Maarten Maartensz:

 

                        - Volg de pijlen

 


 

Bespreking interview met wethouder Ahmed Aboutaleb (PvdA)A.
Dit is een kopie van een interview met WEThouder Ahmed Aboutaleb ing van maandag 1 november 2004 in "Met het oog op morgen". Ik geef een paar keer aan dat meneer Aboutaleb een bestuurlijke opzettelijke on-logica hanteert die bestaat uit irrelevanties en jij-bakken.

Zijn gesproken Nederlands is wat uitspraak betreft heel behoorlijk - hulde! - maar grammaticaal, stylistisch en vooral logisch nogal een puinzooi, zoals de academisch geschoolde Nederlander uit het nu volgende kan controleren: Het is een samenraapsel van stoplappen, gemeenplaatsen, propagandakreten, en - gedeeltelijk moedwillige, maar ongetwijfeld ook gedeeltelijk onwillekeurige - grove redeneerfouten.

Dat spijt mij minstens zo zeer als het hem doet (als hij de vermeende belediging weet weg te slikken, waarover hieronder meer, bijvoorbeeld in de wetenschap dat hij, van Marokkaanse afkomst, 11 jaar jonger dan ik, toch per uur of per dag verdient van de Amsterdamse gemeentebelastingen wat ik per maand uitgekeerd krijg, in de stad waar ik geboren ben als oudste zoon van een verzetsheld en mede-organisator van de Februaristaking, en summa cum laude afstudeerde als psycholoog, overigens vnl. op wiskundige en logische onderwerpen).

En ter excuus van WEThouder Aboutaleb moet aangevoerd worden dat hij, als PvdA-bestuurder, waarschijnlijk noch beter kan noch beter wil, en e.e.a. geleerd heeft in zijn 20 jaar durende PvdA-carrière, omdat alle PvdA-bonzen het Nederlands en de logica (om van moraal, fatsoen, integriteit en eerlijkheid maar te zwijgen) soortgelijk verkrachten als hij.

Ter vergelijking: De interviewende journalist - Tijs van den Brink - kan dit verwijt niet gemaakt worden. Zijn Nederlands is behoorlijk, en hij is logisch redelijk capabel, zoals herhaaldelijk blijkt.

B. Ik tiepte dit interview uit en voorzag het van commentaar vóór de moord op Theo van Gogh, die ik persoonlijk gekend heb, die een bewonderaar van me was (ik ben, volgens hem, en niet alleen hem, "briljant, in ieder geval"), en met wie ik een interview gemaakt heb en gepubliceerd in 1989, toen ik columneerde voor Spiegeloog. Het staat niet op mijn site omdat hij voor z'n eigen propaganda kon zorgen, en ik hem sinds 1989 niet gesproken heb, en teleurgesteld was dat hij niet intelligent genoeg was om Fortuyn adequaat in te schatten, en nogal anders denk over "de" Islam e.d. (Mijn mening komt neer op die van Jonathan Swift, en geldt alle vormen van geloof, inclusief de - godsgruwelijk afgrijselijke en fanate en stupide - E.O., de Katholieken etc.: "Most men are as fit to think as they are fit to fly". Maar ik ontloop discussies met geloofsfanaten zonder kennis of verstand: Het heeft geen zin van mening te verschillen met "een gelijkwaardige", volgens Neerlands recht, met een IQ dat ca. de helft van het jouwe is, en geen enkele wetenschappelijke kennis of interesse heeft, maar wèl meent dat deze of gene God tot 'm gesproken heeft, en daaraan het recht meent te ontlenen jou voor te schrijven wat je moet denken en voelen en doen.)

Ik belde op 2 november naar de gemeente Amsterdam met de vraag of WEThouder Aboutaleb mijn mail ontvangen had (ja), gelezen had (nee), en kreeg een wat warrige juffrouw Karien de Groot aan de lijn, die zei dat ze "niet wist wat er nu gaat gebeuren", maar toen al wel wist van de moord op Van Gogh, anders dan ik.

Ook juffrouw Karien de Groot had ik eerder gesproken, omdat ik vlak na het aantreden van de heer Aboutaleb opbelde met een verwijzing naar mijn website en het verzoek om een gesprek. Echter, niet zodra had ik mejuffrouw De Groot gefeliciteerd "dat u niet meer met Rob Oudkerk hoeft samen te werken" smeet ze de gemeentelijke hoorn op de gemeentelijke haak - want zó denkt, en voelt, en handelt juffrouw Karien, kennelijk opgeleid in het Politiek Correcte socialistisch-totalitaire bestuursklimaat van Van Thijn en Patijn. Immers, als de eerste meende dat iemand iets "miszegd" had - werd mij geduid gedurende politieke debatten op 2 november 2004 - naar de PC normen van Ed de vergassende burgemeester uit naam van de idealen van de Februaristaking van Thijn  en zie ook mijn bezwaarschrift uit 1990 over mijn vergassing en veelvuldig moordbedreiging door inpandig bij mij boven Van Thijn's handtekening gevestigde gemeentelijke harddrugshandelaren - dan verdomde Van Thijn (geheel géén aanhanger van iedere vrije meningsuiting die niet spoorde met de zijne - die altijd en immer totalitair is en was) te spreken met zo iemand, zoals bijvoorbeeld ik, de geterroriseerde zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, en iemand die géén recht heeft in het Amsterdam van Ed van Thijn niet vergast te worden, niet met moord bedreigd te worden door evident gestoorde cocaïne-psychopaten en harddrugshandelaars (MET B&W-vergunning en MET politie-bescherming en MET bescherming van tal van advocaten (Sarruco, Lisser, Segers, Vlas, Corda, Gianotte) van de Amsterdamse bestuursdienst), en sindsdien géén recht op enige steun of hulp van gemeentezijde voor zijn invalide doch intellectueel briljante persoon, en ook géén recht op enig behoorlijk rationeel antwoord en excuus of enige schadevergoeding van de zijde van de Amsterdams B&W-leden die zo loyaal ("Unsere Ehre heisst Treue!") achter Van Thijn's vergassende ambtenaren en gemeentelijke drugsadvocaten en beschermers van de Amsterdamse harddrugs-mafiosi staan.

