Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 18 november 2005             

 

Beste Freek,

Een nieuwe Nedernieuws met eerst wat over de site en over ME.


De site is enigszins gefatsoeneerd, wat met mijn gezondheid altijd een vervelend werk is, maar regelmatig nodig is omdat de site ondertussen 9 jaar bestaat en redelijk wat bestanden door de jaren heen door flink wat formaten zijn gesleept, en ik gewoonlijk alleen de gezondheid heb om wat te doen aan individuele bestanden.

Ik geloof dat het er nu overwegend redelijk uitziet. Wat vooral verbeterd is, afgezien van een stel kleine stylistische verbeteringetjes, zijn de vijf hoofdframes, die de site, Philosophy, Logic, Computing en ME openen, want daar staan nu overal wat meer contextuele links, die veel over de site verduidelijken. 

Er zijn deze maand ook een stel redelijk interessante bestanden bijgekomen in het Philosophical Dictionary. In de eerste plaats Keyterms, dat een overzicht biedt van belangrijke termen in het PD. Dan Logic - Extended Propositional Logic, met een redelijk geformatteerde versie van een deel van mijn doctoraal-scriptie. Wat de maatschappij betreft: Property - in society en korte uiteenzettingen van twee plannen of voorstellen die ik sinds jaren heb: Het Bureaucracy Plan en het Democracy Plan. In zekere zin zijn dit geen echte lemmas voor een echt woordenboek, maar dat interesseert me niet. Zinnige ideeën zijn het wel, en daar gaat het mij om. En revolutionaire ideeën zijn het in zekere zin ook, al kunnen beide in beginsel doorgevoerd worden zonder revolutie. Het zou echter veel maatschappelijk veranderen in het bestuur en in de vorm en personele bezetting daarvan, en daarom spreek ik van 'revolutionair'. En jij en ik komen uit een revolutionaire familie - en mijn revolutionaire plannen dunken mij een stuk zinniger dan die van Marx.

En aan woordenboekerigs en filosofisch zijn er in ieder geval Naturalism en Materialism bijgekomen deze maand in het Philosophical Dictionary.


Mijn ME lijkt nog steeds niet bijzonder geholpen door carnitine. Misschien maakt het enig klein positief verschil, maar echt overhouden doet het niet.

Het deel op mijn site over ME is wel bijgewerkt, want ik heb ondertussen wel redelijke informatie gevonden: Er is een Engelse dokter, Sarah Myhill M.D. die gespecialiseerd is op ME en duizenden patiënten heeft behandeld, feitelijk met een theorie zoals ik opstelde en opschreef in 1987 en met orthomoleculaire methoden, waarvan ik dacht dat ze mij langzaam beter maakten totdat de gruwelijke jaren van terreur boven de Amsterdamse drugshandel die beschermd werd door het Amsterdamse College van B&W en de Amsterdamse politie daar een eind aan maakten, en wat resteerde van mijn gezondheid nu voor 17 jaren grondig en vrijwel volledige ruineerde, alles ook kennelijk met welbewuste sadistische opzet, omdat men heel goed wist dat ik ziek en invalide was, wat het voor de Amsterdamse bureaucratische en bestuurlijke betrokkenen kennelijk alleen maar makkelijker en leuker maakte: "Jij durft te protesteren?! We zullen je leren!".

De theorie van Myhill lijkt ook op een van Jacob Teitelbaum M.D., een Amerikaanse arts. Het probleem is iemand in Holland en bij voorkeur Amsterdam te vinden die mij dit voor wil schrijven. Er is ondertussen wetenschappelijke en empirische steun genoeg voor, en ik ben nu 27 jaar ziek, en heb zelf onafhankelijk en eerder dan beide genoemde doktoren, op empirische en wetenschappelijke gronden, dezelfde theorie opgesteld, en een soortgelijke aanpak gebruikt, en zelf betaald.

De site van Myhill is tot nu toe de zinnigste die ik ken over ME, en ik ontleende er in ieder geval één tip aan, tot nu toe, die iets schijnt te helpen: Meer B12. (Wellicht is ze ook interessant voor jou i.v.m. asthma.)

