\ 
 

 


Overzicht ME in Amsterdam - 2007 
(Zie ook: Politics en Medisch en Filosofisch).

Naar Korte Index        
Naar Overzicht-Lijst  
Naar Secties CV          

 

Wat volgt is een overzicht van de bestanden in ME in Amsterdam zoals ze sinds de linealisering gerangschikt zijn, met enige korte toelichtingen van 2007. E.e.a. is hetzelfde als in de Korte Index.  

Wat vernieuwd of verbeterd is in 2007 is het formaat, de linealisering en verder zijn dit bestand, Na 19 jaar, en - verplicht door B&W om mij "te kunnen bemiddelen" als vakkenvuller - mijn CV.

Het laatste bevalt de behandelende ambtenaar niet, maar ik mag hópen dat ME in Amsterdam  ook voldoet als facit van mijn leven in corrupt Amsterdam met ME, met een corrupt B&W, een corrupte universiteit, en een florerende drugsmafia en PvdA-bestuurscultuur, met hoge verdiensten, veel macht, geen enkele verantwoordelijkheid, en talrijke bijverdiensten, en met acuut levensgevaar voor ieder burger die de drugsmafia ontrieft en geen BN'er of leidende PvdA'er is.

Aan het eind staat de hele lijst nogmaals, zonder toelichtingen. En hier is hetzelfde voor mijn CV: Secties van CV


Begin: De UvA

1 INLEIDING
 

De inleiding bij de vordering op schijf en papier bij de UvA en de gemeente Amsterdam in 1996 en 1997

2 Aan Universiteits-Raad (1982)
 

Een stuk voorgelegd aan de Universiteits-Raad van de UvA dat me (o.a.) volgens de Asva (en tal van huidige professoren aan de UvA, toen Revolutionair Marxist, voor wie gelooft in hun toenmalige eerlijkheid) 'fascist','vuile fascist' etc. stempelde.

3 Email van de UvA van 1997
 

Dit was het antwoord dat ik kreeg, namens het College van Bestuur van de UvA, van een of ander burocratisch type.
NB dat ik mijn rechtszaak tegen de UvA gewonnen had - maar in Amsterdam wordt de Nederlandse wet alleen gehandhaafd voor BN'ers, drugshandelaars, drugsadvocaten, PvdA'ers, en gemeenteraadsleden. Gewone burgers mogen van Van Thijn, Patijn, Cohen en Oudkerk vergast en geterrotiseerd worden.
De burgemeesters van Amsterdam zijn er, naar eigen veelvuldig zeggen, "uit naam va de idealen van de Februaristaking' en "vanwege mijn Joodse identiteit" (als atheïstische PvdA-drugsterroristen) alleen voor het beschermem van de belangen van de Amsterdamse drugsmaffia en hun advocatende mafia-maten. Immers, de Amsterdamse drugsmaffia zet jaarlijks minstens 10 miljard Euro om.

4 Geachte drs. J. van Hijfte (m/v)
 

Het burocratisch type dat ik hierboven noemde.

In feite is deze mail het begin van 26 korte stukjes over de UvA die nog steeds de moeite van het lezen waard zijn. Het toenmalige CvB had het, als de voorgangers, die 45 miljoen guldens lieten verdwijnen van de UvA-rekeningen, veel te druk met zichzelf verrijken om iemand als ik te antwoorden.

Voor de 26 stukjes zie het volgende item.

5 Mijn antwoord van 1997
 

Dit is het begin van de zojuist genoemde 26 stukjes.

6 Aan CvB van de UvA 1996
 

Dit is een vordering op de UvA.

7 Vonnis over CvB 1985
 

Dit is het vonnis van de rechter dat mij volledig gelijk gaf over de terreur van een psychopaat in een studentenflat tegen mij en mijn eveneens invalide ex (en andere bewoners). Maar het CvB van de UvA bestaat uit misdadigers, miljoenen-dieven, en oplichters, vrijwel altijd bovendien kaderleden van de terroristische Partij van de Arbeid-van-harddrugshandelaars. (Hetzelfde geldt àlle machtsposities in het bestuur in en rond Amsterdam: Rechters, officieren van justitie, politie-commisarissen, advocaten, advocaten-generaal, you name it - allemaal kaderleden van de terroristische Partij van de Arbeid-van-harddrugshandelaars, allemaal persoonlijk met elkaar bekend en bevriend, allen carrière-makers zonder werkelijk talent, kennis of beschaving; allen omhoog gevallen door gebrek aan gewicht, zoals stront in een latrine (zoals mijn vader dat zei).

8 Aan CvB van de UvA 31.8.1988
 

Dit is een eerdere brief met vordering uit 1988, gebaseerd op het bovengenoemde vonnis, en drie jaar moorddreigingen, terreur, en fysiek geweld door een psychopaat in de studentenflat waar mijn ex en ik woonden, met hem als buurman.

De Amsterdamse gemeentepolitie had mij, en de krankzinnige en levensgevaarlijke dader, en vele van de medebewoners laten weten, in de gestalte van twee met acné toegeruste Grunninger politie-terroristen, dat

"Wij kom'n pas als de lijk'n al over de vloer'n lig'n, want alle Amsterdammers ben'n klootzakk'n."

Mijn vader en grootvader zijn in 1941 óók gearresteerd door Amsterdamse politie-agenten, en overgeleverd aan de S.S. in de Euterpestraat. De kinderen en kleinkinderen van deze politie-agenten zijn hun opvolgers bij de gemeentepolitie van Amsterdam, die alleen bestaat om de drugshandel en de Amsterdamse burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden te beschermen.

9 39 Vragen - mei 1988
 

Dit heb ik voorgelezen in Mei 1988, als genodigd spreker bij de Faculteit voor Wijsbegeerte. Dit was de reden om mij, voor de derde keer, en vlak voor mijn doctoraal filosofie, van de UvA te trappen. Volgens 16 aanwezige academische buitengewoon hoogbetaalde "filosofen" ben ik (nooit enig excuus gehad, uiteraard)

"een terrorist"

c.q.

"een fascist"

(want ik ben veel intelligenter en beschaafder dan zij, indertijd ongetwijfeld in meerderheid lid van zowel de PvdA als de CPN, vanwege de carrière-perspectieven die dat bood, en ik discussieer ook veel beter dan zij).

10 Aan Fac Wijsbegeerte UvA 31.8.1988
 

Wijlen prof.dr. Cornelis Verhoeven - evident een minkukel en een sadist - zal hier jaren lang het maagzuur van hebben gehad. Volgens hem gaf het niet dat zijn goede vriend dr. Frans Jacobs -Jacobs-proza, gepubliceerd in het universiteitsblad:

"Die voldoende krijgt ze op de koop toe, als ze mij eerst neemt. Maar als ze niets van me wil weten, ben ik onomkoopbaar. Hoe maak ik dat haar duidelijk?"

en

"Ik kan me best in de psyche van die lustmoordenaars indenken: zoiets fraais doet pijn aan je ogen, je kunt het maar het beste kapotgooien."

- alles wat vrouw, student filosofie, en feminist was studiepunten voor sexuele dienstverlening gaf, "want" - i.t.t. wat Jacobs schreef in zijn column "Verliefd", dat studentes uitnodigde voor studienpunten tegen sexuele dienstverlening - "Frans is niet getrouwd".

Ik màg toch hopen dat dra. Connie Palmen, die naar eigen zeggen

"met alle filosofen aan de UvA"

naar bed is geweest, de sexuele prestaties van Jacobs eens toelicht in een boekje. Intellectuele gaven heeft de man niet, en moreel bestaat hij niet.)

11 Antwoord van CvB 23.9.1988
 
Dit is het opzettelijk sadistisch gestelde "antwoord" van het CvB, mede uit naam van dr. Roel Poppe en drs. Bob de Hon, een tweetal evidente sadisten en miljoenendieven van de PvdA. (De heren lieten, samen met Cammelbeeck, 45 miljoen gulden verdwijnen, en investeerden dit waarschijnlijk in hoeren en verwante pleziertjes. Ik had hun wrevel opgeroepen door in 2001 in de UR te zeggen dat de UvA wettelijk verplicht was jaarrekeningen over te leggen. De heren deden dat niet tot 1985, in ieder geval, met hulp van de Asva om dat in de UR gepasseerd te krijgen. Onwettelijk blijft het, en ook even winstgevend als misdadig.)

 


Ik probeer het gebeurde te verklaren:

12 Hoeren van de Rede
 

In augustus 1988 hoorde de toenmalige hoofdredacteur van het Faculteitsblad voor Psychologie aan de UvA, "Spiegeloog" geheten, mij praten tegen een vriendin, en was daar zo van onder de indruk - ik converseer stukken beter dan de meeste Nederlanders, ook voor de vuist weg, zolang ik niet al te moe ben - dat hij mij vroeg columnist te worden voor "Spiegeloog".

