerd te trouwen met een man die zij niet kende. Eenmaal in Nederland, waar zij zich schuilhield voor haar familie, werd zij schoonmaakster. Maar deze schoonmaakster sprak Somalisch, Arabisch, Amhaars, Swahili en Engels, en leerde snel Nederlands, dus vond ze spoedig werk als vertaalster voor andere Somalische vluchtelingen, van wie er velen, net als zij zelf, slachtoffer waren van de islam. Deze vrouwen waren aangerand en verminkt en zij waren gedwongen tot een leven van seksuele onderwerping en verplicht moederschap."

Maarten Maartensz is in 1977 naar Nederland geremigreerd uit Noorwegen, waar hij bijzonder mooi en prettig woonde, om in zijn vaderland filosofie, psychologie en wiskunde te studeren. Eenmaal in Nederland, waar zijn ouders en grootouders verzetshelden waren, kreeg hij geen beurs al leest hij ca. 10 talen. In 1979 werden zijn ex en hij allebei ziek aan wat 10 jaar lang een onverklaarbare ziekte was, gepaard met voortdurende uitputting en spierpijn, maar zij kregen geen enkele hulp, en werden overgelaten aan hun lot, ook toen ze met moord en doodslag bedreigd werden door een psychopathische terrorist in een studentenflat. Er was geen bescherming voor hen in Amsterdam, want - sprak de Amsterdamse politie, naar goede  Amsterdamse politie-gewoonte sinds 1941 - "wij kom'n pas als de lijk'n al over de vloer'n lig'n want alle Amsterdammers benn'n klootzakk'n."

"Na een studie aan de Universiteit Leiden begon Hirsi Ali in het openbaar te spreken over de onderdrukking van de vrouw binnen de islam. Spoedig daarop werd zij door moslims voor het eerst met de dood bedreigd. Haar veiligheidssituatie werd ten slotte zo kwalijk dat zij in 2002 verhuisde naar de VS. Daar werd zij benaderd door Gerrit Zalm, toen vicepremier van Nederland, die haar aanspoorde zich kandidaat te stellen voor het parlement. Toen Hirsi Ali zich bezorgd toonde over haar veiligheid, verzekerde Zalm haar dat zij altijd, waar en wanneer het ook nodig zou zijn, diplomatieke bescherming zou krijgen. Met die toezegging keerde zij naar Nederland terug, waar zij een zetel in het parlement veroverde en een pleitbezorgster werd van de vrouw, de rechtsstaat en de rede."

Tijdens zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam begon Maarten Maartensz in het openbaar te spreken en te schrijven over het verval van het het Nederlandse voorbereidende en wetenschappelijke onderwijs. Spoedig daarop werd hij door vele links-extremistische studenten en daarmee sympathiserende leden van de wetenschappelijke staf voor "fascist" en "terrorist" gescholden (in variërende gradaties van onreinheid), en voor de tweede keer van de UvA verwijderd "vanwege [zijn] uitgesproken gedachten, ondanks de ernst van [zijn] ziekte", aldus het CvB van de UvA, na Maartensz' derde verwijdering, in 1988, vlak voor zijn doctoraal filosofie, en het stellen van "Vragen". Toen Maartensz zich beklaagde over zijn behandeling werden, op basis van het hem geheel gelijkgevende rechtbanksvonnis tegen het CvB van de UvA, werden zijn klachten en brieven nooit beantwoord, naar Amsterdams ambtelijk en bestuurlijk gebruik sinds vele decennia. Hoewel Maartensz' gezondheid geruïneerd was keerde hij in 1988 terug aan de UvA als student psychologie, waar hij gevraagd werd als columnist en pleitbezorger werd van de wetenschap, de rechtsstaat en de rede.

"Het vervolg is bekend. In 2004 heeft Hirsi Ali met Theo van Gogh samengewerkt aan diens film Submission, waarin het verband werd onderzocht tussen het islamitisch recht en het lijden van miljoenen vrouwen onder de islam. Hierop reageerde de islamitische gemeenschap psychopathisch – wat bevestigde hoe nodig het werk van Hirsi Ali was. Van Gogh, die voor lijfwachten had bedankt, werd in Amsterdam op straat neergeschoten en bijna onthoofd. Een dreigbrief aan Hirsi Ali werd met een slagersmes in zijn borst geprikt."

