Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 20 december 2005             

 

Beste Freek,

Een nieuwe Nedernieuwsje. Ik behandel weer alleen wat punten die me opvielen, en doe dat kort want ik heb niet veel energie.


Haarlemmermeer: Als vervolg op de vorige keer: De gemeente Haarlemmermeer wil de gevangenis voor asielzoekers en bolletjesslikkers sluiten, en procedeert daarvoor nu voor de rechtbank te Den Haag, in kort geding. De uitspraak zal 23 december zijn.

Ik schreef er eerder over, en het is in ieder geval een interessante zaak vanuit het oogpunt van de Nederlandse rechtsstaat: Wie heeft nu feitelijk de macht in Nederland over de uitvoering en toepassing van wetten en regels in een gemeente - de minister van Justitie, de gemeente of de rechter? Zie ook hieronder, voor meer van dergelijk regeringsbeleid.


PRDV: Misdaadverslaggever PRDV - Peter R. de Vries - blijft althans voorlopig misdaadverslaggever, want hij haalde geen 41% steun onder de Nederbevolking, en dat was het minste waarvoor hij naar Den Haag wilde, als polticus.

Hij heeft zelf al aangegeven dat dit een voorlopig resultaat is, want de zaak kan snel veranderen als er weer een crisis mocht uitbreken in het land.

Ikzelf heb me weinig in 's mans ideeën verdiept, want mijn gezondheid houdt niet over, en ik vind het een nogal vreemd teken des tijds dat een prominent TV-journalist zich opwerpt als mogelijk politiek leider met een eigen politieke partij in oprichting met z'n eigen initialen.

Immers: waarom dan ook geen popmusicus of voetbalster? Het criterium is immers niet kwaliteit van ideeën of bestaande aanhang in een bestaande politieke of desnoods religieuze beweging, maar persoonlijke bekendheid uit de media, vanwege iets dat weinig of niets met politiek uitstaande heeft, en veel met persoonlijke presentatie, uiterlijk, en geliktheid.

Het kan zijn dat ik de man en z'n ideeën geen recht doe, maar ik vind het moeilijk zo iemand serieus te nemen, ook al omdat hijzelf niet verder dan de Havo kwam en zich liet begeleiden door Jan Nagel en Maurice de Hond.


Verdonk: Rita Verdonk mag blijven van de Tweede Kamer, na een spoeddebat nadat gebleken was dat ze de Kamer voorgelogen had over het zogenaamd niet verstrekken van gegevens over Congolese asielzoekers die uitgezet worden aan de regering van Congo. Ze had beweerd dat niet te doen, en dat bleek wel te gebeuren.

Normaal geldt de regel dat een minister waarvan blijkt dat die de Kamer voorliegt of vals voorlicht moet verdwijnen, maar Rita mocht blijven, kennelijk om drie redenen:

1. Ze maakte haar excuus, en als kennelijke SM-dame in een kamer vol op macht en vernedering gerichte zoveelsterangers maakte dat indruk.
2. De meeste kamerleden willen geen regeringscrisis.
3. Rita is heel populair onder populisten, domme autochtonen, verkapte racisten en meer dergelijk volk.


Nederlands: Ik klaag al jaren over de spellingshervormingen in Nederland, en verdom die ook al heel lang bij te houden of te volgen. In Augustus volgend jaar wordt er weer één ingevoerd, met prachtigs als "appel" voor "appèl", en overig prachtigs als "ideeëloosheid", "apenkool", "paardenbloem" en andere volkomen krankzinnige wijzigingen, minstens duizend in getal, waaronder ook het aan- en afschaffen van hoofdletters in allerlei gevallen, zonder enige zin of rede. 

Enigszins tot mijn verbazing wil de Volkskrant er ook liever niet aan beginnen, en verzet zich, ook met enige wat twijfelachtige instemming van andere kranten zoals de NRC.

Ikzelf heb al jaren een kwaadwillig vermoeden over de feitelijke redenen voor aldoor weer spellingswijzigingen. Het is deze, in twee stappen:

Eén. Er zijn altijd kwasi-wetenschappers te vinden die zichzelf belangrijk willen maken en voelen, helemaal onder kwasi-wetenschappen als Neerlandistiek. Twee. En er is een feitelijk heel groot financieel belang mee gemoeid: De uitgevers van schoolboeken verdienen talloos veel miljoenen met telkens weer in de nieuwe spelling te drukken schoolboeken.

