Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 24 maart 2005             

 

Beste Freek,

Deze keer maar weer eens wat losse puntjes uit het nieuws, omdat je die in Denemarken niet hoort, en waarschijnlijk ook niet vindt zonder vingerwijzing.

Ik begin maar met het belangrijkste nieuws, althans volgens de krant en de radio:


Vice-premier De Graaf afgetreden: Vice-premier Thom - geboortig in betere stand, en vandaar die 'h' - de Graaf is afgetreden, omdat hij z'n zin niet kreeg in de Eerste Kamer over het wijzigen van de grondwet zodat burgemeesters niet meer benoemd worden maar gekozen kunnen worden.

Dat was gisteren en vandaag Groot Nieuws in Neerland - waar je dan wel bij moet bedenken dat het feitelijk nieuws daarover heel gering is, maar er voortdurend gedn wordt alsof er groot nieuws is, en alles en iedereen aan het woord komt, maar niemand iets wezenlijks zegt, omdat vrijwel niemand iets wezenlijks weet, en de weinigen die dat wel doen - fractievoorzitters, Balkenende - omstandig en onbeschaamd staan te liegen, bij voorkeur in termen van 'achterkamertjespolitiek', waar zj, voor wie daar dom genoeg voor is, heleml niet aan doen.

Opvallend is dat de NRC in het vandaagse hoofdredactioneel artikel Balkenende zwaar desavoueert - en ik citeer nu alleen de kritiek, niet de gronden, die elementair kloppen maar er niet toe doen:

'Minister-president Balkenende (CDA) trachtte vannacht in het parlement de werkelijkheid te verdoezelen (...) Dit is een drogreden (..). Balkenende wilde dus een rookgordijn leggen over zijn ware bedoelingen (..)

Ik ga zometeen in op 's mans kwaliteiten, en nu verder met De Graaf's aftreden.

Het betrof als gezegd de gekozen burgemeester, iets wat zo vreselijk democratisch zou zijn volgens De Graaf en D'66. De vraag is natuurlijk niet of je het kan vangen onder een heel breed etiket, dat bovendien een heel vage en emotionerende term is, maar waar het goed voor is of voor kan misbruikt worden.

Nu, zelfs de PvdA had door, althans dat deel dat in de Eerste Kamer zit, dat onder de bestaande omstandigheden een gekozen burgemeester (die dan ook nog eens zijn eigen wethouders zou mogen aanstellen, en zogenaamd zou 'gecontroleerd' worden door de gemeenteraad, wat onder de bestaande omstandigheden al puur fictie is) een goede kans maakt een populistische volksmenner te zijn.

En verdomd: Er stond een artikel in de NRC van een paar dagen geleden, ondertekend door de publieksmenner van de PvdA die daar verkiezingen organiseerde, en Rob Oudkerk, die allebei zeer vr een gekozen burgemeester zijn, want Oudkerk zou zo vreselijk graag als burgemeester van Amsterdam de junkie-hoeren op de Thamesweg bezoeken en betalen uit de gemeentebelastingen, onderwijl jodelend over 'mijn joodse identiteit, al heb ik het geloof niet', want zo is die man nu eenmaal.

Dus moet ik je nu meedelen - nogal tot mijn grote verbazing - dat o.a. Senator Ed van Thijn een stokje heeft gestoken voor de plannen van De Graaf die Oudkerk heel wel mogelijk volgend jaar burgemeester van Amsterdam zou hebben gemaakt, want Het Volk is dom, mundus vult decipi, en Oudkerk kan drie dingen hl goed: liegen, cocane snuiven en hoeren lopen, en ik vermoed dat Van Thijn en Cohen 'm niet mogen, want anders zou hij er ng zitten c.q. niet zo tegengehouden zijn het hoofdstedelijk pluche te beklimmen.