Ik nam dat aan op voorwaarde dat - na driemalige verwijdering van de UvA vanwege

"Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit"

en

"Uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten"

dat ik onder pseudoniem kon schrijven, en zo gebeurde, en vandaar "Maarten Maartensz".

Hoeren van de Rede bestaat voor een groot deel uit de tekst van een stuk dat ik zes jaar eerder indiende bij de UR, dat mij aan de UvA de roep van

"smerige fascist"

bezorgde, niet alleen bij de Asva, maar ook bij de meerderheid van de wetenschappelijke staf - die immers die levenslange ambtelijke aanstelling bereikt hadden, in de grote meerderheid van de gevallen, niet vanwege enige evidente intelligentie, maar vanwege hun Asva-lidmaatschap, rond hun 23ste a 25ste, altijd zonder enig bewezen wetenschappelijk talent of wetenschappelijke interesse.

13 Mandarijntjes met een IQ van 118 
 

Een stukje over de totale nivellering van het Nederlandse onderwijs tussen 1965 (Mammoetwet) en 1988. (Dergelijke stukjes appeleren alleen aan mensen met een hoger IQ dan 115, en deze zijn zeldzaam aan de UvA, en vooral onder de wetenschappelijke staf.)

14 Echte wetenschap
 

Ik leg maar eens uit waarom ikzelf geïnteresseerd ben in wetenschap en filosofie.

15 Yahooisme en Democratie
 

Een Swiftiaanse satire, grotendeels in het Engels, over de UvA. In feite is vrijwel alles wat ik erin zeg letterlijk waar.

16 "Ik wil gelezen worden"
 

Ik leg kort uit waarom ik schreef, als columnist, en wat mijn idealen zijn.

17 Lichaam en geest?
 

Prof.dr. Molenaar had mij gevraagd voor een colloquium, en dit is mijn eigen uitnodiging daarvoor. Aangezien mijn columns veel deining veroorzaakten - en o.a. de in eigen ogen buitengewoon intelligente dr. van Heerden (nu professor), zeer linkse, hoogst revolutionaire ex van Renate Rubinstein in de mond gaf

"Maarten Maartensz?! Maarten Maartensz?!! Die zien Wij van de Wetenschappelijke Staf het liefste dood.!!

Mijn alias had dus enige rechtvaardiging.

18 Waarheid en waarde
 

Ik leg uit wat ik van het post-modernisme vind, n.a.v. een toen nieuw boek van Allan Bloom, die tot soortgelijke - maar veel bombastischer en slechter geformuleerde - konklusies was gekomen als ik, maar dan over het Amerikaanse universitaire onderwijs.

19 De ideologische aap
 

Ik leg uit wat ik denk van de gemiddelde medemens, vooral n.a.v. de val van De Muur en van Het Socialisme (trouwens ook aanleiding voor genieën als Paul Scheffer om razendsnel het Marxisme in te wisselen voor Het Academisch Specialisme Multi-culturalisme En Grote Stadsontwikkeling, waar hij sindsdien bijzonder goed en integer van gegeten, gewoond, en geleefd heeft, als universitair hoogleraar, en ex-RAF-bewonderaar.

20 177 stellingen
 

Ik leg het nog eens uit aan de toenmalige zeer intieme vriend van de huidige minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (ook met grote drankproblemen, wellicht door deze carrière-bevorderende dienstverleningen), drs. Jan-Karel Gevers, overigens, zoals kennelijk de grote meerderheid van de Amsterdamse leidende bestuurders en ambtenaren, een doodordinaire sadist en dief van gemeenschapsgeld.

21 39 vragen
 

Dit zijn de vragen die mij in 1988 mijn doctoraal filosofie kostte en tot mijn derde verwijdering van de UvA leidde.

De geïnteresseerde lezer zal zien dat ik mijzelf, middels deze Vragen, ontpopte als evidente "fascist" en "terrorist", want aldus schreeuwden en zeiden 16 academisch aangestelde Amsterdamse zogeheten "filosofen" mij, samen met hun studenten-vrienden en -vriendinnen (allen gewillig carrière te maken door dr. Jacobs en dr. Verhoeven sexueel gelukkig te maken - en als ik mij niet vergis is dat de reden dat dr. Verhoeven zo vroeg stierf: Teveel  inspanningen voor of op feministische filosofie-studentes).

22 De visitatie-commissie
 

Hier is een rapport + mijn evaluatie van een Wetenschappelijke Evaluatie van het "wetenschappelijk onderwijs" in de filosofie aan de UvA en de UU.

Voor de geïnteresseerde lezer die niets van dergelijke academische rituelen weet: In feite oordeelt een vriend of vijand en mede-concurrent voor akademische baantjes van een andere Nederlandse universiteit over vriend of vijand aan een Nederlandse universiteit. Ons kent ons, en het is allemaal ritueel en pose, en omdat alle Neerlandse "wetenschappers" vaste aanstellingen als ambtenaren in een hoge schaal hebben kunnen er helemaal geen consequenties aan verbonden worden.

Ikzelf schat dat hooguit 1% van de aan Nederlandse universiteiten werkzame "wetenschappelijke staf", en dat dan vrijwel alleen onder wiskundigen, fysicie, of sinologen, aangesteld is vanwege evidente wetenschappelijke kwaliteiten en prestaties. De rest kreeg een aanstelling vanwege hun lidmaatschap van een studenten-vereniging, scherpe ellebogen, en het vermogen te liegen en bedriegen.

 


Vervolgens, de gemeente Amsterdam:

23 Gemeente-voorliegster Van Oostveen
 
Ik was in 1984 op straat gezet uit mijn woning omdat ik én geen studiefinanciering ontving

"omdat u bijstand aangevraagd heeft"

en geen bijstand

"omdat u studiefinanciering heeft".

Een vriend had mij zijn woninkje - een krot, maar iets is beter dan niets - aangeboden, omdat hij buiten Amsterdam met zijn vriendin samenwoonde. De Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting (verbluffende mafiosi en sadisten, kennelijk zonder uitzondering, en bovendien allemaal randdebiel) had mij laten weten

"Wij doen niets voor u. U heeft immers een woning."

In 1988 behaagde het mijn huisbaas - zoon van een NSB'er, zelf kennelijk harddrugshandelaar-cum-huisjesmelker - "een coffeeshop" gelijkvloers te vestigen, die mij en mijn buren met moord bedreigden wanneer wij klaagden over de gigantische geluidsoverlast

"Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan wermoorden we je"

terwijl de harddrugshandelaar-cum-huisjesmelker, die van mij af wilde vanwege mijn klachten, de schoorsteen had doen instorten, zodat mijn vriendin en ik vergast werden in september 1988, en alleen niet krepeerden omdat het huis zo krottig was dat het gas alleen maar bedwelmend en niet dodelijk was, tot grote spijt van de harddrugshandelaar-cum-huisjesmelker, zijn mafiose zetbazen en moorddreigers gelijkvloers, de politie van Amsterdam, die mij liet weten op mijn klachten

"Wij doen niets voor u. Als het u niet bevalt dan sodemietert u maar op naar het buitenland." (brigadier Lammert Takens spreekt, mede namens burgemeester Van Thijn en "de idealen van de Februaristaking")

De burgemeester van Amsterdam, drs. Ed Eichmann van Thijn, vergasser "uit naam van de idealen van de Februaristaking", en waarschijnlijk mede het leven gered door mijn moeder, die assistent-hoofd onderduiksvoorziening van het verzet in Noordbrabant was, waar Van Thijn ondergedoken was, wilde mij graag zien voor een interview zolang hij dacht dat ik alleen columnist van een studentenblad was, maar weigerde mij te zien, horen, ontvangen of beantwoorden zodra hij wist van mijn achtergrond en klachten.

"And so it goes", sinds 1988 - en er zijn sindsdien immers tussen de 200 en 400 MILJARD Euros omgezet in illegale drugs in en rond Amsterdam, ongetwijfeld tot groot voordeel van de anonieme Zwitserse bankrekeningen van Van Thijn, Patijn, Cohen, Oudkerk, en de meesters in het recht en mafiamaten Sarucco, Lisser, Gianotte, Myer e.v.a.

24 Bezwaarschrift 1
 
Voor mijn klachten - moorddreigingen, vergassing, gigantische overlast - werd ik verwezen naar een lagere ambtenaar, die deed alsof hij er ook niets aan kon doen. Dit is mijn desbetreffende klacht, die ik op zijn intellectuele niveautje probeer te houden.