Ik heb in mijn leven nu zoveel krankzinnige spellingshervormingen meegemaakt, altijd gebracht met grote pretentie van wetenschappelijkheid, nooit met enige redelijkheid, dat ik maar aanneem dat de spellingscommissies van de regering feitelijk net zo werken als de vele gemeentelijke en staatsambtenaren van verbouwingen op gemeenschapskosten: Degenen die er feitelijk miljoenen of miljarden aan verdienen investeren een klein percentage daarvan aan het betalen van dure hoeren of tweede huizen voor de leden van de spellingscommissies c.q. ambtenarij op stadhuizen en in ministeries.

Of het waar is weet ik natuurlijk niet, maar het is een adekwate verklaring, die zich betrekt op een aanzienlijk financieel belang en de feitelijke menselijke corruptheid in grote meerderheid.

Op een beetje VWO of Havo kosten de schoolboeken tegenwoordig diverse honderden euro's per jaar. Wel: Vermenigvuldig dat met diverse honderdduizenden per jaar; overweeg wat dit opbrengt voor de paar uitgevers van schoolboeken ieder jaar weer, als om de paar jaar de hele oplaag vernieuwd moet worden vanwege - Nieuwe Spelling - het zoveelste geslaagde appel op de ideeëloosheid; en bedenk dat het dan waarschijnlijk wordt dat een handjevol grammaticale oplichters hun leven lang binnen is door iedere paar jaar te eisen dat Op Wetenschappelijke Semantische Gronden een handvol totaal zinloze spellingswijzigingen doorgedrukt worden.

Ik heb al eens opgemerkt dat het enige voordeel dat ik erin zie, naast de zojuist genoemde zeer goede financiële reden, is dat de voortdurende spellingswijzigingen het Nederlands van vroeger onleesbaar maakt. Gezien wat er in het Nederlands geschreven is, is dat overwegend een voordeel.

Misschien dat de taal gewoon afgeschaft kan worden, en vervangen worden door behoorlijk Engels? Nee, ik ben niet geheel serieus, maar geef wel adekwaat weer waar de liefde voor het Nederlands onder spellingsneerlandici op neerkomt: Het enige wat dat soort interesseert is financieel eigenbelang en eigen status, en wat ze kapotmaken, kennelijk met genot, en zeker met veel valse pretenties, is de Nederlandse taal als communicatiemiddel tussen de generaties.


"Zorg"stelsel: Een ander voorbeeld van de corrupte tijd en plaats waarin ik moet proberen te overleven, uit gebrek aan gezondheid te vluchten, want dat is toch echt de reden dat ik in Nederland verblijf, is de hervorming van het zorgstelsel.

Iedereen die in het ziekenfonds zat - dus de meerderheid van de Nederlanders - is het volgend jaar minstens twee keer zoveel kwijt aan premie voor de verplichte zorgverzekering, waarvoor dan ook nog eens veel minder zorg geboden wordt.

Tegelijk stond er recentelijk in de kranten te lezen dat de Nederlandse artsen beter betaald worden dan enige artsen op enige plaats ter wereld, afgezien van sommige specialisten in de VS.

Aan wie vallen al die extra miljarden toe? Ik vrees: Aan de medische bureaucratie, vooral; aan doktoren en specialisten.

Het is toch evident dat als het een paar generaties uitstekend te doen viel voor een bedrag X dat jaarlijks in de tientallen miljarden loopt een kleine groep zeer veel rijker wordt als de grote meerderheid voor minder zorg en slechtere verzekeringen 2X moet betalen? Of is dat een overweging die de grote meerderheid van de Nederlanders niet meer aankan, gezien het gruwelijk slechte onderwijs sinds minstens een generatie?

En aan wie is het te danken? Aan de huichelende gristengek Balkenende: Uiteindelijk is het kennelijk een plan waarop deze in 1992 tot doctor in het recht is gepromoveerd. Ik citeer de NRC: "Het gaat, volgens Balkenende, om "een verdere ontwikkeling van de trits zelf-doen, zelf-financiering, zelf-regulering"".

Wel, als het zo doorgaat moet ik het komende jaar en de rest van m'n leven van een paar honderd euro in de maand rondkomen als invalide, uiteraard zonder hulp, want die kan ik niet zelf-doen, niet zelf-financieren en niet zelf-reguleren, en bij hypocriete gristelijke oplichters als Balkenende hoef ik ook niet te rekenen op enige gristen-solidariteit met zieken of invaliden. Kreperen moet ik, en iedereen die er zo aan toe is als ik: Wie ziek is heeft in Nederland geen behoorlijk bestaansrecht meer.

