Schadevordering en herdenking Februaristaking25 februari 2003:

 

                        - Volg de pijlen

Ik hoor nu al meer dan een maand helemaal niets van de heer Verhagen, en heb op 25 februari, de dag van de herdenking van de Februaristaking, maar weer eens met de stichting gebeld waarvoor hij werkt.

Ook ben ik nu sinds eind 2000 bezig geweest het B&W-college van Cohen te bewegen mij te ontvangen en mijn mails te beantwoorden. Niets daarvan gebeurde: Hysterisch 14-jarige meisjes - "Kut-Marokkanen" volgens Oudkerk, want zo denkt en voelt die man spontaan: totalitair, racistisch en sexistisch - met puberproblematiek gecombineerd met godsdienstfanatisme hebben vrij toegang tot Cohen, Oudkerk en overige drugsmafiosi van B&W voor het houden van therapeutische gespreken met dokter Rob en het steun en begrip krijgen van meester Job,  maar ik word zelfs niet beantwoord.

MEER DAN TWEE JAAR LANG NIET.
Zie

Ik mag vergast van B&W worden door de harddrugshandelaars die B&W inpandig bij mij vestigt.
Ik mag van B&W 3 1/2 jaar uit de slaap gehouden worden door de harddrugshandelaars die B&W inpandig bij mij vestigde.
Ik mag van B&W 3 1/2 jaar als volgt met moord bedreigd worden "Als je iets doet wat ons niet bevalt dan vermoorden we je" door deze harddrugshandelaars.

Ik heb mij nu weer eens twee jaar lang tot alles en iedereen in bestuurlijk Amsterdam - politie-top (PvdA), Ombudswijf (PvdA), officieren van justitie (PvdA), Kantonrechter Westhoff (PvdA), advocaat-generaal-cum-deeltijdhoogleraar-Mensenrechten Myer (PvdA) etc. - gericht en wordt NIET en NOOIT beantwoord anders dan dat de heren en dames "geen persoonlijke verantwoordelijkheid en geen persoonlijke aansprakelijkheid hebben" en dat ik overigens de misdaad begaan heb mij "grievend en/of beledigend" uit te laten over de griezelige drugsmafiosi van de PvdA die Amsterdam uitgeleverd hebben aan de drugsmafia - en "wij gaan dus niet op u in".

Ik heb 2 jaar gesoebat en gestreefd en gesmeekt om de zaak UIT de publiciteit te houden en mij gewoon het elementaire recht te geven mijn exceptionele verstand te mogen gebruiken om te kunnen promoveren - wat ik niet kan van de 400 Euro in de maand 13 Eurocent waarvan ik als invalide zonder hulp en als zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking en verzetshelden moet rondkomen aan de bodem van de samenleving, zonder enige hulp, zonder enige steun, in voortdurende pijn, en voortdurend doodmoe. (NB: Dit zal wel het modale bedrag zijn dat iedere Amsterdamse mafiose WEThouder maandelijks declareert ten koste van de publieke belastingen voor z'n drank, diners en drugs-rekeningen! "Alle Nederlanders zijn gelijkwaardig", nietwaar?!)

Ik kan doodvallen en kreperen van Cohen, Oudkerk en overige drugsmafiosi van B&W, en hoe eerder hoe liever en hoe pijnlijker hoe vermakelijker - want dat ik nu al 14 jaar voortdurend pijn lijd sinds mijn 3 1/2 jaar boven de tent van hun drugspsychopatische vrienden dàt weten ze ongetwijfeld heel goed en doet hun veel genot.

Was 't anders dan hadden ze immers IETS gedaan. Maar nee.

Cohen wil niet. Hij wil - zei hij op 25 februari weer - "heldhaftig, vastberaden, barmhartig" helpen harddrugs handelen in Amsterdam en is naar eigen inzicht een waarachtig humanist.

Oudkerk wil niet. Hij ontvangt liever wat hij "Kut-Marokkanen" noemt, voor therapeutische gesprekjes en spelletjes met dokter Rob, naar eigen inzicht een waarachtig humanist.

Geen lid van B&W wil mij zien, spreken, of mijn mail beantwoorden. AL VIJF JAAR LANG NIET!

Want mijn klachten zijn nu 5 jaar geleden op computer-schijf ingediend bij B&W (en daarvoor sinds 1988 op papier).

