Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 25 november 2004             

 

Beste Freek,

Hier is weer een Nedernieuws, want ik voel me vandaag iets frisser.


1. Abdul-Jabbar van de Ven: Dit is een twintiger van Rooms-Katholieke afkomst - oorspronkelijk Johannes Franciscus Maria, als ik me goed herinner - die zich op z'n 14e zou bekeerd hebben tot de Islam (wie weet vanwege het verschil tussen een christelijk en een islamitisch paradijs: zie gisteren), en nu predikt rond moskeeën, en geïnterviewd werd op de TV door een andere godsdienstfanaat, namelijk Andries Knevel, van de E.O., en door deze gedeeltelijk in de mond gelegd kreeg, gedeeltelijk uitgelokt werd, tot de uitspraken dat hij Geert Wilders wel graag dood zag, en dat hij enige blijdschap had gevoeld bij de dood van Van Gogh.

Het land is weer te klein voor de commotie: Kamervragen, ministers-optreden, ongetwijfeld veel TV-hysterie, Donner gaat de man pogen te vervolgen, Abdul-Jabbar himself "is ondergedoken", en drie weken nadat alle politici ferm vóór Vrije Meningsuiting waren zijn ze er nu minstens zo ferm tégen - al kan ikzelf onmogelijk geloven dat er ook maar één Nederpoliticus is die (diep in zijn liegende hart) niet ooit wel eens iemand dood gewenst heeft, eenvoudig omdat dit een nogal menselijke wens is, zoals mensen nu eenmaal blijken te zijn.

Natuurlijk is alle commotie, in mijn ogen, de zoveelduizendste bewijsgrond dat de doorsnee mens, en in het bijzonder te Noord-Korea en Neerland, een totalitaire geest heeft en denkt en voelt in Politiek Correcte termen. Het verschil tussen Noord-Korea en Neerland - tot nu toe, tenminste - is dat het daar verplicht en hier vrijwillig is. De overeenkomst is het beleven van de werkelijkheid in Politiek Correcte ideologische verbale termen die losgezongen zijn van alle werkelijkheid en alleen relateren aan hoe de ideologie voorschrijft dat men zich moet gedragen, spreken, denken, voelen, en eruit zien. In dit verband:


2. JeejPeej: Onze Em Pee, de door mij zo innig bewonderde snel Neerlanderthaals stoethaspelende Gristen, die zo een populair, begaafd en bekwaam sub-hopman van de scouts (padvinders) had kunnen zijn, of een geliefd en succesvol boekhouder bij een speeltuinvereniging, zal een oranje polsbandje dragen vanaf heden, en die ook cadeau gaan doen aan zijn ministers, ambtenaren en politieke vrienden.

Aldus "Met het oog op morgen" van gisteren, met het commentaar van journalist Henk van Hoorn, niet diplomatiek, niet volgens journalistieke codes, maar wel spontaan, eerlijk en terecht, hoewel ongetwijfeld in het vandaagse klimaat van PC-taalgebruik in-en-in slecht: "Hij is er gek genoeg voor."

(Een oranje polsbandje betekent, begreep ik, "tegen geweld", zodat we mogen hopen dat de Em Pee niet vergeet Onze Jongens te Irak óók een contingent EmPeese polsbandjes toe te sturen + een lasapparaat voor het omvormen van schietijzers tot ploegscharen.)

Wat gekte betreft:


3. Hofland's staatsgreep: Hofland is héél oud, columneert nog steeds in de NRC, en inderdaad zó oud dat Van Gogh nog over hem kon schrijven (waarschijnlijk onterecht) dat hij tussen 40 en 45 bij de SS gesolliciteerd had maar afgekeurd was vanwege zijn lengte, en verkondigde gisteren in zijn column dat "aan alle voorwaarden" voor "een staatsgreep" in Nederland nu zijn voldaan.