Ik heb de man nooit gezien, want natuurlijk inspecteerde hij niets, en neem aan dat ook hij een mafia-handlanger is, zoals de meeste Amsterdamse ambtenaren. (De mafia is zowel veel rijker als de gemeente Amsterdam, als veel machtiger, veel gevaarlijker, en veel beter bewapend dan de Amsterdamse politie - dankzij burgemeesters Van Thijn, Patijn en Cohen.)

25 Gemeente-advocaat mr. Lisser
 
Dit is de volledige en akkurate weergave van een telefoongesprek met een mafioos advocaterig beestmens. Zijn voornaam is Edward.
  Een aantal menselijke rechten
 
Dit is een onderdeel van Bezwaarschrift 1, en zou van grote belangstelling moeten zijn voor integere Nederlandse advocaten, integere Nederlandse journalisten, integere Nederlandse ombudslieden, of integere Nederlandse burges.

In feite heb ik vrijwel geen mail ontvangen over ME in Amsterdam, hoewel mijn site veel gelezen wordt, en veel bestanden in filosofie en logica door Google van punten worden voorzien (wat zeldzaam is voor dergelijk materiaal).

De reden moet zijn dat de Karremans-persoonlijkheid het Nederlandse burgerlijke, ambtelijke, politionele, politieke en advocaten-ideaal is:

"There are no good guys! There are no bad guys!
Mladic is my colleague!
Please don't shoot the piano player."

Helaas zijn mijn eigen genen niet geschikt om op dusdanige manier carrière te maken in de Neerlanderthaalse heilstaat van Hazes, Brood, Brink en Karremans.

26 Gemeente-advocaat mr. Sarruco
 
Dit is een onderdeel van Bezwaarschrift 2 en is de volledige en akkurate weergave van een telefoongesprek met een mafioos advocaterig beestmens. Haar voornaam is Maureen, en ze is media-getraind (bleek na de Bijlmer-ramp) in janken voor cameraas. Ikzelf neem aan dat ze direct voor Bouterse en co. werkt, als Surinaamse, en dat al 20 jaar doet.

Na mij levende journalisten worden hierbij uitgenodigd de families Sarucco, Lisser, Segers, Cohen, Patijn, Oudkerk, Van Thijn e.v.a. te onderzoeken naar onverklaarbare rijkdommen. (Buitenlandse banken, heren. Genummerde rekeningen. Er zijn onder het bestuur van de betrokken immers honderden miljarden aan illegale drugs in Amsterdam omgezet.)

27 Gemeente-advocaat mr. Giske
 
Nog een akkurate weergave van advocaten-gesprek dat ik voerde. NB lezer, dit was onder het bewind van de drugsmafiose vergasser Eichmann-Ed Van Thijn, die

"Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig"

bestuurde

"Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking".

O, mijn taalgebruik.... ik mag, geloof ik, van sommigen geen slechte dingen van Ed zeggen,

"want hij zat ondergedoken".

Jawel, in Noordbrabant, ten tijde dat mijn moeder daar assistent hoofd onderduikersvoorzieningen was.

En ongetwijfeld was Ed van Thijn aanwezig op het stadhuis van Amsterdam toen mijn vader daar in 1980 geridderd werd, zoals hij ook tal van de Nationale Verzetstentoonstellingen die mijn vader georganiseerd had zal hebben bezocht of geopend.

Het is dus zeker niet waar dat drs. Ed van Thijn "nicht gewusst hat" wie hij liet vergassen in 1988, sinds 1989. Hij wist dat wel degelijk, en dat zal de reden zijn dat hij niets deed en niets beantwoordde. (Mijn moeder heeft de man ook proberen te bellen over de zaak. Hij weigerde ook haar te spreken of te doen antwoorden.)

28 Bezwaarschrift 2
 
Dit is dan mijn lange bezwaarschrift over moorddreigingen, vergassing, en gigantische overlast, die mij sindsdien tot nu toe 19 jaren voortdurende pijn hebben opgeleverd.

De vergassende drugsterrorist Eichmann-Ed van Thijn weigerde mij te antwoorden. De drugsterrorist Schelto Patijn antwoordde, jaren later

"Omdat u zich grievend en/of beledigend hebt uitgelaten gaan wij niet op u in."

Voor de goede orde drie punten:

A. Mijn terminologie van "drugsterroristen" en "Eichmann-Ed van Thijn, vergasser en terrorist uit naam van de idealen van de Februaristaking" is van LANG nadien.

Ik denk wel dat het feitelijk, descriptief, moreel, menselijk én financieel geheel waar is - maar het is ook nog steeds een hele realistische mogelijkheid dat Van Thijn, Oudkerk, Cohen, of mijn met hen bevriende harddrugshandelende ex-huisbaas mij alsnog laten afschieten of dood-rijden of -steken

"vanwege Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur"

- want dat is de Amsterdamse PvdA-mores.

B. Ik hèb vrijheid van meningsuiting, zèlfs volgens Job Cohen, en het enige wat ik doe is de pijnlijke waarheid spreken over Amsterdamse gemeentelijke en bestuurlijke levensgevaarlijke drugsmisdadigers en terroristen.

Ik begrijp héél goed dat doorsnee mensen mijn achtergrond, taalvermogen, hersens, en moed niet hebben - maar moeten jullie je nu werkelijk laten bedriegen door een ordinair zooitje oplichters en leugenaars als Cohen, Oudkerk, Patijn, en Van Thijn?

Ze weigeren de Nederlandse wet te handhaven, en wie dat doet, als ambtenaar of bestuurder, is een misdadiger.

Het is ook duidelijk waarom ze dit doen: In mijn geval om Van Thijn en de drugscorrupte puinzooi bij de cocaïne-snuivers van de gemeentelijke Bouw- en Woningdienst te beschermen tegen onderzoek en vervolging en bestraffing; in het algemeen omdat er nu eenmaal ieder jaar minstens 10 miljard aan illegale drugs omgezet worden in en rond Amsterdam, en zeer veel gemeentelijke bestuurders daarin meedoen, meedelen, mee werken en door gecorrumpeerd zijn.

En dat zou alles héél makkelijk te geloven zijn, als ik maar een Amerikaan of Mexicaan was, en Cohen en Van Thijn Amerikaanse of Mexicaanse drugs-corrupte burgemeesters.

C. Ik heb nu een vordering op ALLE Amsterdamse bestuurders, ambtenaren, politici, hoofdelijk, persoonlijk, van dezelfde grootte als op de gemeente Amsterdam en de UvA. Ik houd ze allemaal hoofdelijk, persoonlijk, individueel aansprakelijk voor 19 jaren gruwelijke pijn, discriminatie en herhaalde bewuste pogingen mij de dood in te drijven. Er komt een vergelding voor de pijn die ik leed, financieel of fysiek. (Dankzij Van Thijn was het mijn ex en mij onmogelijk een gezin op te bouwen. Welaan dan, ik heb geen nabestaanden, en zal doen met mijn leven wat ik verkies.)

 


Ik probeer het gebeurde te verklaren:

 

29 Van Traa-rapport
 

Dit is een kopie - in nogal wat bestanden - van het parlementair rapport van de commissie Van Traa uit 1995, voorzover dat Amsterdam betreft. Voor wie het wil lezen, zie eerst het volgende item.

Trouwens... wat Van Traa betreft (omdat me dit herhaaldelijk anoniem gevraagd is per mail):

Mijn mening is dat het waarschijnlijker is dan niet dat Van Traa vermoord is, waarschijnlijker dan niet als waarschuwing aan alles wat bestuurt en ambtenaart in Amsterdam en Nederland, en dat de genoemden in Vordering daar meer van af weten, waarschijnlijker dan niet.

En u doet er verstandig aan niet het Van Traa-rapport zelf door te ploegen, maar mijn noten erbij, die véél beter geschreven zijn dan dit rapport, en die links geven naar het origineel op alle relevante plaatsen.

Bovendien leg ik er het een en ander over de Amsterdamse drugshandel uit dat velen niet weten.

30 Notities bij Van Traa-rapport
 

Dit zijn 190 noten van mijn hand bij het Van Traa-rapport. De lezer gelieve hierbij mee te wegen dat ik, afgezien van de harddrugshandel door mijn harddrugshandelende huisbaas (die tegenwoordig voor de Europese Commissie werkt...) , nogal wat weet van de Amsterdamse drugshandel, want ik heb in 1970 een gemeentelijke Sleep-In geleid (met de eerste gemeentelijk gedoogde drugshandel) en in 1985 drie maanden een grote Amsterdamse coffeeshop (van een stichting voor jeugdwerk, met problemen met hun drugshandelaar, die mij om hulp vroegen).

