Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 18 november 2004             

 

Beste Freek,

Alweer een Nedernieuws. Maar eerst wat Maartennieuws: Ik kreeg heden een brief van de S.D. van Amsterdam waarin mij opgedragen wordt mij gereed te houden - verplicht - voor een gesprek met "het bedrijf Alexander Calder" over "wat uw mogelijkheden zijn op het gebied van werk en sociale activering".

Over de eerdere plicht mij bij het REA te melden niets; van B&W niets; en deze brief is niet ondertekend maar wel op naam van "De chef Basiseenheid D. Berkhof" - die mij al zo lang als hij chef is weigert te ontvangen, te woord te staan of mijn brieven of mails te beantwoorden.

Het bleek een BV te zijn die in het telefoonboek staat, anders dan "REA"; ze bleken beleefder dan Amsterdamse ambtenaren, wat aangenaam hoewel niet moeilijk is; en uiteindelijk ben ik doorgedrongen tot hun hoofdkantoor te 's Hertogenbosch, die ik een CD van mijn site heb beloofd.

Later meer hierover, al moet ik aannemen dat Cohen en Aboutaleb er feitelijk achter zitten, allebei nog steeds bedreigd, en ongetwijfeld zwaar bewaakt, en wie weet enthousiaste lezers van mijn Nedernieuws, dat immers, al schrijf ik het snel en met pijn, ongetwijfeld zinniger is dan zij zelf of hun ambtenaren kunnen produceren.

Was het anders dan zou je immers andere taal horen uit hun monden, en ander beleid zien, terwijl ik ook niet zie waarom als ik, met hoogstens 5% van de energie van een Aboutaleb - 11 jaar jonger dan ik, en kennelijk zeer gezond, fysiek - en ik voortdurend pijn heb en moe ben, zulke - over het geheel genomen et sans rancune - aardige en zinnige stukjes kan schrijven waarom zij - onze hooggeleerde hoogbeschaafde naar eigen dunk hoogbegaafde professionele zeker hoogbetaalde en welbewaakte beroepsbestuurders - dat niet óók kunnen, ter kalmering van Ons Volk van Champions, en tot algemene Nederlandse instructie, lering en vermaak, en om eens uit te leggen wat "rechtsstaat", "verantwoordelijk bestuur", "bestuurlijke integriteit" en zo meer nu eigenlijk betekenen, naar hun hoogbetaalde en zwaar bewaakte persoonlijke inzicht, in ons huidige époche, bij de bestaande Zeitgeist. 

Het is maar een overweginkje. Waar blijven de heldere verwoordingen van "Normen en Waarden" van onze beroepsbestuurders nu Ons Volk die zo dringend nodig heeft? Of blijft het wat de Cohens, Aboutalebs, Balkenendes en Donners betreft steken bij het wuiven met de Oranje poster met "Ik haat haat", als monster van hun morele en logische bekwaamheid? (Zie mijn Morele Mails aan Cohen uit 2000, of de les in zinnig denken opgedragen aan B&W van Amsterdam en opgehangen aan een citaat van Ortega uit 1999.)

Nou ja - Nedernieuws.


1. AIVD: Het NRC opent met de mededeling dat "Het rapport over het functioneren van de veiligheidsdienst AIVD" bevat diverse onjuiste en onvolledige passages". En verder "Het advocatenkantoor Böhler, Franken, Koppe, Wijngaarden, dat een aantal 'jihad-verdachten' bijstaat, eist rectificatie van het rapport".

Etcetera. Het gaat kennelijk ook om - ik citeer - "aanzienlijke schadevergoedingseisen", voor een deel al toegekend aan ten onrechte vervolgden.

Wel, ook ik heb "aanzienlijke schadevergoedingseisen".


2. Prins Bernhard: "Prins Bernhard lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker van de luchtwegen". Hij is 93, en het was gisteren al uitgebreid in de nieuwsbulletins van de radio.


3. Fries: "Meer dan de helft van de Friese kinderen onder de tien jaar spreekt bijna altijd Nederlands." Er is onderzoek verricht en "In elke generatie neemt het Fries spreken met de kinderen met tien procent af, zo blijkt".


4. 'Aanslag beraamd op Cohen': De geciteerde mededeling staat, met de geciteerde aanhalingstekens, ook op de voorpagina. Dit is althans zo volgens de advocaat van de 18-jarige Jason W. die in Den Haag is gearresteerd. D.w.z. volgens de advocaat van de opgepakten "worden [deze - M.] ook verdacht van plannen om de Amsterdamse burgemeester Cohen en wethouder Aboutaleb te vermoorden".

