Het Van Traa rapport - Amsterdam

 

 

 

English: 

This is the beginning of the parliamentary Van Traa report - section
Amsterdam, of 1995, in which it is calculated that the yearly turn-over of illegal drugs centered in Holland is ... around 50 BILLION guilders at least, since many years. Nobody in Holland cares much, and indeed its cool business and 50 BILLION guilders a year turnover, of which a much larger part than legal stuff is profit. Also, it is well to reflect - for foreigners - that 50 BILLION guilders (minimally!) PER YEAR equals about 25% of the TOTAL yearly economical turnover. 

Thus, Holland has become the Colombia of Europe - thanks to Dutch politicians, Dutch judges, Dutch attorneys of law, Dutch illegal dangerous and rich drugs dealers, and very much Dutch courage of the average Dutch. 

And most of this illegal drugs-dealing in Holland is centered in Amsterdam, where it is protected ("gedoogd", the Dutch say, when they mean the drugs criminals have a direct link to the offcial institutions that rule the city, and indeed part of these institutions are ruled by criminals working for drugs dealers). So it is thanks to past and present mayors of Amsterdam, and past and present aldermen of Amsterdam (called in Dutch, ironically: WEThouders = LAWkeepers) of Amsterdam that in Amsterdam yearly BILLIONS are earned by the local drugs mafia.

Corruption pays - and a lot, and it is very easy, and the Amsterdam official institutions are rife with it.

Unfortunately - if you are happy enough to live outside Holland -  to read how and why this has become possible in Amsterdam, you have to read Dutch.


Van Traa-rapport - deel Amsterdam
Link naar deel 1 van mijn notities (noot 1 - 50)
Link naar deel 2 van mijn notities (noot 51 - 80)
Link naar deel 3 van mijn notities (noot 81 - 110)
Link naar deel 4 van mijn notities (noot 111 - 150)
Link naar deel 5 van mijn notities (noot 151 - 190 )

Hieronder en hierna in deze folder wordt het Deelonderderzoek 4 over Amsterdam uit het Van Traa-rapport gereproduceerd. Ik heb het op het net gevonden, en alleen geherformatteerd naar het formaat van mijn site.

Het is dus wat beter geformatteerd dan het origineel dat ik vond, maar in dat origineel missen op enkele plaatsen ook enige regels, terwijl ik ook sectie B11_1_13.htm niet heb. Beide zijn niet mijn fout, en wie zeker wil zijn van de tekst van het Van Traa-rapport zal een officiele gedrukte versie moeten raadplegen. Ik reproduceer hier alleen wat ik op het net vond in het formaat van mijn site, maar heb op diverse plaatsen evidente fouten gecorrigeerd, gewoonlijk van de vorm dat regels in evident verkeerde volgorde stonden in de htm-files die ik vond op het net.

Ook zijn er sinds october 2001 190 noten bij de tekst van het Van Traa-rapport. 

Noten bij het Van Traa rapport.

Tip voor de lezer: Aangezien het Van Traa rapport minder goed en duidelijk geschreven is dan mijn noten erbij - is mij gezegd - doet de lezer(es) er verstandig aan mijn noten te lezen, en eventueel terug te grijpen naar 't rapport voor de context van mijn opmerking. Iedere noot is aan het eind vergezeld van een link naar de tekst van het Van Traarapport, zodat u, althans wanneer u online bent, daar direct naar linkt. Ook citeer ik in de noot gewoonlijk de tekst uit het rapport die ik bespreek.

De knoppen-balken in de Van Traa files - als hier direct onder - gaan resp. naar vorige, inhoud en volgende.

