De heer "Verhagen" blijkt toch nog in leven!13 maart 2003 bis: De heer Verhagen blijkt toch nog in leven!

 

                        - Volg de pijlen

Na ca. 6 weken zit de zo moeilijk bereikbare heer Verhagen van de Stichting 40-45 en/of de Stichting Oorlogs- en Geweldsgetroffenen achter een telefoon op z'n werk. Ook dat laat ik de heer De la Haye van de Stichting 40-45 maar weten.


Geachte heer De la Haye,
 
Aangezien het mij niet bijzonder veel moeite kost te e-mailen:

Het doet mij enig plezier u te kunnen melden dat ik hedenmiddag, enigszins tot mijn verbazing, de heer Verhagen aan gene zijde van de telefoon te Krommenie vond.
 
Ik heb hem gevraagd voor mij Spong en Hammerstein te polsen of ze bereid zijn voor mij op percentage-basis en "no cure no pay" mijn vordering op de gemeente Amsterdam en de Staat der Nederlanden te bestendigen, o.a. omdat deze heren véél van drugs weten, behoorlijk brutaal zijn, en redelijk goed gebekt - wat nodig is i.v.m. het advocaten-tuig dat op gemeenschapskosten de Amsterdamse bestuurstop tracht te vrijwaren van alle persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid. (Zie mijn site, sectie "ME in Amsterdam".)
 
Trouwens, in dat verband en ook in het licht van mijn protesten aan de UvA tegen het verval van het onderwijs en het onderwijzen van feitelijk totalitaire - relativistische, postmoderne - voor een behoorlijke samenleving en rechtsstaat levensgevaarlijke kul:
 
Ik heb de afgelopen 15 jaar vele honderden Amsterdamse ambtenaren (regelmatig mr. in het recht) gevraagd of zij meenden zelf enige persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid te bezitten. Het antwoord was altijd (conform de gemeentelijke meesters in het recht Lisser en Sarucco anno 1990-91): "Wij hebben geen perseunlijke verantweurdelijkheid en geen perseunlijke aenspraekelijkheid, muhneer. Die hebben B&W." (Enigszins terzijde: Amsterdamse gemeente-advocaten plegen te vocaliseren zoals ik schrijf. Ze zijn ook bijzonder goed in laatdunkende keelklanken en liegen.)
 
Wel meneer De la Haye: Mocht uw Stichtingsbestuur zich over de - filosofische en psychologische - vraag buigen hoe het mogelijk was dat in Nederland 116.000 Nederlandse burgers afgevoerd zijn om vergast te worden, of hoe het mogelijk is dat héél spraakmakend Nederland het nu 10 maanden eens is dat de moord op Fortuyn "de eerste politieke moord in Nederland was sinds Willem de Zwijger" (Johan en Cornelis de Witt zijn ondertussen ook quantités negligables, kennelijk, of in ieder geval inconnus), nu dan heeft u daar het begin van een antwoord: De Nederlandse ambtenaren en bestuurders kennen geen persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid, voelen geen persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid, willen geen persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid en begrijpen geen ... nou ja: idem, want u begrijpt mijn punt, dat empirisch buitengewoon goed onderbouwd is. (Ja, mij verbaaste het ook.)
 
En één belangrijke reden daarvoor is dat het zonder enige uitzondering intellectueel en moreel honderdste of duizendsterangs persoonlijkheidjes zijn, omhoog gevallen door gebrek aan gewicht, in een TV-democratie waar poseren, liegen, uiterlijk en "doe maar chuwoon dan doejuh al gek gunoeg" populariteit geven aan allerlei lichtgewichten zonder het minste intellectueel talent en zonder de minste aanleg voor wetenschap of kunst. Zijn we immers niet allemaal grondwettelijk gelijkwaardig met Fortuyn, met Jamai (voor mijn broer Freek: Vijftienjarig puberidool van Neerland, opgekweekt met een krankzinnige hype, en een soort kruising tussen Paul de Leeuw en Gordon), met de moordenaar van Fortuynn en met iedere harddrugshandelaar. U en ik, mijn ouders, en het bestuur van de Stichting 40-45? 
 
Maar goed - ik schrijf zelf erg makkelijk en snel zoals u ondertussen begrijpt, overigens ook alweer een volgens mij voor een behoorlijk bestuurder noodzakelijk kunstje ... dat vrijwel niemand in het Neerlands openbaar bestuur beheerst, gezien hun gesproken gruwelproza en het vrijwel totaal afwezig zijn van enig geschreven stuk of boek door al die vele honderden of duizenden "topbestuurders".
 
Tenslotte: Als de heer Verhagen deze keer wel woord houdt dan hoef ik u verder niet te vermeien of lastig te vallen met mijn mails. Het is echter wel zo dat ik graag een antwoord van uw Stichting wil over mijn plan iets te doen aan de publiciteit voor B&W Amsterdam e.a. dat weer in het verlengde van mijn zeer sterke wens ligt dit land voorgoed te verlaten en terug te keren naar Noorwegen, waar ik jarenlang bijzonder prettig gewoond heb in de 70-er jaren.
 