Je begrijpt ook dat de positie van de regering nu een beetje wankel is, met een weggelopen vice-premier, en nogal wat kinnesinne tussen D'66 en andere partijen. Wat eruit komt is twijfelachtig. Enerszijds is er veel voor een val van dit kabinet, waar ik zelf ook op hoop, omdat ik het een zeer slecht kabinet vind, met een afbraakbeleid van de sociale voorzieningen, en een opbouwbeleid van de fundamenten van een terreurstaat, en bovendien geleid door een aanfluiting van een premier. Anderszijds hebben in ieder geval de partijen die erin zitten - CDA, VVD en D'66 - alle belang bij het samenhouden van het zooitje, omdat ze zwaar op verlies staan in de peilingen voor eventuele kamerverkiezingen, waar ook Wilders nog eens tussendoor kan fietsen met Haideriaanse rhetoriek en plannen, die hier onder Ons Volk van Gewone Nuchtere Nederlanders razend populair zijn.

Balkenende's positivisme: Onze Premier JeejPeej de Gristenneuroot liet afgelopen zondag weten dat

'Ik heb het een beetje gehad met al dat doorgeslagen negativisme. Daar heb ik het gewoon mee gehad. (..) We moeten af van dat negativisme. Kies alsjeblieft voor positieve energie.'

Ikzelf heb het, zoals je weet, al jren "gehad" met deze karikatuur van een mens, en heb walgend de radio uitgezet toen z'n hysterisch kastraten-geluid in z'n wanstaltig gruwel-'Nederlands' mijn oren trof, via het gewoonlijk min of meer dragelijke radioprogramma 'Met het oog op morgen', althans zolang dit vrij blijft van het geluid van deze premier der minkukels, en hypocriet voorganger in Positief Neder-Chauvinisme.

Enigszins ontlasten moest ik me wel, dus ik deed dat in een eerdere mail als volgt, toen ik overwegend moe en met pijn in bed lag:
 Als ik beroerd in bed lig doe ik gewoonlijk wel iets, tenzij ik ook daar te moe voor ben. Wat ik vaak doe is het doorlezen van de onderstrepingen in boeken, en dan bij voorkeur goede. Wel - hier zijn er een paar die mijn oog gisteren troffen, van zeer favoriete auteurs.
 
Het eerste is in oud Engels, maar wel te volgen (en fraaier dan modern Engels):
...whosoever looketh narrowly about himselfe, shall hardly seem himselfe twise in one same state. Sometimes I give my soule one visage, and sometimes another, according to the posture or side I lay her in. If I speake diversely of my selfe, it is because I looke diversely upon my selfe. All contrarieties are found in her, according to some turne or removing; and in some fashion or other. Shamefast, bashfull, insolent, chaste, luxurious, peevish, pratling, silent, fond, doting, laborious, nice, delicate, ingenious, slow, dull, froward, humorous, debonaire, wise, ignorant, false in words, true-speaking, both liberall, covetous, and prodigall. All these I perceive in some measure or other in mee, according as I stirre or turne my selfe; And whosoever shall heedfully survay and consider himselfe, shall find this volubility and discordance to be in himselfe, yea and in his very judgment. I have nothing to say entirely, simply, and with soliditie of my selfe, without confusion, disorder, blending, and mingling; and in one word, Distinguo is the most universall part of my logike. (Montaigne's Essays, Volume Two, Chapter I - Florio translation, 1606)
Het tweede, ook geen makkelijk Engels maar wel, net als het voorgaande, great English:
Whoever has become thoughtful and melancholy through his own mishaps or those of others; whoever has borne about with him the clouded brow of reflection,and thought himself 'too much i' th' sun'; whosoever has seen the golden lamp of day dimmed by envious mists rising in his own breast, and could find in the world before him only a dull blank with nothing left remarkable in it; whoever has known 'the pangs of despised love, the insolence of office, or the spurns which patient merit of the unworthy takes'; he who has felt his mind sink within him, and sadness cling to his heart like a malady, who has had his hopes blighted and his youth staggered by the apparitions of strange things; who cannot be well at ease, while he sees evil hovering near him like a spectre; whose powers of action have been eaten up by thought, he to whom the universe seems infinite, and himself nothing; whose bitterness of soul makes him careless of consequences, and who goes to a play as his best resource to shove off, to a second remove, the evils of life by a mock representation of them - this is the true Hamlet. (Hazlitt, Characters of Shakespeare's Plays, Hamlet - origineel 1817)
Ik geef ze alleen omdat mijn oog er gisteren op viel, en ik iets van het gezegde weet, en later op de avond Onze Positieve Premier mocht aanhoren en afzetten in diepe walging en afschuw, en overigens van iedereen in Nederland die schrijft of schreef, met uitzondering van Multatuli - en ook hij had niet zo'n gewogen oordeel als de genoemden, maar wel stijl en taal- en denk-vermogen - cadeau geef voor Montaigne of Hazlitt, en uit n van deze minstens 16 miljoen Balkenendes samengestikt kunnen worden in een goddelijke zielenfabriek, met nog veel intellect en taalvermogen en eerlijkheid over.
 
