Aan de Nationale Ombudsman 


 


E-mail: 28-2-2000 : geen subject


Voorafgaand o.a.

Wat mijn klachten zo bijzonder maakt

L.S.

Ik heb ondertussen een zeer onpasselijke brief van de (of een) "Assistent-Ombudsman" ontvangen, die mij meedeelt dat de Ombudsman weigert in te gaan op mijn klachten.

De reden is de volgende sadistisch-krankzinnige:

Dan had ik immers er zelf maar zorg voor moeten dragen dat mijn toch al invalide gezondheid niet voor de afgelopen 10 jaar gruwelijk verslechterd werd als gevolg van mijn gedwongen verblijf boven de Amsterdamse drugshandel, die nog steeds floreert, nog steeds beschermd wordt door Ombudsman mr. Fernhout goede partij-vriend en -kameraad Patijn.

En dan had ik er zelf maar voor moeten zorgen dat ik in 1992, na drie jaar terreur doodziek, met een moeder zwaar geschokt door de wetenschap dat haar oudste invalide zoon drie jaar lang "uit naam van de idealen van de Februaristaking" door mr. Fernhout's vriend en kameraad burgemeester Van Thijn aan de terreur van de inpandig gevestigde drugshandel werd overgeleverd, waartegen DRIE JAAR LANG geen enkele Amsterdamse ambtenaar of bestuurder ene vinger wenste te heffen om MIJN menselijke rechten te beschermen.

Mij dunkt dat de Nationale Ombudsman ook Mandela te kennen zou hebben gegeven dat ie dan zelf maar had moeten zorgen NIET 27 jaar vastgezet te zijn op Robben Eiland:

"Er is meer dan een jaar voorbijgegaan, mr. Mandela, dus wat de Nationale Nederlandse Ombudsman betreft kunt u net zo goed doodvallen."

Mij dunkt dat de Nationale Ombudsman ook Eichmann en Milosevic zou vrijpleiten van enige vervolging:

"Er is meer dan een jaar voorbijgegaan, o mede-socialisten! U bent vergeven en vergeten: alles is verjaard - en wees welkom bij de PvdA, waar u uw gelijkwaardige Van Thijn kunt treffen voor een gezellig glas en goed gesprek over corruptie, sadisme, hypocrisie en socialisme."

Als bijlage gaat een kopie van een e-mail aan een professorale vriend:


Beste Peter,

Nu, het is me eindelijk gelukt: De navigatie-structuur van mijn nieuwe website is opgeladen. Er zitten nog een paar kleine foutjes in, maar die gaan er de komende dagen uit.

Pro memorie: http://www.xs4all.nl/~maartens/

Het ziet er allemaal zeer veel fraaier uit dan de vorige versie die een intelligentie-test for burocraten was: allemaal gezakt, inclusief de Nationale Ombudsman Fernhout - PvdA - die ook tekijk gaat worden gehangen als burofascist.

Hetzelfde geldt de Amsterdamse gemeenteraad, die ook allemaal niets van zich lieten horen, en dus zullen moeten lezen dat ze veel liever rijke Amsterdamse harddrugshandelaars dan arme Amsterdamse invaliden helpen.

Ik HEB het ze gevraagd; ik heb nu 3 maanden risico gelopen; en dat was weer dat:

Wie wil weten waarom onder modale mensen fascistische en socialistische en overige collectivistische terreur vaak en heel makkelijk de norm wordt bestudere Amsterdam, de Amsterdamse gemeenteraad, en het Amsterdamse B&W.

Wellicht is er geen stad ter wereld waar de gezonde doorsnee het beter heeft - en exact daarom zijn dit zooitje zwijnen in mijn ogen zulke gigantisch smerige schoften:

In een terreurstaat loop je het risico doodgemarteld te worden als je je morele best doet; in Amsterdam heb ik nu meer dan 10 jaar lang vergeefs om handhaving mijn menselijke rechten gevraagd en is me dat systematisch en 10 jaar lang geweigerd door letterlijk honderden bestuurders, vrijwel allemaal academici en in grote meerderheid lid van de PvdA - ten behoeve van corrupte ambtenaren die voor de Amsterdamse drugshandel werken en ten behoeve van de drugsmafia.

