Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 16 november 2004             

 

Beste Freek,

Hier is weer een beetje Nedernieuws, al lig ik wel weer bijna voortdurend moe in bed. "Het is de tol van de terreur", maar ik geloof dat ik dat niet mag zéggen in Amsterdam. Toch was het met enige minimale steun in deze stad en dit land waarvoor onze ouders en grootouders "hun leven veil hadden" ongetwijfeld anders geweest, en had ik bijvoorbeeld kunnen promoveren, bijvoorbeeld als er een behoorlijker, competenter, eerlijker, fatsoenlijker en zinniger burgemeester van Amsterdam was geweest, met meer moed en meer hersens dan de huidige en twee voorgaande

Maar goed. Ik heb de NRC weer bekeken en de radio aangehoord, en zoals ik al zei is de hysterie kennelijk iets geluwd op het moment. Hier is het Nedernieuws.


1. Godslastering: "Minister Donner (Justitite, CDA) heeft vanmorgen tegenover premier Balkenende, vice-premier De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) en minister Verdonk (Vreemdelingenbeleid, VVD) afstand genomen van zijn aankondiging dat godslastering strafrechterlijk harder aangepakt gaat worden."

Aldus opent het NRC-hoofdartikel van heden. Ik geloof dat er het e.e.a. ingebracht kan worden tegen de vorm van de mededeling, maar ja.

Er is ook buiten de regering enige commotie over, en op pag 10 heeft de NRC een artikel met foto's van Van het Reve en Hermans onder de kop "Schrijvers vrezen te worden beperkt" en de sub-kop "Kunstenaars en publicisten worden meestal vrijgesproken", en dit betreft dan niet direct wets-artikelen over godslastering maar over belediging, waarvan ook sprake is dat ze aangescherpt zouden moeten worden. 

Ik heb zometeen wat fraaie citaten, maar merk wel - nogmaals - op dat e.e.a. mij allemaal zeer incompetent voorkomt, hoewel ook van een typisch Neerlandse geest van Politieke Correctheid: Men heeft het niet over feiten maar over hoe men deze feiten zou mogen of moeten bespreken of beschrijven; en men ouwehoert over wetswijzigingen waar het op wetshandhaven aankomt, en gaat - ministerieel, journalistiek, kamerlidmatig - ook maar meteen op de stoel van de rechter zitten.

Maar dit is terzijde, al komt die Neerlandse Politieke Correctheid zometeen terug in andere vorm, namelijk de haat tegen de haat van de (linksig of gristen) politiek-correcte Neerlander van nu.

Eerst de citaten Nederproza die ik aan het genoemde artikel dank:

"Joost van den Vondel dichtte ooit over een theologische faculteit

't Is best die boeven af te danken
Zij grijpen naar der Staten staf.
Best maakt m'er varkensdrijvers af
Gemest met spoeling en met draf."

Dan W.F. Hermans, die ongelovig was:

"De katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien erop los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet! Die blijven wel zitten in Brabant en Limburg met puisten op hun wangen en rotte kiezen van het ouwels vreten!" (Ik heb altijd gelijk, 1951)

Afsluitend het stichtelijk godsvruchtig proza van Gerard van het Reve, die Katholiek was:

"En God zelf zou bij mij langs komen in de gedaante van een éénjarige, muisgrijze ezel (..) 'Mijn heer en mijn God! Geloofd weze Uw Naam tot in alle Eeuwigheid! Ik houd zo verschrikkelijk veel van U', zou ik proberen te zeggen, maar halverwege zou ik al in janken uitbarsten, en hem beginnen te kussen en naar binnen te trekken, en na een geweldige klauterpartij om de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik Hem drie keer achter elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten." (Nader tot u, 1966)

Over de laatste passage lees ik: "De rechter vond de passage met God als copulerende ezel wel 'kwetsend en godslasterlijk' maar niet 'smalend in de zin der wet'." (En de tweede is een citaat uit een roman.)


2. Het vrije woord: De Tweede Kamer is heden verheugd dat de godslastering niet strenger aangepakt wordt, naar op de radio verluid vooral omdat de Neerlander zeker niet mag denken dat Theo van Gogh "te ver" zou zijn gegaan.