B&W van Amsterdam WIL helpen harddrugs handelen in Amsterdam. Ze doen al 33 jaar niet anders. (Ik protesteerde 33 jaar geleden bij B&W tegen het uitleveren van de gemeentelijke Sleep-Ins aan een stelletje intriganten. Ik werd door B&W de toegang tot alle gebouwen van de gemeentelijke Sleep-Ins ontzegd - waar sindsdien dekadenlang in drugs is gehandeld met gemeentebescherming, en tienduizenden buitenlanders verslaafd zijn geraakt. "Uit naam van de idealen van de Februaristaking", zoals uitgevoerd door wethouder Verhey en burgemeester Van Thijn.)

En nu wordt er dan ook in Amsterdam al vele jaren dankzij B&W van Amsterdam minstens 10 MILJARD Euro per jaar omgezet in Amsterdam onder HUN persoonlijke verantwoordelijkheid en HUN persoonlijke aansprakelijkheid. (Zie: Het parlementaire Van Traa-rapport.)

Dat vervult B&W  "heldhaftig, vastberaden, barmhartig" van grote trots, want geld, geld, geld is de enige morele waarde die ze werkelijk begrijpen en waar ze werkelijk iets voor doen. En ja, het kàn ook flink aantikken op geheime privé-rekeningen in Zwitserland of de Cayman-islands - al ben ik zo vriendelijk aan te nemen dat de meerderheid van B&W weliswaar véél te laf en karakterloos is om ook maar iets te doen wat de Amsterdamse drugsmafia niet zou kunnen plezieren (immers: "Als je iets doet wat ons niet bevalt dan vermoorden we je") maar ... zelfs niet genoeg moed hebben om financieel mee te profiteren van godsgruwelijke smerigheid die ze zelf helpen beschermen en in stand houden.

Welaan dan. Als geld en geweld dan de enige "normen en waarden" zijn die B&W van Amsterdam in de praktijk blijken te begrijpen:


 

Titel mail: Herdenking Februaristaking + schadevordering

Aan het College van B&W van Amsterdam
en aan de heer Verhagen

College van B&W van Amsterdam!
               en
Geachte heer Verhagen,                                                          Amsterdam, 25 februari 2003 

Ik heb op deze herdenkingsdag van de Februaristaking bij totale ontstentenis gedurende meer dan een maand van enig antwoord uwerszijds op mijn e-mails - terwijl de heer Verhagen en ik toch afgesproken hadden dat de zaak waarvoor u zich zou inzetten in de eerste plaats per e-mail afgehandeld zou worden - maar weer eens moeite gedaan om de heer Verhagen telefonisch te bereiken, wat als te doen gebruikelijk ook weer mislukt is.

Maar ik trof een telefoonbeantwoordende dame die mij vertelde dat de inrichting waar de heer Verhagen voor werkt "automatiseringsproblemen" heeft die "geen computerproblemen" zijn (o?!) en die er - als ik het allemaal geloof en begrijp - op neerkomen dat de inrichting waar hij voor werkt deel is van een gigantisch netwerk dat dusdanig lamgelegd is door "automatiseringsproblemen" die "geen computerproblemen" zijn dat het u en anderen al meer dan een maand onmogelijk is e-mails te ontvangen of versturen.

Tsja.

Zoals veel in de wereld en in het bijzonder in Amsterdam e.o. is het heel wel logisch mogelijk. Zoals veel in de wereld en in het bijzonder in Amsterdam e.o. is het iets dat zich moeilijk laat rijmen met mijn verstand en kennis, want het komt me toch voor dat de heer Verhagen mij, desgewenst, heel eenvoudig had kunnen bereiken, bijvoorbeeld om mij te vertellen dat zijn gebruikelijke email-adres door "automatiseringsproblemen" die "geen computerproblemen" zijn al meer dan een maand dusdanig lamgelegd is dat het niet werkt.

In mij naïviteit zou ik namelijk aannemen dat wie dat wil mij heel makkelijk kan mailen via een willekeurige op het internet aangesloten computer - desnoods in een internetcafé, voor wie niet zelf een computer thuis heeft - want mijn site en mijn mail zijn heel makkelijk te vinden. ("Maarten Maartensz" in Google en u bent er al.)

Maar goed. U begrijpt wellicht dat ik wat skeptisch aan het worden ben.

Maar wellicht begrijpt u dat niet, en dan heb ik hier twee algemene elementair-wiskundige overweginkjes voor u van enigszins logisch-filosofische aard.