Het vervolg wordt in Nederland al meer dan een dekade systematisch doodgezwegen. In 1993 is Maartensz summa cum laude afgestudeerd bij psychologie (alleen 10-en), en in 2002 verzocht prof.dr. Molenaar de gemeente Amsterdam en de gemeente-universiteit van Amsterdam om Maartensz enige minimale hulp voor medische kosten te verstrekken, opdat Maartensz - volgens prof.dr. Molenaar, die Maartensz goed kent, "een begenadigd mathematisch logicus" - die in Amsterdam alleen gekorte minimale bijstandsuitkering "geniet" sinds 1984, te helpen promoveren op een logisch en psychologisch onderwerp bij prof.dr. Molenaar. Eerder was Maartensz vergast en vijf keer met moord bedreigd door inpandig bij hem met burgemeesterlijke vergunning gevestigde harddrugshandelaren, maar drie opvolgende colleges van B&W, alle gemeenteraadsleden, de gemeentelijk ombudsman, de nationaal ombudsman, en vele andere betrokken solidaire Amsterdamse Nederlandse bestuurders en ambtenaren vonden het beter dat Maartensz voortdurend pijn leed en geen enkele hulp kreeg (afgezien van bedreigingen met moord door Amsterdamse bijstands-ambtenaren). Waarschijnlijk hing een en ander mede samen met Maartensz' vader (een welbekende politieke terrorist, daarvoor veroordeeld in 1941 door een Nederlandse rechtbank, tot straf in een campus) en diens persoonlijke bekendheid met drs. Ed van Thijn, de welbekende verzetsheld.

"Hirsi Ali werd onmiddellijk gedwongen onder te duiken. Zij werd maandenlang van de ene schuilwoning naar de andere gebracht, soms meermalen op een dag. Uiteindelijk is zij door de kwestie van haar veiligheid zelfs uit Nederland verdreven. Zij keerde terug naar de Verenigde Staten, waar de Nederlandse regering voor haar bewaking betaalde, totdat die regering vorige week liet weten dat zij Hirsi Ali buiten Nederland niet langer zou beschermen – waarmee zij aan de hele wereld rondbazuinde hoe kwetsbaar Hirsi Ali nu was."

Vanaf 19991, na ruim drie jaar terreur en overlast boven de Amsterdamse Parel van de Maffia, en na vergassing in 1988 die hij en zijn buurvrouw ternauwernood overleefden, tot grote spijt van zijn huisbaas, van B&W van Amsterdam, en van de gemeente-politie, was de gezondheid van Maartensz voorgoed geruïneerd, en leed hij voortdurend pijn. Van 1996 tot 2006 lag hij voornamelijk uitgeput en met pijn in bed, zonder enige hulp, financieel noch feitelijk, maar schreef tussen de pijn door uitgeput aan zijn zeer vermoeiende website, die zo ongunstig afsteekt bij al het geniaals en goeds dat de Nederlandse Verzetsheldin Hirsi Ali Nederland heeft gebracht en meegedeeld. Sinds 1991 is Maartensz gedwongen meermalen op een dag, iedere dag weer, naar bed te gaan om enigszins bij te komen van de uitputting en de pijn, maar dit is hem alleen een voortdurende les gebleken over de nadelen zich "grievend en/of beledigend" uit te laten over Amsterdamse bestuurders en ambtenaren. Hoewel mr.dr. Job Cohen en prof.drs. senator Ed van Thijn graag aan de wereld zouden willen doen weten hoe bijzonder heldhaftig, vastberaden, barmhartig zij de belangen, gezondheid en talenten van Maarten Maartensz hebben gediend in de afgelopen 19 jaren, is het hier helaas tot nu toe niet van gekomen, al mag verwacht worden dat beiden hiervoor een Nobelprijs verdienen.

"Hirsi Ali is misschien wel de eerste vluchteling uit West-Europa sinds de Holocaust. Als zodanig illustreert zij zowel de kracht als de zwakte van het Westen, de voortreffelijkheid van de open samenleving en de tomeloze energie van de tegenstanders van die samenleving. Zij kent de opgaven waarvoor wij staan in onze strijd tegen de vrouwenhaat en het fanatisme van de islamitische wereld, en zij ondervindt de gevolgen van ons falen dagelijks aan den lijve."

Maarten Maartensz is ongetwijfeld de eerste en enige student in Nederland die verwijderd is van een universiteit vanwege zijn "publiek uitgesproken gedachten"; hij is ongetwijfeld de enige mens in West-Europa die vergast is door drugshandelaren sinds de Holocaust, die dat (tot nu toe, althans, heeft kunnen en durven navertellen); en - zolang zijn broer buitenslands woont - de enige Nederlander met een zo doortimmerde achtergrond van verzetshelden, geridderd en wel. In de geschiedenis van Maarten Maartensz - ME in Amsterdam - illustreert hij zowel de kracht als de zwakte van het Westen, de voortreffelijkheid van de open samenleving en de tomeloze energie van de tegenstanders van die samenleving. Hij kent de opgaven waarvoor wij staan in onze strijd tegen het totalitairisme, de intolerantie, het verval van onderwijs en wetenschap, en de strijd tegen terroristen, hij ondervindt de gevolgen van ons falen dagelijks aan den lijve.