En zo dacht en denkt en voelt ook de opperbeschermster van B&W en de corrupte Amsterdamse gemeentelijke drugsadvocatuur, mevr. Nora Salomons, tot wier orgaan van burgemeesters-bescherming ik mij tussen 1988 en 2002 tientallen keren volkomen tevergeefs gewend heb: "Meer in het algemeen zie ik, gezien het tijdsverloop en het feit dat er in eerste instantie aan u is meegedeeld dat uw teksten als beledigend werden ervaren, geen gronden om tot onderzoek over te gaan." (Ik heet geen "Van Gogh" immers, en heb volgens het totalitair-socialistische gemoed van een harddrugshandelaars-verdedigster als Nora Salomons géén recht op vrije meningsuiting. Als ik zeg dat ik met moord bedreigd ben en net niet vergast ben door harddrugshandelaars met B&W-vergunning "beledig" ik immers Van Thijn, Patijn en Cohen, allen even totalitair socialistisch van gemoed als Stalin, Mao of Kim Il-Sung, maar - tot nu toe - niet voorzien van dictatoriale volmachten mij voorgoed het zwijgen op te leggen, wat de heren ongetwijfeld zeer spijt, omdat zij zich immers publiek geroepen achten "het terrorisme" te bestrijden.)

Meer algemeen zie ikzelf in het bestaan van gemeentelijke vergassers en drugsterroristen- beschermers als Nora Salomons (1) geen enkele reden in Nederland te willen wonen, werken of verblijven - niet in een land met dergelijke menselijke morele degenerees als ombudslieden en (2) ALLE REDEN voor een GROTE schadevergoeding, die mij in staat stelt mijn in Nederland en Amsterdam zo geterroriseerde, gediscrimineerde en bedreigde persoon in een veilig en aangenaam buitenland te vestigen - als Noorwegen of Engeland, allebei landen waar ik bijzonder aangenaam gewoond heb, waar terroristische drugshandelaren ook niet beschermd worden door gemeentelijke advocaten en gemeentelijke politie en verdedigd, geholpen, en gesteund in hun illegale terreur en illegale handel door gemeentelijke ambtenaren en gemeentelijke én nationale ombudslieden.

Kortom, mijnheer Aboutaleb: Wanneer word ik uitgenodigd - als buitengewoon moedig tegenstander van terreur, discriminatie, bedreiging en vervolging, en als aanhanger van vrije meningsuiting - door u ontvangen om mijn schadevordering door te spreken, tegenover mij en mijn bandrecordertje?

En ja: Ik heb zéér goed geregistreerd wat o.a. de heer Job Cohen - die mij nu VIER JAAR geweigerd heeft te ontvangen "vanwege uw uitgesproken gedachten" - publiek beweerd heeft over "vrije meningsuiting". Ik geloof dat het tot MIJN recht daarop behoort HEM met een hakenkruis op zijn voorhoofd af te beelden op mijn website, samen met de rest van B&W en zijn voorgangers, als evidente internationale drugsterrorist.

Ik doe dat liever niet, want ik reis liever met een schadevergoeding minstens 15 maal zo groot als socialistisch bestuurder Bram Peper werd uitgekeerd "vanwege zijn lijden" in de bonnetjes-affaire ("een bedrag met 6 nullen", aldus Peper) terug naar Noorwegen, waar ik buitengewoon aangenaam, onbedreigd, ongeterroriseerd en zeer fraai gewoond heb.

NB: Ik geld als intellectueel briljant, meneer Aboutaleb ing, en het lijkt me nogal waarschijnlijk dat u en ik het niet makkelijk zullen vinden rationeel te communiceren - maar aan mijn vermogens zal dat niet liggen, noch aan mijn kennis van de logica of het Nederlands, of mijn onbenul inzake normen en waarden: "On "The Logic of Moral Discourse"" en i.h.b. hfdst 11 daarin. (Zie mijn Philosophical Dictionary tot stichting van uw intellect en kennis. Het is onvolledig, maar helder en zinnig - en ik heb er veel fysieke pijn in geïnvesteerd, als zieke invalide bedacht door de gemeente Amsterdam met 400 euro in de maand, feitelijk zéér veel minder dan u en de uwen de afgelopen 25 jaren van mijn invaliditeit over had voor om het even welke Amsterdamse junk).