In die laatste "functie" - "coffeeshop-eigenaar" - werd ik, door een bode van het stadhuis van de gemeente Amsterdam, in uniform met pet en al, uitgenodigd naar een heel hoge ambtenaar op het stadhuis

"voor een goed gesprek"

en kon ik zomaar, in een kwartier, illegale deals van 250.000 gulden sluiten met een corrupte ambtenaar van de Gemeentelijke Belastingdienst op de Wibautstraat.

Ik heb een heel goed visueel geheugen en kan de betreffende ambtenaar nóg zo selecteren op basis van fotoos, als zijn snor niet vals was tenminste, maar hoewel ik dit herhaaldelijk heb aangeboden aan de Gemeentelijke Belastingdienst wil ook de directie van deze gemeentedienst liever illegaal blijven bijverdienen, kennelijk.

31 M.E., depressies en woonsituatie
 
Dit is in 1994 geschreven voor mijn toenmalige - uitstekende, oorspronkelijk uit Tsjecho-Slowakije afkomstige huisarts, dus niet toegerust met een Nederlands geweten - dankzij wier inzet ik het waarschijnlijk overleefd heb.

Zij is vrijwel de enige in Nederland levende persoon, afgezien van familie en vrienden, en prof.dr. Peter Molenaar, die de moed en het karakter had mij te helpen.

Voor de overige 16 miljoen Nederlanders, die sinds 1996 ME in Amsterdam hebben kunnen lezen, met hooguit 5 uitzonderingen, ben ik kennelijk een beestmens dat verdient vergast, bedreigd, fysiek mishandeld, geterroriseerd, gepijnigd en gemarteld te worden, kennelijk omdat ik niet de menselijke excellenties bezit van een Somalische economische carrièremaakster, een Iraanse carrièremaker, of zelfs maar van een autochtone (of Duitse) junk, want alle junken hebben de afgelopen dertig jaar tientallen malen meer in hulp - valse tanden, nieuwe kleren, nieuwe woningen, gratis heroïne om maar te kunnen doorgenieten van het Nederlanderschap - ontvangen dan ik.

Er zijn immers Übermenschen en Untermenschen in Nederland, in de feitelijke bestuurs-praktijk.

(Voor wie dit vreemd zegt te vinden onder Neerlanders:

Mijn site wat betreft filosofie en logica - in het Engels - wordt veel gelezen in het buitenland, en kennelijk ook in Nederland. Alleen het deel ME in Amsterdam, dat in het Nederlands is geschreven en dat Nederlanders en Nederland aangaat, wordt niet gelezen of gelinkt - door niemand of vrijwel niemand van mijn 16 miljoen respectvolle, gelijkwaardige, van normen en waarden overlopende medeburgers van dit land. Hier is een deel van de verklaring, en hier nog één. En ook dit telt: ik ben hoogmoedig.

Dat dit feitelijk waar is - anno 2006 en 2007 - is feitelijk te controleren met Google. En zie idee 374)

32 Aan mijn huisarts met bijlages
 
Dit is in 1994 geschreven voor mijn huisarts. De bijlages zijn de drie volgende items.
33 Kohlberg over morele stadia
 
Dit verklaart veel over moraal en (mede-menselijkheid) van de grote menselijke meerderheid en doorsnee, die dit allemaal, met een heel eerlijk gezicht in opperste verontwaardiging afwijzen (en de boodschapper bij voorkeur zouden vergassen, als dat straffeloos kon).

Het was oorspronkelijk een bijlage voor mijn huisarts.

34 Milgram over het martelen
 
Dit verklaart veel over moraal en (mede-menselijkheid) van de grote menselijke meerderheid en doorsnee, die dit allemaal, met een heel eerlijk gezicht in opperste verontwaardiging afwijzen (en de boodschapper bij voorkeur zouden vergassen, als dat straffeloos kon).

Het was oorspronkelijk een bijlage voor mijn huisarts.

35 Een Auschwitz-overlevende stelt een vraag
 
Dit is een bijzonder zinnige vraag van de enige man die het Auschwitz Krematorium-Kommando overleefde, een Tsjech die Filip Müller heette, geciteerd naar zijn "Auschwitz Inferno".

Het was oorspronkelijk een bijlage voor mijn huisarts. (Zie ook: Mens)

36 Hoe het is en voelt om M.E. te hebben
 
Dit is uit een brief aan mijn huisarts, en is een feitelijke heel adekwate poging te beschrijven hoe het is om met ME te leven.

 

37 minister Borst over M.E.
 
Ook minister Borst - een medica die erin slaagde 8 miljard belastinggeld over te hevelen naar rekeningen van collegae-medici, zonder enig goed effect voor hun patiënten - had van ME gehoord.

De reden dit op te nemen is dat mijn ex en ik vanaf 1979 gehoord hebben dat ons niets zou mankeren

"omdat wij niets kunnen vinden".

Gevolg: Geen enkele hulp, en zeer veel ambtelijke discrimatie. Zo ben ik, volgens een keuringsarts van de GG&GD uit 1984

"een fraudeur"

en

"te lui om te werken"

en was

"uw vader gek".

Dit zijn rapporten die vervolgens heel ambtelijk Amsterdam rondgaan, opdat de ambtenaren maar veel aanleiding krijgen hun eigen ingeschapen sadisme uit te vieren op je.

38 staatssecretaris Terpstra over M.E
 
De reden dit op te nemen is dat mijn ex en ik vanaf 1979 gehoord hebben dat ons niets mankeert "omdat wij niets kunnen vinden". Gevolg: Geen enkele hulp, en zeer veel ambtelijke discrimatie. Zo ben ik, volgens een keuringsarts van de GG&GD uit 1984 "een fraudeur" en "te lui om te werken" en was "uw vader gek".

Dit zijn rapporten die vervolgens heel ambtelijk Amsterdam rondgaan, opdat de ambtenaren maar veel aanleiding krijgen hun eigen ingeschapen sadisme uit te vieren op je.

39 de 2e Kamer bediscussieert M.E.
 
De reden dit op te nemen is dat mijn ex en ik vanaf 1979 gehoord hebben dat ons niets mankeert

"omdat wij niets kunnen vinden".

Gevolg: Geen enkele hulp, en zeer veel ambtelijke discrimatie. Zo ben ik, volgens een keuringsarts van de GG&GD uit 1984

"een fraudeur"

en

"te lui om te werken"

en was

"uw vader gek".

Dit zijn rapporten die vervolgens heel ambtelijk Amsterdam rondgaan, opdat de ambtenaren maar veel aanleiding krijgen hun eigen ingeschapen sadisme uit te vieren op je.

40 Pamphlet for Physicians on M.E.
 
Hier is één van de eerste zinnige medische rapporten over ME dat ik vond. Er is sindsdien veel meer. Zie de ME-sectie en het Canadese medische rapport.

In Augustus kwamen daar de NICE-Guidelines voor behandeling van ME bij, van de Engelse National Health Organization.

 

41 Uitleg voor academische psychologen
 
Ik was ondertussen bij psychologie onnavolgbaar briljant afgestudeerd (10 voor doktoraalskriptie, 10 voor doktoraal werk), en het was de bedoeling dat ik z.s.m. zou promoveren.

Maar mijn gezondheid was volkomen verwoest, mijn moeder was ingestort vanwege wat mij in Amsterdam was overkomen, en ik lag vrijwel voortdurend met veel pijn en zonder hulp in bed.

Vandaar deze poging tot uitleg. Eén van de aangesprokenen was prof.dr. Molenaar; de andere twee zijn sindsdien hoog gestegen in Neerlands academisch psychologenland, en hebben mij sindsdien heel wat keren laten weten, geheel volgens Neerlandse moraal, dat

"Jij mag niet meepraten, want jij stemt niet."

Hun gezamenlijke inkomen - 't is een man-vrouw stelletje - moet in de orde van 10 à 20 keer het mijne zijn. Hun IQ is veel lager dan het mijne, maar "dat mag je niet zeggen".

42 Vader over concentratie-kampen
 
Dit vond ik in de nalatenschap van mijn ouders, achterin één van de ordners met correspondentie met de uitermate schofterige en gore Stichting 40-45, waarvan mijn vader een verzetspensioen kreeg ter hoogte van een bijstands- inkomen omdat

(1) volgens de Stichting 40-45

"uw pensioen is vastgesteld op basis van u status"

- anno 1945, na 3 jaar 9 maanden concentratiekamp -

"als werkeloos huisschilder"

en omdat

(2) mijn vader (en moeder) in de ogen van de directie van de Stichting 40-45 anno 1960-1980 ongetwijfeld

"gore communisten"

zijn (zo ging dat echt in de vijftiger jaren, en later, en in die termen), en dat soort verdient geen hulp, in Nederland, ook niet wanneer het verzetshelden en door en door behoorlijke mensen zijn.

