Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home

 

25 maart 2003: Re: Nieuwe afspraak

 

                        - Volg de pijlen

Op 25 maart ontvang ik nogal tot mijn verbazing een ... e-mail van de heer Verhagen, die immers al minstens 2 maanden constant niet en nooit zou kunnen mailen noch het internet zou kunnen bereiken volgens hemzelf en zijn bazin Groeneveld (die de dame is die ik gewoonlijk bereikte als ik de stichting waar de heer Verhagen voor zou werken kon bereiken maar mij nooit vertelde dat ze Verhagens bazin is).


Geachte heer Verhagen,

 

De kopie van uw mail van heden 25/03/03 staat hieronder.
 


-- kopie mail Verhagen aan MM d.d. 25/03//3 --

Geachte heer,

 Door omstandigheden is onze afspraak van afgelopen vrijdag niet door gegaan.
Ik werd opgehouden door het verkeer en was zodoende, omstreeks 15.30 uur, op de
Afgesproken plaats,cafe de Toog.
Ik heb namens u , contact gehad met advocatenkantoor Spong en u vraag voorgelegd, er wordt echter niet gewerkt op ďno cure-no pay basis.

Het adres is : Spong en Hammerstein

                    Keizersgracht 278
                    Amsterdam
                    Tel. 020-3305400
                     Fax 020-3304666 

Kunt u contact met mij opnemen om mogelijk een nieuwe afspraak te maken.

 Met vriendelijke groet, 

 Dhr. R. Verhagen


 

Mijn antwoord moet als volgt zijn:

Wat betreft de feiten:

 • Ik heb nu vrijwel 4 maanden contact met de organisatie waarvoor u zegt te werken.
 • Ik heb geen bewijs dat die organisatie juridisch bestaat (maar heb daar wel om gevraagd).
 • Ik heb geen bewijs dat u een maatschappelijk werker bent (maar heb daar wel om gevraagd).
 • Ik weet feitelijk niets over wat u wel of niet voor of namens mij gedaan hebt (maar heb daar wel om gevraagd).
 • U blijkt al die 4 maanden vrijwel niet te bereiken.
 • Uw bazin Groeneveld heeft 4 maanden systematisch nagelaten haar betrokkenheid uit te spreken (zie mijn site of hieronder).
 • Uw e-mail zou nu zo'n drie maanden niet werken, volgens mevr. Groeneveld en uzelf.
 • Wat uw bazin Groeneveld of uzelf van mijn website weten weet ik niet (maar heb daar wel om gevraagd - antwoord: "kunnen we ook niet lezen").
 • U blijkt nu al maanden zowel telefonisch onbereikbaar, als afgeschermd door de liegende mevrouw Groeneveld (zo heet het niet spreken van de waarheid onder logici namelijk, al zal dat volgens sommigen bij de gemeente Amsterdam vast "grievend en/of beledigend taalgebruik" heten)
 • Volgens mevr. Groeneveld, al weken geleden (bandopname aanwezig) zou u "keihard aan het werk" zijn voor me.
 • Informatie over al dat keiharde werk dat u "namens" mij zou hebben verricht wordt mij systematisch onthouden.
 • U heeft geen schriftelijke volmacht namens mij op te treden en mevrouw Groeneveld ook niet.
 • Het zou voor u al die maanden bijzonder makkelijk zijn geweest mij te mailen via uw homecomputer of een internet-cafť. U liet dit na (maar heb ik heb daar heel wat keren om gevraagd sinds begin januari 2003).
 • Wie mij beliegt of schoffeert, zoals uw bazin Groeneveld, wens ik niet in mijn leven en zeker niet voor mij of namens mij optredend. (Zie hieronder. En ja: In de situatie waarin ik gedwongen ben te proberen te overleven neem ik mijn telefoongesprekken op.)
 • De hieronder afgedrukte mail met de uitgetiepte telefoonband van het gesprek met Groeneveld van 20/03/03 werd op 24/03/03 geretourneerd als onbestelbaar bij de Stichting 40-45 (terwijl mijn broer e.e.a. probleemloos ontving op 20/03//3).
 • Ook mijn huisarts - met wie ik, anders dan met u, een vertrouwensrelatie van diverse jaren heb - komt uw optreden en dat van de Stichting waarvoor u zegt te werken bijzonder vreemd, onbeleefd en ongeloofwaardig voor.