"Hirsi Ali heeft, na op eigen houtje in luttele jaren de Verlichting te hebben doorlopen, centimeter voor centimeter de weg onder de loep genomen die wegvoert uit de morele en intellectuele woestenij van de traditionele islam. Zij heeft over haar reis twee verhelderende boeken geschreven, waarvan het jongste, Infidel (Ongelovige), maandenlang een internationale bestseller was. Haar moed kan nauwelijks hoog genoeg worden aangeslagen. Christopher Caldwell schreef hierover in de New York Times: „Voltaire liep niet met ieder woord dat hij zei gevaar een miljard vijanden te maken, vijanden die wisten hoe hij eruitzag en die via internet bliksemsnel informatie konden uitwisselen met mensen die van plan waren hem te vermoorden.’’"

Maarten Maartensz heeft na op eigen houtje in luttele jaren de Verlichting te hebben doorlopen, centimeter voor centimeter de weg onder de loep genomen die wegvoert uit de morele en intellectuele woestenij van de traditionele filosofie. Hij heeft over zijn reis vele verhelderende e-boeken geschreven, want alleen al de filosofische en logische teksten van zijn hand op zijn site zijn samen minstens 100 Penguin Classics indien gedrukt. Buiten Nederland worden zijn teksten veel gelezen, en geldt hij, o.a. aan het Margaret Thatcher Instituut en Japanse en Finse univeriteiten, als een excellent Machiavelli en Leibniz-kenner. Ook is hij één van Nederlands grootste kenners van Multatuli, wiens Ideën hij heeft uitgegeven en rijkelijk becommentarieerd. Zijn moed kan nauwelijks hoog genoeg worden aangeslagen, maar is ongetwijfeld geen eigen verdienste maar vooral genetisch bepaald, net als zijn  ongebruikelijke intelligentie. Maartensz opent zijn site al 11 jaar met Voltaire's "If we believe in atrocities, we shall commit atrocities", en heeft de laatste bedreiging van zijn heroïne handelende huisbaas in 2006 ontvangen per e-mail, maar prof. mr.dr. Marius Job Cohen beantwoordt zijn mails en brieven niet en nooit al sinds 2000, omdat Maartensz zich "grievend en/of beledigend" zou hebben uitgelaten (al zegt geen Nederlands bestuurder of ambtenaar ooit wàt dan zo vreselijk zou zijn, en waarom hij geen recht op vrijheid van meningsuiting zou hebben, in Amsterdam).

"Zoals het er nu voorstaat is het besluit van de regering om haar alleen binnen Nederland te beschermen werkelijk de wereld op z’n kop. De Nederlanders hebben geklaagd over de kosten om Hirsi Ali in de VS te beschermen, maar het is veel duurder om haar in Nederland te beschermen, want daar loopt zij veel meer risico."

Zoals het er nu voorstaat is het besluit van B&W van Amsterdam en van het CvB van de Universiteit van Amsterdam (en zeer vele andere aangesproken Amsterdamse en Nederlandse bestuurders, ambtenaren en anderen) om gewoon dóór te gaan hem niet en nooit te beantwoorden, in de kennelijke hoop dat hij door depressie, pijn en uitputting alsnog van het Hilton springt, zoals één van de grootste Nederlandse genieën ooit, werkelijk de wereld op z’n kop. De Nederlanders hebben geklaagd over de kosten om Maartensz' schade en pijn te vergoeden, en hem in de gelegenheid te stellen Nederland voorgoed te verlaten, want dat vinden wereldberoemde humanisten als prof. mr.dr. Job Cohen en prof.drs. senator Ed van Thijn véél te duur, al loopt Maartensz veel meer risico in Amsterdam, vanwege zijn "publiek geuite gedachten", hoewel voor 't moment mag worden aangenomen dat dit niet Maarrtenz' Philosophical Dictionary geldt.

"Dan is er de kwestie van de gebroken beloften: Hirsi Ali is overgehaald om zich kandidaat te stellen voor het parlement en om de zichtbaarste, meest bedreigde zegsvrouw van de rechten van de islamitische vrouw ter wereld te worden, met dien verstande dat zij bescherming zou krijgen zolang het nodig was. Zalm heeft, in zijn hoedanigheid van vicepremier en minister van Financiën, haar die beveiliging zonder voorbehoud toegezegd. "

Dan is er de kwestie van de gebroken mensenrechten, geruïneerde gezondheid, immer voortdurende pijn, en nooit gegeven hulp of ondersteuning aan Maartensz. Hij meende zich te mogen en kunnen beroepen op zijn burgerlijke, menselijke en grondwettelijke rechten, maar dit is in Amsterdam te strijdig met de economisch zo belangrijke belangen van harddrugshandelaren en burgemeesters gebleken. Maar het is waar dat de Nederlandse wet, in hoedanigheid van wet, hem zijn rechten zonder voorbehoud rechtvaardig doet toekomen, en dat hij door het schenden daarvan al bijna 20 jaar voortdurend pijn lijdt, en uitgeput is, en geen enkele hulp krijgt, want zo gaat dat in het land van de voorbeeldig gepensioneerde Karremans.