1. Eerste elementair-wiskundige overweging:

Mijn site wordt gemiddeld om de andere dag bijgewerkt. Recent heb ik Tour bijgewerkt waaruit ik citeer om te laten zien waar het feitelijk om gaat in Amsterdam, parel van Holland en stad bestuurd "uit naam van de idealen van de Februaristaking" door diverse burgemeesters en wethouders met veelvuldige beroepen op "mijn joodse identiteit".

Here is a little calculation:  

yearlyDrugsInAmsterdam   = ((10 raisedTo: 10) / 2.25) asInteger
                                        = 4444444444 Euro
since88DrugsinAmsterdam = 15*yearlyDrugsInAmsterdam
                                                 
= 66666666660 = 66.666.666.660 Euro
 

In words: 66 BILLION 666 MILLION 666 THOUSAND 660 EURO. Turnover in illegal drugs in Amsterdam alone, since 1988, according to the facts and numbers given in the parliamentary Van Traa rapport (Dutch) published in 1995.

NB: Dit is een minimum schatting van 10 miljard gulden jaarlijks, alléén aan soft drugs alleen in Amsterdam. De echte bedragen - inclusief harddrugs, ecstasy, wapenhandel etc. - zijn dus nog veel groter. (Voor wie geen bêta is: 10 tot de macht 10 = 10 miljard en ik stel een Euro, wat royaal, op fl. 2.25.)

De burgemeesters Van Thijn, Patijn en Cohen hebben dus sinds ik begon the protesteren tegen bij mij met HUN vergunning gevestigde moordzuchtige harddrugshandelaren de feitelijke persoonlijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de omzet van meer dan 66 MILJARD Euro in Amsterdam, door hen bestuurd "uit naam van de idealen van de Februaristaking" vanwege hun beweerde "joodse identiteit" (afgezien van Patijn, wat 'm niets minder persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk maakt, overigens).

Tweeëntwintig MILJARD ILLEGAAL omgezette Euro's per drugsmisdadige burgemeester dus. Begrijpt u nu wat beter waarom deze heren MIJ niet wensen te beantwoorden? Samen opgeteld was hun "heldhaftige, vastberaden, barmhartige" inzet het duivelse bedrag van

66.666.666.660 Euro

aan illegaal omgezette drugs waard! Dáár wil B&W van Amsterdam natuurlijk gráág wat invaliden voor helpen vergassen, nietwaar?! En zo gebeurde dan ook.

Wat wonder dus dat het drugsmafiose college van B&W van Amsterdam deze zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking die daartegen durft en durfde te protesteren als enige Amsterdammer al 15 jaar probeert de dood in te drijven; al 15 jaar chicaniseert, schoffeert, beliegt, bedriegt en beledigt; al 15 jaar al het mogelijk doet om mij GEEN hulp te verstrekken; en al 15 jaar lang, jaar in jaar uit weigert te beantwoorden, weigert te ontvangen, weigert te woord te staan.

U gelooft dat niet? U bent aanbiddelijk naïef over de doorsnee menselijke slechtheid. Ik verwijs u naar Recente Ontwikkelingen, naar ME in Amsterdam en naar het Van Traarapport.

Vervolgens.


2. Tweede elementair-wiskundige overweging:

Hier is - op deze herdenkingsdag van de Februaristaking - een Kleine Les Uit De Vaderlandse Geschiedenis, die een antwoord geeft op de vraag: Wat voor soort mens is de doorsnee-Neerlander, en hoe zit 't met zijn/haar Normen en Waarden?

De cijfers die ik gebruik zijn uit standaard geschiedenisboeken  

inwoners = 9*(10 raisedTo: 6).
verzet = 3000.  "aantal Nederlanders in het gewapend verzet"
ssed =24000. "aantal Neerlanders in de Niederländische Waffen-SS e.d."
meelopers = (inwoners - verzet)/inwoners = (2999/3000)

misdadigers = ssed / inwoners = (1/375)

tegenstanders = verzet/inwoners (1/3000)
 

Hier komt het statistisch experiment met Neerlanders in de 2e W.O. dus op neer. Er is een flinke foutenmarge, maar het gegeven beeld is feitelijk adekwaat en onweerlegbaar.