Bekijk het Aboutalebse proza en mijn reacties echter zelf - en zie ook bijv. mijn "Fundamental principles of invalid reasoning", waar meneer Aboutaleb, naar mijn logische, psychologische en filosofische kennis veel van zou kunnen leren:  

A=WEThouder Ahmed Aboutaleb ing
B=Journalist (Tijs van den Brink)

Ik heb niet alles goed op kunnen nemen, maar wel vrijwel alles:

A. Dat is ook zo. Twee maanden geleden, acht weken geleden, toen ik zelf een wandeling maakte door de buurt aan de hand van gesprekken met burgers was mij niet echt duidelijk geworden dat dit zo ernstig was dat je deze maatregelen ook toen had moeten treffen.

B. Nee? Wat heeft u de ogen geopend?

A. Eh, gesprekken met twee buurtbewoners eh waarbij bij een mevrouw overigens een paar jaar geleden een vuurpijl naar binnen was gegooid, een brandende vuurpijl, dat doe je natuurlijk niet zomaar, dat is geen lolletje, dat doe je echt met de bedoeling om de boel in brand te steken. Stel je voor dat het was gelukt. En het het feit dat er ook geurineerd werd in portieken bijvoorbeeld. [1]

B. Was dat nieuw?

A. Ik had het zo niet zo scherp op het netvlies, nee. Dat was voor mij echt nieuw. Maar ik ben ook niet zo lang wethouder. Ik ben maar 6 maanden wethouder. [2]

B. Maar hoeveel ambtenaren heeft u?

A. O, dat hangt er van af. Op dit dossier niet zo heel erg veel.

B. Er was nog niemand die dat had vastgesteld? Dat er geurineerd werd in portieken?

A. Eh nee, althans het bericht daarvan had mij als bestuurder in die vorm niet bereikt.

B. Als u dat geweten had u eerder ingegrepen?

A. Ja.

B. Want dat is echt ontoelaatbaar?

A. Absoluut ontoelaatbaar. Nee, eh nee er is geen enkele relativering in deze. Er is heel veel te zeggen over de jongens en waar ze vandaan komen en de problemen die ze ondervinden. Allemaal tot je dienst maar dat rechtvaardigt nooit dat je woongenot van burgers zoals Marja en Bert op deze manier zou moeten ruïneren. [3]

B. U noemt de namen van Marja en Bert, een echtpaar van wie we in de Volkskrant hebben kunnen lezen hoe ze daar leven. Ehm, dat staat al een tijdje in die krant. Dat is niet heel nieuw.

A. Ja, maar ik moet u zeggen dat het beeld uit de wijk is echt heel erg wisselend. Het verhaal van Bert en Marja staat gesteund door een aantal burgers met wie ik gesproken heb, maar ik heb ook gesproken met burgers die allemaal zeggen van "Nou, wij hebben er helemaal geen last van." [4]

B. Dat kan wel zijn. Maar als de mensen zijn die er wel last van hebben dan moet je er toch wat aan doen?

A. Jawel...ummm..

B. Dat kan je toch niet zeggen: Er zijn mensen die er geen last van hebben we doen effe rustig aan?

A. Nee, maar ik moet u zeggen toen ik acht weken geleden ermee begonnen was..

B. Naar aanleiding van publikaties?

A. Nee, ja, de éérste publikatie. Toen ik daarmee bezig was had ik ook heel duidelijk voor ogen wat er moest gebeuren en dat komt wat mij betreft allemaal de komende twee drie weken tot ontknoping als ik praat over werkgelegenheid, als ik praat over onderwijs. Veel minder vrijblijvend, veel meer d'r bovenop umm zitten, maar die tijd is mij niet gegund want a.s. vrijdag - dat is een tijd geleden alweer gepland - zou ik met al die mensen om een tafel gaan zitten om uh werkelijk uh spijkers met koppen te slaan en wij zijn een beetje door de tijd ingehaald.

B. Ja. Maar wat zegt dat over de gemeente en de organisatie van de gemeente, dat u de publikatie nodig heeft van een krant om erachter te komen dat u in actie moet komen? [5]

A. Umm nee. Er zijn in Amsterdam eh, eh kijk de media speelt natuurlijk in de signaalfunctie een hele belangrijke rol dus wat dat betreft hulde aan Beusenkamp van de Volkskrant die hier in het dossier zo vasthoudend is geweest. Maar we hebben in Amsterdam ook andere dingen die we moesten doen, he. Politie en justitie moest bijvoorbeeld - denkt u maar eens aan de moorden van de laatste tijd op de Apollolaan ook al in actie komen. [6]

B. U had dus geen tijd voor dat soort problemen? Totdat de kranten erover schrijven?

A. Nou ja, je moet natuurlijk op een gegeven moment euh, euh, euh keuzes maken in de dingen die je doet

B. Dus het was tot nu toe niet zo belangrijk? Pas als er ophef ontstaat komt u in actie?

A. Nee. Ik heb u net gezegd dat ik zélf, als bestuurder, acht weken voor het eerst hiervan in kennis euh ben gesteld.

B. Maar dat is toch raar. Als je dat verhaal van Bert en Marja leest, die bellen dagelijks met de politie. Dat is dus bekend wat er gebeurt.

