Staatsecretaris Terpstra spreekt het Volk toe over M.E.

·         Naar Index - Overzicht Bijlages

Hier volgt een toespraak door staatssecretaris Terpstra. De bron is het internet, en zowel het Nederlands als het copyright behoren toe aan de staatssecretaris, niet aan mij.

 


Toespraak Staatssecretaris Terpstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de opening van het Vliegerfestival op de renbaan Duindigt ten gelegenheid van de "ME Awareness Day"

Datum: 10 mei 1996

Lieve vliegervrienden, lieve toeschouwers en alle mensen, die dit geweldige evenement hebben meehelpen organiseren. Wat moet er geweldig hard gewerkt zijn, om te zorgen dat dit vliegerfestival van de grond is gekomen. En nu nog het enige waar je niet voor kan zorgen: de wind -die we vandaag zo ont- zettend graag een beetje harder zouden zien.

De reden van dit vliegerfestival is uiteindelijk om te zorgen dat ME, die onbegrepen ziekte, die ziekte die zelfs internationaal door de WHO wordt er- kend als een chronische ziekte maar die nog altijd niet goed begrepen wordt, om die ME duidelijk in de aandacht van heel veel mensen te brengen.

De opbrengsten van dit festival zullen worden gebruikt voor nader wetenschap- pelijk onderzoek voor die ziekte, die mensen zo oneindig moe maakt. Ik vind dat vliegeren en een vliegerfestival eigenlijk heel symbolisch is. Want ook met vliegeren maak je iets zichtbaar wat onzichtbaar is: de wind. Wetenschap- pelijk onderzoek moet zichtbaar maken wat onzichtbaar en onbegrepen is: de ziekte ME.

ME, myalgische encephalomyelitis, een ziekte die ook wel "het Chronisch Ver- moeidheid Syndroom" wordt genoemd. Een ziekte die echt serieus moet worden genomen en dat is de reden waarom ik met grote overtuiging en met grote inzet dit festival graag wil openen om daarmee, mede namens de Minister van Volks- gezondheid, te laten zien dat we de patienten, die lijdende aan ME werkelijk serieus willen nemen.

Ik mag hopen dat wetenschappers werkelijk laten zien dat er criteria kunnen zijn waarbij de ziekte zichtbaar kan worden gemaakt en ik hoop zeker dat het wetenschappelijk onderzoek oplevert dat er wellicht ooit een echt medicijn of verbetering ervan kan komen.

Ik wens iedereen, die vanavond hier is, allemachtig veel plezier en ik open dit festival met de hoop dat het wetenschappelijk onderzoek naar ME, net als alle vliegers, vandaag of morgen een hele hoge vlucht zal nemen.

Hiermee is het vliegerfestival ten behoeve van het het wetenschappelijk onder- zoek naar ME officieel geopend !


Colofon:
De bovenstaande tekst komt van het internet, via het ME-Net.

·         Naar Index - Overzicht Bijlages

© [email protected]l.nl