Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 29 oktober 2004             

 

Beste Freek,
 
Hier is weer wat Nedernieuws.
 
 
1. "Prinses" Mabel: Is zwanger en 36. Volgens Beatrix is de a.s. vader haar zoon, die ooit via de RVD liet weten dat hij niet - wij herhalen, niet - homofiel is (nogmaals, voor allen: niet).
 
 
2. Prinses Margarita: Gooit de handdoek in de ring en houdt op met procederen tegen de Staat en tante Trix, en gaat scheiden van haar echtvriend, waarvan verluid wordt dat hij "onvindbaar" is, omdat de advocaat van Margje een advertentie in de Trouw plaatste met de oproep aan hem zich te melden.
 
 
3. Prinses Leontien: Als ik het wel heb, maar ze kan ook anders heten: De telg van D'66-gladjakker Brinkhorst, in ieder geval, heeft ook een baby, die zich verheugt in de naam Claus.
 
 
4. Brinkhorst: Viel van de fiets en heeft een hersenschudding. Zalm vervangt hem, wat kan omdat
 
 
5. Onze EmPee JeejPeej: Is na 6 weken pedo-medicatie weer actief als EmPee, zodat je weer geruster kunt slapen, ook in Denemarken. 
 
 
6. De Shell: Royal Dutch Shell wordt Engels (was Anglo-Dutch), met hoofdkwartier in Nederland. De NRC schrijft "Koninklijke Olie, de Nederlandse moeder van Koninklijke/Shell groep, is met een beurswaarde van 90 miljard euro veruit de grootste onderneming van Nederland." De topman heet Van der Veer en meldde e.e.a. persoonlijk telefonisch aan Balkenende. Ik hoorde hem ook op de BBC wÚr it iemursjt dÚt his speuken Inglis is alzo pritty gruwelsom - wat minstens enigszins verbazend is omdat de voertaal van het bedrijf Engels heet te zijn. Ook heeft hij mediatraining gehad, wat blijkt uit de poses van zijn handen op krantenfotoos: Twee open handen, palmen naar het gezicht gekeerd, op schouderhoogte.
 
 
7. Ruud the ass-grabber: Niet erg prominent maar wel op de voorpagina: "Het onderzoeksbureau van de Verenigde Naties heeft eerder dit jaar geconcludeerd dat Ruud Lubbers, hoge commissaris voor de Vluchtelingen, zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie. Het bureau adviseerde VN-chef Annan "gepaste maatregelen" te nemen. Maar Annan vond na lezing van het onderzoeksrapport en Lubbers' reactie dat de beschuldigingen "niet gestaafd werden door bewijs en sloot daarom de zaak".
 
Klasse-justitie? VN-logica? Doofpot? Ons-kent-ons? Vriendjespolitiek? Onschendbaarheid van de machthebbers? Hoe het zij: Ik registreer dat ik goed gegist heb.
 
 
8. Karremans etc.: Een voormalige Joegslavische tolk is een proces tegen de Staat der Nederlanden begonnen n.a.v. Srebrenica, en na een bodemprocedure en een hoger beroep moeten Voorhoeve (ex min van justitie), Van Baal en Nicola´ (toen leidende militairen), en Franken en Karremans (van Dutchbat) voorkomen om te getuigen. Het artikel eindigt met de frase: "De plicht om burgers onder alle omstandigheden te beschermen is een algemeen beginsel van internationaal humanitair recht dat is vastgelegd in de Geneefse Conventies van 1949 en de Aanvullende Protocollen van 1977."
 
Ik citeer het maar, omdat dit beginsel tegen mij in Amsterdam ook voortdurend en jarenlang en welbewust en opzettelijk geschonden is. (Bovendien moet ik weer gekeurd worden volgens de gemeente Amsterdam, waarover later meer. NB: Karremans - "There are no good guys. There are no bad guys. Mladic is my colleague." - is gepensioneerd woonachtig te Spanje, ook alweer geheel anders dan ik.)
 
Zelf ben ik wel enigermate benieuwd wat eruit komt omdat (1) ik vind dat Karremans en co. medeschuldig zijn aan de dood van 8000 mensen die ze betaald werden om te beschermen, wat ze eenvoudig niet deden, terwijl ze logen dat ze het wel deden c.q. zouden doen en (2) omdat het proces voor een Nederlandse rechtbank wordt gevoerd, en de Nederlandse Staat, Voorhoeven, Karremans etc. groot belang hebben bij vrijspraak.
 