A. Jaaa, maar het feit dat burgers met de politie in contact treden over allerlei dingen in de stad en dat gebeurt élke dag. Burgers gaan bijvoorbeeld altijd elke dag worden bijvoorbeeld in een paar honderd keer gevallen aangifte gedaan van fietsendiefstal. Dat wil nog niet zeggen dat een bestuurder dat ook altijd op dezelfde dag te horen krijgt.

B. U vergelijk het nu met fietsendiefstal. Daar gáát het niet echt over als je het verhaal van Bert en Marja leest.

A. Nee, maar als je Bert en Marja op deze manier zou volgen dan zie je ook dat hun klachten van een aantal jaren geleden wel degelijk beantwoord zijn door extra politie-surveillance, ze beantwoord zijn door extra inzet van jongerenwerkers om die jongeren te begeleiden richting euh fatsoenlijk gedrag. [7]

B. U zegt zelf dat het niet genoeg was.

A. Nee maar euh we hebben de afgelopen jaren als ik een vergelijking mag trekken heel wat mensen ook richting onder toezicht stelling euh gebracht in Nederland en als die dus TBS euh krijgen. En toch lukt het, hoe vreselijk het ook is, een enkeling, een of twee mensen, om daaruit te ontsnappen en vervolgens een paar dagen [later?] een moord te begaan. Dat betekent dus dat het systeem, hoe inventief je ook bent en hoeveel zorgen je ook aan dat soort werken besteelt nooit honderd procent waterdicht iedereen in de smiezen krijgt. [8]

B. Dus uw aanpak die vandaag is gepresenteerd zal ook niet het laatste woord zijn.

A. Denkt u nu werkelijk, gelooft u nu werkelijk dat het kan in een stad als Amsterdam met 700.000 met 750.000 inwoners dat je al die mensen euhm in het gareel krijgt en dat niemand daarvan crimineel zou zijn? [9]

B. Nee dat niet, maar je zou kunnen voorkomen dat mensen gedwongen worden te verhuizen. [10]

A. Ja, maar we moeten oppassen het beeld op te wekken dat een overheid, of dat nu een gemeentelijke overheid of een rijksoverheid [is], criminaliteit en wangedrag terug zou kunnen brengen. Dat bestaat dus niet.

B. Het gaat mij om de vraag of u niet hadden moeten voorkomen dat deze mensen zich gedwongen zagen om te verhuizen.

A. Ja maar dan kunt u ook de vraag stellen van hadden we niet kunnen vermijden dat op de Apollolaan meneer Holleder is geschoten. Dat lukt een overheid nooit. [11]

B. Maar dat gebeurt op één dag op één moment. Dit is een proces van maanden, van jaren.

A. Maar dit is dus laten we zeggen de macro-werkelijkheid in cijfers zoals wij die hier beleven, want hoe je het wendt of keert de criminaliteit in Amsterdam daalt versus de ellende op micro-niveau zoals Bert en Marja die beleeft hebben. Het is verschrikkelijk wat er met ze gebeurd is. Ik ben met ze in kontakt, de burgemeester is ook met ze in contact, want we praten nu over de daders, maar ik wil het toch ook wel een beetje over de slachtoffers, want wij willen natuurlijk ook graag dat Marja en Bert een fatsoenlijk euhm, fatsoenlijk euhm hun leven weer kunnen opbouwen, want ze zijn ongelooflijk ontdaan door wat er gebeurd is. [12]

B. Logisch, lijkt me.

A. Ja, natuurlijk. Maar ik wou zeggen we zijn nu niet alleen maar bezig te analyseren wat er gebeurd is en hoe we het moeten oppakken..

B. .. u verleent ook nazorg..

A. Maar we willen gaarne Bert en Marja ondersteunen. [13]

B. Morgen, hoorden we net in het krantenoverzicht [van "Met het oog op morgen"] geeft de campagneleider van de PvdA bij de laatste twee verkiezingen Kasper van Noppen een interview aan het AD over deze kwestie. En die zegt: "Wij hebben niets geleerd van Fortuyn. Iedereen in de PvdA werd groen en geel en paars van angst voor hem. Nu leunen we weer achterover omdat de ontevreden burgers terug in het hok zouden zijn. Dat is een vergissing." Wat zegt dat als deze man, uw partijgenoot dit over..

A. Nou dat spijt me zeer en dan geef ik hem hardstikke ongelijk. Dan kent hij de praktijk in Amsterdam niet. Ik ben als wethouder TOT IN MIJN TENEN GEMOTIVEERD euhm om met dit soort dossiers aan de slag euhm te gaan. [14]

B. We hebben net zelf geconstateerd dat u een krant nodig had om dit dossier gewaar te worden.

A. Jawel maar nogmaals het duurt altijd even voordat een bepaalde ontwikkeling in de stad.. [15]

B. Even? Maar hoe lang duurt het probleem van Bert en Marja al?

A. Ik ben als bestuurder 6 maanden verantwoordelijk, dus euh u kunt mij niet over het verleden aanspreken. U kunt mij veel verwijten maar niet dat ik niet voortvarend ben opgetreden. Vraagt u het aan Bert en Marja zelf.