43 Vader overleden
 
Dit stond in het dagblad "De Waarheid" in juni 1980. Ik citeer dit over mijn vader:

Actief in de strijd tegen het fascisme - voor en in de oorlog - werd hij in het begin van de bezetting gearresteerd en naar het concentratiekamp Schoorl getransporteerd. Daarna volgden Amersfoort en Vught. Het laatste jaar van de oorlog zat Bertus .... gevangen in het concentratiekamp Sachsenhausen.

Na de oorlog was hij een van de steunpilaren van de Vriendenkring Sachsenhausen, de vereniging van oud-concentratiekampslachtoffers.

Zijn werk in het Sachsenhausen-comite was er een van voortdurende waakzaamheid voor herlevend fascisme. Daarop stoelde ook zijn streven om sinds 1960 een permanente tentoonstelling op te zetten die de jeugd zou inspireren en deelgenoot maken van anti-fascistische strijd.

Na de verzetstentoonstelling in Katwijk, waar ruim 12.000 mensen kwamen, werd mede door de inzet en het inzicht van Bertus .... gekozen voor een nieuwe opzet in samenwerking met de Nationale Federatieve Raad van het voormalig verzet en de stichting "Wij nemen het weer niet" van de Vriendenkring Sachsenhausen.

Het resulteerde in een permanente tentoonstelling "Verzet en vervolging 1933-19NU" die onder meer in het Paleis op de Dam tienduizenden bezoekers trok. Voor deze bijzondere inspanning kreeg Bertus .... de Orde van Oranje-Nassau.

Sindsdien heeft dr. Jolanda Withuis, feministisch onooglijk carrièremaakster bij het NIOD, naar ik aanneem in samenspraak met Van Thijn en Cohen, "vastgesteld" dat mijn vader helemaal niets van dit soort dingen deed, vermocht, durfde of verrichte, omdat alles wat hij deed, volgens de buitengewoon integere Withuis, door twee PvdA-ers zou zijn gedaan (die daarvoor helaas niet geridderd zijn, maar anno 1980 had Jolanda Withuis het nog véél te druk carrière te maken en mij met haar Asva-kompanen voor "fascist" te schelden omdat ik beweerde dat waarheid bestaat, en meer vreselijke meningen van mij, zoals dat niet alle moraal even relatief is).

44 Gedebiliseerde rechtsstaat (1989)
 
Dit schreef ik n.a.v. de vrijlating van de Twee van Breda, op basis van een volledig leugenachtige open brief van 19 oplichters en leugenaars.

E.e.a. verstuurde ik aangetekend aan één daarvan, waarschijnlijk de voornaamste uit "voormalig verzetskringen", namelijk Teengs Gerritsen, een vriend van Prins Bernhard en bewonderaar van mijn vader.

Teengs Gerritsen heeft e.e.a. nooit beantwoord, maar had wel het fatsoen en de moed om, na ontvangst van mijn schrijven, zijn ondertekening van het genoemde stuk in te trekken, en publiek te zeggen dat het hem achteraf speet het getekend te hebben (na pressie van vrienden van hem in de PvdA).

Ik maak voor hem dus een uitzondering op mijn bovenstaande kwalificaties van zijn mede-ondertekenaars (die zeer "moreel verontwaardigd" bleken door zijn terugtrekking).

45 Goldhagen en "de Holocaust" (1996)
 
Dit schreef ik n.a.v. een paar stukken in de NRC over Daniel Goldhagen's toen pas verschenen boek over "Hitler's willing executioners".

Mij leken de meningen van Goldhagen voornamelijk onzin, en tot mijn vreugde bleek sindsdien dat echte specialisten op zijn onderwerp, zoals Browning, er net zo over te denken als ik.

46 Aan rechter te Groningen 3.iii.1997
 
Van 1977 tot 1997 kreeg ik vrijwel maandelijks minstens één bedreiging van een deurwaarder namens de Studiefinanciering (gevestigd te Groningen) dat ik per onmiddellijk 42.000 gulden moest betalen,

"exclusief de rente en exclusief de bijkomende kosten"

(minstens 15% van het bedrag voor de sadist die het geluk had voor zijn perversie om deurwaarder te mogen worden), altijd omdat hun admininstratie niet klopte, en hun personeel nooit telefonisch of per brief bereikbaar was.

In 1993 had ik inderdaad te laat papieren ingezonden, want ik was ernstig ziek, en ernstig depressief, en kreeg geen enkele hulp, want ik had Eichmann-Ed - de vergassende harddrugshandelende terrorist - "grievend en/of beledigend" toegesproken (o.i.d.)

Schriftelijk uitleg, inclusief bewijzen van mijn totale armlastigheid, werden niet geaccepteerd door Studiefinanciering; de telefoon werd niet opgenomen; en ik moest voor de Groningse rechtbank verschijnen. Dat kon ik niet vanwege ziekte, dus ik schreef deze  brief. De rechter - waarschijnlijk geen PvdA-er - gaf me gelijk.

(In 2004 kreeg ik eindelijk bericht dat mijn Studielening verlopen was, en ik geen studieschuld meer had. En inderdaad heb ik in Nederland nooit meer dan een minimaal bijstandsinkomen "verdiend".)

47 Aan de belastingdienst - 1.iv.97
 
De Amsterdamse en Nederlandse belastingen wilden weer geld van mijn zien, deze keer vanwege mijn moeder's dood, op wier rekening wel duizend gulden stond, die dus toekomt aan de Nederlandse belastingen, om gemeente-advocaten als Sarucco en Lisser jaarlijks hun 150.000 à 300.000 euros uit te kunnen keren, als vergoeding voor hun "Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig" optreden ten behoeve van Amsterdamse burgers als Holleeder, Klepper, en  Mieremet c.s.

Ik schreef dus deze brief, en kreeg nooit antwoord, maar de vordering werd niet doorgezet. (U weet nu waar u in Neerland belasting voor betaalt, o lezer(es): NIET voor het behoud van de beschaving, voor goed onderwijs, voor goede medische zorg, of voor bescherming van de bevolking tegen terreur.)

 


Ik vat samen, verklaar, probeer nogmaals aansprakelijke verantwoordelijken te vinden, en vorder:

48 Samenvatting van "ME in Amsterdam
 
Deze samenvatting was (en is) onderdeel van mijn vordering uit 1996 op zowel de UvA als de gemeente Amsterdam.
49 Een aantal menselijke rechten
 
Dit is een citaat uit mijn bezwaarschrift uit 1992, ook opgenomen in mijn vorderingen van 1996.

Ik vermoed dat dit vreselijk "grievend en/of beledigend" was, volgens Patijn en Van Thijn.

50 Eigen mening
 
Dit is alleen een citaat van de slogan waarmee de UvA rond 1996 probeerde studenten aan te trekken.
51 Multatuli en de Filosofie (1987)
 
Het eerste stuk dat ik op een computer schreef, ook onderdeel van mijn vorderingen uit 1996.
52 NOTITIES 1999
 
Dit is een uitleg in ca. 20 punten die ik in 1999 op mijn website plaatste om te proberen te verduidelijken wat mij bewoog toen ik mij verzette tegen de debilisering, nivellering en politisering van het onderwijs in Nederland en aan de UvA, en mij verzette tegen moordzuchtige harddrugshandelaren.

Het interesseerde geen enkele Nederlander.

53 Menselijkheid (Etiamsi omnes, ego non!)
 
Dit is uit 2001, aan een familielid dat klaagde over mijn "dédain" over nogal wat Nederlanders, hoewel dezen toch allen, naar eigen inzichten en publiek verkondingde meningen, "gelijkwaardig" zijn aan alles en iedereen, en ook diep "respect" hebben voor alles en iedereen, vooral zangers als Hazes, spuiters als Brood, en ondernemers als Holleeder, allen - minstens! - "gelijkwaardig" aan enig mens dat ooit bestaan heeft.

Wel, ik citeer hier maar eens Chamfort:

"La meilleure Philosophie, rélativement au monde, est d'allier, à son régard, le sarcasme de gaité avec l'indulgence du mépris."

54 On people
 
Engelse korte puntsgewijze omschrijving uit 1992 over hoe de menselijke doorsnee mij voorkomt, en hoe het zit met uitzonderingen daarop.

Het zal voor heel weinig Nederlanders begrijpelijk zijn, maar dat komt dan vooral vanwege de genetische aanleg die hun ouders en grootouders tot collaborateurs maakten in de 2e W.O., en al doende en collaborerende 1% van de Nederlandse bevolking deed vergassen, om onmiddellijk lid van Het Verzet te worden op 1 mei 1945, om daarvoor vervolgens rijkelijk beloond te worden door de Stichting 40-45 wegens betoonde heldenmoed.