Summa:


Ik ben deze 4 maanden alleen tijd kwijt geraakt en u heeft informatie over mij die van belang is voor de gemeente Amsterdam, op welke ik grote vorderingen heb. Aangezien ik mij feitelijk verzet tegen een evident misdadig evident corrupt evident onverantwoordelijk evident onaansprakelijk gemeentebestuur over veeljarige veelvuldige bedreiging met moord tegen mij door Amsterdamse harddrugshandelaars (die anders dan ik in Amsterdam wel beschermd worden door de politie en wel floreren) kan ik hiermee niet accoord gaan.


Alles wat tot nu toe gebeurd is en door u namens mij gedaan zou zijn dient mijn belangen dus geheel niet.

Het opnieuw verstrijken van 4 maanden dient wel de belangen van de gemeentelijke harddrugshandelaars(beschermers).


Konklusie:


Met mijn belabberde gezondheid en met de voor mij evidente fascistoÔde gemeentelijke schoften waartegen ik mij verzet kan en wil ik met uw organisatie NIET verder ZOLANG U NIET DAGELIJKS EN NORMAAL PER E-MAIL BEREIKBAAR BENT.


U hebt mij immers toegezegd op 21 januari 2003 dat het verdere contact per e-mail zou lopen, en het is mijn opvatting dat dit niet gebeurde omdat u dat - om deze of gene rede - niet WILDE (en NIET omdat uw bedrijf dat zogenaamd of echt niet kon: Er zijn in Nederland zeer veel andere mogelijkheden om een dergelijke toezegging gestand te doen, zeker als ik daar - zoals ik de afgelopen maanden beleefd maar met stijgende verbazing - heel wat keren beleefd om gevraagd heb).


Als u mij dus niet morgen kunt vertellen per e-mail waar en hoe u per e-mail bereikbaar bent dan blaas ik de hele zaak geheel af - met deze aantekening dat ik dan van de heer De la Haye zeer exact wens te weten waar en hoe ik u en mevrouw Groeneveld kan vinden om t.z.t. voor mijzelf te kunnen verifiŽren waarom de boven geschetste elementair bewijsbare evident vreemde gang van zaken werkelijk nodig was.


Als u mij wel morgen kunt bereiken dan kunt u mij ongetwijfeld ook vertellen - aangezien u zoveel mensen en organisaties in en rond het Amsterdams bestuur zegt te kennen - hoe ik Rob Oudkerk persoonlijk kan spreken met mijn bandrecorder, die immers WEThouder van Sociale Zaken van Amsterdam is, dus verantwoordelijk en aansprakelijk voor de misdragingen van de Sociale Dienst tegen mij EN mede-verantwoordelijk en mede-aansprakelijk voor het Amsterdamse drugsbeleid en het handhaven c.q. ruineren van mijn menselijke rechten en gezondheid.


Ik wil namelijk uw bezigheden voor mij ofwel geheel te beŽindigen ofwel te beperken tot de problemen met de Sociale Dienst. Rob Oudkerk is daar de hoofdverantwoordelijke voor. Rob Oudkerk weigert mij evident te antwoorden of ontvangen zolang hij al WEThouder is, maar is - getuige de NRC van 21/03/03 - voortdurend druk bezig om in het gemeentehuis vele uren te stoeien met wat hij in de volheid van zijn gemoed ("ik ben joods maar ongelovig" volgens dat NRC-interview) belieft "Kut-Marokkanen" te noemen, namelijk uiterlijk aantrekkelijke jonge hoofddoekloze vrouwen met een Marokkaanse achtergrond of ca. 14-jarige pubermeisjes met diezelfde achtergrond maar met puberproblematieken over identiteiten, sluiers, en discriminatie.