Het zijn teksten en het bestaan van dergelijke mensen die me in leven hebben gehouden - en niets in Nederland, Nederlanders, Nederlandse instituties of gewoontes. Of ach ja, in eerlijkheid: Die 427 maandelijkse Euros die ik waard ben in dit land, al 27 jaar. Maar dan is er niemand, denk ik, die z lang z arm is geweest als ik, en mocht zo iemand er zijn - en 't is echt niet waarschijnlijk - dan zeker niet iemand zoals ik. En ik zeg dit niet uit trots, maar uit besef van mijn nders zijn, en om mijzelf te verklaren, bijvoorbeeld over de redenen waarom ik nog leef: Niet dankzij iets dat Nederland mij te bieden heeft of had behalve de allerminimaalste armoede, en niet dankzij iets in Nederland dat bekend is en hoog aangeslagen wordt, want dat is er niet, of stelt vergeleken met de bovenstaande twee buitengewoon heldere en fraai schrijvende geesten vrijwel niets voor.
 
Auteurs als Montaigne, Hazlitt en Multatuli zijn relevant voor mijn eigen oordeel over Nederland, en een deel van de reden waarom ikzelf niemand die in dit land tegenwoordig meetelt iets te zeggen heb, en waarom niets van wat ik las uit de 20ste eeuw of de 21ste eeuw van enig Nederlands schrijver door mij serieus genomen kan worden anders dan bij wijze van zoveelste rangs amusement op z'n best.
 
Is dat bitter voor me? Nee, niet cht - en wat er bitter aan is dat is niet dat Montaigne of Hazlitt of Multatuli  leefde of schreef, maar dat 16 miljoen van mijn landgenoten serieus denken dat hun huidige schrijvers kunnen schrijven, of dat hun leiders meer zijn dan parodien of karikaturen van menselijkheid, en dat ze werkelijk ziende blind en levend doods zijn voor al wat werkelijk groot is, werkelijk dacht, werkelijk kon schrijven, en werkelijk de moed had eerlijk te zijn - want dat is waarschijnlijk wat me het meest tegenstaat in een overigens pathetische neuroot als Balkenende: Het voortdurende gelieg en geposeer, en die malle, stupide, verziekte en verrotte ijdelheid van een hl klein manneke.
 
Ik keek het even na wat betreft deze Calvinistische gristenmens die wil dat ik positief en niet cynisch ben. Hier is zijn afgod Calvijn - en lees voor 'concupiscence': eigenliefde:
"Thus those who have defined original sin as "the lack of the original righteousness, which ought to reside in us," although they comprehend in this definition the whole meaning of the term, have still not expressed effectively enough its power and energy. For our nature is not only destitute and empty of good, but so fertile and fruitful of every evil that it cannot be idle. Those who have said that original sin is 'concupiscence' have used an appropriate word, if only it be added - something that most men will by no means concede - that whatever is in man, from the understanding to the will, from the soul even to the flesh, has been defiled and crammed with this concupiscence. Or to put it more briefly, the whole of man is of himself nothing but concupiscence." (The Many Faces of Evil - Historical Perspectives, p. 121, John Calvin, Human Corruption),
Tenminste... als het een schijnheilige, liegende, bedriegende politieke oplichter als JeejPeej de calvinistische zondaar, leugenaar en ijdele aandachtszoeker voor z'n eigen mismaakte persoonlijkheidje en honderdduizendsterangs intellectje en minderwaardig karaktertje is. IK ben geen Calvinist en geen gelover in de zondigheid en verrotheid van het hele mensengeslacht sinds de zondenval. Hij wel.
 