"Bijzonder schandalig is dat de Nederlandse premier, Jan Peter Balkenende, Hirsi Ali heeft aangeraden om eenvoudigweg het land te verlaten en heeft geweigerd om haar zelfs maar een week bescherming in het buitenland te bieden, waarin zij fondsen zou kunnen werven om haar beveiliging zelf te regelen. Is dit een lafhartige poging om de plaatselijke islamitische fanatici te sussen? Is het een waarschuwing aan andere Nederlandse dissidenten om geen moeilijkheden te veroorzaken door al te vrijuit te spreken over de islam?"

Bijzonder schandalig is dat de Amsterdamse burgemeester, Marius Job Cohen, net als zijn voorgangers Schelto Patijn en Ed van Thijn, Maartensz vele keren hebben aangeraden, via hun zegslieden van de gemeentepolitie en de advocaten van de Bestuursdienst, dat Maartensz maar naar het buitenland moet oprotten als hij bescherming wil hebben bij moordbedreigingen en vergassingspogingen van Amsterdamse harddrugshandelaren, indien deze beschermd worden door B&W (en de gemeentepolitie), en dat zij - de politie, ambtenarij en bestuurders van de gemeente Amsterdam - "helemaal niets voor u doen". Is dit een lafhartige poging om de plaatselijke drugshandelaren of hun burgemeesterlijke en ambtelijke beschermers te helpen? Is het een waarschuwing aan andere Nederlandse dissidenten om geen moeilijkheden te veroorzaken door àl te vrijuit te spreken in Nederland?

"De Nederlandse regering dient te onderkennen dat hier een schandaal op de loer ligt en en dient opnieuw haar verplichting onder ogen te zien om Hirsi Ali de toegezegde beveiliging te bieden."

De Nederlandse regering dient te onderkennen dat hier een schandaal op de loer ligt en en dient opnieuw haar verplichting onder ogen te zien om Maartensz de gevraagde schadevergoeding - die overigens in dezelfde orde van grootte ligt, of kleiner is, dan wat sinds 2002 uitgegeven is door de Nederlandse regering voor de beveiliging van de Heldhaftige Ayaan.

"Niemand verdient meer dan zij de vrijheid van meningsuiting en de gewetensvrijheid die wij in het Westen vanzelfsprekend achten, en niemand staat moediger dan zij voor die vrijheden op de bres."

Niemand verdient meer dan hij de vrijheid van meningsuiting en de gewetensvrijheid die wij in het Westen vanzelfsprekend achten, en niemand staat moediger dan hij voor die vrijheden op de bres.


Wel... dat laatste schenk ik u (mijn vader was moediger, zelfs dan Ayaan, si vous me permettez), en de zo bijzonder goed geïnformeerde deugdhelden Harris en Rushdie, maar ik zou Nederland óók graag voorgoed verlaten, met een ampele schadevergoeding voor mijn geruïneerde gezondheid en mensenrechten.

Mochten de heren klagen dat ik hun zo nobele literaire godenspijs ge- of mis-bruikt zou hebben, dan heb ik alleen deze vraag: Wilt u geen goede Britse of Amerikaanse advocaat regelen, die - ik ben doodarm, en doodmoe, anders dan Ayaan De Integere - voor no cure, no pay en op een percentage-basis mijn rechten kan en wil aankaarten te Straatsburg, bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens?

Dank u.


P.S. Volgens een beveiligings-analyse te vinden op nrc.nl zijn de jaarlijkse kosten voor het beveiligen van Ali ca. 4 miljoen dollar. Maal 5 jaar = 20 miljoen dollar. (Grondwet Art 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.")

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - 

     Nederlog        

 

11 oktober 2007

                                                                 

Rushdie, Ali en ik: Omnia comparatio claudicat

 Ik ben zelf redelijk tevreden over het Nederlog-stukje dat ik gisteren schreef, naar aanleiding van ridder Rushdie's strijd voor de Wijze Jonkvrouw van het AEI, zo integer en eerlijk ook.

Dat stukje eindigde met een P.S.:

Volgens een beveiligings-analyse te vinden op nrc.nl zijn de jaarlijkse kosten voor het beveiligen van Ali ca. 4 miljoen dollar. Maal 5 jaar = 20 miljoen dollar. (Grondwet Art 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.")