Vandaar (maar niet alleen) mijn aristocratisch pessimisme: Ik heb in mijn leven vrijwel overal vrijwel altijd alleen maar conformisten gezien. En overigens komt de doorsnee mij als dom en laf voor. Ik wil gaarne toegeven dat dit overwegend genetisch noodlot is en geen vrije keus, maar verdom te aanvaarden dat de doorsnee mij gelijkwaardig is, of enig ander mens die werkelijk intellectueel of moreel wat voorstelt (zegge: 1/3000 - zie hierboven) "gelijkwaardig" zou zijn.


Goed meneer Verhagen.

Als u nu deze twee elementair-wiskundige en morele overweginkjes samen neemt kunt u daardoor wellicht wat beter begrijpen waarom ik de meningen verkondig die ik verkondig op mijn site - en OOK welke RISICO's ik feitelijk loop in Amsterdam. Ik tast namelijk gigantisch grote misdadige belangen aan, feitelijk beschermd, geprotegeerd, geholpen, verdedigd, getolereerd en "gedoogd", altijd "uit naam van de idealen van de Februaristaking" door burgemeesterlijke, wethouderlijke en ambtelijke bijzonder smerige ambtsmisdadigers.

En ik heb erg weinig "democratische" steun te verwachten, want het Neerlandse volk dat NA de oorlog zo miljoenvoudig in het verzet beweerde te hebben gezeten is feitelijk in grote meerderheid niet in staat en niet gewillig behoorlijk rationeel na te denken en nog veel minder in staat of gewillig zich rechtvaardig te gedragen.

Dat zal grotendeels en overwegend geen kwade wil zijn, maar gewoon aangeboren gebrek aan verstand, aangeboren afwezigheid van moed, en overigens redelijk begrijpelijk egoïstisch eigenbelang, want wie zich in Amsterdam durft te verzetten tegen de Amsterdamse harddrugshandel wordt daar door harddrugshandelaren mét hulp van B&W én de gemeentepolitie van Amsterdam jaren lang geterroriseerd en met moord bedreigd - zie opnieuw ME in AmsterdamRecente Ontwikkelingen, het Van Traarapport en mijn bezwaarschrift uit 1992.

Konklusie: Ik wil weg uit deze stad en dit land met een grote schadevergoeding.

Mijn gezondheid is hier geruineerd door de burgemeesterlijke, wethouderlijke en ambtelijke harddrugshandelaren en harddrugshandelaren-beschermers; mijn menselijke rechten zijn systematisch en jarenlang geruïneerd, en ik wens feitelijk niet meer in deze verziekte stad en deze door en door gedegenereerde en gedebiliseerde heilsstaat en heilstad voor drugshandelaars en foebalfanatiek kiesvee te leven.

Wat mij weerhoudt voorgoed weg te gaan is mijn voorgoed ten behoeve van de belangen van de Amsterdamse harddrugshandel door B&W en de corrupte ambtenarij van Amsterdam geruïneerde gezondheid.

Gezien de schadevergoedingen uitgereikt aan Willem Oltmans, Bram Peper, en tegemoet gezien en geclaimd door De Roy van Zuiderwijk lijkt mij 1/1000ste deel van het bedrag dat ieder van de laatste drie Amsterdamse drugsmafiose burgemeesters heeft helpen omzetten - Tweeëntwintig MILJARD ILLEGAAL omgezette Euro's per burgemeester - geheel rechtvaardig en begrijpelijk, en bovendien héél makkelijk te betalen door betrokkenen, helemaal met wat politiek-kameraadschappelijke steun van hun corrupte wethouders en corrupte Amsterdamse ambtenaren. Ik vraag maar een schijntje van wat deze lieden de Amsterdamse drugsmafia al een generatie lang minstens heeft helpen verdienen en omzetten.

Mijn schadevordering op de gemeente Amsterdam is dus: 22 miljoen Euro. Het kán zijn dat uzelf of anderen mijn eis wat hoog vinden. Maar ikzelf heb een flinke dosis zelfrespect, en acht mij bijvoorbeeld geen Eurocent minder waard dan Oltmans, Peper en De Roy van Zuiderwijk, die voor zeer veel minder leed, pijn, misère en ellende dan ik draag en gedragen heb au fond veel meer opstrijken.

En U, meneer Verhagen, heeft nu een stokje om een stel honden mee te slaan - als u dat wilt, daar de moed voor op kan brengen ... o ja: en uw e-mail weer werkt.

Ik wens u veel leesplezier en een goed verstand.

hoogachtend,

drs. M. Maartensz    


Colofon: Geschreven, verzonden en opgeladen op 25 februari 2003.
            Inleiding uitgebreid op 26 februari 2003