Als ik gisteren frisser was geweest had ik daarover geschreven, maar een Kees M. Paling doet dat heden onder de hoofd-redactionele column en merkt geheel terecht op, onder de kop "Wie moet Hoflands coup uitvoeren?" dat

"Vrijwel alle 518 staatsgrepen en pogingen daartoe in de 20ste eeuw werden uitgevoerd door eenheden van de nationale strijdkrachten, of kwamen slechts tot stand dankzij de (stilzwijgende) steun van diezelfde strijdkrachten. De laatste drie staatsgrepen in Nederland hadden plaats rond 1800 "

Etc. Paling's bron is o.a. Luttwak's "Coup d'État", dat ik ook nog ergens in de kast heb staan, en las rond 1970.


4. Komrij: Heeft heden een wel aardige column in de NRC, waaruit ik alleen dit citeer, geheel conform wat ik al vele jaren verkondig, maar niet mag zeggen in Amsterdam:

"Wie in de wereld een geschikt landje zoekt voor illegale praktijken denkt onmiddellijk aan Nederland.
Wapenhandel, drugs, prostitutie, brievenbusmaatschappijen, alles vloeit in Nederland samen, dus daar moet je zijn. Voor fondsen, voor dekmantels, voor anonimiteit, voor de centrale ligging, voor transito.
Alleen in Nederland bestaan coffeeshops waar geen koffie wordt verkocht. Iedereen weet dat.
(..)
Het dagelijks corvee wordt verricht door welzijnswerkers, hulpverleners, sociologen, oude hippies, zweefkezen vol begrip en ethische tijdsgeestfilosofen. Voor charlatans en windhandelaren staat de deur wagenwijd open.
(..)
Niemand stoort je, want de Hollander maakt zich alleen druk om bijzaken, details, centen, nuances en poetsdoeken. De Hollander is lomp, enkele maten te groot, blond, lawaaierig ietwat dom en je mag erop schieten."

Anders gezegd: Neerlandse "normen en waarden" zijn opgetrokken uit huichelachtigheid, handelsgeest, hebzucht, conformisme, lafheid, politieke correctheid en stupiditeit, en is doordesemd met calvinistisch totalitairisme vervalst als schijnheilig respect. "In Nederland regeert de leugen", zoals ons staatshoofd (Hare Majesteit) een paar jaar geleden, geheel eerlijk, geheel terecht, en behoorlijk moedig, als de moed niet aan ietsje teveel droge sherry lag, publiek zei - om een week geleden naast Cohen, fraai uitgedost van haar persoonlijk salaris van 7 miljoen, als ik het wel heb, de Marokkaanse medemens voor te houden dat "Iedereen in Nederland is gelijkwaardig".

Naar ik begreep waren deze buurthuis-Marokkanen heel gelukkig met deze Koninklijke Boodschap, of althans deden ze alsof. Ik vermoed dat maar weinigen van hen Haar Koninklijk Inkomen kennen, dat ieder van hen diverse euros per jaar kost om op te brengen, zodat de Majesteit à raison van 7 miljoen p.p.p.j. linten kan knippen en gelijkwaardigheid prediken.


5. Abrahams: Columnist Abrahams Bespreekt Van de Ven en citeert Theo van Gogh, uit diens "Allah weet het beter" - dat ik, anders dan "De Weldoener" niet ken - ook in het kader van Vrije Meningsuiting:

"Als iemand kanker verdient, is het Paul Rosenmöller, de hopman van politiek correct Nederland. Mogen de cellen in zijn hoofd zich tot een juichende tumor vormen en laat ons dan beluisteren of er enig verschil is in meneers gekwebbel, vergeleken met wat er uit kwam voor die Blije Boodschap. Laat ons pissen op zijn graf. Oplichter."

Volgens Abrahams kennen noch Jozias van Aartsen noch Boris Dittrich dit citaat, zoals ik aanneem dat vrijwel iedereen in politiek Den Haag die drie weken geleden meende pal te moeten staan achter Van Gogh als Ridder van de Vrije Meningsuiting totaal niet weten hoe Van Gogh zijn meningen verwoordde, en dus, als gebruikelijk, hun kiesvolk oplichtten en voorlogen, aangezien ze zelf meningen verkondigden die niet gebaseerd waren op enige relevante kennis, maar geheel gemotiveerd waren door de ijdele wens op de TV te verschijnen, in dienst van de eigen carrière, status en reputatie.

