Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 23 november 2004             

 

Beste Freek,

Er is niet veel Nedernieuws, en de NRC vandaag opent vrijwel alleen met buitenlands nieuws, wat in zekere zin een verademing is, al is ook dat geen vrolijk nieuws. Bovendien heb ik weinig energie. Maar hier is iets, omdat je al een dag of 4 ontstoken bent geweest van Nedernieuws, en wellicht onthoudingsverschijnselen voelt.


1. Handen schudden: Minister Rita Verdonk van de VVD was in een eerder bestaan gevangenisbewaarster c.q. directrice van een gevangenis, wat een psychologisch geschoold verstand als het mijne te denken geeft: Waarom wil iemand zoiets? Waarom is zij degene die zich geroepen voelt 20.000 uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te zetten? Wat beweegt iemand die niet geheel achterlijk is zo'n soort functie te ambiren? Vaderlandsliefde? Plichtsbesef? "Normen en Waarden"?

Het psychologisch juiste antwoord is: Zo iemand hft iets met macht uitoefenen en straf uitdelen, en wat zo iemand daarmee heeft kent fraaie psychiatrische termen ontleend aan familie-namen van personen die dat eerder hadden, maar geen minister werden. (De familie-namen beginnen met een "S" en een "M".) En natuurlijk kan ik me vergissen, maar ik vrees van niet, en een beetje psycholoog of psychiater is geen optimist over menselijke beweegredenen, in doorsnee, en ik ook niet.

Ze was een paar dagen geleden te zien op TV, die ik niet heb, zodat ik de krant of de radio na moet praten, toen ze enkele tientallen imams ontving, waarvan n haar weigerde een hand te geven, omdat dit in tegenspraak was met zijn geloof (over zijn geloof). De minister was verontwaardigd, hief de vinger, en liet prompt weten dat ze er "vanuit ging dat ze over een jaar alleen in het Nederlands zou spreken" met de imams, en sindsdien is dit handen-schudden-item vele keren gepasseerd op de radio, en verschijnt vandaag weer in de NRC.

En opnieuw was dus een kleine en nogal hysterische rel geboren over hoe het hoort in Nederland - een rel die eenvoudig niet zou bestaan als er werkelijk sprake was van tolerantie, of als het zo vaak en zo graag gehuichelde "respect" voor elkaar niet gehuicheld was, of als de minister - die eerder probeerde de scalp van Pronk en nog iemand aan haar zegekar te binden vanwege haar ontstemdheid over hun vrij geuite meningen over haar beleid - wat rationeler en verstandiger zou zijn dan overeenkomt met haar kennelijke feitelijke vermogens.


2. Vrienden van Hirsi Ali: Ik heb eerder geschreven over de afwezigheid van Hirsi Ali in de Tweede Kamer, die mijzelf nogal vanzelfsprekend en begrijpelijk voorkomt, onder de omstandigheden, maar de NRC tot een  dwaas hoofdredactioneel artikel bewoog vol ronkerig taalgebruik.

Zij heeft ook zelfbenoemde Vrienden, als Max Pam, Nelleke Noordervliet en Afshin Ellian, allen Media-Persoonlijkheden (van tweede of derde garnituur), en ook - uiteraard - Vrienden van Van Gogh, die nu al een paar dagen in de media suggereren dat Hirsi Ali het zwijgen is opgelegd door Van Aartsen of Balkenende, die dit allebei ontkennen, wat weer niet geloofd wordt door de zelfbenoemde Vrienden, omdat Vriendin Ayaan het niet zlf heeft gezegd in de media, en kennelijk niet bevriend genoeg met de drie genoemden is om ze persoonlijk te bellen of mailen.


3. Polsbandjes: Wie erbij wil horen in Neerland loopt binnenkort met een gekleurd polsbandje, aan te schaffen voor 1 of 2 Euro, geproduceerd in China, zegt de importeur, voor 10 eurocent, met 10 eurocent kosten voor de importeur, en de rest van de winst voor Het Goede Doel, voor wie het gelooft. (Ikzelf reken: 1 miljoen bandjes met "kosten" van 10 eurocent per bandje van 1 euro = 100.000 euro, maar verwacht voor cynisch te worden versleten.)

Een probleem is dat er diverse kleuren zijn, die allemaal wat anders betekenen: Geel = tegen kanker; oranje = voor solidariteit; rood = tegen geweld - geloof ik, maar weet ik niet zeker. Het is kennelijk allemaal nauw verwant met dezelfde motieven die mensen kaarsjes doen branden in de kerk, en met de behoefte Ons Soort Mensen te kunnen herkennen. 

