Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 29 juli 2005             

 

Beste Freek,

Ik hoor al een tijd niets van je. Ben je weer ziek? Ik ben nu de helft van mijn leven ziek in deze heilstaat van Hazes, Brood, Tokkies, junken en drugshandelaren, waarin onze ouders "hun leven veil hadden", en moet op mijn 55ste - waarop brandweermannen, die een véél minder zwaar leven leiden als ik moet lijden in deze  heilstaat voor junken, drugshandelaren en doorsnee-mensen - weer gekeurd worden voor "reïntegratie in Onze Nederlandse Maatschappij".

Je begrijpt dat mij dit zowel zeer depressief als zeer woedend maakt, want ik heb voortdurend pijn, lig 16 uur in bed per dag, en heb eenvoudig niet de gezondheid om te doen wat de Karremansen en sadisten van de Amsterdamse burocratie van me willen. Maar dat soort vindt mijn protesten alleen leuk: Het geeft ze een orgiastisch gevoel van macht, en o het voelt zo lekker om een afwijkend individu te tiranniseren - en exact als in Mao's China en Hitler's Duitsland en Orwell's "1984" wordt de terreur gepresenteerd alsof het "in mijn belang" zou zijn, en is er sprake van talrijke leugenachtige herdefinities van de meest elementaire morele begrippen.

Maar goed - later wellicht meer hierover. Hier weer wat gedeeltelijk nagekomen berichten, en overigens n.a.v. kranten van deze week.

Trouwens... in deze Nedernieuws maak ik een vlijtig gebruik van het Philosophical Dictionary, waarvoor je on line moet zijn om van mee te genieten (nl. om de link te krijgen als je 'm aanklikt).


1. Marten Toonder: Toonder is deze week overleden, en werd 93. Naar ik eerder al had begrepen wilde hij al een tijd liever dood, vanwege de gebreken van de ouderdom, wat ik me goed kan voorstellen, want ik kamp er al de helft van mijn leven mee.

Ik neem aan dat er redelijk wat op het internet is te vinden, en het is een feit dat hij zowel beter tekende als beter schreef dan vrijwel al zijn Nedertijdgenoten, en behoorlijk wat gevleugelde uitdrukkingen heeft bedacht: "Als u begrijpt wat ik bedoel", "een heer van stand", "kommer en kwel", "minkukel" en vele anderen.

Tegenwoordig vind ik zijn Bommelverhalen leuker dan als kind, en ik heb er diverse, want hij zag veel dingen scherp.

Hoe het zij: Ik neem aan dat hij één van de weinige 20ste-eeuwse Nederlanders is die over 100 jaar, als er dan nog Nederlands gelezen wordt, en als de spellingscommissies tussen nu en over 100 jaar er niet in slagen het Nederlands van nu onleesbaar te maken zonder speciale studie, nog steeds gelezen zal worden.

2. Intermediair: Ik las tussen mijn 17e en 22ste regelmatig de Intermediair, dat toen gratis aan afgestudeerden van de HTS en universiteiten werd gezonden, en vol stond met advertenties voor hoger personeel, en lange artikelen over intellectuele onderwerpen die te moeilijk waren voor de krant en voor weekbladen, maar die voor mij regelmatig interessant en leerzaam waren. Het waren altijd behoorlijk dikke pakken krantenpapier, met veel tekst en weinig illustraties.

Er viel me enige tijd geleden een Intermediar van dit jaar in handen, en de verschillen en overeenkomsten waren interessant: Het staat nog steeds vol met advertenties voor hoger personeel, en is wellicht nog steeds gratis voor afgestudeerden (ik gaf me nooit op), maar het blad is nu véél dunner dan vroeger, in kleurendruk met veel fotoos, vooral fotoos van zelfgenoegzame hoofden van in de carrière geslaagden, en heeft geen 5% van het intellectuele niveau van vroeger, en geen enkel serieus artikel over enig echt wetenschappelijk onderwerp, en ook geen artikel dat IQs onder de 100 niet zouden kunnen vatten.