En ik kan dat beoordelen, want ik moet al 26 jaar - de invalide helft van mijn leven - rondkomen van het allerminimaalste inkomen dat er is in Nederland, en heb hooguit de helft van de koopkracht die ik vóór de invoering van de euro had, en voordat dit vervloekte kabinet Balkenende besloot de verzekeraars en medici extra te verrijken, en betaalbare verzekeringen en leefbare minimum-inkomens af te schaffen.


Bankzaken: Het zal je niet bijzonder interesseren, maar de zakenbank Van der Hoop is plotseling failliet gegaan. Gewone rekeninghouders krijgen vrijwel niets terug van hun geld, wat er toe heeft geleid dat de bestuursvoorzitter van de bank - goed voor 500.000 euro per jaar o.i.d. - bedreigingen naar hun hoofd kregen, en nu bewaakt worden door een beveiligingsbedrijf.

En voor wat ik van bankzaken weet - niet veel, maar ik heb ooit een paar maanden voor de NMB gewerkt - is het failliet-gaan minstens verdacht, omdat het zo plotseling is gegaan. En je moet wel héél vreemd handelen wil je in een economie als de huidige Nederlandse economie een bank binnen een half jaar failliet krijgen. Zouden er drugs in het spel zijn? Ergens moet de Nederlandse drugsmafia immers de legale markten betreden met witgewassen winsten.


Limburg: De staat wil bossen kappen in Limburg om de aanvliegroute naar de Duitse luchtmachtbasis Geilenkirchen te vergemakkelijken, maar de provincie Limburg verbood dat. MInister Dekker reageerde als minister Donner inzake Haarlemmermeer: Er licht weer een ministerieel koninklijk bevel dat deze lagere overheid verbied te verbieden wat de minister niet zint.

Het kabinet Balkenende: Voor meer staatsterreur, meer ministeriele eigenmachtigheid, ook in vergassingen en uitzettingen.

Wat een beschamend zooitje is dit! Hier ligt trouwens één reden voor lieden als PRDV: Personen als Balkenende, Hoohervorst, Verdonk, Dekker en Peijs zijn dusdanig beschamend slecht als minister, als mens, als persoon, als wetshandhaver dat het inderdaad voorstelbaar is dat iemand die dat ook vindt en enige faam in de media heeft deze soort intellectuele en morele miljoensterangers wil opruimen.


Verdonk & Donner: Minstens twee stichtingen hebben aanklachten bij de rechter gedeponeerd vanwege "onmenselijk en wreed handelen" van Verdonk en Donner inzake uitgezette vluchtelingen, in samenhang met de 11 vergaste uit te zetten vreemdelingen, waarvan ondertussen trouwens blijkt dat verschillende van de gestorvenen niet eens terecht vast zaten voor uitzetting, zelfs als je alleen de Verdonkse regels toepast.

Ik sympthatiseer met die klachten, maar geef ze weinig kans, eenvoudig omdat een minister, hoe onbekwaam en onbehoorlijk ook, nu eenmaal minister is, en althans ooit een kamermeerderheid had.

Toch is het wel zo dat op het moment, met de varkens van de regering Balkenende (als deze vergelijking niet grievend voor varkens is, waar ik wel voor vrees) vrijwel de enige kans op een enigermate redelijk beleid via de rechter en via rechterlijke vonnissen loopt: De huidige regering is intellectueel en moreel onbehoorlijk en onbekwaam, en bovendien een eigenmachtig en leugenachtig zooitje, en de Tweede Kamer is een dolhuis vol meelopers en carrièremakers.


Spaink: Karin Spaink en xs4all hebben na 10 jaar procederen tegen de scientologen eindelijk gewonnen in cassatie voor de Hoge Raad, over het recht om op een website materiaal te zetten over scientologie dat deze geloofsfanaten of oplichters niet zint.

Wat er vooral absurd aan is is dat de scientologen maar bleven doorprocederen, al verloren ze voortdurend, omdat het uiteindelijk het recht op vrije meningsuiting c.q. het recht op het publiceren van informatie betreft.


Ik heb twee weken geleden wat in mijn huis gedaan aan opruimen, en ben daar sindsdien behoorlijk kapot van. Maar ja: Voor mensen als ik is er al de helft van mijn leven geen hulp bij invaliditeit in "Onze Nederlandse Rechtsstaat".

Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 20 december 2005