Nu nog een oranje-rood boekje met de gevleugelde uitspraken van Onze EmPee dat gratis uitgedeeld wordt aan alle Nederlanders, en Neerland en alle PC Neerlanders kunnen zich publiek manifesteren als PC en uit de spreuken van de Em Pee voorlezen, getooid met polsbandjes, en zwaaiend met de oranje "Ik haat haat" poster, ter illustratie van hun rationele vermogens, die tekort schieten om uit "Ik haat haat" te concluderen dat daarmee, in volle logische glorie en geldigheid, "Ik haat dat ik haat haat (en haat mijn eigen haat of mijzelf)". (Het is echter waar dat ik de poster nog achter geen venster heb gezien. Trouwens: Ik haat - en vrees - domheid, wat dus niet mag, geloof ik, van de haters van haat.)


4. Mohammed en Gibbon: Gibbon is bijzonder fraai en leerzaam over Mohammed en er is veel citeerwaardigs. Hier is een klein stukje dat relevant is voor een deel van de motieven van Mohammed B., de moordenaar van Van Gogh, en dat tevens een goed voorbeeld is van Gibboniaanse ironie:

It is not surprising that superstition should act most powerfully on the fears of her votaries, since human fancy can paint with more energy the misery than the bliss of a future life. With the two simple elements of darkness and fire we create a sensation of pain, which may be aggravated to an infinite degree by an idea of endless duration. But the same idea operates with opposite effect on the continuity of pleasure; and too much of our present enjoyments is obtained from the relief, or the comparison, of evil. It is natural enough that an Arabian prophet should dwell with rapture on the groves, the fountains, and the rivers of paradise; but instead of inspiring the blessed inhabitants with a liberal taste for harmony and science, conversation and friendship, he idly celebrates the pearls and diamonds, the robes of silk, palaces of marble, dishes of gold, rich wines, artificial dainties, numerous attendants, and the whole train of sensual and costly luxury, which becomes insipid to the owner, even in the short period of his moral life. Seventy-two Houris, or black-eyed girls, of resplendent beauty, blooming youth, virgin purity, and exquisite sensibility, will be created for the use of the meanest believer; a moment of pleasure will be prolonged a thousand years, and his faculties will be increased a hundred fold, to render him worthy of his felicity. Notwithstanding a vulgar prejudice, the gates of heaven will be open to both sexes; but Mohammed has not specified the male companions of the female elect, lest he should either alarm the jealousy of their former husbands, or disturb their felicity by the suspicion of an everlasting marriage. This image of a carnal paradise has provoked the indignation, perhaps the envy, of the monks: they declaim against the impure religion of Mohammed; and his modest apologists are driven to the poor excuse of figures and allegories. But the sounder and more consistent party adhere, without shame, to the literal interpretation of the Koran: useless would be the resurrection of the body, unless it were restored to the possession and exercise of its worthiest faculties; and the union of sensual and intelllectual enjoyment is requisite to the happiness of the double animal, the perfect man.

Dit is uit hoofdstuk L. Nu, vergelijk dat eens met de hemelse tijdsbesteding van Calvijn of Luther, die kennelijk bestaat uit het oneindig lang zingen van kerkzangen van Oosterhuis en - "als het erom gaat" - aanhoren van preken van Balkenende! Dt is pas Calvinistisch genieten!

En trouwens, aangezien ik begrijp dat ook wethouder Ahmed Aboutaleb ing een moslim is - en ook een socialist - moet ik aannemen dat ook hm in het hiernamaals de geschetste hemelse geneugten deelachtig gaan worden, naar eigen opinie, en 72-voudig. Waarom God in zijn hemelse oneindige goedheid en almacht niet wat rationeler en intelligenter mensen en een wat vreedzamer samenleving heeft gecreerd ontgaat een eenvoudig athestisch denker als ik ben - hoewel: Is niet alle religie en de meeste politieke ideologie samengeflanst uit wishful thinking, redeneerfouten of domheid?

Maar goed - het citaat geeft in ieder geval een deel van de redenen voor de populariteit van het Islamitisch geloof onder wat simpeler zielen: De beloofde hemel is een oneindigheid van duizend-jarige orgasmes en sexueel genot, met honderdvoudige potentie, en - voor heren als jij en ik, aangenomen dat we het Ware Geloof van de Profeet hadden, en oppassend religieus waren - 72 jonge vrouwen van "resplendent beauty, blooming youth, virgin purity, and exquisite sensibility". Dat werpt een wat ander licht op "Allah akhbar!", nietwaar?

Ikzelf geloof het zo min als enig ander hemels paradijs, maar geef toe dat ls je dan een geloof probeert te stichten met praatjes over het hiernamaals het beloofde paradijs van Mohammed mij aangenamer voorkomt dan dat van Calvijn, al ben ik ook voorzien van "a liberal taste for harmony and science, conversation and friendship".


Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 23 november 2004