Ik vind niet dat ik, gezien het mij in Neerland gebeurde, enige morele verplichting heb aan enige Neerlander, maar ik heb inderdaad jarenlang geen publiciteit gezocht (1) omdat ik veel te hoogmoedig ben publieke bekendheid te willen, en al helemaal niet in de verziekte TV-dommocratie waarin ik gedwongen ben te proberen te overleven en (2) omdat de weinige mensen waar ik wel respect voor heb eventueel gekwetst zouden kunnen worden.In dit verband: Wellicht herinnert u zich het rond 1988-89 gebeurde n.a.v. de vrijlating van de 2 van Breda, waar u een volgens mij goedgeschreven stuk van mijn hand op mijn site vindt, dat kennelijk wijlen H. Teengs Gerritsen (die mijn vader bewonderde, en die - als vriend van Prins Bernhard - de voornaamste aanleiding voor mijn vader's ridderorde was, omdat communisten als mijn vader, hoe moedig en voorbeeldig ook als persoon, in Neerland - Onze Dommocratische Rechtsstaat - systematisch gediscrimineerd werden) bewoog zijn oorspronkelijke instemming met dat voor zoveel voormalige verzetsmensen dodelijke plan in te trekken.
 
Met dat stuk (in de sectie "ME in Amsterdam" op mijn site) heb ik echter overigens weinig kunnen doen, want ik kreeg in de tijd dat ik er publiciteit mee wilde zoeken de eerste zeer geloofwaardige moorddreiging van de inpandige harddrugshandelaren. Ja, 't is lang geleden, en ik heb sindsdien veel fysieke pijn geleden, die ik niet te vergeven vind. Een echte rechtsstaat is namelijk niet gefundeerd op "vergeven en vergeten" en "de andere wang toekeren" maar op handhaving van de wet en vervolging van misdadigers - en wel in de eerste plaats bestuurlijke misdadigers, want die zijn het grootste gevaar voor een echte rechtsstaat.
 
Met vriendelijke groeten,
 
hoogachtend,
 
drs. M. Maartensz.
 
P.S. O - ik schrijf altijd snel en spontaan - nog iets over mijn verzoek aan uw Stichtingsbestuur:
 
Zoals mijn zaak er tot nu en al 15 jaar voor staat moet ik aannemen dat mijn grootvader vermoord is in KZ Amersfoort (vlak voor z'n dood vrijgelaten, gewoon om de Nederlandse bevolking een voorbeeld te geven hoe het afliep met wie de bezetter kritiseerde) en mijn vader bijna 4 jaar KZ heeft overleefd om .... Van Thijn, Patijn en Cohen de gelegenheid te geven de internationale drugsmafia in Amsterdam te vestigen "uit naam van de idealen van de Februaristaking". Immers, daar komt het toch feitelijk op neer? Want: Wat weerhield deze wonderen van PvdA-deugdzaamheid en quasi-Joodse humaniteit en integriteit om mij gewoon te ontvangen op het stadhuis gedurende die 15 jaar - wanneer B&W wel junken ontvangt, wel "kut-marokkaanse" (patent: Rob Oudkerk) pubertjes met pubermoeilijkheidjes uitgebreid te woord staat, en wel met alles en iedereen die ze menen persoonlijk aan te kunnen à la mode de poldermodel praat, overlegt, en consensus wenst te bereiken, maar mij alleen heeft laten weten, in al die 15 jaar dat "omdat uw proza grievend en/of beledigend is gaan wij niet op u in". En zo telde de miljarden-teller van de drugsmafia vrolijk verder, altijd weer "uit naam van de idealen van de Februaristaking".
 
P.P.S. O ja: Ik ben "toevallig besneden"; er zijn Maartenszs vergast (blijkt o.a. uit de meest recente Shoah-advertentie: Ik had "0 tot 25 Euro" van een vergaste Abraham Maartensz kunnen proberen te claimen, maar had geen zin daarin omdat ik dan o.a. moeilijkheden met de Amsterdamse S.D. had gekregen vanwege "extra verdiensten". En ik ben niet toevallig atheïst, en mij dunkt een stuk minder feitelijk racistisch dan de medische doctorandus Oudkerk. Want ik denk niet en praat niet spontaan in dat soort termen als hij zo graag mag bezigen. Maar ik vind wel dat ik het volste recht heb Van Thijn, Patijn, Cohen en Oudkerk te "discrimineren" - en ik doe dat geheel en al naar hun persoonlijke merites en hun persoonlijke pretenties en leugens, dus met aanzien des persoons.
 
En afsluitend nogmaals: Ik zou dat allemaal bijzonder graag vermeden hebben want ik houd niet van publiciteit en doe veel liever iets wiskundigs en wetenschappelijks - maar dhr. Cohen heeft meer dan 2 jaren de tijd gehad de zaak op te lossen, en heeft verkozen nog smeriger te doen discrimineren door de uitvoeringsorganen van de gemeente dan daarvoor al gebeurde.
 

Colofon: Geschreven en verzonden op 13 maart 2003.
            Opgeladen op 18 maart 2003.
 

 

 

Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home