Van de Amsterdamse Ombudsman mr. Nora Salomons (PvdA)


 

4 april 2001 - Amsterdams Ombudsmens ziet me het liefst dood, en doet daar moeite voor


 

                        - Volg de pijlen

 


Aan de heer M. Maartensz (1)
p/a de heer P.C. Molenaar. (2)
Faculteit Psychologie
Universiteit van Amsterdam
Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam

ons kenmerk: AM010266
betreft: ontvangstbevestiging

Geachte heer,

Op 28 maart jl. bezocht u mijn spreekuur. U werd te woord gestaan door mijn medewerkers de heer P. Perrels en mevrouw P. Visscher. (3)

U heeft mijn medewerkers verteld dat u overlast ondervindt van drugshandelaren in uw omgeving, onder meer bestaande uit bedreigingen. (4) U heeft hier verschillende instanties over benaderd, maar zonder succes. (5) Daarna heeft u uw zienswijze met betrekking tot deze problematiek op uw eigen website gezet en de toenmalige burgemeester S. Patijn om een reactie gevraagd. (6) Deze heeft u laten weten de teksten beledigend te vinden. (7) Een en ander speelde zich af in 1997. (8) Daarna heeft u regelmatig aan het stadsbestuur gevraagd om een inhoudelijke reactie op uw website, maar deze is uitgebleven. (9)

Ik heb de bedoelde website niet kunnen vinden. (10) Meer in het algemeen zie ik, gezien het tijdsverloop en het feit dat er in eerste instantie aan u is meegedeeld dat uw teksten als beledigend werden ervaren, geen gronden om tot onderzoek over te gaan. (11)

Daarnaast heeft u mijn medewerkers verteld over de financiele problemen in verband met de door u gewenste studieaktiviteiten. (12) Zij hebben u verteld dat de Gemeentelijke Ombudsman op dit vlak niet bevoegd is. (13)

Ik moet dan ook konkluderen dat ik u niet van dienst kan zijn. (14)

Ik vertrouw u erop met het voorgaande voldoende geinformeerd te hebben. (15)

Met vriendelijke groet,

 

Nora Salomons.

 

Colofon: Deze versie is van 10 april 2001. De brief ontving ik 9 april via prof.dr. P.C.M. Molenaar. Ik heb mij dan in totaal vele tientallen keren tot mevrouw Salomons gewend, die evident bijzonder graag invaliden helpt vergassen en terroriseren "uit naam van de idealen van de Februaristaking", en de trouwhartige heldhaftige, vastberaden barmhartige verdedigster is van de belangen van Amsterdamse harddrugshandelaars en de belangen van burgemeesters die die belangen verdedigen.

De noten zijn op dit moment afwezig.

Mevrouw mr. Salomons liegt dat ze groen ziet. NB dat mevrouw Salomons

ALLEMAAL meegedeeld en ter hand gesteld aan Perrels en Visscher. Uiteraard loog ze dat ze 

Ik heb de bedoelde website niet kunnen vinden.

 

 


Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home