55 Vraagjes 2000 aan B&W Amsterdam
 
Mijn gezondheid was feitelijk sinds ca. 1996 langzaam steeds beroerder geworden, en het was in feite nodig dat ik enige hulp in de huishouding zou krijgen.

Maar de bijstand weigerde bijzondere bijstand; de Stichting Thuiszorg liet weten, herhaaldelijk, telefonisch

"Wij geloven niet in M.E. dus we kunnen niets voor u doen. Dag muhneer."

en dus wendde ik mij maar weer eens in arren moede en ziek tot de burgemeester van Amsterdam, deze keer in de gestalte van prof. mr.dr. Job Cohen, die deze functie verwierf door als staats-secretaris de wetten te schrijven die Verdonk zou gebruiken om vele honderden of duizenden politieke vluchtelingen (niet "Cohen" genaamd) te retourneren naar de martelkamers waaruit ze gevlucht waren, en vanwege - zo vond de gemeenteraad - "zijn Joodse Identiteit", als atheïst.

NB: Dit en volgende mails en stukken zijn selecties uit Na 10 jaar, dat later in deze reeks volgt.

1. Laat men niet zeggen dat ik niet geprobeerd heb Nederlandse en Amsterdamse bestuurders, ambtenaren en politici op hun verantwoordelijkheden (én wettelijke, menselijke, morele plichten) aan te spreken!

2. Laat men niet vergeten dat ME in Amsterdam sinds 1996 op het internet te vinden is geweest, en dat ik ALLE betrokkenen die erin genoemd worden daarop gewezen heb, evenals alle Amsterdamse ambtenaren waar ik mee te maken had, alle gemeenteraadsleden, en alle wethouders sinds 1996.

56 Aan de rechtbank te Amsterdam
 

Ik had een huurschuld, vooral door ziekte, en geen enkele hulp daarbij, die me belette e.e.a. behoorlijk af te handelen, en moest voorkomen bij de rechter of betalen.

Ik verkoos te betalen én het voor te laten komen bij de rechter, zoals ik mijn verhuurder ook uitlegde, vanwege de ellende op de Elandsgracht, zodat ik de rechter om hulp kon vragen, aangezien de burgemeester, de gemeentepolitie, de officieren van justitie, en de Bouw-en Woningdienst allemaal weigerden hun wettelijke plicht te doen, en veel liever de Amsterdamse harddrugshandelaars-belangen verdedigden dan de Nederlandse wet te handhaven.

De aangesproken rechter is mr. Westhoff, naar informatie van mr. Panholzer vroeger

"een échte studenten-radikalinkski, Maarten!".

Mr. Westhoff zal het te druk gehad hebben met huasca-thee drinken met z'n mede-radikalinski mr. Bakker Schut (RAF-verdediger) of aanhoren van mr. Meulenberg, persofficier van Justitie van Amsterdam, hoe hij

"de site van Maartensz nog stééds niet kan vinden".

(Ik citeer mr. Meulenberg tegen mij, herhaaldelijk, per telefoon. Hij wilde er dan ook nog wel eens "héélááás" aan toe voegen, in zijn volledige menselijke en morele integriteit.)

57 Een interview met wethouder Ahmed Aboutaleb ing
 

Ahmed Aboutaleb ing was ondertussen de volgende stap van zijn carrière als beroepsallochtone PvdA-er juist begonnen, namelijk als wethouder van Amsterdam, maar had me al via-via zijn ambtenariaat laten weten dat

 "Wij gaan niet op u in want u heeft zich beledigend en/of grievend uitgelaten"

dat overigens een - laf, smerig, misdadig - excuus is om de Nederlandse wet niet te handhaven noch zich te verantwoorden voor de gevolgen van die weigering dat is opgevoerd door zowel het CvB van de UvA, als het College van B&W van Amsterdam, als diverse Amsterdamse wethouders (die ikzelf nooit aangeschreven had, maar dit naschreven van Patijn aan mij).

Dit is mijn weergave en bespreking van een interview met dit allochtone heerschap op de radio, as it happened vlak vóór de moord op Theo van Gogh (die ik persoonlijk gekend heb).

58 Aan de Nationale Ombudsman mr. Fernhout
 

Ik had een paar jaar eerder de Nationale Ombudsman mr. Oosting aangesproken, die mij had doen zeggen wel een mogelijkheid te zien, namelijk door de politie van Amsterdam te vervolgen.

Dit leek mij geen slecht idee, maar mijn gezondheid verslechterde, en er kwam niets van.

Mr. Fernhout, kennelijk een carrière-PvdA-er, was hem opgevolgd. Ik wist van hem als één van de mede-ondertekenaars van De Brief Van De 19 Over De 2 Van Breda.

59 Van de Amsterdamse Ombudsman mevr. mr. Nora Salomons
 

In het volgende item staat de brief van prof.dr. Molenaar waarmee ik - zoon van Amsterdamse geridderde verzetsheld, kleinzoon van Amsterdamse vermoorde verzetsheld, onnavolgbaar briljant afgestudeerd, erkend invalide, "een begenadigd mathematisch logicus" - me o.a. tot de Amsterdame Ombudsman wendde om enige hulp om te kunnen promoveren, als invalide bijstandstrekker met een geruïneerde gezondheid.

60 Prof.dr. Molenaar verzoekt prof.dr. Coutinho (GGD) enige hulp
 

Op universitair briefpapier geschreven brief, ondertekend en wel, waarmee ik hulp vroeg in Amsterdam - met als resultaat, namens de gemeente Amsterdam (nadat mij valselijk allerlei beloften waren gedaan, kennelijk om mij zoveel mogelijk te schokken)

"als u hulp nodig heeft gaat u maar naar het Leger des Heils"

De valselijke belover en verwijzer was ambtenaar René Zegerius, die een gewoon Amsterdams burger beter niet ongewapend kan spreken. Dit is een levensgevaarlijke misdadiger, die als GGD-ambtenaar toegang heeft tot alle woningen op ieder daarvoor bruikbaar voorwendsel.

61 Aan Henk Bakker gemeenteraadslid van de SP van Amsterdam
 

Ik had (en heb) een minimum bijstands-uitkering, waarvan ik schulden afbetaalde, en er ging iets fout bij de Nuon, die dat - in mijn geval zoals in vele duizenden gevallen - vervolgens weigerde behoorlijk te regelen.

De zeer socialistische, solidaire, humane Henk Bakker van de SP zou zich, als gemeenteraadslid, sterk maken tegen de praktijken van de Nuon, en voor alles dat menselijk, humaan en goed was.

62 Na 10 jaar
 

Dit is een overzicht van de vele mails - geheel geciteerd - verzonden aan de gemeente Amsterdam, inzonder aan alle wethouders en burgemeesters, tussen 2000 en 2005. Bij elkaar zijn het 120 bestanden, waaronder ook ander gerelateerd materiaal, want ik heb alles en iedereen

"aangesproken op zijn of haar verantwoordelijkheden"

zoals dat heet:

Het enige wat het opleverde waren chicanes, leugens, bedreigingen en een poging mij de dood in te drijven. En overigens was het allemaal een zooitje persoonlijk onaanspreekbare onverantwoordelijken, allen feitelijk werkend voor B&W en de met B&W geassocieerde drugshandel, Bestuursdienst, en de volledig drugscorrupte gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht (voor àl uw Amsterdamse drugspanden en witwassingen).

De voorgaande 7 items in dit Overzicht waren een kleine selectie hieruit (en geven links naar meer).

63 Mail d.d. 20 januari 2003 over "normen en waarden"
 
Ik had tussen 2001 en 2003 geprobeerd ALLE leden van gemeenteraad te spreken te krijgen (afgezien van de Henkies Bakker van "Leefbaar Amsterdam").

Helemaal niemand van de gemeenteraad wilde mijn brieven beantwoorden, mijn mails beantwoorden of mij te woord te staan, want dat zou de burgmeester of zijn secretaresse (Joke Raschew-Dierdorp) kunnen ontrieven, en uiteindelijk, bij de vijfde keer van een persoonlijk bezoek aan het gemeentehuis (heel moeilijk voor mij omdat ik altijd pijn heb, altijd moe ben, en geen enkele energie heb) was het enige gemeenteraads-lid dat ik trof een juffrouw die zich "Van Oudenallen" noemt, maar feitelijk "Koster" heet, en kennelijk een fasciste is, wellicht net als haar ouders en grootouders, want zo gaat dat in Neerland.