Mijzelf - een vrijwel 53-jarige psycholoog, zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februari-staking, atheÔst maar "toevallig besneden", die bijna 4 jaar terreur en moorddreigingen heeft overleefd, inclusief het net niet vergast worden met mijn toenmalige vriendin, in een Amsterdams pand waar B&W van Amsterdam had geholpen een harddrugshandel te vestigen (MET B&W-vergunning, MET politie-beschermig) terwijl ik daar woonde en door die harddrugshandelaren naar believen bedreigd en geterroriseerd mocht en kon worden, omdat de harddrugshandelaars beschermd werden door de gemeentepolitie en ik niet - WEIGERT Rob Oudkerk ("ik ben joods maar ongelovig") zelfs maar te ontvangen, m'n mail te beantwoorden, of op me in te gaan.

 

Wel, meneer Verhagen: Mij dunkt dat mijn website TIENDUIZENDVOUDIG redenen biedt waarom drs. Oudkerk juridisch, moreel, menselijk, persoonlijk en politiek GEDWONGEN IS mij te ontvangen en te woord te staan, met een lopende bandrecorder erbij. Exact hetzelfde geldt mr. Job Cohen (en ik wil de heren apart van elkaar spreken, bovendien: Twee harddrugshandelaars-verdedigende PvdA-prominenten in ťťn conversatie met mij is namelijk te slecht voor mijn gezondheid).


Deze mail gaat in kopie aan mijn broer, aan dhr. De la Haye en aan drs. Oudkerk, zodat u hiermee een ingang tot deze gezagsdrager heeft die mij systematisch ontzegd wordt van gemeentewege, al 15 jaren lang en zodat ik met deze heer verder kan (is 't niet persoonlijk dan via mijn Deense site: Met mijn achtergrond meen ik mijzelf veel te kunnen, mogen en wie weet - "het belang van de Nederlandse rechtsstaat, waar zovelen hun leven voor veil hebben gehad" - moreel te moeten permitteren tegen zelfbenoemde joden zonder joods geloof die "uit naam van de idealen van de Februaristaking" helpen harddrugs te handelen in Amsterdam, en er geen enkel moreel, juridisch of feitelijk bezwaar in zien mij te helpen doen vergassen en met moord bedreigen door vanwege B&W met gemeentevergunning bij mij jarenlang inpandig gevestigde harddrugshandelaars).


Tenslotte, voor drs. Oudkerk persoonlijk: IK HEB EEN GROTE VORDERING OP U EN UW FAMILIE, die u inclusief mijn redenenen en de bewijzen kunt nalezen op mijn volledig unieke website. U doet er zeer verstandig aan met mij tot een vergelijk te trachten te komen, want - tenzij u me laat vermoorden - zal ik u weten te vinden. Zoals ik namelijk al 15 jaar geleden verklaard heb tegen zowel de gemeentepolitie als het kabinet van de burgemeester: Wellicht kunt u iedere andere Amsterdammer laten vergassen en met moord bedreigen door de harddrugshandelaars die u als B&W "uit naam van de Februaristaking" inpandig vestigt bij Amsterdamse burgers (NOOIT bij: Gemeenteraadsleden, B&W-leden, gemeente-ambtenaren of "media-persoonlijkheden"), maar MIJ niet. Al kost het mij m'n leven: Ik zal niet vergast, met moord bedreigd en bijna 4 jaar geterroriseerd worden door harddrugshandelende beestmensen "uit naam van de idealen van de Februaristaking".

 

Hoogachtend,

drs. M. Maartensz.
 