Zo ook de Nijmeegse hoogleraar strafrecht Ybo Buruma, al schrijft hij het in een artikel onder de titel "Sta even niet op de bres voor het vrije woord":

"Het is eveneens verkeerd om nu kritiek te uiten op de wijze waarop Van Gogh zijn opvattingen kenbaar maakte. De man is slachtoffer van een moord. Dan is het ongepast om via een omweg haast te doen alsof hij het aan zichzelf te wijten heeft."

Aldus de Burumiaanse logica, die ook die van de grote meerderheid der Tweede Kamer is, die allen waarschijnlijk niet Van Gogh's "De Weldoener" kennen, waaruit ik verwacht binnenkort te citeren, ofwel omdat dit in het proces tegen Mohammed B. gedaan wordt ofwel omdat ik mijn eigen exemplaar teruggevonden heb.

Tot de Burumiaanse logica behoort ook de variant dat meisjes met korte rokjes om verkrachting zouden vragen, volgens de meer primitieve geesten, en dat dan weer volgens de in eigen ogen verlichte Burumiaanse en Kamer-logica, en overige irrelevante of nauwelijks terechte vergelijkingen.

Toch is het weer heel simpel. Als Van Gogh voortdurend had geroepen dat alle Hells Angels geitenneukers zijn (of varkensneukers, of ezelsneukers, of moederneukers), dan was niemand echt verbaasd geweest als er een stel Hells Angels bij hem op bezoek waren gegaan, zoals ze ook een tijd geleden bij Barend - "Ik ben geen verzetsstrijder" - en Van Dorp deden, omdat deze spraken van "een criminele organisatie", en hem bijvoorbeeld grondig fysiek verbouwd hadden. Zoiets ligt namelijk, naar algemeen wordt aangenomen, bovendien niet vrij van goede evidentie, in de geest der Hells Angels - wat hun eventuele geweld niet excuseert, maar wel verklaart.

Idem godsdienst-fanaten en -waanzinnigen: Als je ze maar vaak genoeg beledigt, al is het alleen in hun eigen dunk, dan kan je rekenen met geweld. Niet omdat dit juridisch of moreel terecht is, maar omdat veel mensen nu eenmaal zo zijn, ongeacht wet of moraal.

Kortom: De moordenaar is verantwoordelijk voor zijn daad, voorzover niet gestoord (en in het laatste geval: zij die hem tot de moord aangezet hebben), maar hij heeft een zeker excuus - voorwendsel, aanleiding - namelijk dat mensen van zijn geloof beledigd werden en van bestialiteit werden beschuldigd.

Wat Buruma schrijft impliceert dat je je niet mag overgeven aan causale verklaringen als die toevallig in tegenspraak zijn met een of andere vorm van Politiek Correct redeneren.


3. Pim de Grootste: Er waren gisteren KRO-verkiezingen in een KRO-TV-programma van "De Grootste Nederlander" en Ons Folluk fan Tsjempions heeft Onze Pim verkozen als grootste Neerlander aller tijden, met de "vader des vaderlands" op nummero twee, en de vader van de AOW op nummero drie. Anne Frank - nog immer paspoortloos - werd zevende.

Pim's gelijkwaardigen in Engeland en Duitsland - gemeten door lokale gevoelens daar - zijn resp. Churchill en Adenauer, en het in eigen ogen meer weldenkende deel der natie is wat droef, terwijl de KRO vandaag laat weten, hoor ik op de radio, dat "eigenlijk" Willem van Oranje de grootste is "omdat de stemcomputer het niet goed deed".

Wat legde W.F. Hermans zijn romanheld in de mond over de katholieken? O ja: "het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk" - en heel misschien ook niet helemáál eerlijk, als je dat nog mag zeggen in Neerland zonder Een Groep te beledigen of kwetsen.

Maar goed - een combinatie van massa-hysterie en toeval (moord op Van Gogh samen met KRO-onzin) is een redelijke verklaring, afgezien van al dan niet mirakels mistellende computers, behalve dat ik dat dan weer wellicht niet mag schrijven van Buruma.