Dit betekent dat de menselijke waarde van juffrouw Ali, zoals uitgedrukt in geld door de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement staat tot mijn menselijke waarde als (5 miljoen + X) : (13.000). De X staat voor Ali's eigen ongetwijfeld uitstekende inkomsten en de 13.000 is mijn menselijke waarde in de Amsterdamse bijstand. Zeg maar

Ali : Maartensz = 1538 : 1

Minstens, want ik bracht X niet in rekening. Alles naar Waarachtig Nederlands besef van Normen, Waarden, bescherming, en gelegenheid talenten te ontwikkelen. In de feitelijke praktijk. Sinds vele jaren. Eenvoudig financieel. Vanwege háár "publiek geuite gedachten" en "grievend en/of beledigend taalgebruik".

"Omnia comparatio claudicat", maar dit is een vergelijking in termen van de enige morele waarde die in Nederland werkelijk telt: geld. Want dat is de maat van de mogelijkheden die je hebt, in onze prachtige democratische rechtsstaat.

En in die verhoudingen levend vind ik mijn eigen schadevordering geheel niet onredelijk, onbillijk of onmatig, en bovendien héél makkelijk financierbaar, als bestuurlijke men maar zou willen.

Bovendien meen ik dat de evidentie zonneklaar is dat ikzelf aanmerkelijk getalenteerder ben dan juffrouw Ali (die zelfs geheel fysiek gezond en miljoenen-kostend beschermd niet méér kan produceren dan één dunne autobiografie in twee jaar, feitelijk geschreven door een mannelijk ghostwriter), en dat mijn ouders en grootouders oneindig veel meer deden voor Nederland dan die van juffrouw Ali, hoe adellijk ook, in haar vermeend gelijkwaardige "verzetsstrijdsters"-ogen, naar Somalisch Recht.

Maar ja. Er zijn verschillen tussen mensen, blijkt.

En het is waar dat ik geen liegende economische vluchtelinge ben, niet zwart, geen vrouw, geen lid van de VVD, geen ex-PvdA-er, en ook geen moslim tot mijn 32ste, en ook al geen ex-kamerlid.

En ik heb nu minstens 19 jaren van volkomen geruïneerde gezondheid; met pijn en uitputting gevulde dagen, weken, maanden en jaren; in de grootste armoede doorstane aanhoudende ellende; zonder enige vorm van hulp doorleefde martelgang overleefd. Dankzij mijn afkomst en talenten, en dankzij de hulp van enkele moreel en intellectueel zeer bijzondere mensen, zoals dokter Heleen van Proosdij-Fertigova en prof.dr. Peter Molenaar.

Zijn al mijn pijn, misère, discriminatie, moordbedreigingen en nauwelijks overleefde terreur, en universitaire verwijderingen niets waard in Nederland? Of alleen ambtelijke chicanes en bestuurlijke leugens als ik erover klaag?

Antwoord van 19 jaar: Dat kan al 19 jaar. Oplossing voor gezonde intelligente Nederlanders: Emigreert!

Of zoals de gemeente-politie van Amsterdam dat tegen mij uitdrukte, wetende dat ik invalide was en dat mijn gezondheid geruïneerd was mede door hun onwil de Nederlande wet te handhaven:

"Als het u niet bevalt, dan sodemietert u maar op uit Nederland."

Zelfs Ayaan De Integere wil dat! Wég uit het land waarover ze zelf zei, de voorlaatste keer dat ze eruit wegging, met grote staatssubsidies en bescherming:

"Ik weet nu waarom er in Nederland zoveel joden zijn vermoord."

Nu, ik ook, en ik wil ook wég - maar ik heb daar, net als Onze zelfbenoemde Verzetsstrijdster, enig geld voor nodig, dat ik meen dat Nederland, Nederlanders, Amsterdam, en Amsterdammers mij schuldig zijn. Vanwege mijn met zoveel evident opzettelijk sadisme zo gruwelijk geruïneerde mensenrechten en gezondheid, en vanwege dekaden lange voortdurende pijn en uitputting zonder enige hulp, gepaard met de grootst mogelijke discriminatie.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top -


 

 


ME in Amsterdam - 2005 (Zie ook: Politics en Medisch)

Ik heb nu voor het 27ste jaar M.E. en voor het 27ste jaar geen enkele hulp in Onze Democratische Nederlandse Rechtsstaat. Waardoor komt dit en waartoe dient deze directory van 10 MB met zo'n 500 bestanden die over "M.E. in Amsterdam" gaat?

Wel laat ik wat relevante puntjes uit de biografie van mijn nu 55 jaar lange, bijzondere en in Nederland behoorlijk gruwelijke, pijnlijke en moeilijke leven - maar laat ik beginnen mij te introduceren via een ander, die er ook niets aan kan doen, en deed wat hij kon, net als ik.

