Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 21 oktober 2004             

 

Beste Freek,
 
Hier is weer een klein beetje Nedernieuws.
 
 
1. Eric O.: Dit is de sergeant-majoor die aangeklaagd werd voor het doodschieten van een Iraakse plunderaar in Irak. Hij werd vrijgesproken, en ik heb er in ieder geval 2 juridische feitjes van geleerd.
 
Eén: Het hele proces werd gevoerd omdat de krijgsraad en de militaire rechtbanken niet meer bestaan in Nederland. Dat kan mooi en rechtvaardig klinken, maar lijkt nogal onverstandig, eenvoudig omdat het krijgsbedrijf geen normaal bedrijf is en zich bovendien ver van Nederland kan afspelen, onder omstandigheden waar Nederlandse rechters niet behoorlijk over geïnformeerd zijn.
 
Twee: Het hele begrip sub judice - waarop de gemeente Amsterdam en de UvA zich herhaaldelijk tegenover mij hebben beroepen, naar nu blijkt welbewust leugenachtig - bestaat helemaal niet in Nederland. (D.w.z.: Het staat nergens in de wet.)
 
De discussie over dit punt ontstond omdat de hele Tweede Kamer zich ermee bemoeide. Ik wist dat niet, maar het verbaast me allerminst dat de advocaten van zowel de UvA als de gemeente tegen mij logen.
 
 
2. Rotterdam: De illegale onderlinge steun van ex-havenbaas Scholten van Rotterdam aan wapenhandelaar etc. Van den Nieuwenhuyzen heeft nu een prijskaartje van 140 miljoen Euro, en kan nog stijgen. Er is ook een proces gaande van de oliemaatschappijen, die al sinds 1999 vinden dat zij in feite 50 miljoen Euro jaarlijks teveel betalen in extra heffingen te Rotterdam, die gebruikt worden om het container-vervoer aldaar te bestendigen.
 
Als de oliemaatschappijen gelijk krijgen van de rechter is dat een verdere schadepost van 230 miljoen Euro, minstens, en als ik me goed herinner is Rotterdam dan boekhoudkundig failliet. (Meer schulden dan reserves.)
 
Ik registreer dit soort dingen niet omdat ze mij bijzonder interesseren, maar omdat de haven van Rotterdam belangrijk is voor de Nederlandse economie, en het ook in Rotterdam een bestuurlijke puinhoop blijkt. Maar dat lijkt ook zo te zijn in veel andere Nederlandse bedrijven - Shell, Ahold, KPN, de bouwmaatschappijen, en de ambtenarij van zowel gemeentes als de staat.
 
Mijn eigen verklaring is dat de voornaamste achtergrond het morele relativisme is dat begon in de vroege zeventiger jaren: Vrijwel iedereen van mijn generatie (en volgende) in Nederland is onderwezen en geloofde dat alles relatief is. Dat is evident onzin, maar ook evident heel voordelig wie zogenaamd intellectueel en moreel verantwoord gewoon z'n eigen gang wil gaan, en zo gebeurde ook. Interessant genoeg, trouwens, over het hele politieke spectrum, afgezien van enkele stijle Christenen, en ik, die nergens bij hoort, en niet in Nederland past.
 
 
3. JeejPeej: Ongetwijfeld zal het je goeddoen te weten dat Onze EmPee uit het ziekenhuis ontslagen is. Hij wordt nu thuis vertroeteld door zijn lieve gristen-vrouw, en zal er binnenkort weer bij zijn, om met zijn parmantig kastraat-geluid de Nederlandse taal te verkrachten, al moet ik toegeven dat hij dat zelf niet weet, noch begrijpt, noch het talent heeft om dat in te zien.
 
Hij heeft op het moment geen goede pers, wat geheel verdiend is. Het heeft enige jaren geduurd, maar het is nu zelfs andere Nederlanders opgevallen dat zijn Nederlands godsgruwelijk beroerd is. (In de heilstaat van Hazes, Brood en Giphart wil dat wat zeggen! Maar misschien is ook dat een afgeleide van een mening van een Publiek Voordenker der Neerlanderthalers, zoals Komrij.)
 
 
4. Boris Dittrich als held: Dit is de fractieleider van D66, en hij werd een paar dagen geleden uit Cuba gezet met iemand van de PvdA. Ze wilden daar met dissidenten praten, en de Cubaanse regering vond dat ze dat eerst moesten vragen aan de regering. Het viel mij op omdat ik zijn vrouwelijke mede-parlementarier ook hoorde (naam ontschoten) en mij terug waande in 1967 vanwege haar taalgebruik en herhaling van "Koeba" om het zesde woord, kennelijk volgens het principe dat "if you've been in Kooba speak as the Koobans speak". Als de PvdA-dame niet stomlazarus was dan is ze debiel.
 
 
4. Ontbijbeling en dechristificatie: Ik hoorde gisteren op de radio de frase dat "Voor het eerst in het bestaan van Nederland zijn er minder Christenen dan niet-Christenen", en verdomd: Misschien is het waar, al zullen er nooit minder niet-schijnheiligen dan schijnheiligen of minder niet-leugenaars dan leugenaars zijn in Neerland (tot na de eugenetische revolutie, in ieder geval).
 