Natuurlijk voegt de NRC toe - immers: Nederland rechtsstaat, voor burgemeesters en wethouders, zij het niet voor burgers als ik -

"Zowel Cohen als Aboutaleb staat als sinds de moord op Theo van Gogh, twee weken geleden, onder persoonlijke beveiliging. Voor de ambtswoning van de burgemeester staan twee observatieposten. Aboutaleb (als wethouder medeverantwoordelijk voor integratie) is ondergedoken."

Tegen 3000 euro p.p.p.d., wat volgens mij een redelijke gissing is, is dat toch al snel 14*6000 =84000 euro, stand vandaag. Zie eens hoe waardevol deze mensen worden geacht te zijn in Neerland, waar "alle mensen gelijkwaardig zijn", volgens Cohen en Aboutaleb. Maar 210 van de aan mij uitgekeerde maandinkomens, alléén voor de bewaking van deze Grote Leidende Nederlanders!

Toch vind ik mijn achteloos en snel geschreven Nedernieuwsjes, ook met pijn en moeheid geschreven, trouwens, beter dan het proza uit hun monden en breinen dat mij bereikt, als ik zo vrij mag zijn. Zou het genetisch bepaald zijn?

Trouwens... ik ben géén voorstander van het bedreigen van mensen, maar het heeft althans énige - goddelijke, zouden Balkenende en Donner moeten denken en toevoegen - rechtvaardiging dat Cohen en Aboutaleb nu eens zelf leren hoe het is om bedreigd te worden, al is het ook zo dat zij ongetwijfeld goed bewaakt worden en zij door de Amsterdamse gemeentepolitie, anders dan ik, niet toegevoegd wordt (zie 16 november) "Wij kom'n pas als de lijk'n al over de vloer'n legg'n, want alle Amsterdammers benn'n klootzakk'n" en "Wij - de politie van Amsterdam - doen NIETS voor u, en als u dat niet bevalt dan sodemietert u maar op uit Amsterdam".

Ze hebben nu ook de tijd om mijn "mensenrechten" al in 1990 aan B&W geschreven eens door te nemen, ter lering en vermaak, en om te weten hoe voordelig het is om in Onze Nederlandse Rechtsstaat burgemeester of wethouder te zijn: Dan word je tenminste bewaakt als je geloofwaardig met moord bedreigd wordt.


5. Dreigbrief en Donner: Er blijkt dat het ministerie op 2 november om 21.46 wel een fax met de dreigbrief die op Van Gogh's lichaam was vastgeprikt had ontvangen, maar dat de minister dat niet wist, althans dat beweerde hij nu, want in het kamerdebat had hij gezegd er pas op donderdag 4 november kennis van te hebben gekregen.

Ik meld het maar omdat ik hier eerder over schreef (iemand bij het OM van Amsterdam was zich toch bewust van het bestaan van fax) en in het kader van de competentie van de Nederlandse overheid.


6. Hirsi Ali en NRC: Er is een hoofdredactioneel artikel "De stilte rond Hirsi Ali", dat begint met

"DE TWEEDE KAMER telt 150 gekozen volksvertegenwoordigers. Sinds 2 november zijn dat er echter de facto 149. Ayaan Hirsi Ali (VVD) wordt na de moord op de cineast Theo van Gogh en de doodsbedreiging aan haar adres die daarmee gepaard ging zo zwaar beveiligd dat zij haar werk in het parlement en daarbuiten niet meer kan doen. Een kamerlid is letterlijk monddood gemaakt."

Hm. Ik neem aan dat het haar eigen keus is, en hoorde op de radio dat er "vanuit de hele wereld belangstelling is" voor haar boeken, teksten en de film 'Submission'. Dan wordt den volke medegedeeld

"HET GAAT HIER om een principiële kwestie: de dodelijke bedreiging van Ayaan Hirsi Ali wegens denkbeelden die zij uitdraagt, die er blijkbaar toe leiden dat zij haar werk moet neerleggen treft niet alleen haarzelf, maar ook het instituut waarvan zij deel uitmaakt: de Tweede Kamer der Staten Generaal."

Ronk, ronk. Maar wat is nu de "principiële kwestie"? En daarbij: Ik ben - invalide en wel - van de Universiteit van Amsterdam verwijderd "vanwege uw uitgesproken standpunten", maar niemand zag daar in Amsterdam een probleem in. Ik ben met moord bedreigd door inpandige harddrugshandelaren "Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je" - wat nog wat bedreigender is, dunkt me. Maar vele honderden Amsterdamse bestuurders en gemeente-politici interesseerde dat niets, mogelijk vanwege mijn zeer geringe menselijke waardigheid, in hun ogen.

Maar afgezien daarvan: Wat moet een kamerlid die met de dood bedreigd is op geloofwaardige wijze ànders dan vluchten, onderduiken, en zich voor het moment kalm houden?