Het feitelijke Nedernieuws deze keer gaat vooral over liquidaties. Ik begin met de kennelijk, naar wijd verbreid Nederbevinden, verreweg belangrijkste en spraakmakendste liquidatie.


Mus: Te Groningen wordt een poging gedaan het record domino-steentjes omverwerpen gedaan, waarvoor 4 miljoen domino-steentjes in rijen opgesteld zijn, met het doel ze allemaal in serie om te laten vallen door er één om te stoten. In de zaal waar dit gebeurde verdwaalde een mus, en haar - want het bleek een vrouwtje - gefladder verstoorde wat steentjes, zodat er 28000 omvielen. De organisatie organiseerde een man met een luchtbuks die het diertje doodschoot. Het land en de media zijn in rep en roer, en de organisatie en de schutter hebben diverse doodsbedreigingen ontvangen, vanwege deze wrede moord op een arm medeschepsel dat het zo goed bedoelde en zich niet verweren kon.

Wellicht geloof je je ogen niet als je dit leest, maar het is toch echt zo: Ik geef alleen de emoties weer die in Ons Volk leven, in grote getale en grote hevigheid. Het zijn dit soort gebeurtenissen, waarderingen en ongerustheden die mijn emigratie-verlangens regelmatig zo sterk maken: Kennelijk leef ik in een voornamelijk door sensationele publiekshoeren via de TV geregisseerd Nederdolhuis, temidden van talloos veel miljoenen gekken en idioten, met verteeveede minibreintjes en geen enkele beschaving of kennis die het niveau van de platste TV ontstijgt.


Bedreigingen: Wel mocht ik uit de krant vernemen, op kracht van de criminoloog Bovenkerk, die mijn jarenlange bedreigingen door inpandig bij mij met B&W gevestigde drugshandelaren niet serieus wenste te nemen, dat er een grote hausse is in Nederland in bedreigingen: Het is kennelijk geheel normaal geworden, en een bestuurder die niet bedreigd wordt telt kennelijk niet mee. Het grote verschil met de tegen mij uitgesproken bedreigingen is natuurlijk dat het gewoonlijk anoniem, via e-mail, en natuurlijk nooit, zoals mij wel overkwam, door inpandig met B&W-vergunning gevestigde op cocaïne lopende harddrugshandelaren gebeurt, die beschermd werden door de Amsterdamse politie. 

Maar cynisch als ik ben verwacht ik over een jaar of vijf grote schadevorderingen van tallloos veel bedreigde bestuurders van nu, vanwege PTSS = Psycho Traumatic Stress Syndrome, want als het Nederbestuurders zijn dan lijdt men zeer, en heeft men recht op zeer veel. Er zullen vele miljoenen zo niet miljarden nodig zijn om de pijn en het leed van Verdonk, Donner, Cohen, Aboutaleb en hun families e.v.a. soortgelijke "bedreigden" te helpen verlichten en helpen verhelpen, omdat zij zich nu zo moedig zouden verzetten tegen De Terreur, en daar zeer onder lijden.


Dealer Gerard: Verleden week is ook nummer vier in de reeks van met al geliquideerde drugshandelaar Mieremet verbonden figuren doodgeschoten op straat. Doorsnee Nederlandse men schijnt dit veel minder belangrijk te vinden, en het ondertussen "normaal" te vinden, en eigenlijk wel prettig dat tuig tuig opruimt. Dat de politie en justitie geen enkele greep hebben op de drugshandel interesseert doorsnee Nederlandse men veel minder.

Hoe het zij: Het lijkt alsof de macht in en rond Amsterdam in de drugshandel overgenomen wordt. De leiders van de groep die nu tenonder is gegaan, Klepper en Mieremet, allebei ondertussen vermoord, stonden bekend als het duo Spic en Span, omdat ze zelf zo goed waren in het schoon opruimen.