Maar goed: Het enige wat nogal wat bestuurlijke dames en heren gewonnen hebben is dat ik na alles wat er wel en niet gebeurd is nu met liefde bereid ben ze persoonlijk de dood in te jagen:

MIJN familienaam is God zij dank GEEN Karremans en GEEN Van Thijn. En overigens dat ik zal zeggen en blijven herhalen wat ik van ze vind: exact gelijkwaardig of inferieur met de elite van het fascisme - geheel identieke gewetenloze carriere-makers zonder beschaving, zonder talent, en zonder geweten.


We verwisselen even van taal: Het volgende of iets dergelijks kunt u binnnen, inclusief foto van uw conterfeitsel en mijn appreciatie van uw karakter en carriere, op mijn website aantreffen:


I would like to bring your incompetence to the attention of the world and the international foundation of ombudsmen you so proudly hide yourself behind.

Please send me the mail and e-mail addresses

- of this international institution
- of Interpol
- of the European Court of Justice

and prepare to discuss publicly and in English why the Dutch National Ombudsman, who is a leading member of the Labour Party refuses to maintain my rights:

Clearly you CAN stand up to the Amsterdam drugs-corrupted municipal police;

clearly you OUGHT to do so in my case, with a completely invalidated health because of the terror I was for three years refused protection against ....

... but there is the rub, of course ..... :

by the dear Socialist Party-Comrades of Socialist National Ombudsman Fernhout, the present and former mayor of Amsterdam - both to the best of my knowledge either criminally incompetent liars and hypocrites or criminally corrupt servants of the Amsterdam drugsmafia.

And for those who don't know this: in the Amsterdam drugs-trade, furthered and protected by Mayor and Alderman of Amsterdam for the last 25 years, there is a yearly turnover of billions of dollars:

Since Ombudsman's Fernhout's firm friend and party-comrade Van Thijn was mayor in Amsterdam the illegal sales of drugs protected by the mayor & aldermen of the City of Amsterdam is de facto Amsterdam's largest, most profitable and by far the most powerful institution in Amsterdam).

What you told me that "since more than a year has passed" I can drop dead as far as you are concerned: You also will not do anything for me, and as far as you are concerned I just have to passively accept that your criminal socialist party-friends that are the majority in the Amsterdam Council of Mayor and Aldermen are free to destroy my health and my life - because they are protected by your likes and your party-friends in all levels of Amsterdam and Dutch goverment.

Well then.

  • What I tell you and told you before is that I am a 50-year old philosopher and psychologist, with brilliant degrees, an invalidity of 21 years, that was much harmed by the criminal practices of mr. Fernhout's socialist party-friends (once again: the present and the former mayor intentionally, consciously and of their own free will, for unknown remuneration, have protected the Amsterdam drugsmafia for some 20 years now);
  • what I tell you and told you before is that I have now 10 years of nearly constant pain I did NOT have in the 10 years previous to that, in which I had the same illness;
  • what I tell you is that both my father and grandfather were heroes of the anti-fascist resistance, who unlike you and your socialist party-comrades PROVED in their own lifes by their ACTS that they had real individual physical and moral courage;
  • what I tell you is that my life has been for three years in constant danger between 1989 and 1992, and that I was nearly killed and 5 times very credibly threatened by the drugsdealers my landlord and B&W of Amsterdam had given opportunity to get rich and terrorize the neighbourhood;
  • what I tell you is that YES, it DID take me since 1992 to sort, settle, and survive these three years of continuous torture at the hands of Mayor Van Thijn's dear drugsdealing friends - but I have survived, and now I am out for damages, and remuneration or revenge;

and what I tell you is that reactions like yours - a sick sadistic burocrat who tells you that "alas, more than a year has passed, so as far as we are concerned, you'd better drop dead and be better off dead" - have made me absolutely certain and plain it is better to try to exterminate the whole top of the drugs-corrupted B&W of Amsteerdam by my own hands than allow a person like myself to be maltreated by people of the extra-ordinarily low level of your Socialist Party-friends.