Hier zijn de feiten, zoals mij heden deelachtig werden via de NRC: Op basis van een enquete onder 1078 random telefonisch geenqueteerden - dat al een jaar of dertig om de ca. 5 jaar gedaan wordt - blijkt dat "Sinds 1996 is het aantal huishoudens dat een bijbel in huis heeft van 67 procent gedaald naar 54 procent." En verder: "Daar waar het percentage kerkelijken in 1996 nog ongeveer vijftig bedroeg, is dat nu teruggelopen tot 33. Tegelijkertijd is het geloof in 'een persoonlijk God' met 4 procent afgenomen tot 20 procent van de Nederlandse bevolking."
 
Aldus - registreerde ik als min of meer Multatuliaan met gepaste vreugde - heeft de Amsterdamse sociologie-perfesser Tijme Stoffels bevonden.
 
Is dit reden tot grote vreugde en toename in het geloof dat "de Nederlander" toch nog wel eens enigermate rationeel zou kunnen worden, in doorsnee? Nee. Afgezien van de steekproef en de vorm van de bevraging: Intelligenter is doorsnee men zeker niet geworden, en geleerder ook niet. Men kijkt wat minder TV, naar ik heb begrepen, omdat men meer computerspelletjes speelt. En er wordt veel minder gelezen dan vroeger, wat, neem ik aan, de voornaamste reden is dat er minder huishoudens met Bijbels zijn: Er zijn minder huishoudens met boeken, afgezien van stripverhalen.
 
Wat het percentage kerkelijken betreft ("voor het eerst in de geschiedenis minder dan de helft!" sprak de radio) gis ik dat het vooral komt doordat er minder sociale controle en cohesie is, en er maar één vrije zondag is in de week. Zodra er gepreekt gaat worden in de tijd van de baas, met doorbetaling van loon, zal het Woord van de Heer een stuk populairder worden. En zodra je je buren kan aangeven voor vervolging vanwege ongepast geloof - en waarom niet, met Gristen-Leiders als Bush en Balkenende? - zal weer bijna iedereen In De Heer zijn.
 
Tenslotte wat betreft het geloof in 'een persoonlijk God': Ik ben meer geïnteresseerd in het antwoord op de vraag wie er in een schepper gelooft, en vrees dat dit nog steeds tussen de 90 en 95% ligt. De reden van die 20% zal wel vooral liggen in de overweging van velen dat er vast "iets" is dat ex nihil fit - als je het dan toch over mirakels hebt - alleen dat het geloof in de hel wat vervelend is, dus dat "iets" is beter te verslikken, en er kan beter mee geschipperd worden, alnaarmate het vager is.
 
Kortom: De E.O. - één van de frequente plagen op de enige middengolfzender die mij rest - kan gerust zijn. (O, voor wie het weten wil: Ik heb Bijbels in drie talen, minstens, namelijk Engels, Noors en Nederlands. Maar het is waar dat ik alleen de Engelse - King James versie - gelezen heb, en ook dat niet volledig, want het meeste is toch vervelend tot zeer vervelend. Aan de andere kant: Toen ik rond mijn 21ste voor het eerst de boeken van Mozes doorgenomen had begreep ik aanzienlijk meer van de wreedheid in de wereld. En het boek Prediker is het lezen waard, al word je er niet vrolijk van.)
 
 
5. Omroepbestel: Een paar jaar geleden overwoog de Vara commercieel te worden, en nu overwegen zowel de Avro als de Tros het, die dan ook allebei zwaar leden verliezen c.q. vergrijzen. In ieder geval is ook het omroepbestel zwaar burocratisch en zeer overbetaald, en is wat ze leveren, voorzover het mij bereikt, troep met rotzooi erop in een saus van kots, omrand door gruweladvertenties, op een bedje van leugens. In feite is het enige officiele programma dat ik met enige regelmaat hoor "Met het oog op morgen", en moet ik al het overige snel afzetten om niet aanzienlijk misanthropischer te worden dan ik ben.
 
Ikzelf neem aan dat het beste is het hele zooitje totaal op te heffen en alles commercieel te maken, omdat er dan kans is op althans enige behoorlijke radio, al zal dat een minderheid blijven, gewoon vanwege marktwerking. Hoe het zij: Het wereldnieuws ontneem ik toch aan de BBC. 
 

 
De afgelopen dagen waren weer verre van vrolijk, want ik had weer eens vrijwel geen energie, ondanks extra vitamines inderdaad, zodat ik daar vandaag mee opgehouden ben.
 
Het enige wat ik dan doe, voorzover ik ook daar niet te moe voor ben, is lezen, en ik ben nu halverwege de volledige Gibbon, dat mij nog steeds zeer bevalt. Daar zijn veel redenen voor, maar hier is één die verder vrijwel alleen geldt voor Russell's "History of Western Philosophy": Het is regelmatig zeer humoristisch. Ook had Gibbon het niet op met gelovigen, en wellicht was een groot deel van zijn motief om zoveel te schrijven een poging intellectueel en moreel af te rekenen met de Christenen en de Mohammedanen, en hij doet allebei dan ook zeer fraai en overtuigend.
 
Het beste,
 
Maarten.
 
 

 

Nedernieuws 21 oktober 2004