 

-- kopie mail MM aan mijn broer en dhr. De la Haye d.d. 20/03/03 (ook op min site) --


Beste Freek,
 
Het is 15.30 en ik heb zojuist van 5 voor 3 tot klokke half 4 op de cafťklok zitten wachten op Verhagen, die dus geheel niet op kwam dagen.
 
Wat moet ik zeggen? Hieronder staat het gesprek dat ik gisteren voerde met de bazin van Verhagen die zich Groeneveld noemt. Apart from that and the total context of my site, your Honour, I rest my case.
 
Ik zend dit zoals je ziet in kopie aan de heer De la Haye van de Stichting 40-45, die - mij dunkt, als persoonlijk bekende met zowel de heer Verhagen als mevrouw Groeneveld - mij nogal wat uit heeft te leggen. En wees ervan verzekerd dat ik de telefoonbandjes heb, overigens - net als Prinses Margarita - geheel conform de Neerlandse wet.
 
Het beste,
 
Maarten.
 

 

20 maart 2003: Telefoongesprek met mevrouw Groeneveld

 

                        - Volg de pijlen

Ik besluit de zogeheten Stichting voor Hulp aan Oorlogs- en Gewelds-getroffenen nog maar eens te bellen. Het telefoongesprek - na vele keren mevrouw Groeneveld te hebben gesproken die aldoor beweerde, twee maanden lang, dat de e-mail niet werkte en het internet niet en dat meneer Verhagen niet bereikbaar was maar "keihard aan het werk was voor u" zonder ook maar iets te zeggen wat meneer Verhagen dan zou doen voor mij, en zonder dat de heer Verhagen, ondanks herhaald vriendelijk telefonisch vragen mijnerszijds om, volgens afspraak en toezegging, er in slaagde met mij te mailen al was het maar vanaf een internet-cafť of z'n home-computer.

Dat is wat vreemd, dus ik belde maar weer eens, tussen 13.40 en 13.45 op donderdag 20 maart, in de context van al het voorgaande beschreven op deze site, die mevrouw Groeneveld ongetwijfeld ondertussen behoorlijk goed bekend is:


 • Mevrouw Groeneveld: Met mevrouw Groeneveld.

 • MM: Mevrouw Groeneveld, goeiemiddag. Doctorandus Maartensz.

 • Mevrouw Groeneveld: Ja.

 • MM: Ik dacht ik bel maar even want ik heb zometeen een afspraak met mijn huisarts zoals u wellicht weet.
  Heeft meneer Verhagen ondertussen iets weten te bereiken - met de firma Spong en Hammerstein bijvoorbeeld?

 • Mevrouw Groeneveld: Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik weet niet wat de heer Verhagen gedaan heeft. Dus dat weet ik niet.

 • MM: Maar ja, ondertussen heb ik meneer De la Haye gebeld, die u schijnt te kennen ...

 • Mevrouw Groeneveld: Ja ..

 • MM: Ja..  en die mij ook naar u verwezen heeft. Want ja, kijk mevrouw Groeneveld, u kunt me veel wijsmaken uiteraard, want in feite bent u alleen maar een stem aan gene zijde van de lijn maar ja: Ik vind het een beetje vreemd, al die computertoestanden. Dus ik heb hem maar eens gebeld.
  En ik heb met meneer Verhagen afgesproken verleden week dat hij Spong en Hammerstein voor mij zou inpeilen.

 • Mevrouw Groeneveld: Ik dacht .. kan u dat zelf niet. U kan toch zelf een advocaat bellen?

 • MM: Ja kijk, wat meneer De la Haye mij ook verteld heeft is dat u feitelijk de baas bent van meneer Verhagen. Dat klopt toch?

 • Mevrouw Groeneveld: Ja.

 • MM: Ja.

 • Mevrouw Groeneveld: Uiteraard.

 • MM: Nou ja, dat zegt u "Uiteraard". Maar ik ben nu drie maanden met u in gesprek en nu na drie maanden komt deze toch wel enigszins relevante informatie boven drijven.

