Prof.dr. Molenaar (UvA) vraagt hulp aan prof.dr. Coutinho (GGD en PvdA)


 

31 mei 2002: Prof.dr. Molenaar schrijft een fraaie brief aan GG&GD-directeur prof.dr. Coutinho

                        - Volg de pijlen


Deze brief is nooit beantwoord door Coutinho, behalve puur formeel aan mij (ik heb 'm persoonlijk en tegen ontvangstbewijs aan z'n sectetaresse Charlotte Bruinsma - familie van Klaas, naar men mag aannemen, en mag zèggen, want ik heb haar dit later gevraagd), onder pretentie dat IK die brief zou hebben geschreven.

Prof.dr. Coutinho is dus ook een groot voorstander dat invalide zoons en kleinzoons van mede-organisatoren van de Februaristaking vergast en geterroriseerd worden door Amsterdamse harddrugshandelaren met B&W-vergunning. Immers, dergelijke in B&W-kringen intens geliefde handelaren zetten maar liefst 15 a 25 MILJARD Euro per jaar om in Amsterdam. En prof.dr. Coutinho heeft het véél te druk met het helpen van junken en drugshandelaars om iemand als ik zelfs maar te woord te staan, laat staan te helpen.

Kortom, als het aan prof.dr. Coutinho en prof.mr.dr. Cohen ligt dat heeft mijn vader bijna 4 jaar concentratiekamp overleefd, en is mijn grootvader in een concentratiekamp vermoord, beide als verzetsdeelnemers, opdat Coutinho en Cohen junken en harddrugshandelaren mogen vertroetelen "uit naam van de idealen van de Februaristaking" en "vanwege Mijn Joodse Identiteit", en opdat hun invalide zoon en kleinzoon maar grondig geterroriseerd, met moord bedreigd, fysiek aangevallen, beledigd en vergast worden.

Ik neem aan dat Coutinho en Cohen grote geheime rekeningen hebben, want ze zijn ongetwijfeld niet zo gek om al die helpersdiensten aan junken en harddrugshandelaren (jaar-omzet, alleen in de regio Amsterdam, minimal 10 miljard euro, alles onbelast) voor niets te doen, maar ik denk niet dat de feiten boven tafel zijn te krijgen zonder fysieke ondervraging van beide heren (die daar kennelijk allebei voorstanders van zijn).


 
 
 

 

FACULTEIT DER MAATSCHHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Telefoon: 020-5256832
Fax: 020-6390026
E-mail:
[email protected]macmail.psy.uva.nl

 

L.S.

 

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

 

Hoogachtend,

 

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 
 

Colofon: Brief van 31 mei op universitair papier, persoonlijk afgegeven aan de secretaresse van prof.dr. Coutinho, hoofd van de GG&GD Amsterdam, begin juni 2002.

 Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home