If this amazes you: My life has been VERY credibly threatened for three years by the harddrugs dealers of your great and firm friend (ex-)mayor Van Thijn;

I have FOR THREE YEARS tried to get the legal defenses I SHOULD and DO have against this under Dutch law and consistently was refused it by literally hundreds of corrupt or incompetent Amsterdam burocrats;

which incidentally enlightened me quite a lot about the causes of Auschwitz, as I have explained on my website, and will very soon do so again, in a reformatted version;

and I have referred you to a very recent book by a well-known Amsterdam journalist writing for Amsterdam's leading paper, to the effect that a very large part of the Amsterdam city-government IS corrupt and IS de facto run by the drugs-mafia via civil servants they control by money or blackmail.

So under the circumstances I think you are a coward, a fool, a liar, and a hypocrite - and, yes, at my age, with my experiences indeed I also could have safely deduced this from your being a leading member of the Dutch Labour and Drugsdealers Party "PvdA".

But I HAVE given you the chance to show that you are honest and competent.

You have used it to show yourself for what you are:

A faithful servant of your own interests, and those of your Party of corrupt or incompetent Dutch Labour politicians, and somebody without morals or courage or principles.


Dit was voor de buitenwacht. Onder ons Nederlanders:

Wanneer u bijzonder goede logische argumenten heeft waarom ik de Nationale Ombudsman NIET voor burofascist - = : onverantwoordelijk, onaansprakelijk bestuurder; gewetenloos hypocriet en carriere-geil uitvoerder van om het even welke machthebber - zou uitmaken c.q. waarom ik NIET zou concluderen dat de Nationale Ombudsman, die als Prominent PvdA'er de afgelopen 25 jaar alles en iedereeen verteld heeft dat ze "gelijkwaardig" zijn en dat "alle moraal relatief" is en dat "waarheid niet bestaat" (alles aan mij onderwezen aan de UvA - waar ik, weer in tegenspraak met mijn menselijke rechten van verwijderd ben vanwege "uw uitgesproken meningen" - en WEER door een CvB uitsluitend bestaande uit de sociaal-fascistiche collega's en partij-vrienden van mr. Fernhout), dan zie ik die graag tegemoet.

Bij gebrek daaraan, of bij de gebrekkige kwaliteit daarvan, zal ik uw instelling en uw persoon de faam trachten te verschaffen die u toekomt.

Ik ben een groot voorstander van een institutie van Ombudsman, maar als het erop neerkomt zoals mij in Amsterdam al gebleken is, bij uw partij-kameraad Salomons, dat de twee absoluut enige doelen die u feitelijk bestendigt uw eigen carriere en het afschermen van de carrieres van uw corrupte of incompetente partijgenoten is, dan ben ik er een minstens zo groot voorstander van dat uw verdwijnt uit de functie die u nu bekleedt en waar u duidelijk niet het verstand, het hart, de moed of de morele integriteit voor heeft.

Ook wens ik van u te weten aan wie u feitelijk verantwoordelijkheid schuldig bent, en zou ik graag een e-mail adres van de Algemene Rekenkamer hebben.

U kunt ook naar de Nederlandse rechter (65% kans op een .... PvdA'er) stappen om u te verweren tegen mijn "woord, een wapen tot verweer".

Overigens doet u er verstandig aan uw functie op te geven voor iemand die daar beter voor geschikt is, en GEEN partij-binding heeft, en al helemaal niet in de Partij van de Drugsmafiosi.Maarten Maartensz M.A. (Psy) B.A. (Phi)
P.S. Ik vond het o.a. hoogst beledigend dat u geen enkel woord wijdt aan mijn website, waar o.a. 2.5 MB zwaar gedocumenteerde klacht over het drugs-corrupte Amsterdamse bestuur staat.

U had mij net zo goed kunnen vertellen wat mij aan de UvA ook trachtte wijs te maken: Dat u als socialist alleen gelooft aan "feiten" die u en uw partij-kameraden goed uitkomen; dat "waarheid" voor een man van uw kaliber niet bestaat; en dat, voor iemand van uw socialistische statuur, "alle moraal relatief is".