Omdat ik geloof dat er minder behoorlijke dan laffe, conformistische, meelopende, ogendienende, en veel-vrienden-in-politiek-Den-Haag hebbende rechters zijn in Nederland gis ik dat de tolk zijn proces voornamelijk zal verliezen, en dan op basis van meerduidigheden, vaagheden, uitvluchten etc. Maar hij krijgt vast een pluim van de rechter, die er waarschijnlijk op neer zal komen dat hij een na´eve goedwillende idioot is.
 
 
9. Rotterdamse haven: Er is gedebatteerd in Rotterdam over de gevolgen van de "strop van 110 miljoen Euro", minstens, als gevolg van het handelen van ex-haven-baron Scholten, maar de feitelijk mede-verantwoordelijke wethouder, een Fortuynist met de bijpassende botte patjepeeŰrs tongval en manier van spreken, mag blijven. Daaruit zou blijken, begreep ik van de radio, dat de man hoogst integer is, meent hij zelf. (Het is wel waar dat er ook voorgangers bij betrokken zijn geweest.)
 
 
10. Bijbel: Er zijn in de NRC van vandaag twee volle paginaas besteed aan de Bijbel, en ik begrijp dat dit ook op TV al dagen Groot Nieuws is. De nieuwe Bijbelvertaling vergde, en ik citeer: "Tien jaar vertalen en tien jaar vergaderen door tientallen co÷rdinatoren en vertaalteams van hebra´sten, graeci Ún literatuurwetenschappers, meer dan honderd meelezers en supervisoren uit meer dan 20 kerkgenootschappen, een begroting van 12 miljoen euro. En de grootste pretentie sinds de verschijning van de Statenvertaling in 1637."
 
Er staan redelijk wat voorbeelden en vergelijkingen uit diverse Nederlandse Bijbelvertalingen in de NRC. Hier zijn drie voorbeelden:
 
1. Nieuw: Lucas 2:7: "En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad."
 
Staten: Idem: En zij baarde een zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat er voor henlieven geen plaats was in de herberg.
 
2. Nieuw: Prediker 1:2: Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte.
 
Staten: Idem: IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.
 
3. Nieuw: Genesis 3:16: Tegen de vrouw zei hij: 'Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.
 
Staten: Idem: Tot de vrouw zeide Hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij uw kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.
 
Kortom, als ik het goed begrijp is de nieuwe Bijbel in keurig kanteur-Neerlands geschreven, met veel "je" en "jij", en na "Tien jaar vertalen en tien jaar vergaderen door tientallen co÷rdinatoren en vertaalteams". Mijn eigen indruk is dat het allemaal "IJdelheid der ijdelheden" pardon "Lucht en leegte" is, maar volgens de NRC zijn de eerste 100.000 exemplaren al verkocht. Het is ook eucumenisch, en de zogeheten standaardeditie telt 1990 bladzijden, en kost 29,50 euro, maar als je er ook nog de Deuterocanonieke boeken bij zou willen dan is het weggeefprijsje 33,50 euro. Dan is er, voor kenners, genieters, vertalers en gevoelige zielen een heuse "Literaire editie" met als uitleg "Zonder bijbelversnummers in de tekst" (da's dus wat "literair" betekent, begrijp ik: Geen wiskunde en ook niets wat erop lijkt), die 2400 blz. doet (ook zonder pagina-nummers, voor echte alfaas?), tegen maar euro 39,50. (Ter vergelijking: Mijn 3 boekdelen volledige Gibbon, waarvan ik nu 2000 van de 3000 paginaas achter de daarover zeer tevreden kiezen heb kostte, tweede hands, 33 Euro, ingebonden.)
 
Hier zijn nog 2 smakebiter (sier en paa Norsk), die volgens mij de vertaaltendens aangeven: "Geef ons heden ons dagelijks brood" (Staten) wordt "Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben." Dat is conform het al geciteerde "nachtverblijf van de stad" voor "herberg".
 
En, van alledaags Nederlands gesproken, waar het allemaal om zou gaan: "Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden." (Staten) wordt "Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal."
 
Kortom: Minder direct, minder krachtig, minder statig.
 
Tenslotte nog dit citaat, omdat het er staat, helaas niet in de Statenvertaling, het volgende paa Nynederlansk oversettelse, aangezien het zo opvallend totalitair is, en het ongetwijfeld het geloof van Balkenende en Donner is:
 
Romeinen 13: 1-2: Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidig gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en die wat doet roep over zichzelf zijn veroordeling af.
 
 
Goed, dat was het voor het moment. Later meer, ook over de gemeente.
 
Het beste,
 
Maarten.
 

 

Nedernieuws 29 oktober 2004