Ook lees ik in Abrahams' column dat

"Van Gogh over Job Cohen schreef: 'Een miezerige oplichter' en 'vooral een NSB'er van nature'."

Aardig, beleefd, voorkomend, of politiek correct is het allemaal niet, geef ik grif toe .... maar wanneer hebben politieke machthebbers zich iets aangetrokken van aardig en beleefd en genuanceerd kritisch proza? En wat als - zoals ik inderdaad zelf denk - zowel Rosenmöller als Cohen behoorlijk adequaat getypeerd worden als - ik citeer - 'oplichter'? Wat als het héle "vak van politicus", zeker in deze tijden van media-waanzin en stinkend dure media-trainingen voor politici uit de belastinggelden, een combinatie van de talenten van een hoer, een acteur, een oplichter, en een volksmenner vergt om succesvol te kunnen worden, terwijl wie werkelijk begaafd, eerlijk, integer, en van helder rationeel taalgebruik is, geen enkele kans krijgt om de media te bereiken, die opgetrokken zijn uit infotainment, spelletjes, en shows, en gedirigeerd worden door enkele tientallen ijdele praatjesmakers die vrijwel alleen geïnteresseerd zijn in sensatie, vermaak, en eigen status, inkomen en macht? Wat als degenen die zich aangetrokken voelen tot "dit mooie vak" (Ed van Thijn) vooral al dan niet idealistisch gestoorde mafkezen zijn, in het beste en sympathiekste geval, en overigens ijdele en populistische volksmenners of machtswellustelingen?

Van Gogh had een heel scherp oog voor hypocrisie en oplichterij, en daar een grote wrevel tegen. Het zal ongetwijfeld zus of zo "beledigend" zijn voor Cohen om voor "een NSB'er van nature" uitgemaakt te worden, en ikzelf geloof dat de typering inhoudelijk niet juist is. Maar ja: Cohen wilde zo graag een hoge piet met een hoog inkomen zijn, al wéét hij van zichzelf bij lange na niet zo begaafd te zijn als zijn broer, en zijn bestuur is o.a. voor mij behoorlijk rampzalig gebleken, en volkomen incompetent of kwaadwillig, en hij functioneert feitelijk als het hoofd van een gemeente waarin de drugsmafia de baas is, en verreweg de grootste plaatselijke ondernemingsvorm is, in termen van omzetten en winsten, en de politie en de ambtenaren drugscorrupt zijn, en de Hells Angels meer macht hebben dan de gemeente-politie.

Hoe kàn je zo iemand recht doen zònder te vervallen in taalgebruik dat deze of gene "grievend en/of beledigend" zal ervaren, zoals B&W mij schreef, gevolgd door "en daarom gaan wij niet op u in", toen ik klaagde over vijf-voudige moordbedreiging door met hun vergunning in het pand waar ik woonde gevestigde harddrugshandelaren, en klaagde over mijn en Jolanda's vrijwel geslaagde vergassing door mijn drugshandelende huisbaas die van mij af wilde vanwege mijn niet ophoudende klachten?


6. Unser Führer Jozias Van Aartsen: Jozias de kwasi-liberale Pim-imitatie zou graag "Politiek Leider" worden van de VVD. Preciezer gezegd: Hij wil dat de VVD die term en dat begrip invoert, en hem als zodanig aanstelt. Maar 16 procent van de VVD wil dat ook, en 49 procent ziet liever - "het is oorlog" - Zalm in die rol. Wat e.e.a. nog wat pijnlijker maakt is het volgende:


7. Opiniepeilingen: De Nederopinies zijn weer eens uitgebreid gepeild, en De Groep Wilders zou op dit moment 26 kamerzetels waard zijn, ca. tweemaal zoveel als de VVD. Verder zouden de linkse partijen winnen, i.h.b. de PvdA en de SP, en het CDA zwaar verliezen, net als de VVD.