Maar goed - ik schrijf maar eens van me af wat me tegenstaat in zo'n manneke: de stinkende schijnheiligheid van een geboren minderwaardige zondaar en poseur, die wt dat hij niet het duizendste van het formaat heeft dat een man in zijn positie behoort te hebben, en die zich dagelijks voor z'n calvinistische afgod op z'n knien werpt om genade af te smeken voor z'n zondigheid. Nu, ik zeg iets wat hm niet kn verbazen en wat hij wt dat hij wt: Er is geen klassieke Calvinist, van Jean Calvin tot Jonathan Edwards, of van de Dordtse synode tot vr in de vorige eeuw, die Jan Peter Balkenende niet regelrecht en met de grootste stelligheid en gristelijke zekerheid en zuiverheid in de leer naar de diepste en gruwelijkste krochten van de Calvinistische hel zou verwijzen, alleen al vanwege z'n hypocriete gejeremieer over 'het negativisme en cynisme', waar hijzelf, eeuwig zondaar die hij zelf meent te zijn, zijn 'positivisme' tegenover stelt - kennelijk uit naam van de 25 miljard Euro die jaarlijks in Nederland aan illegale drugs worden omgezet, waar hij niets tegen durft te ondernemen, uit lafheid, luiheid, karakterzwakte en welbegrepen menselijke minderwaardigheid, met God aan z'n zijde, volgens hemzelf.
 
Zie je dat ergens in mijn achtergrond een bekende 19e-eeuwse galmdomin zat? Maar ja: Ik walgde gisteren echt van die combinatie van schijnheilige verwatenheid, gruwel-'Nederlands', leugenachtigheid, en publieksgeilheid. Het is iemand die niet deugt en weet dat hij niet deugt, en weet dat hij volgens zijn eigen geloof niet deugt - en toch voortdurend loopt smeken om 'respect' dat hij zo geheel terecht niet voor zichzelf heeft. Bah!
 
Vandaar dat ik ook niet kn geloven in menselijke gelijkheid: Er ligt een hele hel en een heel vagevuur volgens zijn eigen leer tussen aan de ene kant JeejPeej de gristenneurotische huichelaar, zondaar, leugenaar en politieke bedrieger, en werkelijke mensen met werkelijke moed en werkelijk talent als Montaigne en Hazlitt en Multatuli - en de enigen die dit niet kunnen of willen zien zijn van Balkenende's soort en kwaliteit. Als deze gristenneuroot niet zoveel onverdiende macht had om zoveel kwaad te doen, dan zou ie voorbeeldig zijn als pathetische kwezel. Nu is het een monster van schijnheiligheid, valsheid, en menselijke kleinheid.
 

Dit schreef ik afgelopen maandag, en ik zie vandaag dat ook Gerrit Komrij zich aan het thema waagt in de NRC, waaraan ik alleen mijn inleidende Balkenende-citaten ontleende. Overigens - vergelijk zelf, als je het kunt vinden op de NRC website.

Ik vind Komrij soms aardig en vermakelijk - maar o, wat gaapt er een afgrond tussen zijn vermogens en die van Montaigne, Hazlitt of Multatuli. Dat is geen schande, want dat soort vermogens zijn aangeboren, en hl zeldzaam. Alleen is het blind zijn voor het verschil in formaat wel behoorlijk schandelijk - maar ja: Maak dat een Nederlander eens wijs, die "wt, muhneer, dattumuh allemaol chuleikwaordig bennuh, muhneer", zoals ze bij ons vroeger om de hoek Nederlands spraken, en bij mij in de buurt nog steeds.

En om de cirkel rond te maken: Dat is dan het volk dat vult decipi, en Balkenendes kiest, en De Graafs (die ook al in de Van Traa-commissie zat, en dus 10 jaren lang z'n plicht verzaakte - en in feite die commissie heeft misbruikt als opstapje naar bekendheid).

Nuon verhoogt prijzen en salarissen: Mijn besteedbare maandinkomen is met 10 Euro gezakt naar 427 Euro in de maand, omdat de energieprijzen van de Nuon met 10 Euro in de maand gestegen zijn. Waarvoor is dat nodig? Ik citeer de kop en openingsalinea van een NRC-artikel van heden, ook in het kader van Echt-Neerlanderthaalse chuleikwaordighijt:

Top bij Nuon verdient 59 procent meer

De top van energiebedrijf Nuon heeft de beloning vorig jaar met 59 procent zien stijgen. Bestuursvoorzitter L. van Halderen verdiende vorig jaar 815.915 euro, 42 procent meer dan het jaar ervoor.