B. Die zijn tevreden over u?

A. Nou ja, ik vind zelf dat ik euhm ten aanzien van Bert en Marja dat ik euhm wel aan de juiste bellen heb getrokken, maar aan de andere kant is het zo euh dat in euh Amsterdam euh op zichzelf en dat durf ik ook met alle stelligheid te zeggen zowel de burgemeester als ik, verantwoordelijk voor jeugdbeleid, en alle anderen écht keihard bezig zijn om een klimaat te scheppen waarin we op fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. Het heeft niets te maken met Fortuynisme of allerlei andere dingen. Euh euh wij doen ons werk zoals wij denken dat het goed is in het Amsterdamse. [16]

B. Toch was er vorige week een vergadering waarbij burgemeester Cohen de indruk wekte dat het allemaal wel een beetje meeviel, dat er niet zoveel aan te doen was enzo. Er zijn wel mensen die zeggen van: Ze hebben in Amsterdam gewoon een snuifje Rotterdamse aanpak nodig. Een beetje onorthodox. Beuk erin.

A. Ach kom op! Alsof de criminaliteitscijfers in Rotterdam beter zijn dan die in Amsterdam. Zo werkt dat niet. Het is zo dat als je kijkt naar euh euh de de Diamantbuurt, en misschien had de burgemeester op dat vlak andere taal moeten bezigen

B. Wacht even. Dat zegt u nu over hem...

A. Ja kijk ik heb daar al met de burgemeester over gesproken. Misschien dat hij op dat terrein net een andere slag taal had moeten

B. Hij had toen minder lijdelijk en meer vooruitstrevend moeten zijn?

A. Hij had andere taal moeten bezigen. In die zin dat als je echt kijkt in de politiemonitor maar ook als het gaat om leefbaarheidscijfers dan positioneren wij als bestuurders in Amsterdam de Diamantbuurt als één van de betere buurten van Amsterdam. Het is geen verruwende buurt. Er ligt geen viezigheid op straat.

B. Wat had hij moeten zeggen vorige week?

A. Nou in ieder geval ten aanzien van degenen die deze laffe daad begaan hadden dat hij echt had moeten aankondigen opdracht te geven aan de politie om te surveilleren maar ook in het geheim rond te kijken, en alle middelen uit de kast te halen om in ieder geval de daders te straffen en ik begrijp dus de verwijten aan zijn adres. Maar ik ken de burgemeester en ik praat inhoudelijk met hem op dit dossier met hem en dat verwijt inhoudelijk is naar hem is NIET JUIST. Alleen de manier waarop hij dat in de publiciteit heeft gebracht had wat mij betreft scherper gekund. Dat vindt de burgemeester zelf ook. [17]

B. Hij moet het anders doen want anders wordt hij in 2006 niet gekozen zegt uw campagneleider?

A. Nou dat is echt onzin.

B. Dat weten we nog niet want de verkiezingen zijn pas straks.

A. Ja, nee dat is onzin euh dit soort euh redeneringen. Ik wil euh kijken naar euh wat euh wij in Amsterdam aan het doen zijn, ook naar wat de burgemeester op dit dossier aan het doen is. Al dat politieke flauw gepraat over wie wordt er gekozen, wie zit waar en zo, dat zien we allemaal tegen die tijd, maar waar het om gaat is twee dingen. We moeten een brandje blussen op dit moment en tegelijkertijd voorkomen dat al die jongens en meisjes in de wijk die daar wonen, want daar moet je ook nog eens goed over nadenken, louter en alleen vanwege het feit dat ze daar wonen, geen stage-plek krijgen, van school worden afgetrapt, door werkgevers niet worden geaccepteerd. Dat moet je ook nog realiseren. [18]

B. U zegt: We kunnen nooit brandjes voorkomen. Kunt u wel beloven dat situaties zoals die zich rond Bert en Marja over een langere periode hebben voorgedaan zich over een bepaalde tijd niet meer zullen voordoen?

A. Wij zouden natuurlijk ongelooflijk STOM zijn en ik zou ook een kop van beton hebben als ik niet en de burgemeester ook niet, als ik niet euh zou kunnen leren en moeten leren ook van dit soort situaties.

