Recent


 

Naar: Index van "Na 10 Jaar"
           B&W van Amsterdam recent

Hier zijn links naar recente e-mail correspondentie met B&W van Amsterdam - en "Recent" is November/December 2000 en eindigend in 2005.

E.e.a. is het best te begrijpen als een illustratie van de moraliteit van Job Cohen, Rob Oudkerk, het College van B&W en de Bestuursdienst en GG&GD van Amsterdam, allen direct betrokken, allen veel liever drugs-handelaars en drugs-terroristen - allochtoon, levensgevaarlijk, en geen opgewonden pubers! - dienend, dan eenvoudig hun wettelijke, menselijke, morele plicht te doen, of bij gebrek aan vermogens of wil daartoe, ontslag te nemen.

De volgende pijlenknoppen circuleren ook door deze correspondentie:

                        - Volg de pijlen

 

 

    datum

    Aan\Van\Met

    Onderwerp

 

sept/oct 2000

Aan: B&W

Menselijke Maat

 

20 nov 2000

Van: B&W

Nav Morele Mails

 

20 nov 2000

Aan: B&W

In antwoord op uw mail

 

21 nov 2000

Aan: B&W

Vraagjes 2000

 

23 nov 2000

Aan: B&W

Memo 1

 

23 nov 2000

Aan: B&W

Ter informatie

 

24 nov 2000

Aan: B&W

Addenda & Corrigenda

 

28 nov 2000

Aan: B&W

Update 1

 

28 nov 2000

Met: Joke Raschew v/d bestuursdienst

Telefoongesprek 1

 

30 nov 2000

Aan: WBV Dageraad

Update 2

 

30 nov 2000

Met: Joke Raschew v/d  bestuursdienst

Telefoongesprek 2

 

1 dec 2000

Aan: GG&GD

Mail aan GG&GD

 

4 dec 2000

Van: GG&GD

Mail van GG&GD

 

5 dec 2000

Aan: GG&GD

Update 3

 

11 dec 2000

Aan: B&W etc.

Notities

 

12 dec 2000

Aan: B&W etc.

 

Memo 2 + Voorstel

 

12 dec 2000

Aan: B&W etc.

Update 4

 

13 dec 2000

Van & aan: GG&GD

Mail van en aan GG&GD

 

14 dec 2000

Van & aan: GG&GD

Mail van en aan GG&GD

 

 

15 dec 2000

 

Telefoongesprek
met Ella Kleisen GG&GD

Telefoongesprek

 

 

15 dec 2000

 

Notities telefoongesprek

 

4 januari 2001

Aan: B&W etc.

Prof.mr. Hoefnagels' artikel

 

7 januari 2001

Aan: B&W etc.

Update 5

 

11 januari 2001

Telefoongesprek
met Astrid Slot namens B&W

Telefoongesprek Slot

 

 

 

Notities bij gesprek Slot

 

24 januari 2001

Aan: B&W

Mail aan Raschew en Cohen

 

 Tussenspel 10 april

 

4 april 2001

 

Van: Ombudsman
Amsterdam

Brief 4 april 2001:U kunt wat ons betreft het best zelfmoord plegen

 

  Tussenspel  Mei - Oktober 2001: 

Tientallen Neerlandse bestuurders blijken geen enkel geweten te hebben en feitelijk voor de Neerlandse drugsmafia te werken, en ik zet het Van Traa-rapport + mijn noten op mijn site (en Multatuli, en Squeak, en een boel logica: Anders dan het politieke drugstuig dat B&W van Amsterdam vormt heb ik nameljk echte hersens)

 

 

29 oktober 2001

 

Aan: Dageraad + B&W Amsterdam

Brief 29 oktober na het beeindigen van mijn noten bij het Van Traa-rapport

 

26 november 2001

Aan: Directie GG&GD

N.a.v. hun brief van 22 november waarin ze mij, in hun volledige menselijkheid, naar het "Leger des Heils Goodwillcentrum" verwijzen voor mijn problemen

 

11 december 2001

Aan: GG&GD directie,  Nationale Ombudsman e.v.a.