In guldens omgerekend is dat 1,793,429 - zegge: 1 miljoen 793 duizend 429 florijnen, per jaar. Omdat de gemeenteraad van Amsterdam zo nodig de openbare nutsbedrijven moest verkopen, vonden ze zelf indertijd.

Mijn eigen waarde, k in guldens per jaar? Wel, omdat je het vraagt over dit Gelijkwaardig Polderparadijs, deze Democratische Rechtsstaat: Mijn waarde omgerekend in guldens per jaar is 21,367. Je broer is dus, tot op 4 cijfers achter de komma, 0,0119 waard van de Neerlanderthaler L. van Halderen - zegge 1%. ("Ik wt, muhneer, dattumuh allemaol chuleikwaordig bennuh, muhneer, in Onsuh Feinuh Regtstaot." Waarvoor onze ouders en grootouders 'hun leven veil hadden', nietwaar.)

Halsema 'ziet spoken': Het artikel over Halsema dat ik vorige keer besprak had enige ingezonden brieven in de NRC, allemaal te oninteressant om op te voeren, en een reactie van Maxime Verhagen, de beroepskamerleugenaar van het CDA: Ze 'ziet spoken, zoals gewoonlijk'.

Vrije meningsuiting: Omdat mijn oog er op viel, ook i.v.m. mijn eigen meningen over vrije meningsuiting, mijn eigen site wat 'ME in Amsterdam' betreft, en het hieronder volgende itempje, hier een citaat uit een overigens niet erg interessant stukje van Herman Philipse inzake Hirsi Ali's vrije meningsuitingen over de Profeet:

Volgens de vaste jurisprudentie van het Europese Hof is de vrijheid van meningsuiting immers zo essentieel voor een democratische samenleving dat ze ook van toepassing is op uitlatingen die beledigen, shockeren of verontrusten ("offend, shock or disturb") (..)

Ik citeer het maar even, ook in het kader van mijn mensenrechten, en het feit dat burgemeester Schelto Patijn mijn klachten over drie-en-een-half jaar voortdurende terreur en moorddreigingen tegen mij door inpandig met burgemeesterlijke vergunning gevestigde moordzuchtige harddrugshandelaren, waarover ik wat verontwaardigd was, en ben, weigerde te behandelen met de volgens mij opzettelijk grievende, beledigende, kwetsende, schunnige en misdadige woorden dat "omdat uw proza grievend en/of beledigend is gaan wij [B&W van Amsterdam] niet op u in".

Sindsdien beschouw ik hem, Van Thijn en Cohen (die alledrie geweigerd hebben mijn menselijke rechten te beschermen of handhaven; onder wier beleid in totaal minimaal 160 MILJARD gulden alln aan soft drugs illegaal is verhandeld) als de opper-SS'ers van de drugsmafia van Amsterdam - met verwijzing naar mijn achtergrond, en de betekenis van 'SS': 'Schtz Staffel', zegge: bewakingsdienst. Honi soit qui mal y pense! Legt het voor aan het Europese Hof, o schunnig gemeentebestuurlijk mafioos drugstuig!

Verdonk's videos en de mores van cipiers: En dan hebben we ook nog de fraaie figuur van Rita Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken. Ik heb al eens opgemerkt dat zij mijns inziens - van een toch onverbeterlijk briljant afgestudeerde bij psychologie, en met meer kennis van psychiatrie dan de meeste psychologen - een sadiste is, gewoon in de gebruikelijke psychiatrische zin van die term: Iemand die genot ondergaat door het pijnigen of vernederen van een ander, of het zien daarvan. (En wat dat laatste betreft zou ik veel kunnen zeggen, dat ik op dit moment nalaat, als man met 27 jaar pijn in Nederland.)