De NRC concludeert, waarschijnlijk terecht, dat dus de kans op een kabinetscrisis klein is, omdat de regeringspartijen de meerderheid hebben, en geen enkel positief belang hebben bij nieuwe verkiezingen.


8. Godslastering: De poging van D66 om het wetsartikel tegen godslastering uit het wetboek te krijgen is gestrand op de onwil van de linkse partijen om "op dit moment" die kwestie aan de orde te stellen. Een enigszins ironische kanttekening is dat, naar ik begreep van een jurist op de radio, als dat gelukt was een eventuele vervolging vanwege godslastering dan onder belediging was gevallen, waarop zwaardere straffen staan.


9. Verbaan heeft de grootste: Verder zal het je ongetwijfeld zeer interesseren dat Georgina Verbaan - een zogenaamde actrice van GT/ST-niveau en herseninhoud - haar borsten heeft laten doorlichten om aan te tonen dat ze wèl de grootste en géén falsies zijn, en dat je de röntgen-fotoos van e.e.a. op haar website vindt, en haar borsten met haarzelf eraan (als ze te zien is, erachter) in de NederPlayboy van deze maand.

Of mij dit interesseert? Nee, en ik ben zelf, zoals dat heet in modern Neerlands, wat prominente kenmerken van vrouwelijk schoon betreft "een billenman", maar Ons Folluk fan Tsjempions interessert het zeer, tot fotoos van borsten + Verbaan in de NRC toe, en ik schrijf Nedernieuws. (O, voor de volledigheid: De TV-arts Aart Gisolf was gisteren op de radio met het Medisch Nieuws dat dergelijke röntgenfotoos niets bewijzen.)


10. Coïncidentie?: Ik denk niet dat het veel mensen op zal vallen, al weet iedereen dat de PvdA de macht heeft in Amsterdam e.o., maar de leider van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad heet Lodewijk Asscher, en de burgemeester van Amsterdam heet Job Cohen. Wie de carrières van de precies zo familie-benaamde Abraham Asscher en David Cohen van de toen zo gespelde Joodsche Raad in de Tweede Wereldoorlog onbevooroordeeld door Nederlands chauvinisme wil nagaan kan dat doen in "The Holocaust Encyclopedia" bezorgd door W. Laqueur.

Ik citeer de eindregel van het lemma "Joodsche Raad":

"After the war some leading members of the council were accused of having collaborated with the Germans. See NETHERLANDS".

En ik dank het aan de ijdelheid van Rob Oudkerk dat zijn vader of grootvader daartoe behoorde, naar Oudkerk's mening "niet terecht", al meen ik uit zijn woorden op te maken dat deze Oudkerkse voorouder wèl veroordeeld werd, dus wèl terecht volgens de rechter. 

Ik registreer het maar tegen de achtergrond van wat onze ouders en grootouders in de Tweede Wereldoorlog deden, en hoe ikzelf er in Amsterdam, "bestuurd uit naam van de idealen van de Februaristaking" aan toe ben. Als het inderdaad allemaal familie is, zoals wij zonen en kleinzonen zijn van onze voorbeeldige ouders en grootouders, dan is de coïncidentie behoorlijk interessant, en suggestief over genen, moraal en ambities.

Overigens, voor het juiste perspectief: Lodewijk en Job hebben het moeilijk op dit moment, maar hun positie is niet voor een honderdduizendste zo moeilijk of gevaarlijk als die van Abraham en David, en die "honderdduizend" kan precies gemotiveerd worden op basis van het aantal dodelijke slachtoffers, bijvoorbeeld.

En "The Holocaust Encyclopedia" is een goed uitgevoerde studie en weergave van een gruwelijke geschiedenis, met een flink aantal deugden, waaronder een eerlijkheid en nauwkeurigheid over Nederland tussen 1940 en 1945 die ikzelf in Nederlandse bronnen zelden of nooit aantrof. Trouwens, omdat ik ook daarover schreef: De medewerkers van deze encyclopedie hebben evident geen hogere mening over Goldhagen dan ikzelf, want hij is geen medewerker, en wordt alleen zeer terloops en zeer kritisch genoemd.


Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 25 november 2004