(Ik hoor dat Matje Herben Ons Volk Van Champions heeft laten weten "ziedend woedend" te zijn omdat de KRO de uitslag heeft gekwalificeerd. Zijns hoogbegaafde inziens is het bij de KRO "een bananenrepubliek".)


4. AIVD: Een commissie heeft bevonden, volgens de NRC, dat "AIVD voert taken onvoldoende uit", wat ik wel wil geloven. Maar ik heb ook ex-BVD-agent Hoekstra al geciteerd, die waarschuwde voor Stasi-achtige toestanden.


5. JeejPeej: Vandaag mocht onze JeejPeej de Em Pee gezellig op bezoek bij de Amsterdamse politie in de Linnaeus-straat "vlakbij de plek waar Theo van Gogh werd vermoord". Er staat een grote foto op pag. 2 van de NRC, maar het prachtige JeejPeejse Neerlanderthaals wordt de genieter ervan weer bijna volledig onthouden, al staan alle politie-bonzen om hem heen heel vies te kijken terwijl Onze Em Pee zijn gevleugeld Neerlands uit zijn eerste aller Nedermonden laat stromen, en ik wil je ook niet een deel van de rest van het foto-onderschrift onthouden:

"De premier roemde de professionaliteit van de politie, "de helden van onze samenleving".

Ik merk maar weer eens op dat vader en grootvader in 1941 gearresteerd zijn door dergelijke Nederlandse "helden van onze samenleving", en dat ikzelf heb te horen gekregen uit de monden van Amsterdamse politie-professionals-cum-helden dat "Wij kom'n pas als de lijk'n al over de vloer'n legg'n, want alle Amsterdammers benn'n klootzakk'n" en "Wij - de politie van Amsterdam - doen NIETS voor u, en als u dat niet bevalt dan sodemietert u maar op uit Amsterdam". In allebei gevallen klaagde ik over zeer geloofwaardige bedreigingen met moord.


6. De haat van de haat in Neerlanderthalië: Op pag. 3 word ik heden in de NRC voorgelicht over de "Ik haat haat" advertentie die ik gisteren noemde, en die blijkt "In alle landelijke dagbladen" te hebben gestaan.

Wie staan er achter, volgens de NRC, dat een PCM-blad is? Wel, "een uitgever van PCM", en een keur van de allergrootste Nederspecialisten: "reclamevakblad Adformatie", "reclamebureau DDB in Amsterdam", waarvan je moet begrijpen en onthouden dat dit het " 'reclamebureau van het jaar' " is, en dan ook nog een lading hoogst-geniale voorliegers van "mediabureau OMD. Dat benaderde vervolgens de media met het verzoek de advertentie zonder kosten te plaatsen."

Vandáár dus deze werkelijk práchtige Neerlanderthaalse Norm Aller Normen - "Ik haat haat" - die zo miljoenvoudig en paginagroot zovele Neerlanders het hart verblijd heeft en bewogen heeft tot de diepdoorvoelde kreet "Precies m'n idee!" en ongetwijfeld zeer veel Nederzelf-respect heeft opgewekt, als zelfbewuste hater van haters. Ik citeer weer:

""Chairman" Pietro Tramontin van reclamebureau DDB beaamt dat over de tekst van de advertentie wel wat gedelibereerd is [in zijn bescheidenheid: Specialisten van PCM + Adformatie + DDB + OMD! - M.]. "Het woord haat heeft toch een negatieve connotatie. Maar wat de doorslag gaf was het beestje bij het naampje noemen". Ter compensatie is gekozen voor een jaren-zestig lettertype en de flower power bloemetjes. En voor oranje, in plaats van rood-wit-blauw."

Zo zie je hoe weloverwogen en ondersteund door de beste Nederbreinen deze actie was en is! Dŕt is reclame-vakmanschap-is-meesterschap: "het beestje bij het naampje noemen"! Alles weten deze superbreinen van "connotatie", en geheel verlamd of niet-bestaand zijn hun logica-breincellen, trouwens volledig volgens Neerlands gewoonte en norm.

En ja: Ik denk écht dat de grote Neerlandse meerderheid, net zoals deze fine-fleur van de uitgevers- en reclame-wereld, niet eens zien dat "Ik haat haat" even paradoxicaal en onzinnig is als "Deze bewering is onwaar". Ze mogen wel allemaal, mits 18 of ouder, stemmen.