De meeste tekst in het exemplaar dat ik in handen kreeg gaat over "netwerken", zelfs de advertenties, en daarover is de hoog opgeleide minkukel van tegenwoordig kennelijk eerlijk heel hoerig: Ze komen er eerlijk voor uit dat alles om impression-management draait, grotendeels uit leugens bestaat, de eigen carrière dient, en opgetrokken is uit gevlei, attenties van het "tit for tat" soort, kruipen en likken, en explicieit vertoon van conformisme opgeleukt met een kwasi-persoonlijk feitelijk synthetisch cachet. (Zie mijn commentaar bij Multatuli's idee 74, toch al weer jaren oud, en trouwens ook bij 136 en 276. "De roeping van de mens" die Intermediair van nu geniet is: hoer en netwerker te zijn, en carrière, carrière, carrière te maken.) 

Alles in de hele Intermediair heeft het niveau en de popi-toon van een personeelsblad van ULO-niveau of lager, en illustreert bijzonder goed hoe totaal geruïneerd het universitair en HBO-onderwijs feitelijk is: Niemand met enig zelf-respect en enige intelligentie en beschaving wil dit soort hysterische bête leugenachtige valsistische troep consumeren, maar het gaat er kennelijk in als koek bij de moderne gegradueerde MBA van ca. 25, met een IQtje van 115, en bulkend van ambitie, maar zonder enige werkelijke wetenschappelijke kennis of echte intelligentie vergende vaardigheden.


3. Ruud the ass-grabber: Iets valt er wel te leren uit deze Intermediar, namelijk wat Ruud the ass-grabber feitelijk deed:

"De oud-premier is niet alleen een enorme charmeur, maar ook een groot versierder. (..) CDA'er Hans Hillen (..) noemde Lubbers een bamboucheur - een vreemdganger.
Bij de UNHCR heeft Lubbers ditzelfde gedrag voortgezet, zo blijkt uit het interne VN-rapport dat onlangs is uitgelekt. Hierin staat de aanklacht van medewerkster Cynthia B. uitgebreid en plastisch beschreven: Lubbers, zo beschrijft ze aan de onderzoekscommissie, 'legde zonder een woord te zeggen plotseling zijn handen op haar middel, trok haar achterwaarts naar zich toe, deed een stap naar voren, duwde zijn kruis tegen haar billen en hield haar korte tijd zo vast.'"

Ik laat het je maar weten omdat ik er in eerdere Nedernieuwsen over schreef.

Trouwens... het Engelse woord "harassment" lijkt hiervoor geschapen. Misschien dat "kontlubbersen" een goed neologisme is voor het priapistisch gedrag van deze kennelijk zijn hele leven moreel seniele testosteron-gigant van de Nederpolitiek.


4. Mohammed B.: Mohammed B., Theo van Gogh's moordenaar, is veroordeeld tot levenslang in een nogal absurde zwaar gepolitiseerde rechtsgang, waarvan je vrijwel zeker in Denemarken hebt kunnen meegenieten, als je dat wilde.

Ik moet Maarten 't Hart nageven - voor wie ik gezien zijn opstelling over Multatuli, waar hij veel onzin over beweerd heeft, en zijn romans, die ik onleesbaar en saaaaaaaai vind - één van de zeer weinigen was van wie ik de mening over deze rechtsgang heb gehoord of gelezen die behoorlijk redelijk was. Ik citeer uit de NRC van 27 juli:

"Wat mij betreft bleef een aantal vragen over het vonnis van Mohammed B. onbeantwoord. Voor het eerst, hoorde ik, was iemand veroordeeld vanwege een daad met terroristisch oogmerk. Waren de Zuid-Molukse treinkapers indertijd dan geen terroristen? En waarom zijn zij, terwijl ze meedogenloos Bram Braam, Leo Bultjer en Bert Bierling hebben afgeslacht, niet tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld? Sterker: al na tien jaar stonden ze weer op straat. Steeds hoorde ik: in Nederland is levenslang ook werkelijk levenslang. Ja, dat gold ook voor de drie van Breda, maar die zijn niet in Breda gestorven."

Dit zijn terechte vragen, en het is aardig mijn stuk uit 1989 n.a.v. de vrijlating van de twee van Breda, waar het hele ronkend hypocriete stuk van "de 19" dat tot die vrijlating leidde, en tot de zelfmoord van tientallen ex-verzetsstrijders, wordt besproken.

Ik ga hieronder in op wat "terrorisme" nu eigenlijk is, en zal een heldere definitie geven, en zal dat ook doen van "vrijheidsstrijder". Hier merk ik alleen nog op dat vrijwel heel Nederland leek te schuimbekken over Mohammed B., en de grote meerderheid de straf te licht vind, en er in de Tweede Kamer aangedrongen werd op strafverzwaring: Zwaar regiem, eenzame opsluiting, ontzegging kiesrecht en zo meer, alles evidente tekenen van Nederlandse tolerantie en respect zoals deze écht beleefd wordt, door Neerlanders, in doorsnee. (Zie ook: Arendt en totalitairisme, hieronder.)

