Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home


 

15 december - Telefoongesprek met GG&GD-Vangnet burocrate Kleisen

 

- Volg de pijlen

Ik dacht: Het is logisch mogelijk dat B&W mij iets te zeggen heeft dat ze liever geheim houden, en besloot dus op 15 december nogmaals mevrouw Kleisen van de GG&GD aan de telefoon te proberen te krijgen, die er eerder twee maal niet was, en die geen e-mail kan bedienen.

Hieronder volgt de letterlijke weergave van het gesprek dat wij voerden (na de eerste keer 22 keer overgaan van de telefoon bij de GG&GD en afgebroken te worden, en de tweede keer via diverse telefonische tussenstappen):

Voor de geinteresseerde lezer heb ik er weer wat noten bijgevoegd, die samenhangen met logica of de psychologie, gebruiken, en taalgebruik van ambtenaren, dat mij o.a. psychologisch en filosofisch interesseert. Klikken op de noot verplaatst naar die noot, en daar weer op de noot klikken terug naar de tekst.

Overigens was het gesprek beleefd en mijnerszijds vriendelijk, terwijl mevrouw Kleisen nogal zenuwachtig klinkt, en inderdaad minstens zo vaak "eeh" zegt (wel tamelijk snel) als ik, trouwhartig aan de feitelijk gesproken tekst, weergeef.

Voor de leesbaarheid voeg ik lege regels toe.


EK: Dag met Ella Kleisen.

MM: Ja. Goedemiddag mevrouw Kleisen. Met Maarten Maartensz. Drs. Maartensz.

EK: Meneer Maartensz. Ja. [N1]

MM: U gaat mij vertellen waarom u mij zo vreselijk graag wilt spreken en wat uw opdracht is van B&W en waarom u geen e-mail kunt gebruiken, want dat vind ik toch wel hoogst verbazend in deze moderne tijden. [N2]

EK: Nou, kijk, of ik u vreselijk graag wil spreken ... het is zo dat eeh als u een gesprek met eeh met mij wil dan eeh wil u graag uitnodigen bij ons op de afdeling. [N3]

MM: Nou u heeft een gesprek met mij op dit moment zou ik zo zeggen.

EK: Wat zegt u?

MM: We hebben een gesprek op dit moment, dus ... [N4]

EK: Ja, kijk u mailt met ons en ook met andere GG&GD-afdelingen maar de tijd is eeh voor de GGD niet rijp om eeh met mensen eeh via de mail eeh kontakt te zoeken, want ziet u eeh als u eeh wil eeh mag u hier eeh op een kantoor komen. [N5]

MM: Maar met welk doel, mevrouw ... [N6]

EK: ..Ja..

MM: Mevrouw Kleisen. Luister even. Met welk doel? In welke capaciteit spreekt u? Waarom wilt u mij uitnodigen? Wat is uw ...

EK: Ik, meneer Maartensz? Kijk u stuurt mailtjes naar B&W... [N7]

MM: Pardon. Geeft u nou even antwoord op mijn vragen. Om welke reden zou ik u moeten spreken? [N8]

EK: Ja?

MM: En zeker in welke capaciteit...

EK: Ja? Ik weet niet. Dat eeh dat mag u zelf bedenken. Kijk u, u mailt ... [N9]

MM: Ha,ha,ha. [N10]

EK: U mailt de burgemeester. En die eeh kan dat allemaal niet eeh door gaan nemen. En die hebben gezegd .. die besteedt dat uit aan ons. En als het zo is dat u ergens hulp bij zoekt dan nodig ik eeh u van harte uit om een gesprek met ons te hebben. [N11]

MM: En wat bent u dan?

EK: Ik ben sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, binnen de afdeling Vangnet en Advies van de GG&GD. [N12]

MM: U bent een verpleegkundige.

EK: Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige.

MM: Ja, ja. [N13]

EK: En als u ook niet gebruik wilt maken van die afspraak, nou dan kunt u er even over denken.

MM: Nou ja, ik voel me rijkelijk vereerd. Weet u iets van het geval waar het om gaat? [N14]

EK: Helaas ik ga niet nu heel uitvoerig ... ik wil een afspraak met u maken...

MM: Wacht even, mevrouw. Ik geef u een antwoord. Ik stel u een vraag. Daar kunt u "ja" of "nee" op zeggen. [N15]

EK: Ja?

MM: U hoeft me niet uitgebreid uit te leggen...

EK: Ja?

MM: ...dat u niet met mij in discussie gaat ...  [N16]

EK: Ja?

MM: U zegt gewoon "ja" of "nee".

EK: Ja? [N17]

MM: Kent u ... weet u waar het om gaat? Heeft u mijn website gelezen? [N18]

EK: Ik, ik, ik, ik heb niet uw website gelezen. Nee hoor. Nee. [N19]

MM: Ja. Nou, dan heeft het voor mij gewoon geen zin, mevrouw. [N20]

EK: Nee. Nou dat is prima. He? Dan mag u gewoon een andere..dan moet u denk ik verder zoeken om eeh een gesprekspartner te vinden.

MM: Ha, ha, ha. "Een gesprekspartner te vinden?" [N21]

EK: Ik ga nu ophangen.

MM: Ik wil B&W spreken, mevrouw. [N22]

EK: Dan moet u een ander nummer draaien want u belt nu met de GGD. Ik ga ophangen. Ik wens u een prettige middag. [N23]

MM: Ja. Insgelijks.

EK: Bedankt. Dag. [N24]


Mijn eigen mening is dat ik de advocaat-generaal Myer maar eens moet spreken. Dat lijkt me de in beginsel aangewezen gesprekspartner, en gelukkig is mr. Meulenbroek van het Openbaar Ministerie dat al maanden geheel met mij eens. Het is er tot nu toe niet van gekomen omdat mijn lichamelijke gezondheid niet goed is.

Ik hoop de heer Myer geen lid van de PvdA is, of in ieder geval dat als hij dat wel is zijn partij-belang voor hem na het belang van het handhaven van de mensenrechten in Amsterdam onder PvdA-burgemeesters komt, aangezien de laatste twee PvdA-burgemeesters dat niet blijken te kunnen en niet blijken te willen, in mijn geval en zeer goed gedocumenteerde ervaring.


Colofon: Deze versie is van 15.xii.2000

 

 


Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home