Ik vraag nog maar eens dringend om enige - mij TOEGEZEGDE - bijzondere bijstand voor medische kosten. Antwoord als gebruikelijk:  geen. Per Amsterdams junk is 65.000 gulden uitgetrokken  om DEZE   verdienstelijke  Neerlanders te helpen  "herintegreren in Onze Samenleving"

 

 

Van: Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam

Het Leger des Heils - NB - laat mij  weten van de GG&GD opdracht te hebben gekregen zich met  mij te onderhouden - volgend  jaar. Ze blijken niet af te bellen.

 

13 december 2001

Aan: Nationale Ombudsman

Ik vraag het - met Bijbelse parallel  - voor de DERDE  keer

 

23 januari 2002

Van & aan:
Journalistiek
alias

Op 23 januari ontving en beantwoorde ik een enigszins bevreemdende e-mail

 

24 januari 2002

 

Van: Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam

Na 6 weken wachten nodigen LdH en GG&GD zich bij mij thuis  uit voor "woonbegeleiding"

 

25 januari 2002

 

Van: Nationale Ombudsman

Een op zichzelf beleefd maar puur formalistisch "antwoord" NAMENS doch niet DOOR de Nationale Ombudsman

 

27 januari 2002

Van:
Journalistiek
alias

Dit vervolgt 23 januari, en ik vraag  beleefd om enige uitleg

 

28 januari 2002

Van & aan:
Journalistiek
alias

En kreeg iets dat als uitleg poseert, maar het niet is

 

29 januari 2002

Aan: Nationale Ombudsman

Mijn op zichzelf beleefde maar niet  puur formalistisch antwoord 

 Tussenspel Februari 2002

Nawoord 29 januari 2002 - 
betreffende 50 a 100 MILJARD [Nederlandse guldens] jaarlijks, en mijn eigen belang 

De lezer(es) die tot hier gevorderd is - mijn dank voor uw uithoudingsvermogen - en ja: voor mij is 't NOG moeilijker, helaas - kan WETEN en BEGRIJPEN waar het in Neerland ECHT om gaat: Geld, en bedrog.

Ik heb geprobeerd hier wat aan te doen, in mijn belang, en ten behoeve van de beschaving, de rechtsstaat, en in de hoop althans IETS te kunnen verbeteren. Het gaat niet, want degenen die 20 keer meet betaald krijgen dan ik om de Nederlandse Rechtsstaat te helpen  handhaven en 20 keer meet  gezondheid genieten, en 100 keer  meer status hebben, als benoemde "morele autoriteiten" WEIGEREN op alle mogelijke manieren HUN nek en eigenbelang te riskeren voor HUN pretenties. 

Mijn algemene antwoord staat in mijn laatste mail, en ik ben daar zeer serieus in omdat ik zeer serieus vijf maal bedreigd ben met moord en vele honderden malen geschoffeerd en gechicaniseerd door hoogbetaalde bestuurders: Wie mij te na durft te komen loopt tegen de genen van MIJN familie aan - die NIET te laf is gebleken tegen de SS op te treden, ook toen dat levensgevaarlijk was (dus IN de oorlog i.p.v. NA de oorlog, vanaf een vetbetaalde katheder), en riskeeer z'n leven.

't Spijt me, maar het KAN niet anders, en IK heb OOK recht MIJN talenten te gebruiken voor MIJN belangen en idealen, wat een of andere meesterlijke schoft met gecocainiseerde rothersentjes daarvan ook mag vinden.

MOCHT ik gezond worden, dan ben ik verdwenen uit dit land, om het nooit meer terug te zien als ik het kan helpen. Hier heersen de huichelachtige lafheid en eigenbelang: hier heerst de leugen uit naam van 't fessoen, zoals Multatuli al tot zijn grote schade (met zijn talenten) uitvond; hier is de rechtsstaat overgeleverd aan de internationale drugsmafia; hier heersen TV en dom eigenbelang; hier worden junken gesubsidieerd en iemand als ik gediscrimineerd door laffe bestuursschoften; hier besturen kwasi-mensen voor kwasi-idealen. 