De NRC-hoofdredactie ziet dat echter anders, ongetwijfeld in "principiële" termen, naar eigen dunk, want ze concluderen uiteindelijk:

"Het Kamerlid Hirsi Ali is nu al zestien dagen het zwijgen opgelegd. Elke dag dat deze uitzonderingstoestand voortduurt is een overwinning van de terreur. Het betekent dat vrijheid van meningsuiting is beknot en de democratie is beschadigd."

O? In de eerste plaats: Het is weer ronkend proza, en het gaat voorbij aan het feit ze ongetwijfeld zelf verkiest zich niet te vertonen, wat verstandig is, terwijl ze nu ook aan haar internationale reputatie kan werken. In de tweede plaats, wat betreft "vrije meningsuiting": Ongetwijfeld staan op het ogenblik vrijwel alle kranten ter wereld in beginsel open voor de geschreven meningen van Hirsi Ali. (Vergelijk ze met mijn mail aan Ebru Umar van 2 augustus 2003).

In de derde plaats, persoonlijk gesproken: Mijn vrije meningsuiting is beknot; mijn carrière-mogelijkheden zijn beknot; mijn gezondheid is geruïneerd, alles ten behoeve van de reputatie van Van Thijn, Patijn en Cohen, en in de interesse van de Amsterdamse drugs-mafia en Amsterdamse gemeentelijke drugs-corrupte advocatuur.

En dat kon niemand van wie ik daarover aansprak in Amsterdam - Van Thijn, Patijn, Cohen, officieren van justitie, politiecommissarissen, bestuursdienst-advocaten, Hoofd Veiligheid, Hoofd GG&GD, rechter Westhoff, OM-persofficier Meulenberg, advocaat-generaal Myer ("deeltijd hoogleraar mensenrechten") en vele honderden Amsterdamse ambtenaren - "Ik heb geen persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik heb geen persoonlijke aansprakelijkheid." - ene moer schelen. Het was immers mijn pijn maar, mijn invaliditeit maar, het waren mijn mensenrechten maar, en "Wij, de Amsterdamse politie, komen pas als de lijken al over de vloeren liggen".

Ik memoreer maar weer eens, in het kader van Neerlandse "gelijkwaardigheid", "Onze Democratische Rechtsstaat", "de idealen van de Februaristaking" uit naam waarvan de bestuurs-élite van Amsterdam pretendeert te besturen, enzomeer.


7. Bijbel: Ik lees tot mijn plezier in een column van Heldring over de Bijbel en het vertalen daarvan:

"Die Statenvertaling, waarvan de taal "in kracht, statigheid, zoetvloeiendheid en gewijdheid door niemand in Nederland overtroffen is" (zoals de Winkler Prins Encyclopedie van 1938 zegt)"

wat me pleziert omdat ik eerder (29 oktober) zelf diagnosticeerde dat de eucumenische nieuwe vertaling "Kortom: Minder direct, minder krachtig, minder statig" leek, en ik voor dat oordeel echt niet in de WP had gekeken.

Of ik het er mee eens ben? Wèl als je het geheel neemt, bovendien overwegend wat er feitelijk te vertalen was, en de lengte ervan meeweegt. Nièt als je kortere stukken proza, bijvoorbeeld van Multatuli, ook in overweging neemt, die trouwens zelf een nieuwe versie had van een deel Bijbel (NT) in z'n Ideën I.


8. Komrij en Donner: Komrij heeft een column op donderdag in de NRC en richt zich tot minister Donner, om te beginnen:

"Heer Donner, u bent niet alleen een slecht minister, maar ook een gevaarlijke dwaas.
Als ik aan u denk zie ik een paardenkop, niet zozeer vanwege de paardenkop als vanwege de oogkleppen."

Kortom, Komrij is ontevreden met het taalgebruik, de opvattingen, de bekwaamheid, de integriteit en de onbevoordeeldheid van de minister, naar het schijnt, en trouwens ook van ons aller Em Pee JeejPeej:

"Als we belasting zouden heffen op de clichés van politici hadden we alleen met u beiden. heer Donner, de staatsbegroting al rond."

Ongetwijfeld, maar niet erg relevant. Dan:

"Moord smoort de discussie.
De vrijblijvende clichéproducties van u en heer Balkenende smoort de discussie nog meer.
In plaats van gelovigen op hun plaats te wijzen wilt u ze juist in bescherming nemen. Zolang godsdienstwaanzin wordt bestreden door godsdienstwaanzinnigen als u zal het terrorisme voortbestaan."