Misschien is het ook nogmaals zinnig het volgende te herhalen:

Ikzelf ben twee keer verwijderd van de UvA "vanwege uw uitgesproken meningen", weer door partijvrienden van Fernhout (tevens miljoenen-dieven van de lopende UvA-rekeningen);

ik ben briljant en met 10-en voor mijn scriptie en werkstuk afgestudeerd bij psychologie, vnl. op wiskundige onderwerpen, omdat ik vlak voor mijn doctoraal bij filosofie verwijderd werd (weer door partijvrienden van Fernhout), en ik heb dan ook het in Nederland relatieve ongeluk van een IQ hoog boven de 150;

ik heb een volstrekt unieke familie-achtergrond: mijn vader en grootvader waren mede-organisatoren van de Februari-staking, en zijn daarvoor in de zomer van 1941 gearresteerd en naar een concentratiekamp gestuurd door de Duitse bezetters (als "politische Terroristen": Iets wat uw goede vriend Van Thijn goed in z'n oortjes moet knopen: IK ZAL NIET GETERRORISEERD WORDEN DOOR HARDDRUGSHANDELAARS BESCHERMD "UIT NAAM VAN DE IDEALEN VAN DE FEBRUARISTAKING" EN TEGEN HET BEESTMENS DAT DAT WEL BEVORDERDE BEN IK MOREEL VERPLICHT ALLES TE DOEN WAT SHIN BETH OOK IS TOEGESTAAN);

mijn moeder was in 1944-45 sub-hoofd onderduiksvoorzieningen van het Nederlands Verzet in Brabant - waar Ed van Thijn toen ondergedoken zat als Joods jongetje: mijn moeder stortte dus in ca. 1992-93, en moest opgenomen worden (wat mijn broer en mij onze erfenis kostte);

mijn familie-naam is GEEN "Karremans", en ik vind dat ik de morele plicht heb te zorgen dat de mensen die mij het bovenstaande hebben aangedaan ofwel voor een OBJECTIEVE rechter komen (dus bij voorkeur niet een Nederlandse, gezien de hoge incidentie van leden van de PvdA onder de Nederlandse rechters etc.) ofwel dat ik eigenhandig afreken met hen EN met hun familie.

Dat mag u betreuren, zoals ik betreur dat een fascistoide beestmens als Van Thijn burgemeester van Amsterdam kon worden, en zonder twijfel zal een Fernhout altijd en overal "if in Rome, do as the Romans do; if among cannibals, do as the cannibals do".

Ik niet - en sinds 1989 heeft deze fascistoide drugshandelaars-beschermer geweigerd mij te antwoorden. Had ik TV dan zou ik de psychopathische schoft de afgelopen weken en maanden vrijwel dagelijks te zien gekregen terwijl hij liegt over zijn "verantweurdelijkheid" en "aenspraekelijkheid" c.q. zich krediet probeert te verwerven door publiekt uit te varen tegen Haider.

Zoals u kunt begrijpen stel ik Van Thijn lager dan Haider: Kennelijk allebei fascistoide en psychopathische zwijnen - maar wel met dit grote verschil dat Haider betrekkelijk eerlijk is en Van Thijn een gedegenereerde leugenaar.

Het kwantum beestachtigheid lijkt me gelijkwaardig in beide, evenals de aandriften, de motieven, en de vermogens van beide heren - weer met dit verschil dat Haider tenminste geen invalide zoons en kleinzoons van Nederlandse anti-fascistische verzetshelden drie jaar lang heeft laten terroriseren door zijn vrienden harddrugshandelaars.

U bent het toch eens met uw Partij, mr. Fernhout, en met uw Grote Socialistische Kameraad Ed van Thijn dat "alle mensen gelijkwaardig zijn"? Zodat u het ermee eens bent dat uzelf en hijzelf, en al uw vrienden in de elite van de PvdA gelijkwaardig met Eichmann, Goebbels zijn en Milosevitsj zijn - overigens alweer drie socialistische voorgangers met bewezen terroristische potentie! (Wie zwijgt stemt toe - en ik ben zelf erg goed in het zien van logische konsekwenties van beweringen.)E-mail : 28-2-2000 : e-mail - Subject: P.S. (aparte e-mail)


L.S.

This concerns:

http://www.xs4all.nl/~maartens/

If you click on the Dokwerker/Dockworker, you find some relevant text.


Maarten Maartensz.