Hiermee werd voor mij enige minimale hulp gevraagd bij B&W van Amsterdam en de GG&GD van Amsterdam in 2002:

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Telefoon: 020-5256832
Fax: 020-6390026
E-mail:
[email protected]macmail.psy.uva.nl

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 

De reactie hierop zowel van de GG&GD-directie als van B&W was dat ik ... me maar bij het Leger des Heils moest vervoegen als ik hulp nodig had. Sindsdien wil ik niets meer met de gemeente Amsterdam van doen hebben, die iedere junk de afgelopen 26 jaar duizenden malen beter behandeld heeft dan mij, en daar p.p. zéér veel keer meer geld in geïnvesteerd heeft dan in mij, zogenaamd om ze "te reïntegreren in de maatschappij" - wat IK dus evident niet waard ben.

Wat is de reden van deze schunnige discriminatie in een stad waar iedere junk beter af is, meer hulp en meer geld krijgt dan ik - gratis heroïne, gratise valse tanden, gratis behuizing, hulpverleners, geld, bijzondere bijstand... alles wat ik al 27 jaar NIET krijg in Onze Democratische Rechtsstaat, vanwege mijn meningen en de vrijheid en moed waarmee ik ze uit:

 • ik ben twee keer verwijderd van de UvA "vanwege uw uitgesproken standpunten, ondanks de ernst van uw ziekte" omdat ik mij verzette tegen het ruïneren van het wetenschappelijk onderwijs door mijn "generatie van verraders van '68" (copyright en terminologie: Komrij) - en N.B.: Ik verzette mij vooral omdat ik - teruggekeerd uit Noorwegen om te studeren - een UvA aantrof die feitelijk in handen was van CPN- en PvdA-fanaten en intriganten, en een "wetenschappelijk" onderwijs dat te gruwelijk voor woorden was, en heel weinig met wetenschap van doen had, en alles met totalitaire linkse ideologische illusies en pretenties. (Maar ja: Ik protesteerde toen mijn "generatie van verraders van '68" zich met quasi-revolutionaire leugens naar machtsposities vocht, om die te gebruiken voor eigen welvaren en ten bate van de drugsmafia. Ik was een zeldzame éénling, en als gezond middelmatig Nederlander wéét u zo goed als zij hoe weinig wenselijk zeldzame éénlingen in Nederland zijn - zolang ze geen voetballer zijn.)
 • ik ben tóch met 10-en afgestudeerd aan de UvA, invalide en wel, zij het in de psychologie, en niet in de filosofie, waar ik verwijderd ben, zie boven, als ENIGE Nederlander sinds de Tweede Wereldoorlog - "vanwege uw uitgesproken standpunten, ondanks de ernst van uw ziekte". En nee: De corrupte en incompetente PvdA-top van de UvA weigert al 25 jaar op mijn klachten in te gaan - wat je niet kan weerleggen beantwoord je niet.(Maar ja: Ik protesteerde toen mijn "generatie van verraders van '68" zich met quasi-revolutionaire leugens naar machtsposities vocht, om die te gebruiken voor eigen welvaren en ten bate van de drugsmafia. Ik was een zeldzame éénling, en als gezond middelmatig Nederlander wéét u zo goed als zij hoe weinig wenselijk zeldzame éénlingen in Nederland zijn - zolang ze geen "media-persoonlijkheid" zijn.)
 • Ik heb, nog steeds als invalide, 3 1/2 jaar moeten wonen in Amsterdam boven een coffeeshop plus harddrugshandel, gevestigd met B&W-vergunning en beschermd door de gemeentepolitie bureau Leidsegracht, die mij vijfvoudig - zeer geloofwaardig met moord bedreigden omdat ik de moed had me tegen hun gigantische overlast te verzetten: "Als je iets doet wat ons niet bevalt dan vermoorden we je". Maar dit màg van B&W, zolang het alleen om bedreigde invaliden gaat, en niet om gemeentelijke bestuursleden of media-"persoonlijkheden", want de Amsterdamse drugshandel zet minstens 10 MILJARD Euro per jaar om, en daarvan zijn véél corrupte Amsterdamse ambtenaren en wethouders betaalbaar! (Maar ja: Ik protesteerde toen mijn "generatie van verraders van '68" zich met quasi-revolutionaire leugens naar machtsposities vocht, om die te gebruiken voor eigen welvaren en ten bate van de drugsmafia. Ik was een zeldzame éénling, en als gezond middelmatig Nederlander wéét u zo goed als zij hoe weinig wenselijk zeldzame éénlingen in Nederland zijn - zolang ze geen machthebber zijn.)
 • In de 15 jaar die sindsdien gepasseerd zijn, ben ik, nog steeds als erkende invalide, systematisch gechicaniseerd, belogen, bedrogen, uitgescholden en mishandeld door het personeel van de Amsterdamse Sociale Dienst, die, kennelijk in opdracht van gemeentelijke mafiosi, mij proberen de zelfmoord in te manipuleren. Voor MIJ is er
  - geen bijzondere bijstand
  - geen volledige uitkering
  - geen enkele hulp
  - voortdurende herkeuringen
  - gedwongen sollicitaties ondanks erkende invaliditeit
  - al 15 jaar systematisch geen enkel antwoord op mijn klachten. (Maar ja: Ik protesteerde toen mijn "generatie van verraders van '68" zich met quasi-revolutionaire leugens naar machtsposities vocht, om die te gebruiken voor eigen welvaren en ten bate van de drugsmafia. Ik was een zeldzame éénling, en als gezond middelmatig Nederlander wéét u zo goed als zij hoe weinig wenselijk zeldzame éénlingen in Nederland zijn - zolang ze geen hoernalistieke prominent zijn!)
 • En: Al 15 jaar geen enkel antwoord van B&W die ik HONDERDEN keren benaderd door mij in die jaren, schriftelijk, per mail, telefonisch en in persoon over alle bovenstaande punten:

  B&W van Amsterdam staan al 15 jaar als een blok "uit naam van de idealen van de Februaristaking" achter de Amsterdamse moordzuchtige drugsmafia, en de vele honderden daardoor gecorrumpeerde Amsterdamse ambtenaren, corrupte politie-beambten etc. De reden is heel envoudig: Het bestuur van Amsterdam is van boven tot onder verrot, corrupt, onbekwaam - en kan zich al 30 jaar in het geheim verrijken via de Amsterdamse drugsmafia.

  De Amsterdamse bestuurlijke "men" - inclusief de hoofdcommissarissen Kuipers en Van Riessen, inclusief de rechter Westhoff, inclusief de advocaat-generaal Myer, en inclusief vele tientallen ongenoemde totaal corrupte of onbekwame anderen - antwoordt mij niet en nooit omdat ze WETEN op het deksel van een GIGANTISCHE BEERPUT van ambtelijke corruptie te zitten.

Kortom geachte mede-Neerlander:

WAT ik ook doe of zeg of geprobeerd heb de afgelopen 15 jaar: In Amsterdam weigert het TOTALE gemeentebestuur - B&W, gemeenteraad, ambtenarij, rechtbank, politie en media - in te gaan op mijn klachten.

Het is VEEL makkelijker de lokale machthebbers te vriend te houden, VEEL makkelijke carrière te maken als ambtenaar, politicus, of journalist, door alleen te behandelen wat B&W van Amsterdam c.q. de drugsmafia van Amsterdam tolereert (immers: De Amsterdamse drugsmafia zet minstens 10 miljard Euro per jaar om, met actieve hulp, steun en protectie van B&W en vele honderden corrupte ambtenaren), dan dat iemand van de aangesproken de zedelijke moed opbrengt een altijd pijn lijdende invalide als ik te helpen: Ik zal wel gek zijn, volgens de dames en heren bestuurders zonder academische diplomaas, of met veel slechtere resultaten en veel geringer intellectuele aanleg dan ik.

Ook is het VEEL veiliger, VEEL rijker betalend, VEEL makkelijker, VEEL meer gratis cocaïne opleverend om als Amsterdams bestuurder, journalist, burger of politieman je maatschappelijke plicht NIET te doen.

Verder is het voor de zeer zeldzame journalist die zich wil verdiepen in de Amsterdamse corruptie VEEL makkelijker en bovendien VEEL veiliger om zich onledig te houden met het doen en laten van drugshandelaren dan met het openen van de beerput waar Van Thijn, Patijn, Cohen, Nordholt en Vrakking zoveel jaren boven op hebben gezeten "uit naam van de idealen van de Februari-staking", "uit naam van de rechtsstaat", "met joodse identiteit" - of wat de liederlijke leugens van deze ambtsmisdadigers die Amsterdam uitgeleverd hebben dan de drugsmafia ook verder waren.

En ja - ik geef het toe aan degenen die mijn taalgebruikt "grievend en/of beledigend" vinden, zoals het laffe misdadigerstuig dat B&W van Amsterdam vormt:

In Nederland zijn zowel werkelijk uitstekend intellect als werkelijke zedelijke moed bijzonder zeldzaam. Daarbij: Wie werkelijk intelligent is, gezond is, en enig initiatief en zelf-respect heeft ontvlucht dit land, en probeert een carrière op te bouwen in een land dat minder verkankerd is door drugs, door misdaad, door corrupt bestuur, door een totaal gedegenereerd ambtelijk apparaat dan het drugsparadijs dat tussen Oost-Friesland en de Schelde ligt, en waar het zo heerlijk toeven is voor mafiosi, voor junken, voor corrupte ambtenaren, voor voetbal-gekken, en voor domme aangepaste meelopers, en waar invaliden vergast, met moord bedreigd en van de universiteit gegooid worden, door bestuurstuig dat zich opgewerkt heeft met een zeer matig intellect, een hondse brutaliteit, een - racistisch! - beroep op een "joodse identiteit" die ze zo min of zo veel hebben als ik, maar die het dekadenlang zéér vergemakkelijkte carrière te maken in Amsterdam.