Tsja. Het mooie van een rechtsstaat is nu juist - o.a. - dat de verschillende aanhangers van de verschillende vormen van politieke of religieuze waanzin besluiten, omwille van de voordelen van het vreedzaam samenleven en het vrij meningsuiten, elkaar niet naar het leven te staan vanwege de evidente waanzin, stompzinnigheid, idioterie, kwaadwilligheid, of gewoon domheid en ongeïnformeerdheid van andermans standpunten.

Het droevige van de mens, als mogelijk rationeel beest, is dat er altijd en overal fanaten, krankzinnigen, idioten, sadisten, avonturiers, soldaten van het geluk, plunderaars, piraten etc. te over zijn geweest - ik vergat daar bijna: Én priesters én politici - die er géén bezwaar in zagen anderen te vermoorden om daar voordeel of genot aan te ontlenen, hoewel het aantal van dergelijke lieden niet en nooit een meerderheid bedraagt, omdat er dan geen samenleving kan zijn.

Komrij zelf vervolgt:

"Het kan niemand ontgaan dat het in de mode is een beetje gelovig te zijn of iets aan geloof 'te doen'. Toch zijn er maar twee mogelijkheden, je gelooft of je gelooft niet. Wie gelooft is een godsdienstdwaas."

Opnieuw: Tsja. De meeste mensen zijn nu eenmaal niet bijzonder intelligent, terwijl het ook waar is dat er sommige mensen zijn geweest die zowel bijzonder intelligent als gelovig waren, al is dat makkelijker voorstelbaar vóór de opkomst van de wetenschap dan erna. Zelfs Einstein was gelovig, en toch geen dwaas, en intelligent genoeg om geen conventioneel geloof aan te hangen. 

Komrij eindigt als volgt - en "met elkaar" is een hoogfrekwent Balkenendismus:

"Als u het met elkaar goed voorheeft met uw geloof, heer Donner, wees dan fier. Ga met elkaar met het kruis in Jeruzalem en Ramallah planten en breng de bijbel met elkaar naar Bagdad. Verpletter met elkaar al wat onchristelijk is."

Het zal wel ironische humor voorstellen, en het is waar dat het zó toeging in de tijden die Gibbon beschreef (en ik heb net de kruistochten in "The Decline and Fall of the Roman Empire" achter de kiezen), maar die tijden zijn voorbij voor moderne Protestanten, in meerderheid, in Nederland, hoewel wellicht niet in het herboren Protestantse gristen-gemoed van Bush Jr. en de zijnen.

Voor een deel is relatieve Donneriaanse verlichting het resultaat van de beschavende krachten van hypocrisie, conformisme, en de evidente egoïstische voordelen van doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg, ook voor gristen-politieke voorgangers van Ons Volk, dat niets zo intens en logisch haat als haat.

En in algemene zin: Het is véél wenselijker dat gelovigen van alle geloven besluiten hun conflicten op te zouten en pas uit te vechten NA hun eigen dood, voor de troon van de godheid die er dan wel of niet zal blijken te zijn, maar elkaar niet in deze wereld te vervolgen vanwege afwijkend geloof, ongebruikelijke meningen, of andere opvattingen, was het alleen al omdat iedere gelovige moet kunnen inzien dat de kans dat zijn eigen geloof het enige, echte ware is, temidden van 3500 geloven met die pretentie, niet bijzonder groot kan zijn. 


9. IQ en Amerikaanse verkiezingen: Er staat ook een stukje over IQ-cijfers en de aanhang van Bush en Kerry. Er blijkt op het internet een valse tabel rond te waren waaruit zou blijken dat alle meer intelligente staten voor Kerry stemden, en alle meer domme staten voor Bush, hetgeen op zichzelf een uitstekende verklaring voor de winst van Bush oplevert, ook naar mijn mening. (Het is niet precies Nedernieuws, maar past wel in het kader van het menselijk hoofdprobleem: de menselijke domheid.)

Maar de cijfers zijn vals, en het is een canard, en het is nagerekend en blijkt niet te kloppen, althans met de cijfers die bij de narekening gebruikt werd. Trouwens... de SAT-scores van de presidentskandidaten worden ook opgelepeld, en het blijkt - si c'est n'est pas un canard aussi - dat Kerry scoorde overeenkomstig een IQ van 122 en Bush van 124.

Ik scoor een stuk hoger, maar het toont ook weer eens aan dat een hoog IQ op zichzelf niet veel zegt, wat vooral af te leiden valt uit het IQ van Richard Feynman, die ongetwijfeld een geniaal natuurkundige was, en zeer veel intelligenter op vrijwel ieder terrein dat je kunt noemen - afgezien van liegen voor TV-camera's - dan Kerry of Bush. Het IQ van Feynman was 123, volgens zijn biografie getiteld "Genius", van James Gleick.


Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 18 november 2004