B. Zegt u daarmee: Wij kunnen dit op den duur voorkomen?

A. Nou voorkomen zal ik nooit kunnen doen. [19]

B. Incidenten niet, processen wel.

A. Maar monitoren in ieder geval en er voor zorgen dat als dit soort signalen [kort gemis op het bandje dat ik heb]. Maar wat dat betreft hebben wij ten aanzien van de Diamantbuurt wel onze lessen gehad. [20]

B. OK, ik wens u veel sterkte daarbij. Dank u wel Ahmed Aboutaleb, wethouder van Amsterdam.


Noten. Als "begenadigd mathematisch logikus" wil ik niet op ALLE redeneerfouten ingaan, maar wel op enkele, was het alleen omdat, mocht ik ooit tegenover meneer Aboutaleb zitten met mijn bandrecordertje, er waarschijnlijk erg snel moeilijkheden kunnen ontstaan omdat de heer Aboutaleb's logische vermogens nauwelijks groter zijn dan mijn vermogen Marokkaans te spreken of de Profeet - gezegend zij Zijn Naam - te citeren. (Ik las echter wel Gibbon - "The Decline and Fall of the Roman Empïre", die over "de" Islam even duidelijk, zinnig, rationeel en informatief is als over "de" Christenen. Zéér fraai en bijzonder amusant - voor wie het benodigde intellect heeft, wat, naar ik mag vrezen, niemand in B&W van Amsterdam is).

Door "terug" te klikken gaat u terug naar de passage waar de noot op slaat.

[1] Ik heb in September 1988 driekwart vergast op de grond gelegen in het pand waar ik woonde omdat mijn hard drugs handelende huisbaas van mij af wilde vanwege mijn protesten, en de enige schoorsteen waarop ik stookte - na 4 jaar klachten! - niet repareerde maar opzettelijk deed instorten. Ik ben daarover nu 16 jaar klagende. Ik ben ook 5 keer met moord bedreigd door deze harddrugshandelaars (MET gemeentelijke B&W-toestemming) als volgt "Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je". Het antwoord van politie-brigadier Lammert Takens daarop was:"Wij - de politie van Amsterdam - doen NIETS voor u. Als u het niet bevalt, dan sodemietert u maar op naar het buitenland." Het antwoord daarop van Bestuursdienst-advocaat Lisser was: "Wij hebben geen enkele verantweurdelijkheid en geen enkele perseunlijke aenspraekelijkheid." Het antwoord daarop van mr. Segers, opperdrugshandelaar en mafiosenvriend bij de Bouw- en Woningtoezicht was, 3 1/2 jaar lang "U bent een leugenaar". Voor het antwoord van gemeentelijk Hoofd Veilighjeid mevr. mr. Maureen Sarucco, onder wiens leiding in Amsterdam sindsdien vele miljarden aan illeghale drugs zijn omgezet en MINIMAAL 17 MOORDEN OP DRUGSHANDELAARS voorkomen zijn (aldus Job Cohen anno 2002) zie de link. Zie bijv. Bezwaarschrift 1992Terug.

[2] Ik weet niets sinds wanneer Ahmed Aboutaleb zich in een Nederlands paspoort kan verheugen (waar ik, met 400 bijstandseuros per maand, geen geld voor heb), maar hij is OOK al 20 jaar PvdA-lid, ook jarenlang raadslid, en ook een burger van de stad Amsterdam. Maar niemand heeft hem naar mijn weten ooit horen protesteren over enig PvdA-beleid, en verdomd: Hij is nu WEThouder. Maar zijn verhaal is ongetwijfeld, zoals mij toegeBRULD is door een advocaat van de Bestuursdienst anno 1991 is "Mijnheer, wij gaan niet op het verleden in" - en herdenken ieder jaar de Februaristaking, met een door tranen doorstikte stem van Job Cohen of Ed van Thijn, drugshandelaars-beschermers "uit naam van de idealen van de Februaristaking".  Terug.

[3] Ja, dat geruineerde woongenot. Tussen 1988 en 1992 heb ik vanwege de gigantische geluidsoverlast van 1 drugshandel en 3 kroegen met terrasvergunning binnen 10 meter van het krot waarin ik gedwongen was te trachten te overleven tot 2 uur 's nachts nauwelijks geslapen. Maar MIJN geruïneerde woongenot was voor honderden Amsterdamse ambtenaren alleen aanleiding tot hoon en en leedvermaak.  Terug.

[4] Idem op de Elandsgracht, ongetwijfeld. Ik heb diverse van mijn buren gevraagd op te treden tegen de drugshandel en de overlast, maar ze waren allemaal véél te bang óók met moord bedreigd te worden, zoals ook terecht is, in Amsterdam: Wie boven of naast een door B&W van vergunning voorziene drugshandel woont is totaal vogelvrij, en volledig afhankelijk van de luimen van de drugshandelaars (waaronder sommige fatsoenlijk zijn, en alleen in soft drugs handelen, maar velen in alles handelen wat winst maakt, met actieve steun van B&W).  Terug.

[5] Wat dat zegt is dat het gemeentebestuur van Amsterdam misdadig corrupt of misdadig incompetent is, en waarschijnlijk in vrijwel alle gevallen beide.  Terug.

[6] Een voorbeeldje van verbluffende Aboutalebse PvdA-logica: Gevraagd naar de geruineerde levens van twee onschuldige Amsterdamse burgers reageert hij alsof de vraag de geruineerde levens van, economisch voor Amsterdam natuurlijk zeer veel belangrijker en machtiger, zeer schuldige mafiosi geldt.  Terug.