Tegenwoordig leeft Gonnie gelukkig van diversen gestolen honderdduizenden aan wachtgeld vanwege een paar dagen LPF-lidmaatschap in de 2e Kamer, die tempel van begaafdheid, fatsoen, en drugshandelaars-belangen-verdedigers, en diverse tienduizenden aan gestolen gelden van de gemeente Amsterdam. Ze is waarschijnlijk nog steeds bezig met het bestendigen van het gedachtengoed en de Kampf van haar Führer tegen alles wat raciaal of religieus niet deugt.

64 Leeslijstje voor Job Cohen
 
Prof.mr.dr. Job Cohen heeft mijn vele mails en brieven aan hem helemaal nooit beantwoord, want de belangen van de Holleeders, Sarucco's, Lissers en overige gemeentelijke harddrugshandelaars gaan natuurlijk voor de mijne, ook al ben ik "toevallig besneden" (zoals ik aanneem dat Job Cohen niet is, want besneden mannen mogen niet bij de S.S.)

Hij is burgemeester van Amsterdam geworden omdat de gemeenteraad van Amsterdam in grote meerderheid meent en spreekt, met evident racisme, omdat Job zo min gelovig is aan een God na Auschwitz als ik, dat "Amsterdam heeft een Joodse burgemeester nodig", en omdat deze Joodse burgemeester, met vele beroepen op "mijn Joodse identiteit", erin slaagde wetgeving door de Tweede Kamer te krijgen die het Rita Verdonk en jaar persoonlijk Kamer-woordvoerster Ayaan Hirsi Ali, mogelijk maakten vele honderden échte, legitieme vluchtelingen uit te leveren aan martelende régimes als dat van Syrië, waaruit ze ontsnapt waren richting Holland, niet wetende van Nawijn, Verdonk, Cohen, en overige bestuurlijke vergassers en terroristen "uit naam van de idealen van de Februaristaking".

Kortom, deze nobele Jood - kennelijk een kleinzoon van de collaborerende prof.dr. Cohen die meehielp honderdduizen arme joden te vermoorden om handvol rijke joden als hij te sparen (wat mislukte) - heeft, met een racistisch beroep op een identiteit die hij alleen volgens Hitler's Neurenberger rassenwetten heeft, is het beste voorbeeld van een Nederlandse  Schreibtischmörder als Eichmann (béter dan opa Cohen, omdat deze nog iets als terreur of overmacht kon doen gelden).

Overigens - Rob Oudkerk, neef van Cohen, heeft dezelfde grootvader (posthuum veroordeeld als oorlogsmisdadiger), zoals de huidige wethouder Lodewijk Asscher dezelfde achternaam draagt als de kompaan-collaborateur van Cohen David Asscher (ook posthuum veroordeeld als oorlogsmisdadiger).

Ik vermeld dit vooral als feitjes die mogelijk relevant zijn voor de zogeheten genetische psychologie, die tegenwoordig populair is. (Mijn eigen genetische achtergrond, ondanks "toevallige besnedenheid", is - ik zeg het met gepaste ootmoed waar het zulke grote Helden Van Het Verzet als de Cohens, de Oudkerken en de Asschers geldt, ongetwijfeld allen héél kosher en integer, naar eigen dunk - enigszins ànders.)

65  Vordering 25 februari 2003
 

Hier is dan de laatste vordering op de gemeente, ingediend nadat de Stichting 40-45, die immers van het verzetsverleden van mijn ouders en grootouders weet, in 2002-2003 een uiterlijke kloon van Rob Oudkerk op mij had afgestuurd, die zich "Rob Verhagen" noemde, en sindsdien onnaspeurlijk verdwenen is.

Ik heb deze vordering nu op àlles en iedereen dat bestuurt of ambtenaart in Amsterdam, of betrokken is geweest bij mijn zaak als bestuurder of ambtenaar. Deze vordering wordt financieel geïnd, of anders fysiek vergolden - en ik ben bereid van mijn vordering af te zien als de betrokkenen - Cohen, Oudkerk, Van Thijn, de meesters in het recht Sarucco, Lisser, Segers, Vlaskamp, Gianotte, Cordo, Noordholt, Weltink, Myer, Salomons en Fernhout - gedenaturaliseerd worden en uitgeleverd worden aan de Lybische of Syrische geheime dienst om ondervraagd te worden over de Amsterdamse en Nederlandse drugshandel tussen 1977 en 2007.

Hier doe ik niets anders dan de Nederlandse wet, zoals deze werd uitgeoefend door Rita Verdonk, op basis van artikelen geschreven door Job Cohen, uit te breiden naar "Nederlanders" die ongetwijfeld zéér veel meer weten over de Amsterdamse drugscriminaliteit dan ze publiek of persoonlijk kwijt willen.

En mijn motief is geheel goedertieren, en in Nederlands belang, en in het belang van De Waarheidsvinding, die zo geliefd is onder Nederlandse advocaten en rechters: Er is geen waarheid boven tafel te krijgen inzake de Amsterdamse gemeentelijke drugscorruptie zonder de middelen die de MIVD probleemloos aanwendt op Iraakse burgers, helaas.

Maar het is waar dat ik liever geld vangen Neerland voor goed verlaat, en dat ik het bovenstaande alleen zeg om een alternatief te bieden en uiting te geven aan mijn ongeloof enige waarheid over Nederland's grootste, gevaarlijkste, rijkste en machtigste industrietak (nl. de illegale drugshandel) te krijgen zonder de middelen te gebruiken die de MIVD niet schuwt als het Iraakse boeren betreft, die immers ook al geen antwoord krijgen van de Nederlandse Ombudslieden, altijd persoonlijke en partij-vrienden van wie ze zouden moeten controleren.

 


Toelichtingen voor meesterlijke mafia-maten:

66 Grondwet
 
Een mail aan B&W van Amsterdam, voorafgaande aan een vordering. Nooit beantwoord, al neem ik zelf aan dat deze mail en de daarop volgende vordering Job Cohen bewoog om Joke Dierdorp en René Zegerius aan te zetten mij de zelfmoord in te manipuleren, wat ze inderdaad geprobeerd hebben in 2002.

Het was René Zegerius die mij naar het Leger des Heils verwees

 "als je dan hulp nodig zou hebben"

zoals het René Zegerius was (een sportschooljongen die naar eigen zeggen "opgeleid is in Israël") die mij onmiddellijk bij de start van ons enige persoonlijke gesprek met geweld te bedreigen:

(Rollend met spierballen ter grootte van mij dijbenen, en grijnslachend:)
"Zo Maarten, wat ik je wou vragen, in verband met bedreigingen... heb je ooit wel eens een pak slaag gehad?"

E.e.a. heb ik dezelfde dag, direkt na dit gesprek, aan prof.dr. Molenaar meegedeeld (sindsdien geëmigreerd, maar in het bezit van een goed geheugen, en tegenwoordig buiten bereik van de Zegeriussen en Holleeders).

67 Medisch - aan de "Verhagen" kloon van Oudkerk (2003)
 
Eind 2002, fysiek heel beroerd, besluit ik me weer eens tot de Stichting 40-45 te wenden, en daar br brief van prof.dr. Molenaar bij te gebruiken:

Aan directie Stichting 40-45
Antwoord van Stichting 40-45

Ik wend me dus tot de Stichting Dienstverlening Zaanstreek Waterland, Afd. Oorlogs en Geweldsgetroffenen, Snuiverstrat 63a, 1561 HB Krommenie mij aangeraden door directeur De la Haye van de Stichting 40-45. (De straatnaam doet denken - achteraf - aan WEThouder Oudkerk, waarover hieronder wat meer.)

De zojuist genoemde Stichting Dienstverlening Zaanstreek Waterland, Afd. Oorlogs en Geweldsgetroffenen stelt mij in verbinding met hun sociaal werker Rob Verhagen, met wie ik enige mails uitwissel eind 2002. Ik gebruik voor het volgende overzichtje Recent.

Het geval wil dat ik sinds 1970 geen TV heb en zéér zelden TV kijk, altijd met het gevoel er verstandig aan te doen zo'n strontmachine niet in huis te hebben. Een bijkomend nadeel is echter dat ik de koppen van politici vaak niet ken noch herken.

Aan de andere kant, Rob Verhagen - merk op, alleen bij wijze van sugestie: Rob - Oudkerk - Verhagen - De La Haye - Maxime Verhagen - léék uiterlijk verdomd veel op Rob Oudkerk zoals ik mij deze herinnerde van fotoos, alleen wat sjofeler gekleed en minder expansief van gedrag, en later bleek hij, via de radio, ook nog  precies zo'n stem te hebben.

E.e.a. wordt uitgebreider toegelicht, met meer links, in mijn CV: Sociaal werker "Rob Verhagen".
 

68 De heer "Verhagen" blijkt toch nog in leven!
 
De rest van de komedie, die overigens maandenlang in beslag neemt, omdat "Rob Verhagen" nooit met e-mail te bereiken is (anno 2003) en ook niet telefonisch te bereiken.