Nog een 't Hart citaatje:

"Steeds hoorde je in Twee vandaag, Netwerk en Nova ook weer dat het radicaaal islamitisch gedachtegoed van Mohammed B. een uitwas is. Ik weet niets van de islam, en wil dat graag zo houden, maar ik weet akelig veel van het christendom, en daar doemt die vraag ook voortdurend op. (...) Religie is synoniem met radicaal gedachtegoed. Jezus C. en zijn Hofstadgroep van vissers predikten ook dat je God meer gehoorzaam moet zijn dan de mensen (Handelingen 5 vers 9). Godsdienst, ziekte en oorlog zijn de drie grote gesels der mensheid."

Dat laatste is waar, al was Jezus kennelijk wat vreedzamer en charismatischer dan de Hofstad-groep (wat overigens een label is dat niemand goed inhoudelijk kan duiden, en kennelijk bij toeval ontstond, maar slaat op de groep waar B. deel van uitmaakte).

Ook is het niet waar dat "Religie is synoniem met radicaal gedachtegoed": De meeste religieuzen zijn brave conformisten van gewoonlijk geringe intelligentie, of anders gehersenspoeld in hun jeugd met bedreigingen over de toorn van de HEER (nieuwe spelling), het vagevuur en het eeuwig branden in de hel, en overige waanzin.

Hoe het zij: Het is een denkfout de fanaten van een overtuiging, welke deze ook is, te verwarren met de grote meerderheid die de overtuiging nominaal ook is toegedaan, maar het is een in Nederland zéér populaire populistische denkfout sinds Fortuyn, die als ex-katholiek en ex-marxist zo graag mocht spreken van "de achterlijke islam", waarvoor zie ook mijn Nedernieuws van 3 november vorig jaar.


5. Onze terroristische vader en grootvader: Minister Donner is wetgeving aan het voorbereiden die de vrijheid van meningsuiting om zeep moet gaan helpen in Nederland, onder het mom dat je niet meer mag "oproepen tot terrorisme", "geen terrorisme mag vergoelijken" etc., en dat je de gevangenis in moet - wie weet met extra zwaar regiem - als een rechtbank van o zo objectieve PvdA'ers c.q. partij- en studenten-dispuut vrienden van de machthebbers beweren dat je dat deed.

Wat is "terrorisme" dus? Nu, jij en ik zouden hier specialisten in moeten zijn, want onze vader was "een terrorist", onze grootvader was "een terrorist", en zijn beide veroordeeld door rechters in Nederland "als terrorist", en onze moeder was ongetwijfeld, als assistent onderduikhulp in Noord-Brabant in 1944, ook "een terroriste".

Hun terrorisme ging terug op hun eerlijke overtuiging dat de Duitse bezetters niet deugden; dat je geen razzia's behoort te voeren; dat je geen mensen mag verplichten met hun zogenaamde ethniciteit te koop te moeten lopen; en dat het slecht is mensen in concentratie-kampen te stoppen.

NA de oorlog was iedere Neerlander het daarmee geheel eens, maar IN de oorlog collaboreerde de grote meerderheid, waarover hieronder meer.

Wat is "terrorisme" dus? En wat is een "vrijheidsstrijder"? Ik definieer:

Een terrorist is iemand die Onze Groep of Onze Leiders met geweld bestrijdt. Een vrijheidsstrijder is iemand uit Onze Groep of een volgeling van Onze Leiders die terroristen met geweld bestrijdt. (Soms heten vrijheidsstrijders anders: "Martelaar", "Held van het Geloof" etc., maar de logica is exact dezelfde.)

Kortom: De terroristen van groep A zijn de vrijheidsstrijders van groep niet-A, en de terroristen van groep niet-A zijn de vrijheidsstrijders van groep A. Het is allemaal heel simpel: De morele feiten, de gevolgde methoden, de ideologische begaanheid etc. zijn gewoonlijk hetzelfde, alleen het voorteken, een plus of min, veranderd met het groepslidmaatschap.