Mijn redenen zijn Verdonk's gedragingen, woordkeus, haar wil zoveel mogelijk 'allochtonen' het land uit te flikkeren, gevoegd bij haar recente 'beleidsvoornemen' om de dossiers van uitgewezenen die in het nieuws komen publiek te maken (dus: mt medische dossiers, adressen, sexuele voorkeuren etc. - ja, 't is ziek, alleen al als ministerieel voornemen, althans mijns inziens, en ik heb toch pyschologie gestudeerd, nietwaar), en haar eerdere carrire als gevangenisbewaarster, omdat ik meen dat wie dt wil, in een land als Nederland, al om te beginnen een dergelijke verdenking op zich laadt. Er zijn immers zoveel ndere beroepen waar je zr veel minder hoeft te vernederen, te straffen, en te pijnigen, ls je zou willen, zoals Rita dus niet. (In dit verband lees ik in 'The Great Quotations' van Selden: "Malice is pleasure derived from another's evil which brings no advantage to oneself." Marcus Tullius Cicero).

Wel, hier zijn ng twee nieuwsfeitjes die deze afgestudeerde psycholoog zwaar te denken geven in dezelfde richting:

Verdonk heeft videos uitgezonden namens de Nederlandse staat naar Islamitische landen zoals Marokko, waarin Nederland aangeprezen wordt en in beeld gebracht als hebbende naaktstranden vol vrouwen met blote borsten en homohuwelijken tussen mannen. Zo meldde de radio, en ik vraag me af waarom er niet k beelden van darkrooms vol copulerende s.m.-leernichten in zaten, met brokjes kaas in hun vuistje en een Oranje condoom rond hun snikkel voor het juiste "'s lands wijs, 's lands eer" sfeergevoel. Ik vermoed dat dit komt omdat het in een darkroom wat moeilijk filmen is, maar dat het zeker niet komt door ministerile tegenzin in dergelijke beelden, namens de Nederlandse staat, tussen de kaasmeisjes en de molens door.

Die videos zijn nu weer ingetrokken, en gaan vervangen worden door andere videos om de naeve buitenlander voor te lichten over Neerland (met copulerende kaasmeisjes met oranje dildos? Met socialistisch (ex-)fractievoorzitter Melkert in actie in z'n Haagse s.m-club? Met wethouder Oudkerk bovenop een spuitende Amsterdamse junkie-hoer?), maar ik lees vandaag het volgende fraaie berichtje in de NRC, ter ondersteuning van mijn eerdere overweging. De vetzettingen in het bericht zijn van mij, en de genoemde percentages zijn het overwegen waard:

Agressie collega maakt cipier ziek

In gevangenissen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken gaan medewerkers zodanig agressief met elkaar om, dat ze er ziek van worden. Van de ca, 18,000 werknemers voelde 17 procent zich de afgelopen twaalf maanden gentimideerd door collega's. Bijna een op de tien (9 procent) kreeg ongewenste sexuele aandacht van andere medewerkers en 3 procent had te maken met lichamelijk geweld. In een Arbo-convenant hebben het ministerie van Sociale Zaken, vakbonden en de werkgever Dienst Justitile Inrichtingen (DJI) gisteren afspraken gemaakt om de problemen te beteugelen. De intimidatie door collega's moet in 2006 zijn teruggebracht tot 12 procent, ongewenste sexuele aandacht naar 6,3 procent en het lichamelijk geweld tot 1,5 procent. (ANP)

Ik citeer het hele bericht, omdat ikzelf een groot gedeelte van mijn toch niet buitengewoon naeve 55-jarige leeftijd geloofde dat het laatste deel,over dat convenant, alln in een Monty Python-sketch zou opgevoerd worden. Maar nee, het staat gewoon in de NRC, in de gemengde economische berichten, zonder enig commentaar, alsof het allemaal vanzelf spreekt, als feit en als bestuursmaatregel.


Zo, dat was het weer eens. Ik hoop dat je genoten hebt van dit nieuws uit The Polder Of Evil (Urheber: Jozias van Aartsen, een groot man, naar eigen dunk, en heel origineel taalbegaafd).

O, nog iets, omdat mijn oog er op valt, en ik het las in een stukje varia over prof.dr. Loe de Jong: Hij was naar Engeland gevlucht in 1940, en leerde daar dus Engels, waarin, zoals je weet, de term 'agressie' vertaald moet worden als 'aggression'. Wel, Loe beliefde sinds 1945 alln nog 'aggressie' te schrijven, en niemand ging daartegen in, omdat hij zo een machtig man was, die zich zozeer kon laten gelden, en dat bij gelegenheid - Aantjes, bijvoorbeeld - zo graag deed.

Het beste,

Maarten.

 

 

Nedernieuws 24 maart 2005