 • Mevrouw Groeneveld: Hoezo... hoezo voor u relevant?

 • MM: Nou kijk: u bemoeit zich in mijn leven. Op mijn verzoek weliswaar, via meneer De la Haye. Dat gaat om mijn belangen. Die zijn nogal groot en ik zou dan enige duidelijkheid willen hebben over wie zich uit mijn naam, overigens nog steeds zonder mijn schriftelijke volmacht, tegenover de gemeentelijke autoriteiten aanbemoeit, die mij ....

 • Mevrouw Groeneveld: Dat doet de heer Verhagen. Dat heeft u zelf aan hem gevraagd. Dus de heer Verhagen behartigt uw zaken.

 • MM: Ja - en u bent de baas van meneer Verhagen en u vindt het niet nodig als ik mij drie maanden lang met u enigszins bevreemd in gesprek bevind per telefooon, waar ik toch afgesproken heb met meneer Verhagen om dat via de e-mail te doen.
  Dan geeft u mij lange verhalen over de  automatiseringsproblemen die met mijn bŤta-brein totaal onbegrijpelijk zijn en die met mijn logische brein ik dus niet kan verstouwen. Dat kan ik gewoon niet. U kunt me net zo goed vertellen dat u gelooft dat God gelijk 3 en gelijk 1 is omdat u Katholiek bent. Dan zeg ik: Nou, de zegen mevrouw Groeneveld. Dat mag u in deze prachtige rechtsstaat waarin u en ik leven. Alleen ik kan dat niet. Ja?
  Nou, dit is ook zo'n verhaal wat ik niet kan geloven. Het kan best waar zijn - maar daar heb ik dan de relevante informatie niet voor. Ja?
  En ik vind het gewoon vreemd dat ik tegen uiteindelijk stemmen aan moet praten die mij geen identiteitspapieren hebben overgelegd; waarvan ik nu drie maanden vragende ben: Vertel mij nu eens wat die Stichting nu feitelijk is? Lang verhaal van meneer Verhagen dat er op neer komt dat die stichting niets is of er in ieder geval geen paperassen zijn waaruit blijkt dat die stichting opgericht is, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
  Nou, dan overwegende dat ik drieŽneenhalf jaar boven een drugshandel heb gewoond in Amsterdam die mij, mag ik aannemen, uit naam van de idealen van de Februaristaking, drieŽneenhalf jaar met moord mocht bedreigen terwijl ik al die drieŽneenhalf jaar bij de politie, bij de burgemeester, bij het kabinet van de burgemeester, bij God en ik weet niet wie Amsterdam bestuurt aan heb mogen kloppen ... en ik ben alleen maar uitgelachen. Ja? En naar het buitenland verwezen: "Als het je niet befalt in Amsturdam dan sodemieter juh maar op uit Nedurland" volgens de politie van Amsterdam. En vele drugsmiljarden gaan er in dit prachtige land om, en niemand heeft het erover behalve ik. Ja? Zo is het toch?

 • Mevrouw Groeneveld: Ja, ik weet niet wat u nou van mij wil.

 • MM: Duidelijkheid mevrouw Groeneveld. En eerlijkheid. Integriteit.

 • Mevrouw Groeneveld: Waarover wil u duidelijkheid en waarover wil u eerlijkheid.

 • MM: Kijk, als ik u bel, als..

 • Mevrouw Groeneveld: Een beetje kort.

 • MM: Nou ja.

 • Mevrouw Groeneveld: Omdat het dan duidelijker wordt.

 • MM: Goed mevrouw Groeneveld. Goedemiddag. Ja? Ik bedoel: ik heb hier geen zin in. Absoluut niet. Goedenmiddag.
   


Colofon: Telefoongesprek van 20 maart 2003.
            Opgeladen op 21 maart 2003.
 

 

 


Colofon: Mail van 25 maart 2003.
            Opgeladen op 27 maart 2003.
 

 

 

Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home