 

 


 

Bijlage XI - Deelonderzoek 4

1. Een analyse van de situatie in Amsterdam

WOORD VOORAF

1. ALGEMENE INLEIDING

1.1. Het kader van het onderzoek
1.2. De aanpak van het onderzoek
1.3. De opzet van dit rapport

2. AMSTERDAM IN DE KERING

2.1. De grootstedelijke context
      2.1.1. Een topografie van de georganiseerde criminaliteit
      2.1.2. Een schets van de demografische ontwikkelingen
      2.1.3. Rijkdom en armoede: een gepolariseerde samenleving
      2.1.4. De markt van het onroerend goed
      2.1.5. «Kermis in Amsterdam»
      2.1.6. Een andere kant: de toename van de gewelddadigheid
2.2. Het veranderende beeld van de (georganiseerde) criminaliteit
2.3. De reorganisatie van het Amsterdamse politiekorps
2.4. De georganiseerde criminaliteit in Amsterdam: het beeld rondom 1990
      2.4.1. Buitenlandse en allochtone groepen
      2.4.2. Hollandse netwerken in beweging
      2.4.3. Het «Randstedelijke» beeld van de situatie
2.5. Tot besluit

3. ENKELE ACTUELE VORMEN VAN TRADITIONELE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

3.1. Twee gevallen van ontvoering
      3.1.1. De ontvoering van Boris Fastovski
      3.1.2. De ontvoering van een Tufan Erez
3.2. De drugshandel
      3.2.1. Amsterdam: een wereldmarkt voor verdovende middelen
      3.2.2. De rol van Nederlandse drugshandelaren
      3.2.3. De rol van buitenlandse en allochtone criminele groepen

[De volgende sectie 3.3 ontbreekt in de mij ter beschikking staande html-versie van het Van Traa rapport. En de vorige sectie heb ik vanwege de excessieve lengte in tweeen gedeeld bij 3.2.3.
MM.
]

3.3. Prostitutie, vrouwenhandel en (kinder-)pornografie
      3.3.1. Een beeld van de prostitutie in de stad
      3.3.2. Vrouwenhandel in Amsterdam
      3.3.3. Zes gevallen van vrouwenhandel
      3.3.4. Vrouwenhandel: georganiseerde criminaliteit?
      3.3.5. Kinderpornografie: geen georganiseerde criminaliteit?

3.4. De illegale handel in vuurwapens
      3.4.1. Vuurwapenbezit en vuurwapengebruik in Amsterdam
      3.4.2. De handelaren op de markt
3.5. De handel in gestolen auto's
      3.5.1. Omvang en ontwikkeling van de autodiefstallen
      3.5.2. De bedrijvigheid van de professionele autodieven
3.6. Tot besluit

4. GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT: OOK IN LEGALE BRANCHES?

4.1. Inleiding
4.2. De horeca en het gokwezen
4.3. De textielnijverheid
4.4. De bouwnijverheid
      4.4.1. Georganiseerde criminaliteit in de (Amsterdamse) bouwnijverheid?
      4.4.2. De huidige stand van het onderzoek
4.5. Het particuliere vervoer
4.6. Tot besluit

5. BINNEN EN BUITEN DE WALLEN

5.1. Inleiding
5.2. De Wallen in Amsterdam: een historisch centrum van prostitutie
5.3. De wereld van de Wallen
5.4. De heersende eigendomsverhoudingen
5.5. Tot besluit

6. CONTRA DE OVERHEID

6.1. Inleiding
6.2. Observatie van de politie
6.3. Intimidatie van politie en justitie
      6.3.1. Enkele algemene opmerkingen
      6.3.2. Het beeld in de praktijk
6.4. Corruptie bij politie, justitie en bestuur
      6.4.1. Een eerste impressie van de algemene situatie
      6.4.2. Corruptie bij de politie: het nadere onderzoek
      6.4.3. Corruptie bij de politie: de gevallen beschreven
      6.4.4. Corruptie in de politiek
6.5. Inschakeling van de media
6.6. Tot besluit

7. ALGEMEEN BESLUIT

8. BIBLIOGRAFIE


 

© [email protected]


 

 


Welcome to the ME in Amsterdam pages of Maarten Maartensz. See Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home