Anders zouden ze toch niet zulke logische waanzin miljoenvoudig verspreiden? Zelfs de apostel Paulus, toch niet één van de allergrootste logici die de mensheid gekend heeft, had zo'n 2000 jaar geleden al door dat een Kretenzer die zegt dat alle Kretenzers liegen onzin uitspreekt - maar de verzamelde intellecten van de Neerlandse reclamewereld zien dergelijke elementaire logische gevolgtrekkingen eenvoudig niet.

En levend temidden van zo'n volk en dergelijke publieksvoorliegers zou je moeten stemmen, samen met miljoenen haters van de haat, allemaal overtuigd dat niemand beter kan zijn dan zij ("muh binnuh allemaol chuleikwaordig")?

NB: Ik heb nog helemaal niemand horen of zien opmerken dat de uitspraak "ik haat haat" debiele onzin is c.q. dat er logisch het e.e.a. op is aan te merken. Ook bij het zogenaamde dagblad voor academici - "slijpsteen van de geest" noemen ze zichzelf - de NRC schijnt niemand te werken die daar rationeel genoeg voor is.


7. Anti-homo-manifest: Dan is er, met een vertraging van twee weken wegens de moord op Van Gogh, toch eindelijk het anti-homo-manifest van de, volgens eigen zeggen verlichte en liberale moslims van de www.elqalem.nl verschenen. Ik citeer: "het felle anti-homo-manifest, dat extravagante homoseksuelen oproept om "zich op straat zoals iedere fatsoenlijke burger in Nederland te gedragen"".

Kortom, de Neerlanderthaalse norm aller normen hebben deze tweede of derde-generatie Islamieten wel al opgedaan: "doe-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg" c.q. "wie-niet-net-is-als-wij-deugt-niet".

Misschien zouden homo's eens moeten opmerken - wat rond 1980 zwaar verboden was om te zeggen of te denken aan de UvA, maar sindsdien onderbouwd is met goed onderzoek - dat er uitstekende redenen zijn om aan te nemen dat homofilie aangeboren is, en trouwens in het hele zoogdierenrijk voorkomt, en ook onder vogels.

Bovendien is het een goed criterium voor werkelijke tolerantie (of onverschilligheid, trouwens): Of je degenen die je tegenstaan ook in rust en vrede hun gang laat gaan zolang zij dat anderen laten doen.


8. Gekozen burgemeester: Er moet, volgens D66, een gekozen burgemeester komen, maar de Eerste Kamer gaat waarschijnlijk dwars liggen in het voorjaar, waar ikzelf het trouwens mee eens ben. Een volk van haters van de haat, met 1.6 miljoen alfabeten en evenzovele stemmers op de dode Fortuyn, kan je het niet rustig overlaten géén oplichter, volksmenner, populist, leugenaar of publieksbespeler te kiezen in hoge ambten, en dus kan je het kiezen voor die ambten het best overlaten aan reeds gekozenen, of een of ander college van niet geheel populistisch gedeformeerden.

De Rotterdamse burgemeesterlijke flutfiguur Opstelten mag nog zo graag bassen voor de camera's dat "De kiezer heeft altijd gelijk!", maar zegt daar nooit bij dat Hitler ook democratisch is verkozen, en herhaaldelijk, en in grote meerderheid ("Wollt Ihr den totalen Krieg?!" "Ja, ja, ja!") noch dat hijzelf vindt dat als de kiezer vindt dat concentratiekampen prachtige heropvoedings-instellingen zijn van allerlei niet-volkseigen minderwaardigen (naar democratisch meerderheids-inzicht) hijzelf zich daar woest-enthousiast achter zou scharen.


Nou, dat was het weer ongeveer. Als gezegd houdt het niet over met mijn gezondheid, maar ja. Als gewoonlijk weet ik ook niet waardoor, anders dan dat ik geen enkele hulp krijg, en me dus vaak ver boven mijn tax moet inspannen om in leven te blijven. Maar dat moet van B&W van Amsterdam, al 16 jaar, en van alle Amsterdamse raadsleden en ambtenaren.

Het beste,

Maarten.
 

 

Nedernieuws 16 november 2004