Zeldzaam (en ongebruikelijk intelligent) zijn de enkelingen als Orwell die inzien dat het wezen van de totalitaire geest die terroristen vrijwel altijd kenmerkt deze is:

"Actions are held to be good or bad, not on their own merits but according to who does them, and there is almost no outrage - torture, the use of hostages, forced labour, mass deportations, imprisonments without trial, forgery, assassination, the bombing of civilians, which does not change its moral colour when it is committed by 'our' side." (The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, vol 3, p. 419, written in May 1945.)

Minister Donner en de grote weldenende meerderheid van Neerlanders denken er ook zo over, behalve dat ze dit als grote deugd zien: Goed is wat Onze Groep of Onze Leiders dient; slecht is wat Onze Groep of Onze Leiders kritiseert, bestrijdt, niet serieus neemt, of belachelijk maakt.

En uiteraard is, in deze perceptie, kritiek "verbale terreur"; gebrek aan instemming met de meerderheid "verraad"; afwijzen van deze versimpeling van morele vraagstukken "élitair" etcetera.

Binnenkort zal de wetgeving wel doorgedrukt worden die het Nederlanders effectief onmogelijk maakt zelfs maar te schrijven of praten over zaken die de regering of de politie of de burgemeester of de Helden van Onze Bewakingsdienst niet aanstaat, en zullen er Wilderse "kampementen" ingericht om mensen als ik, die niet geheel zo denken en voelen als Onze Vrijheidsstrijder Mat Herben of Onze Leider Geert Wilders of Het Gedachtegoed van Onze Profeet Fortuyn niet geheel serieus kunnen nemen Neerlandse Mores te leren. Naar men mag aannemen met veel bot en sadistisch geweld, dat dan alleen ànders zal heten: "Herscholing" of "gezondmaking" of "hulp", of "maatschappelijke reïntegratie" of "heropvoeding" en naar je mag aannemen onder het motto "Ieder Het Zijne".

Kortom, precies zoals ik alweer maanden geleden in "Terrorism" voor het "Philosophical Dictionary" schreef:

Very many religious and political groups have indulged in terrorism, if given the chance, though the perpetrators of terrorism almost always call it by a different name, such as "fight for freedom", "guerilla", "righteousness of the faithful", or "Holy War".

One of the functions of the state is to protect its population from terrorism, which often happens by denying the population the right to bear arms. The great danger of states is that state-terrorism has been by far the most dangerous and succesful form of terrorism: Hundreds of millions of individual human beings were murdered in the 20th C alone by state-terrorism. (Fascism, Communism).

The normal effect of terrorists who oppose some state - including those merely called so by organs of state security - is to increase the powers and practices of state-terrorism in order "to fight terrorism".

En dat is wat nu gebeurt: Overal wordt de liberale wetgeving, de vrijheid van meningsuiting, het recht géén identiteitsbewijs te dragen, het habeas corpus, en de basis van de rechtsstaat kapot gemaakt zogenaamd vanwege de strijd tegen het terrorisme, maar feitelijk om de macht van de immer machtsgeile staatsorganen zo groot mogelijk te maken.

NB: Dit is écht niet om de terreur van godsdienstwaanzinnigen tegen te gaan, voorzover die terreur tegen de gewone bevolking gericht is, want dat is onmogelijk c.q. kan alleen door de bevolking te bewapenen, onder aanname dat de grote meerderheid deze wapens zal gebruiken om de rechtsstaat te verdedigen: Geen bewapende bevolking kan zo afgeslacht worden als de joden in de Tweede Wereldbevolking zich moesten laten welgevallen, bij gebrek aan wapens, en levend onder een totalitair régime waartegen maar heel weinigen zich durfden te verzetten, en dat heel velen, terwijl het bestond, ondersteunden, tolereerden, of "normaal" vonden. (Dat laatste was de gebruikelijke - alledaagse, banale - reactie van alledaagse Duitsers, indertijd, en ongetwijfeld ook van alledaagse Hollanders, alleen wilden die het achteraf niet weten.)

Het is om de staatsorganen zoveel mogelijk macht te geven, en de burger navenant veel macht te ontnemen. En het dient helemaal niemand behalve de leden van de staatsorganen en de machtsélite: Geen staat kan de modale burger verdedigen tegen het gevaar opgeblazen te worden door een krankzinnige, en de suggestie dat dit wel zou kunnen, door het telefoonverkeer en het internetverkeer verplicht uit te leveren aan de geheime dienst, zoals Donner wil, is krankzinnig of weer een variant van hetzelfde: De Nederlandse staat wil terroristische volmachten en mogelijkheden om de machtsélite en de staatsdienaren en de politici te beschermen, te dienen en aan de macht te houden.