Hoe 't zij, was ik een staatshoofd van een andere Europese natie dan wist ik het wel: Een volk en een  bestuur dat voor drugsmafia zwicht  verdient geen zelfstandigheid, is geen rechtsstaat, en is een  Augiasstal van verrotting  en corruptie grondig behoort uitgemest te worden door mensen die hun integriteit niet verkocht hebben.  

Ikzelf zal me verder alleen nog bezig houden met wat me werkelijk interesseert - of me met finaal geweld verdedigen tegen de bestuurlijke handlangers van de drugsmafia die me daarvan af denken te kunnen houden. (In overeenstemming  - voor wie het niet weet, en graag met z'n vredelievendheid onder alle omstandigheden te koop loopt - met de meningen van alle grote filosofen over tyrannie.)

En overigens is mijn positie als Onze Grote Wereldleider: 

Wie niet voor me is, is tegen me; wie niet wil horen zal moeten voelen - en terreur kan kennelijk alleen door tegenterreur worden bestreden, en niet met argumenten en redelijkheid, zoals "mensen" in doorsnee nu eenmaal blijken te WILLEN zijn. 

Amsterdam (helaas)
Nederland (helaas)
29 januari 2002
Maarten Maartensz
 

 

 

11 maart 2002

Van: Nationale Ombudsman

Weer een  bijdrage van de Nationale Ombudsman die niets helpt

 

4 april 2002

Aan: Sociale Dienst Amsterdam  + B&W

De Amsterdamse drugsfascistische bestuurders verplichten deze invalide aan 't MegaBanen-circus deel te nemen

    Aan: Sociale Dienst Amsterdam  + B&W S_D_Maatwerk

 

10 april 2002

Aan: SP A'dam 
Van: MM

Mail van en aan de SP Amsterdam

 

4 mei 2002

 

"De illusie van democratie" in Neerland  -  n.a.v. aldusgenoemd artikel in NRC's M-Magazine van 4 mei 2002

 

13 mei 2002

Aan: Sociale Dienst Amsterdam  

 

 

15 mei 2002

Aan: Nationale Ombudsman

Mijn antwoord op de bijdrage namens de Nationale Ombudsman van 11 maart
(zie artikel 4 mei)

 

16 mei 2002

Aan: Harddrugs- Burgemeester Job  Cohen

Aan Cohen (PvdA-regent en  burgemeester), Jansen (PvdA-regent van de S.D. A'dam) en  Coutinho (PvdA-regent van de  GG&GD A'dam) (zie artikel 4 mei)

  21 mei 2002 Aan: Nationale Ombudsman Nationale Ombudsman
  26 mei 2002   Ik laad een eerste versie op van een essay over de menselijke tekorten en wat daaraan te doen valt. Zie ook sectie Politics.

 

29 mei 2002

Aan: Nationale Ombudsman

Pro memorie, nu er een TWEEDE commissie is opgericht om Neerlandse politici vrij te helpen pleiten van enige betrokkenheid bij de moord op Fortuyn.

  29 mei 2002

Aan: GG&GD

 

Mail nadat de GG&GD kennelijk besloten heeft te doen alsof niets wat op deze site staat ertoe doet, bekend is, of ingediend is bij de GG&GD
  Tussenspel  

 

  31 mei 2002

Aan: GG&GD
Van: Prof.dr. P.C.M.Molenaar

Prof.dr. P.C.M.Molenaar informeert het hoofd der GG&GD en B&W over mijn kwaliteiten en kwaal en verzoekt om enige hulp voor me.
  Tussenspel  

 

  16 juli 2002 Van: KPMG
Aan: MM
Ik krijg - valselijk - te horen van de KPMG, dat ik een fraudeur ben en hen daarom iets van 2500 Euro moet betalen
  Tussenspel  
 

 

  Eind juli 2002 Van: SD A'dam
Aan: MM
Een ambtenaar de Stoppelaar meldt mij dat ik geen recht heb op Bijzondere Bijstand vanwege mijn medische kosten
  Tussenspel  

 
  18 september 2002 Van: MM
Aan: Hans Bakker, SP-Raadslid
Ik vervolg mijn conversatie met Hans Bakker, van wie ik sinds April niets meer gehoord heb.
  Tussenspel
 