[7] Ik vermoed dat dit een leugen was. Hoe het zij: IK heb tussen 1988 en 1992 HONDERDEN malen om hulp gevraagd aan HONDERDEN Amsterdamse ambtenaren. Hoon en leedvermaak waren mijn deel. Hulp kreeg ik in het geheel niet - en de harddrugshandelaars handelden door, totdat ze, waarschijnlijk door stom toeval en een hele jonge hele ijverige agent, met diverse kiloos heroïne en cocaïne werden gearresteerd voor hun drugszaak. Toen ik mij vervolgens tot brigadier Lammert Takens wendde kreeg ik te horen dat hij weigerde mijn klachten te regristreren, en verder zie [1]Terug.

[8] Meer Aboutalebse PvdA-"logica". Waarom niet ook nog de arme kindertjes in Haïti erbij gehaald, of het onrecht tegen de Miletiërs beschreven door Thucydides? ("Wie was Thucydides? Is dat soms een allochtoon?" O Ahmed, en jij meent vele honderdduizenden te mogen en kunnen besturen...) Terug.

[9] Zelfde stompzinnige of opzettelijke redeneerfout - en merk ook op dat deze Amsterdamse bestuurder droomt van het "in het gareel krijgen" van burgers.   Terug.

[10] Ik heb op 10 februari 1992, na met hulp van een advocaat afgedwongen te hebben dat de schoorsteen werd getest, en gebleken was dat ik al die jaren gedurende het stookseizoen levensgevaar heb gelopen ("dan stookt u maar met de ramen open": Mr. Piet Segers gemeentelijk drugsterrorist van de Bouw- en Woningdienst) uit mijn woning gevlucht. De gemeente deed niets.   Terug.

[11] Volgens mij betreft het - merk dat "meneer" op: Tegen deze 54-jarige doctorandus is het gemeentepersoneel zo beleefd niet: ik ben "je" of "jij" of "vuile smerige homofiele gepenkop" volgens vele tientallen zo niet honderden of duizenden Amsterdamse gemeente-ambtenaren (in meerderheid kroost van collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog, zie "The Holocaust Encyclopedia" ed. W. Laqueur, een stuk duidelijker, eerlijker, waarachtiger en zinniger dan Nederlandse bronnen) - meneer Endstra, ook bekend als "de bankier van de onderwereld".  Terug.

[12] Marja en Bert mogen ongelovelijk ontdaan zijn: Mijn leven en mijn gezondheid zijn welbewust en opzettelijk geruïneerd door de gemeente Amsterdam. Ik ben dan ook niet zozeer "ongelovelijk ontdaan" als wel buitengewoon wraakzuchtig, wat ongetwijfeld van meneer Aboutaleb, waarvan ik vrees dat hem, al PvdA-er, allerlei menselijks geheel vreemd is, niet mag.   Terug.

[13] Wat ik Bert en Marja aanraad, zeker als ze net als ik hoog opgeleid zijn en goede diplomaas hebben, is een grote schadevergoeding eisen en Nederland zo spoedig mogelijk te verlaten, om in een behoorlijk buitenland een behoorlijk leven op te bouwen, ver van de mafiosi van Amsterdam en hun gemeentelijke uitvoerders. Niemand met een IQ boven de 115 heeft iets te zoeken in Nederland, en Nederland is voor generaties gedebiliseerd door 30 jaar lang gruwelijk slecht onderwijs. In ieder geval: Dat is mijn konklusie over mijzelf.   Terug.

[14] Ik moet vrezen dat in MIJN geval WEThouder Aboutaleb TOT ZIJN TENEN GEMOTIVEERD zal zijn om de belangen van de gemeentelijke vergasser Ed van Thijn te dienen, en de corrupte en/of incompetente Patijn, Cohen en Oudkerk af te schermen, want PvdA'ers dienen éérst PvdA'ers en hun eigen carrière, tot het  vergassen van invaliden "uit naam van de idealen van de Februaristaking" toe, en te zorgen dat de Amsterdamse drugshandel maar dóór kan gaan ieder jaar MILJARDEN te verdienen in Amsterdam, met steun van honderden Amsterdamse corrupte ambtenaren van het beestachtige allooi Sarucco, Segers, Lisser, Vlas en Corda - allen mafiose drugsadvocaten in de Amsterdamse bestuursdienst, en allen, naar mijn beste weten, en 16 jaar ervaring (zie mijn website) voor mijn persoon LEVENSGEVAARLIJK.

NB lezer: Geheel anders dan Bert en Marja protesteer ik niet tegen een stelletje ontspoorde Marokkaanse pubers, maar tegen de bloem, de adel, de feitelijke machthebbers van Amsterdam: De buitengewoon machtige, bijzonder levensgevaarlijke harddrugshandel, beschermd, geholpen, geprotegeerd geïnformeerd, aangestuurd, en "gedoogd" door de Amsterdamse bestuurlijke meesters in het recht Sarucco, Segers, Lisser, Vlas, Corda en Gianotte. (NB: Het probleem met het gedoogbeleid is vooral dat er zovele corrupte meesters in het recht als Sarucco, Segers, Lisser, Vlas, Corda en Gianotte als ambtenaren besturen en door corruptie van rijk worden.)