Ik schrijf dit niet omdat ik een bewonderaar van Mohammed B. ben, want dat ben ik geheel niet, maar omdat ik zeer veel meer weet van geschiedenis dan de Tweede Kamerleden, en omdat dit de gewone gang van zaken is gebleken, de afgelopen 2500 jaar: Waar een staat zich tegen terreur beweert te verzetten draait het feitelijk om het verwerven van terroristische volmachten voor de medewerkers van de staatsorganen, in dienst van de leiders van de staatsorganen, ten koste van de rechten, de veiligheid, of het bestaan van de grote meerderheid van de burgers.

Zo ging het onder Lenin en Stalin, onder Hitler en Goebbels, onder Mao en Tsjoe-en-Lai etc., en het is héél makkelijk te begrijpen voor wie weet dat "All power corrupts, and absolute power corrupts absolutely" (Lord Acton), dat trouwens supplementatie behoeft: "All politicians seek power; no politician can be trusted; all politicians are dangerous".


6. Arendt en totalitairisme: In de NRC van heden worden een aantal biografieën van leidende Nazi's, een biografie van Hannah Arendt en boeken van Arendt besproken over twee paginaas door Arnold Heumakers onder de titel "Biografieën van nazi's weerspreken Hannah Arendts 'bureaucraten' - Kwade zielen".

Laat ik beginnen met het relevante citaat van Arendt te geven dat de 'introduction to this site' opent

"The banality of evil: failing to think

Some years ago, reporting the trial of Eichmann in Jerusalem, I spoke of "the banality of evil" and meant with this no theory or doctrine but something quite factual, the phenomenon of evil deeds, committed on a gigantic scale, which could not be traced to any particularity of wickedness, pathology or ideological conviction in the doer, whose only personal distinction was a perhaps extraordinary shallowness. However monstrous the deeds were, the doer was neither monstrous nor demonic, and the only specific characteristic one could detect in his past as well in his behavior during the trial and the preceding police examination was routinely entirely negative: it was not stupidity but a curious, quite authentic inability to think." 

Ik citeerde dit omdat ik het ermee eens ben waar het de doorsnee bureaucratische ziel, trouwhartige patriot, gelovige partijganger, doorsnee godsdienstwaanzinnige etcetera betreft: Dit zijn vooral gewone mensen, Ordinary Men (zoals ook de titel van het uitstekende boek van Christopher Browning heet) - het zijn nooit grote intellecten, zeer beschaafde mensen, verfijnde individuen, of zelfstandige geesten, maar het zijn altijd trouwhartige volgelingen, die hun conformisme aan hun leider (Hitler, Stalin, Mao, Bin Laden) beleven als morele excellentie, omdat het nu eenmaal "oorlog" of "klassenstrijd" of "jihad" betreft; omdat de Vijand zo onmenselijk zou zijn; omdat het Millenium van Onze Leiders in de nabije toekomst gloort; en vooral om Ons Soort Mensen er precies zo over denkt en voelt, en afwijken van de gevoelens en standpunten van de meerderheid maar weinig mensen gegeven is, helemaal als dat afwijken in termen van rationele ideeën en op kennis gebaseerde waarden betreft.

Overigens heb ik geen grote bewondering voor Arendt, want ik heb haar "Eichmann in Jeruzalem" ca. 1969 gelezen, en vond het toen behoorlijk gewoontjes en niet indrukwekkend, en heb recent haar "Life of the Mind" in drie delen gelezen, en bevond het overwegend wel goed bedoelde verbale bezweringen die geen enkele van mijn vele vragen over het onderwerp beantwoordde.