  20 september 2002 Van: MM
Aan:
Directie Nuon &
B&W Amsterdam &
Hans Bakker, SP-Raadslid
Ik mail de directie van de Nuon en B&W met kopie aan Hans Bakker, en herhaling van de brieven van prof.dr. Molenaar en het stuk van mijn vader.
  23 september 2002 Van: MM
Aan: Mijn broer
Mail aan mijn broer met enige persoonlijke ontboezemingen van algemeen belang over het internet en de controle daarop
 
  27 november 2002 Van: MM
Aan: Stichting 40-45

Aan directie Stichting 40-45

 

  29 november 2002 Van: MM
Aan: S.D. Bilderdijkade
Ik mail de Sociale Dienst Bilderdijkkade over de voortdurende chicanes, schofferingen en zoveelste herkeuring
  29 november 2002 Van: Stichting 40-45
Aan: MM
Antwoord van Stichting 40-45
  3 december 2002 Van en Aan:
Sinai-Centrum
Aan Sinai-Centrum met kopie aan B&W
  4 december 2002 Van: MM
Aan: Sinai-Centrum
en B&W
Afschrijving Sinai-Centrum met kopie aan B&W
  13 december 2002 Van: MM
Aan: Verhagen
Ik geef maatschappelijk werker Rob Verhagen enige achtergrondinformatie
  28 december 2002 Van: MM
Aan: Verhagen
Ik beantwoord een handgeschreven brief van Verhagen
  31 december 2002 Van: MM
Aan: Verhagen
Enige recenfe informatie over mijn uitkering en doen en laten B&W
                           

 

  1 januari 2003 Van: MM
Aan: B&W en Verhagen
Informatie over M.E, met kopie aan B&W
                   +
PS bij informatie over M.E. (over mijn ervaringen)
 
  3 januari 2003 Van: MM
Aan: Verhagen
Ik mail n.a.v. telefoongesprel 3.i.03 met een mevr. Ringelique van smdwz
  9 januari 2003 Van en Aan: Verhagen Verhagen stelt me een afspraak voor die ik aanneem
  13 januari 2003 Van: MM
Aan: Verhagen
Ik stel wat vragen aan Verhagen over de smdwz en hemzelf
  16 januari 2003 Van: MM
Aan: Verhagen
Kort pro memorie
  17 januari 2003 Van en Aan: Verhagen Ik beantwoord mail Verhagen en specificeer de eerdere afspraak
  18 januari 2003 Van: MM
Aan: Verhagen
Ik mail wat over m'n website die wat bijgewerkt is
  20 januari 2003 Van: MM
Aan: B&W met kopie aan Verhagen
Aan B&W met kopie aan Verhagen n.a.v. uitlatingen van Gonny van Oudenallen over Job Cohen
  20 januari 2003 Van: MM
Aan: Verhagen
20.i.03: Aan Verhagen over mail aan B&W
  23 januari 2003 Van: MM
Aan: Verhagen
Na de heer Verhagen persoonlijk ontmoet te hebben schrijf ik hem een mail waarin ik inga op wat algemene achtergronden
  27 januari 2003

 

Van: MM
Aan: Verhagen en B&W
Aan Verhagen en B&W o.a. over een herhaald optreden van mevr. van Oudenallen
  27 januari 2003 Van: MM
Aan: Verhagen
Over een klein praktisch probleem met identificatie e.d. tegenover de S.D.
  31 januari 2003 Van: MM
Aan: B&W met kopie aan Verhagen
Aan B&W met kopie aan Verhagen over een stel verbeteringen van mijn site
  25 februari 2003 Van: MM
Aan: B&W met kopie aan Verhagen
Aan B&W met kopie aan Verhagen over een vordering op B&W van Amsterdam (1 van 4)
  26 februari 2003

 

Van: MM
Aan: B&W met kopie aan Verhagen
Aan B&W met kopie aan Verhagen over een vordering op B&W van Amsterdam (2 van 4)
  27 februari 2003

 