De afsluitende mail van 25 maar 2003.

 

69 "Uw reïntegratie in Onze Nederlandse Samenleving - 1" (2004)
 
Ondertussen hadden B&W en de SD niet stilgezeten: De SD had mijn dossier kennelijk versnipperd, want deelde mij op officieel gemeentelijke brief mee met

"geen enkele klacht van u bekend"

te zijn, want een absolute leugen was, want ze hadden er vele gehad, vaak tegen ontvangstbewijs of als aangetekende brief, maar inderdaad nooit waardig bevonden te beantwoorden, anders dan mij naar de GGD te sturen voor "medische keuring".

Men vond het hoog tijd dat ook ik aan het vakkenvullen gezet werd, en riep mij op te verschijnen bij de fa. Alexander Calder.

Ik schreef een mail of twee, en de firma Calder bedacht zich, en gaf de opdracht terug aan B&W van Amsterdam. Dit was verstandig, al kreeg ik nog wel een angstige mail van de firma met de vraag of ik stappen tegen hen zou ondernemen, waarop ik vriendelijk en troostrijk van nee antwoordde, omdat ze mij immers niets gedaan hadden, en van mijn geval niets geweten hadden toen het als dossier op hun bureaus verscheen.

 
70 "Uw reïntegratie in Onze Nederlandse Samenleving - 2" (2005)
 
In 2005 probeert de gemeente + SD het nog eens, nu via een fa. Serin.

Ik schrijf een boze mail.

 


Ik probeer het "aan te kaarten" in Nederland, bij Nederlanders - en vorder:

71 Na 19 jaar

Dit is hetzelfde als het begin, maar met mijn originele tekst van 2005, die je kennelijk niet mag schrijven in Nederland als je er wel bent vergast, met moord bent bedreigd, 19 jaar constante pijn hebt geleden als direct gevolg, en de moed had je te verzetten tegen moordzuchtige hardddrugshandelaars die de vrienden en collegaas zijn van de burgemeesters, wethouders en/of advocaten van de Amsterdamse Bestuursdienst, en nooit enige hulp kreeg voor wat dan ook, inclusief promotie vanwege bewezen briljantie, op voorspraak van een vooraanstaand Nederlands wetenschapper.

"Omdat u zich grievend en/of beledigend hebt uitgelaten gaan wij niet op u in."

Verder mijn vordering nader geduid, en enige vergelijkingen tussen mij en bedreigde andere Nederlanders, zoals de bijzonder voorbeeldige juffrouw Ali.

72 CV

Ambtenaar Henk Lont - kennelijk een Surinamer van begin 20, met een MAVO-opleiding - commandeerde mij op hoge toon in de herfst van 2006 dat ik mijn CV bij zijn persoon moest indienen, opdat hij mij kon bemiddelen als 57-jarige vakkenvuller bij Albert Heijn, vanwege de noodzaak van

"uw integratie in Onze Nederlandse Samenleving".

Ik heb hem beleefd en vriendelijk op mijn site en ME in Amsterdam gewezen, bij mij thuis uitgenodigd voor een goed gesprek, met bandrecorder en camera, ook voor een persoonlijke vordering, en heb sindsdien niets meer gehoord.

O ja, toch wel: Van een behandelend ambtenaar Koorevaar, een sadist en gemeentelijk vergasser (allen van "toevallig besnedenen", naar ik aanneem, want onderscheid moet er zijn) die sinds 10 jaar mijn post afhandelt bij de gemeente als dit niet anders kan vanwege een wettelijke absolute verplichting daartoe, heb ik ondertussen, ik denk voor de tiende keer, te horen gekregen

"U heeft geen recht op klachten over het verleden."]
                          en
"Ach muhneer! Wij kennen dat verhaal allang. U moet daar eens over ophouden!"

Uiteraard spreekt deze deugdheld mij alleen via de telefoon. Welaan dan:

Ambtenaar Koorevaar + 17.000 gemeente-collegaas: Ik heb op jullie allemaal dezelfde vordering als op je gemeentelijke S.S. Scharführers van de drugsmafia. Ik laat me niet straffeloos vergassen en beledigen en terroriseren door beestmensen zoals jullie evident ook zijn, "relatief aan" met mijn ouders en grootouders.

Want dat is iets wat ik geleerd heb: De menselijke doorsnee gedraagt zich conform de diagnose van de zondeval: Geneigd tot heel weinig goeds, gewillig tot alle kwaads, en zonder enig intellectueel, moreel of artistiek talent.

En ik ben in Amsterdam geen ambtenaar, geen bestuurder, geen gemeenteraadslid, geen politie-agent, geen officier van justitie, geen rechter, en geen ombudsman tegengekomen die niet graag bereid en in staat was invaliden te helpen vergassen en terroriseren, in het belang van de harddrugshandel, "uit naam van de idealen van de Februari-staking", vaak met een gecombineerde "mijn joodse identiteit" plus atheïsme.

En ook ambtenaar Lont probeerde het nog eens: "Het is een zucht naar roem, een jammerklacht om miskenning" maar zwijgt sindsdien stil.

 

 


De lijst nogmaals:

1.   INLEIDING
2.   Aan Universiteits-Raad (1982)

3.   Email van de UvA van 1997
4.   Geachte drs. J. van Hijfte (m/v)
5.   Mijn antwoord van 1997
6.   Aan CvB van de UvA 1996

7
.   Vonnis over CvB 1985

8.   Aan CvB van de UvA 31.8.1988
9.   39 Vragen - mei 1988

10. Aan Fac Wijsbegeerte UvA 31.8.1988
11. Antwoord van CvB 23.9.1988

12. Hoeren van de Rede
13.
Mandarijntjes met een IQ van 118 
14. Echte wetenschap

15. Yahooisme en Democratie
16. "Ik wil gelezen worden"
17. Lichaam en geest?
18. Waarheid en waarde
19. De ideologische aap

20. 177 stellingen
21. 39 vragen
22. De visitatie-commissie

23.
Gemeente-voorliegster Van Oostveen
24.
Bezwaarschrift 1
25.
Gemeente-advocaat mr. Lisser + Een aantal menselijke rechten
26.
Gemeente-advocaat mr. Sarruco
27.
Gemeente-advocaat mr. Giske
28. Bezwaarschrift 2

29. Van Traa-rapport
30.
Notities bij Van Traa-rapport

31.
M.E., depressies en woonsituatie
32.
Aan mijn huisarts met bijlages
33. Kohlberg over morele stadia
35.
Milgram over het martelen
35.
Een Auschwitz-overlevende stelt een vraag

36.
Hoe het is en voelt om M.E. te hebben
37. Minister Borst over M.E.
38.
Staatssecretaris Terpstra over M.E
39.
De 2e Kamer bediscussieert M.E.
40.
Pamphlet for Physicians on M.E.

41.
Uitleg voor academische psychologen
42
. Vader over concentratie-kampen
43. Vader overleden
44.
Gedebiliseerde rechtsstaat (1989)
45.
Goldhagen en "de Holocaust" (1996)
46.
Aan rechter te Groningen 3.iii.1997
47.
Aan de belastingdienst - 1.iv.97

48.
Samenvatting van "ME in Amsterdam"
49.
Een aantal menselijke rechten
50.
Eigen mening

51.
Multatuli en de Filosofie (1987)
52
. NOTITIES 1999
53. Menselijkheid (Etiamsi omnes, ego non!)
54.
On people

55.
Vraagjes 2000 aan B&W Amsterdam
56.
Aan de rechtbank te Amsterdam
57.
Een interview met wethouder Ahmed Aboutaleb ing
58.
Aan de Nationale Ombudsman mr. Fernhout
59.
Van de Amsterdamse Ombudsman mevr. mr. Nora Salomons
60.
Prof.dr. Molenaar verzoekt prof.dr. Coutinho (GGD) enige hulp
61.
Aan de Henk Bakker gemeenteraadslid van de SP van Amsterdam

62
.
Na 10 jaar
63.
Mail d.d. 20 januari 2003 over "normen en waarden"
64.
Leeslijstje voor Job Cohen
65.
Vordering 25 februari 2003
66.
Grondwet

67. Medisch - aan de "Verhagen" kloon van Oudkerk (2003)
68.
De heer "Verhagen" blijkt toch nog in leven! (2003)
69. "Uw reïntegratie in Onze Nederlandse Samenleving - 1" (2004)
70. "Uw reïntegratie in Onze Nederlandse Samenleving - 2" (2005)

71.
Na 19 jaar
72. CV - Secties CV


Maarten Maartensz
Augustus-Oktober 2007
Amsterdam