Heumakers vat e.e.a. zo samen, en dat lijkt behoorlijk, als ik op mijn herinnering afga, want ik heb geen kopie van "Eichmann in Jeruzalem", omdat ik het indertijd niet interessant genoeg vond om te kopen - met onze verzetsachtergrond, en veel grotere kennis van de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog dan doorsnee Neerlanders, inclusief hoog opgeleide academici, overigens óók vrijwel altijd geboren volgelingen, bijvoorbeeld van een voorgangster als Arendt:

"Eichmann bleek tot haar stomme verbazing geen 'demonisch monster' te zijn, maar een kleurloze bureaucraat die zich enkel in clichés kon uitdrukken. Hij hield vol niet een anti-semiet te zijn, laat staan een ideologisch fanaticus, en Arendt geloofde hem. Eichmann was ook in haar visie nazi geworden uit carrière-overwegingen, en om soortgelijke redenen had hij - binnen niet meer dan vier weken - zijn geweten 180 graden gedraaid, toen hem werd opgedragen de massamoord op de Europese joden te organiseren. Zijn misdaad was niet het gevolg geweest van ideologische kwaadaardigheid, maar van 'gedachteloosheid' - een fundamenteel onvermogen om zelfstandig te oordelen, goed en kwaad van elkaar te onderscheiden en zich te verplaatsen in een ander."

Er staan bij het artikel ook drie fotoos, van Himmler, Eichmann en Heydrich, alle drie onder een hoge SS-pet met daarop de doodskop. En natuurlijk was Eichmann wèl een ideologisch fanaticus, en wèl een anti-semiet, al had Arendt vrijwel zeker gelijk dat zijn voornaamste motief carrière-maken en niet moordzucht was.

En het betreft geen "onvermogen" maar onwil: Een fundamentele ONWIL "om zelfstandig te oordelen, goed en kwaad van elkaar te onderscheiden en zich te verplaatsen in een ander" - als die ander tot de tegenstanders van Onze Leider behoort.

De banaliteit - gewoonheid, alledaagsheid - van het kwaad gaat terug op de ideologische verblindheid, totalitaire aanleg, geringe intelligentie of beschaving, en vrijwillig ingeleverde individuele zelfstandigheid van mensen.

Vervolgens besteedt Heumaker veel tekst aan

"Een van meest aanvechtbare punten in 'Eichmann in Jeruzalem' is het vermeende ontbreken van anti-semitisme, van elke serieuze bevlogenheid zelfs, bij de man door wiens ijver miljoenen joden de dood hadden gevonden."

Hij komt er niet goed uit, al nijgt hij ertoe dit Arendt als fout aan te rekenen. Hij brengt het zo, als samenvatting van Arendt's theorie over ideologie en totalitairisme (en 'Totalitairisme' is een boek van Arendt uit 1951):

"Het totalitairisme was uit op een 'transformatie van de menselijke natuur', een reductie van de mens tot 'marionet'.
Welke ideologie daarbij werd verkondigd, was in feite van ondergeschikt belang; van belang was dat een en ander in daden werd omgezet. Het enige waarin men werkelijk geloofde was in de 'almacht van de organisatie', kortom in de totale techniek, met als resultaat een 'functionerende wereld van onzin', waarin werkelijkheid en fictie, goed en kwaad, waarheid en leugen niet meer konden worden onderscheiden. Het was de absurditeit verheven tot dwingend systeem: een 'radicaal kwaad', in Totalitairisme nog zonder 'banaliteit', waarop alle bestaande maatstaven en categorieën stukliepen."

Het punt is natuurlijk dat in een totalitair systeem waarheid is wat De Leider en De Partij (De Kerk en De Paus; De Synode en De Dominé, De Gelovigen en De Imam) zeggen en willen dat het is; dat in een totalitair systeem conformisme een deugd is; en dat in een totalitair systeem ideologie zowel het fundament is van wat men geacht wordt te denken, te willen en te doen, als inhoudelijk onbelangrijk omdat Wij en Onze Leiders immers Weten wat Waar is en wat Goed is, en daar feitelijk het monopolie op hebben.

Vandaar die ambiguïteit van ideologie: Iedere ideologie - religie, politiek systeem - bestaat uit een stelletje beweerde en vermeende Geloofswaarheden, maar is nooit werkelijk geïntereseerd in een objectief onderzoek naar waarheid of waarde, want die zijn immers al bekend: Waar is wat De Leider zegt; Goed is wat De Leider wil; en wensdenken is het psychologisch fundament van alle ideologisch denken.

Het is precies zo als met de Visie Van Het Bedrijf: Ieder groot bedrijf heeft feitelijk óók een ideologie, vaak inclusief een catechismus, maar die geldt vooral om uniformiteit en conformisme en een gevoel van Wij te creëeren, en is zowel serieus bedoeld in dat opzicht (Conformeer! Gehoorzaam! Wees als iedereen!), als bedoeld om niet serieus genomen te worden anders dan als fundament van wat iedereen in Onze Groep publiek moet zeggen dat ie vindt, en zich naar moet richten, en geheel vanzelfsprekend, onder Ons.