Drugs: Er is nu wel enige beweging - na die liquidaties, die zoals zoveel eerdere liquidaties ongetwijfeld ook niet opgelost gaan worden - om softdrugs te legaliseren, maar de discussies erover die ik hoor of lees zijn gewoonlijk van zeer laag en vaak van hysterisch niveau, vooral van de tegenstanders. Wat me daar vooral van tegenstaat is dat zijzelf noch anderen zeggen waar het op staat: Ze verdedigen de belangen en inkomsten van de Nederlandse drugsmafia door pretentie van fessoen, behoorlijkheid en zedelijke en wettelijke zuiverheid. De Amerikaanse mafia indertijd was ook een groot moreel voorstander van de drooglegging: Zeer winstgevend, zogenaamd zeer moreel, zogenaamd goed voor de volksgezondheid. 


Sévèke: Eergisteren is een Nijmeegse actievoerder op straat vermoord, Louis Sévèke geheten, via de methode die ook voor drugshandelaars gebruikelijk is: Man schiet hem een kogel door het hoofd en verdwijnt. Sévèke was een actievoerder van begin 40 die zich vooral tegen de AIVD richtte, kennelijk overwegend in het nette, middels juridische procedures e.d. Waarom hij vermoord is lijkt niemand te begrijpen, en als het even goed en grondig onderzocht zal worden door even integere en bekwame politiemensen als op de drugsmoorden gezet worden dan zal het ook nooit rationeel verklaard worden.


Cellenbrand: De cellenbrand die ik een vorige keer meldde kostte 11 doden, allemaal door koolmonoxidevergiftiging, begreep ik, en er waren meer dan 200 andere betrokkenen die op uitzetting zaten te wachten in een cel. Onmiddellijk naar afloop deden Verdonk en Donner alsof ze o zo vreselijk aangeslagen zouden zijn, maar ondertussen is het plan al die 200 z.s.m. het land uit te gooien, naar ik mag aannemen, cynisch als ik ben, om processen en aanklachten te voorkomen. Er wordt wat gezeverd en gediscussieerd in de Tweede Kamer, maar de houding van de meerderheid lijkt toch overwegend dat men "geen premie mag stellen op het stichten van brandjes in de gevangenis" (als dit de oorzaak is: het cellencomplex deugde bouwkundig van geen kant volgens de brandweer), en kennelijk is een deel van de onderliggende emoties dat het toch geen autochtonen betreft, en die mensen dus toch niet deugen, en hier alleen maar gekomen zijn om de rijkdom van de autochtonen in te pikken.

En wie een spandoek buiten ophangt aan z'n pand met de tekst "11 verbrand, Rita bedankt" mag verwachten dat de Mobiele Eenheid binnen komt vallen, het huis verbouwt, en je arresteert wegens belediging, smaad en laster, want dat is op heel wat plaatsen in Nederland gebeurd, alsof dat allemaal vanzelf spreekt, in dit land waar Rita Verdonk zo op de bres zou staan voor vrije meningsuiting. Misschien dat ik ook niet mag zeggen, als psycholoog, dat mevrouw mij wat geestesziek voorkomt? En als denkend mens dat ze een leugenares is? We zullen zien.


Hermans: Wellicht interesseert het je dat W.F. Hermans, die ondertussen 10 jaar dood is, uitgegeven gaat worden in 24 delen verzameld werk. Ik heb de afgelopen week 'De tranen der acacia's' herlezen, voor het eerst in 37 jaar, maar het beviel me nu zo min als toen ik het voor het eerst kocht en las, in 1968. Het origineel is van 1949 en is een sombere oorlogsroman. Maar het is niet zo goed geschreven, en ook niet bijzonder plausibel, wat karakters en plot betreft. Enkele latere romans van hem, zoals 'Nooit meer slapen' zijn beter, maar nog steeds geen grote literatuur.

Ik vermoed dat Hermans' reden om te schrijven inderdaad vooral teruggaan op z'n ongelukkige jeugd, en niet op zijn grote taalvermogen. Ikzelf vond zijn essays e.d. altijd het aardigst, maar dat komt misschien ook omdat ik niet zo'n groot liefhebber van romans ben, en ik denk dat hij beter kon redeneren dan schrijven.


Nu, dat was het weer voor deze keer. Het gaat misschien iets beter, maar dan kennelijk vooral omdat ik mijn B12 radikaal verhoogd heb. Het nadeel daarvan is wellicht dat ik minder slaap, wat ik wel nodig heb.

Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 18 november 2005