Trouwens, moch u gezonder zijn dan ik ... waarheen vluchten? Waar is het beter dan in Nederland? Overal in Europa, enigszins beschaafde, enigszins intelligente, enigszins hoog opgeleide mede-Neerlander! Als u een behoorlijk universitair diploma hebt en enig initiatief, en een betere gezondheid dan ik, dan kunt u veel beter uw talenten gebruiken tegen behoorlijke betaling elders. En voor mensen die ik omschrijf zijn ook Canada of de US aanmerkelijk prettiger plaatsen om te leven en bij te dragen aan het maatschappelijk leven dan in het Colombia van Europa dat Nederland heet.

En waarom zoudt u - enigszins beschaafde en begaafde goed opgeleide Nederlander - willen bijdragen aan een land waar AL MINSTENS TWINTIG JAAR TIENTALLEN MILJARDEN JAARLIJKS ILLEGAAL WORDEN OMGEZET IN DRUGS MET VOORTDURENDE MEDEWERKING VAN PARLEMENT, REGERING, EN AMBTENARIJ?

Ik citeer het Van Traa-rapport uit 1995 - in welke 10 jaren van uitvreterij en drugsbescherming het alleen maar erger is geworden, alleen over cannabis

"Boekhoorn en anderen (1995) schatten de huidige jaaromzet van cannabis voor binnenlandse consumptie op 0,8 miljard, de opbrengst van de export op 1,8 miljard, die van de doorvoerhandel op 3,9 miljard en die van de internationale handel die buiten Nederland omgaat op 12,5 miljard gulden. De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat.

De bedragen moeten minstens het dubbele zijn geweest inclusief xtc, cocaïne en heroïne, en zijn sindsdien alleen weer hoger geworden.

U gelooft niet dat Nederland verkankerd, verrot, corrupt, gedegenereerd en kapotgemaakt is door de generatie van bestuurders - "verraders", volgens Komrij - die hier de afgelopen 30 jaar de macht hadden? (Hier is het Hoofd Veiligheid van Amsterdam tegen mij, anno 1990, nadat ik herhaaldelijk met moord bedreigd was door Amsterdamse harddrugshandelaars, inpandig in het huis waar ik woonde gevestigd met burgemeesterlijke vergunning.)

U vindt het géén probleem dat er, vanaf Nederlands territorium jaarlijks 25 tot 50 miljard aan illegale drugs omgezet wordt? Geen probleem dat het onderwijs kapot is? Geen probleem dat de universiteiten geruïneerd zijn - en doctoraal-diploma's uitreiken aan wie 30 jaar geleden nauwelijks een MAVO op zou zijn gemogen? Geen probleem dat uw politieke leiders een zooitje tienderangs uitvreters, oplichters en parasieten zijn, die niet alleen de drugscorruptie dekaden lang bestendigd heben, maar ook de bouwfraude?

U ziet dit allemaal anders - "genuanceerder" bijvoorbeeld - omdat u braaf ambtelijk of politiek carrière hebt gemaakt en het u zowel aan moed ontbreekt persoonlijk af te wijken van de doorsnee waartussen u leeft als aan het intellect om redelijk en rationeel te zijn? Of omdat u wat in ME in Amsterdam staat niet te lezen krijgt in uw krant noch te zien krijgt op uw TV?

Leest M.E. in Amsterdam! U zult er niet vrolijker van worden - maar u kunt eruit leren hoe gigantisch smerig corrupt en verkankerd en vooral schijnheilig, laf en feitelijk mafioos het bestuur van de stad Amsterdam al minstens 25 jaar is. En nee: Ik bedoel niet dat B&W lid van de Amsterdamse drugsmafia zijn - ook daar zijn ze evident zowel te dom als te laf voor. Ze "gedogen" (lees: beschermen, helpen, steunen) de illegale miljarden-omzet in illegale drugs "alleen maar".

Ik wens u enig leesplezier en doorzettingsvermogen: 't Is inderdaad niet om vrolijk van te worden, behalve voor drugshandelaars en corrupte bestuurders, maar leerzaam is het wel. En UW gezondheid is niet verwoest ten bate van de Amsterdamse harddrugsmafia, door B&W van Amsterdam, gemeentebestuur van Amsterdam, en vele tientallen totaal corrupte ambtelijke Amsterdamse beestmensen, die feitelijk voor de drugsmafia werken. MIJN gezondheid wel.

Maarten Maartensz
Amsterdam, 30.VIII.03