Van: MM
Aan: B&W met kopie aan Verhagen
Aan B&W met kopie aan Verhagen over een vordering op B&W van Amsterdam (3 van 4)
  27 februari 2003 Van: MM
Aan: B&W met kopie aan Verhagen
Aan B&W met kopie aan Verhagen over een vordering op B&W van Amsterdam (4 van 4)
  4 maart 2003 Van: MM
Aan: Verhagen
Update site + automatiseringsadvies
  12 maart 2003 Van: MM
Aan: Stichting 40-45
P.S.je met enige relevante informatie +  links
  13 maart 2003 Van: MM
Aan: Stichting 40-45
Enige medische info
  13 maart 2003 Van: MM
Aan: Stichting 40-45
De heer Verhagen blijkt toch nog in leven!
  18 maart 2003 Van: MM
Aan: CvB van de UvA

N.a.v. ons telefoongesprek d.d. 18/03/03

  20 maart 2003 Telefoongesprekje MM met mevr. Groeneveld Telefoongesprekje met mevr. Groeneveld
  25 maart 2003 Van: MM
Aan: Verhagen + B&W + Stichting 40-45
Re: Nieuwe afspraak
  Tussenspel:
 
  3 november 2004 Van: MM
Aan: B&W Amsterdam
N.a.v. interview met wethouder Aboutaleb
 
  19 november 2004 Van: MM
Aan: B&W Amsterdam
       Calder B.V.
N.a.v. bevel van "namens B&W van Amsterdam mij te melden bij Alexander Calder Rentegratie B.V.
  25 november 2004 Van: MM
Aan: B&W Amsterdam
       Calder B.V.
N.a.v. opdracht te verschijnen bij "een expert" van Alexander Calder B.V.
       
  24 juli 2005 Van: MM
Aan: B&W Amsterdam
       Serin Amsterdam
      
Inzake het commando mij 8 aug te vertonen bij "een verzekeringsarts" van Serin Amsterdam

 

  27 juli 2005 Van: MM
Aan: B&W Amsterdam
       Serin Amsterdam
RAMO = Relatief Aan Mijn Ouders

 

     
   

Ik schreef RAMO = Relatief Aan Mijn Ouders nadat mij meegedeeld was dat "iemand sprekend namens B&W van Amsterdam" - juffrouw Joke Dierdorp (vroeger Raschew geheten), juffrouw Astrid Blok, beide "persoonlijke assistentes" van Job Cohen? - achter mijn rug om mij belasterde bij wie ik hulpsverleningsverzoeken deed.

Hoe dat precies ging weet ik niet, maar ik kan het me makkelijk voorstellen:

  • Goeiemiddag, u spreekt met (Thuiszorg, AWBZ, Bijzondere Bijstand ... you name it)
  • Goedemiddag, ik bel u namens B&W van Amsterdam, over uw clint Maartensz. Kunt u dit even nakijken?
  • O, de burgemeester! Wat leuk! Ja hoor, Maartensz die staat in onze dossiers.
  • Ja, dat is het nu juist: Ok in de onze.....weet u, wij van B&W zouden het zr op prijs stellen - vooral meester Cohen en dokter Oudkerk - als u de betreffende afhoudt. Ziet u, het is een heel pijnlijk medisch geval, en ook drs. Ed van Thijn verzoekt u, uit naam van de idealen van de Februaristaking, weet u ... betrokkene is een beetje, hoe zal ik het zeggen....
  • .... ach Collega! Een half woord is genoeg! Als ik op 'm kon stemmen dan deed ik dat, op Cohen bedoel ik. "Ein echter Mensch!" Doet u 'm vooral de groeten namens mij en onze collegaas! Het komt in orde!

Het heeft onder die omstandigheden, met mijn voortdurende moeheid en pijn, geen enkele zin enige Amsterdamse instantie of ambtenaar om enige mij wettelijk en moreel toekomende hulp te vragen.

Ik heb dat sindsdien dan ook niet meer gedaan.

 

Het vervolg van een en ander kan de lezer in ME in Amsterdam vinden, bijvoorbeeld in Na 19 jaar.

 


Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home