Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home

 

29 november 2002 

                        - Volg de pijlen- Volg de pijlen

Hier is het antwoord van de Stichting 40-45:


Geachte heer Maartensz,
 
Als reactie op uw e-mail d.d. 27 november jl., kunnen wij u het volgende berichten. De Stichting 1940-1945 is een organisatie voor oorlogsgetroffenen, van oorsprong ten behoeve van oud-verzetsdeelnemers. Wij begeleiden aanvragers voor de Wet buitengewoon pensioen, Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers en Wet burgeroorlogsgetroffenen. Met betrekking tot de financiele ondersteuning kent de Stichting 1940-1945 slechts beperkte mogelijkheden. Een beroep op de Wet bp van na de oorlog geboren kinderen is niet mogelijk. Wel beschikt de Stichting over een fonds dat beheerd wordt door een "Goedkeuringscommissie", waar kinderen van erkende verzetsdeelnemers een beroep op kunnen doen. Dit fonds voorziet niet een mogelijkheid van structurele financiele ondersteuning.
Indien u wellicht een beroep wenst te doen op de Goedkeuringscommissie voor een incidentele bijdrage, dan dient dit te gebeuren via een advies van een maatschappelijk werker. Het maatschappelijk werk voor de regio Amsterdam en Noord-Holland wordt uitgevoerd door: Stichting Dienstverlening Zaanstreek Waterland, Afd. Oorlogs en Geweldsgetroffenen, Snuiverstrat 63a, 1561 HB Krommenie. Tel: 075-6405329.
Indien u dit wenst, dan kunnen wij het maatschappelijk werk verzoeken contact met u op te  nemen, zodat men kan bezien of u inderdaad een beroep kunt doen op het fonds van de Goedkeuringscommissie.
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,
 
N.A. de la Haye, wrnd. directeur 
 
 

Colofon: Ontvangen 29 november 2002.

 Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home