Een ideologie is als de geur van de groep voor hyena's: Het dient als bindmiddel en leidraad van de groep, en spreekt geheel vanzelf, zonder enig serieus onderzoek van de volgelingen van de ideologie te willen of vergen, weer omdat waarheid en goedheid vaststaan: Vinden wat De Leider wil, doen wat De Leider zegt - "doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg".

Heumaker formuleert iets als een eigen theorie van totalitairisme, en hinkt tot dan net als Arendt op twee gedachten: Ideologie is er belangrijk voor, en schijnt dat toch niet te zijn - wat ik meen hierboven redelijk verklaard te hebben, maar Heumaker allemaal ontgaan is. Zijn "theorie" is trouwens óók weer geleend van een Arendt-passage en is:

"Misschien moet het totalitairisme als zodanig wel worden opgevat als een symptoom van de overbevolking."

Dat is natuurlijk kul: Het is een direct uitvloeisel van zoogdierlijke horden-vorming, en bestaat al zolang als er mensen, en religies, en elkaar beconcurrerende groepen bestaan, en het is kennelijk niet te vermijden behalve door uitzonderlijke individuen, die een grote intelligentie paren aan een welbewuste wens individu te zijn, en zelfstandig te denken en oordelen, en respect hebben voor een onafhankelijk van wensen bestaande objectieve waarheid, en zich verzetten tegen ideologisch en wens-denken.

Heumakers heeft een zevental boeken doorgewerkt om tot de zojuist geciteerde  wijsheid te komen, in totaal maar liefst 2972 geleerde paginaas, en recenseert als laatste "Hitlers schutkleur" "van de Nederlandse historicus Peter den Hertog" (en o wat heb ik een hekel aan het afschaffen van de genitief " 's" die meervoud en 2e naamval systematisch verwart!). Ik citeer:

"Wat blijkt namelijk? Nadat Den Hertog bijna de hele Hitler-literatuur (..) kritisch heeft doorgenomen, komt hij uit bij een ondubbelzinnige psychologische verklaring: Hitlers politieke denkbeelden getuigden niet alleen van een 'paranoïde stijl', eraan ten grondslag lag ook een paranoïde persoonlijkheid. Het extreme radicalisme van Hitlers antisemitisme, dat erin bestaat dat woorden rücksichlos in daden werden omgezet, zou dus berusten, alle quasi-objectieve 'redelijkheid' ten spijt, op een psychische afwijking."

Tsjee wat een verrassing! Daar moet je toch echt historicus voor zijn. Nu, zoals ik je al schreef op 12 december was exact dat al de konklusie van "The mind of Adolf Hitler" van een Walter Langer, geschreven in 1943 door een psychiater voor de Amerikaanse geheime dienst, en vrijgegeven in 1972.

Heumaker concludeert direct na het zojuist gegeven citaat

"In laatste instantie valt de bodem uit Arendts totalitairisme-theorie, voorzover het nazi-Duitsland betreft, omdat de beslissende factor [zijnde: Hitler's gestoordheid - M] - heel banaal - een zaak van puur toeval blijkt te zijn (...) zonder Hitler was er geen Auschwitz geweest."

Och heer! Alweer ontpopt een kwasi-intellectueel voorgangertje als Heumaker zich als een feitelijk totalitair denker die alles reduceert tot wat De Leider beweert en wil. Maar zoals ikzelf al doorhad in mijn puberteit is de waanzin van Hitler (of Stalin, of Mao) nauwelijks relevant: Waar het om gaat is te verklaren waarom een evidente psychopaat als Hitler in ieder geval was tòch vele miljoenen volgelingen en bewonderaars heeft, die "gewillige uitvoerders" van zijn opdrachten zijn. (Zie: Ordinary Men.)

Dus opnieuw, en afsluitend: Het beangstigende en levensgevaarlijke van het totalitairisme is dat het de grondovertuiging van de grote meerderheid is, die kennelijk teruggaat op het zoogdierlijke fundament van groepsvorming, dat zich precies zo uit onder hyena's en wolven: Wij zijn Goed, Onze Leiders zijn Goed, Onze Waarden zijn Prachtig, en onze tegenstanders deugen niet, menselijk, moreel, intellectueel, qua ras of ethnicititeit of geloof, of alledrie.


Goed - dat was het weer voor deze keer.

Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 29 juli 2005