En het is héél goed mogelijk, en feitelijk zéér waarschijnlijk, dat Cohen noch in staat noch gewillig is om de Amsterdamse drugshandel aan te pakken, en - net als ik - voor zijn leven vreest. Maar dan behoort hij dat eerlijk en vrijmoedig te zeggen, en een meer bij zijn talenten en lafheid passend minder betalend en minder status gevend baantje kiezen. Lafheid en incompetentie zijn geen schande - voor wie de moed heeft dat over zichzelf in te zien en terug te treden voor moediger en bekwamer mensen.   Terug.

[15] Dit is een gemeentelijke standaardleugen die mij 20 jaar is voorgehouden door Amsterdamse burofascisten: "Wij gaan niet in op het verleden, en in de toekomst zal alles goed komen dankzij Van Thijn/Patijn/Cohen". Wat de eerste schunnige leugen betreft: Wie dat zegt ontkent iedere persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: Je bent verantwoordelijk voor wat je deed; en (nog) niet voor wat je beweert te gaan doen, mogelijkerwijs. Wat de tweede leugen betreft: Ik leef nu in die toekomst van 1988, 1989, 1990, 1991 etc. Het is een gedebiliseerde gedegenereerde verziekte puinzooi - vooral dankzij 30 jaar PvdA-afbraak van het onderwijs in alle geledingen op alle plaatsen, en dankzij 30 jaar wanbeleid zowel in gemeenten als staat met de Nationale Drugshandel al 20 jaar als tweede industrie van het land, na Royal Dutch Shell, gewoon in termen van omzet. (Dank en hulde aan Van Thijn, Patijn en Cohen, mede namens de mafia.)

Wie gezond is, hersens heeft, en goede diplomaas heeft in Nederland niets te zoeken, behalve als drugshandelaar of tussen de duizenden politieke en ambtelijke dégenerees die Nederland geruïneerd hebben - of natuurlijk als wapenhandelaar à la Van den Nieuwenhuyzen, of als corrupte wegenbouwer.     Terug.

[16] Het heeft alles van doen met het Fortuynisme, zij het niet volgens Fortuyn. Het is gebleken dat de Nederlandse onderklasse duidelijk gemaakt kan worden, al kan dat kennelijk alleen door een relnicht, dat hun bestuursélite bestaat uit een zooitje leugenaars, oplichters, schoften, parasieten en uitvreters, wellicht verfraaid met hier een daar een dolende gristenziel met wat minder schofterigheid maar nog meer onbenul. En omdat iedere volwassen randdebiel in Nederland mag stemmen, en omdat degene die zich verkiesbaar stellen vrijwel altijd persoonlijkheden en intellecten zijn die niet op eigen kracht kunnen excelleren als niet-volksmenner en dus in de politiek gaan, kan dat van de één op de andere dag resulteren in een gekozen Nederlandse gelijkwaardige van Hitler of Mussert. Vandaar - en althans Ahmed Aboutaleb ing begrijpt dit heel goed, naar ik aan wens te nemen, want echt dom is hij niet.   Terug.

[17] Zo, zo, Ahmed Aboutaleb ing. Vindt Job dat ook? Hij beweerde "dat er wel erger dingen gebeuren in Amsterdam dan met Bert en Marja" - en, als kenner van mijn website sinds 2000 liegt hij althans daarover tittel noch iota. Ik zou verder maar oppassen op je carrière, Ahmed, want Job Cohen lijkt mij tot alles in staat, zolang het zijn belang maar dient, en hij kan ook slecht tegen kritiek, al kan hij ook héél plausibel publiek liegen, voor het oog van de camera.    Terug.

[18] Weer een staaltje Aboutalebse logica. ALS het zo is dat "al die jongens en meisjes in de wijk die daar wonen, want daar moet je ook nog eens goed over nadenken, louter en alleen vanwege het feit dat ze daar wonen, geen stage-plek krijgen, van school worden afgetrapt, door werkgevers niet worden geaccepteerd" NB vanwege Bert en Marja's ellende DAN is Nederland een volkomen debiel land, en heeft iedere poging iets te verbeteren geen enkele zin. De konklusie kan heel goed waar zijn, maar de premisse is volkomen kul, en wat een psychiater geheel terecht "paranoia" noemt.    Terug.

[19] Nog meer Aboutalebse logica. Ahmed, jonge vriend, als je dat werkelijk vindt - "Nou voorkomen zal ik nooit kunnen doen" - dan ben je naar je eigen woorden totaal onbekwaam, geheel incompetent, in het geheel niet in staat om ook maar iets tot stand te brengen, en iemand die geheel en al ten onrechte per uur of per dag ontvangt wat ik per maand in handen krijg, al ben ik 11 jaar ouder, veel geleerder, en veel intelligenter.    Terug.

[20] Wie mijn website - het deel "ME in Amsterdam" - bekijkt en doorneemt kan ontdekken dat ook dit een leugen of een stupiditeit is. En zoals zoveel dat ik beweer is dat mijnerszijds geen poging te shockeren of beledigen, maar gewoon een elementair geldige konklusie op basis van evidente feiten.    Terug.

 


 

Versie: 3 november 2004.
Kleine correctie: 4 nov 2004. (Helaas, ik heb M.E. en schrijf vaak met pijn.)