Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 15 november 2004             

 

Beste Freek,

Het houdt nog steeds niet over met mijn gezondheid, maar ja. En ik heb nog steeds geen enkele reactie van enig lid van B&W van Amsterdam, nu weer na 2 weken c.q. 16 jaar. Ik registreer het maar. Hier is het vandaagse Nedernieuws.


1. Godslastering: In het kabinet wordt nog steeds geruzied over het ultieme regerings-wapen tegen het terrorisme, moordzuchtige gestoorden, politieke en religieuze fanaten, en anderen die niet willen deugen volgens regerings of ambtelijk lokaal inzicht en begripsvermogen: Het strenger aanpakken van de godslastering.

Ik heb daar mijn licht al over laten schijnen (kortweg: een incompetent en dom plan, zoals gebruikelijk van deze regering), maar heb er de afgelopen dagen iets meer over kunnen leren. Hier zijn wat puntjes, overigens vooral in het kader lering en vermaak:

  • Minister Modderman van Justitie uit de jaren 1880 wordt geciteerd met het heel zinnige: "Ik meende dat het sedert lang vaststond dat God zijn regten zelf weet te handhaven". Inderdaad - en Hij heeft daar een oneindigheid de tijd voor, nadat de zondaar verscheiden is van dit aards tranendal, en als Hij het bij leven van de zondaar niet doet of deed dan evident - gezien 's HEERen almacht, alwetendheid en oneindige goedheid - omdat Hij dat niet wilde, of anders niet kon, vanwege Zijn onbestaandheid.
  • Helemáál grappig - afgezien van bestuurlijke incompetentie dan - is het allemaal niet, want als ik de wetboeksartikelen nalees waar Donner zich op beriep dan is mijn lemma 'religion' in het Philosophical Dictionary wellicht in strijd met de wet - ik citeer de wet zometeen - omdat ik mij in wat ik daar schrijf ongetwijfeld volgens Mohammed B. e.d. "op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat". Ikzelf vind van niet, maar ik ben nu eenmaal niet godsdienstig.
  • Het huidig artikel over godslastering - wat in Nederland bestaat, maar in veel andere Europese landen niet of in andere vorm - gaat terug op een door minister Donner's grootvaderlijke minister Donner ingevoerd artikel uit de jaren 30, in antwoord op wat op de radio "gruwelijke godslasteringen in het communistisch dagblad De Tribune" werd genoemd. 
  • Ook op de radio hoorde ik allerlei onzin en onwaarheid gebracht met grote stelligheid ontleend aan horen zeggen en een beperkt brein, waaronder dat W.F. Hermans gezegd zou hebben dat de Katholieken telen als de konijnen, en daarvoor aangeklaagd werd. Wel, Hermans' verweer was toen al dat hij dat niet gezegd had, maar een literaire figuur uit een roman van hem.

Overigens: Twee vreemde eigenaardigheden die al die beoogde wetshervormers-op-korte-termijn niet opmerken (waar ik het hoorde of las, tenminste) zijn (1) dat kennelijk in hun ogen de Nederlandse wetgeving niet deugt en (2) dat het rationeel zou zijn noodwetten of noodregelgeving in te voeren in tijden van paniek.


2. Raad van Kerken: De Raad van Kerken staat klaar voor je als Helper in de Nood. Ik citeer: "Bang? Bezorgd? Boos? Bel ons dan ...". Er zijn 16 telefoonlijnen, op een geheime plaats, waarvan 4 door moslims opgenomen worden, en je kunt je nood en zielepijnen luchten op 0800-444 2222, aangenomen dat je het tussen negen uur 's ochtends en negen uur 's avonds doet, en vanaf morgen.

Het amuseert mij, en ik ben natuurlijk een hopeloze atheïst in godsdienstige ogen, maar het is waar dat wat ik op de nachtradio hoorde aan Neerlandse meningen (vrijwel altijd zonder bepalende lidwoorden of kwantoren; bijna altijd zonder de minste relevante kennis) reden voor enige bezorgdheid geeft, bijv. over de Nationale Nederlandse Volksgezondheid - althans voor wie zou geloven dat de Neerlandse doorsnee beschaafd, rationeel, nuchter etc. zou zijn, zou willen zijn, of zou kunnen zijn. (Ik draai die Nedernachtzenders vrijwel altijd na een paar seconden verwondering en irritatie over de mate van stompzinnigheid uit, en luister gewoonlijk naar de BBC WS (World Service). Zie hieronder.)


3. Aboutaleb als Verlosser: Pag. 2 van de NRC is voor ca. tweederde gewijd aan een veelstemmige lofzang op Ahmed Aboutaleb ing, onder een kop niet vrij van sm: "Een strenge boodschapper: pats, pats, pats" en met een grote foto van de Neder-Held, die tamelijk pafferig is, in krijtstreep-kostuum en stropdas gaat, een dubbele nationaliteit heeft (had ik de Noorse maar, dan kon ik afreizen en had ik dat al 25 jaar geleden gedaan!), 11 jaar jonger en een stuk minder hoog opgeleid en intelligent en geleerd is dan ik, en zichzelf presenteert als "liberale moslim". Hij is, net als Oudkerk, getrouwd en heeft kinderen, maar in deze lofzang horen wij niets over wethouderlijke verpozingen aan de Thames-weg of met wit poeder, en ook niet of hij graag, als zijn ex-leider Melkert, uitstapjes maakt naar sm-hoeren, als man van "pats, pats, pats": Dit artikel is een loflied op een voorbeeldige moslim du moment uit de Amsterdamse PvdA-partijkaderschool (met een kus van Hedi d'Ancona, en een kontje van Job Cohen).

Maar ja - het meeste in dit artikel heb ik feitelijk al behandeld, dus ik citeer maar twee puntjes.

"Onder autochtone Nederlanders is Ahmed Aboutaleb absoluut ministeriabel."

Nu goed dan, en sprekend als autochtone Nederlander: Hij is zeker niet slechter dan Balkenende of Verdonk, zou ik zeggen. Maar "ministeriabel"? Op basis van zijn verdediging van (in Aboutalebse termen) "de belangrijkste Nederlandse waarden: vrijheid van religie, de vrijheid van meningsuiting en het anti-discriminatiebeginsel. "Voor mensen die deze kernwaarden niet delen is er geen plaats in een open samenleving als de Nederlandse", houdt Aboutaleb zijn geloofsgenoten voor"?

Het spijt me, maar het is kul. Want opnieuw sprekend als autochtone Nederlander (anders dan Ahmed, die hier op zijn 15e kwam): (1) Dit zijn echt niet "de belangrijkste Nederlandse waarden", noch ideëel noch feitelijk, maar een triootje popi-politiek van de PvdA. Bovendien zijn ze onderling strijdig, en al is dat geen principieel bezwaar, het is wel een logisch probleem. En (2) wie beweert dat voor wie zijn afkondiging van zijn waarden niet deelt "is er geen plaats in een open samenleving als de Nederlandse" is zowel totalitair als inconsistent, en denkt kennelijk à la Orwell's "All are equal but some" - in Holland: politicians of the PvdA - "are more equal than others".

Dan het tweede citaat:

"Een dag na Aboutaleb's toespraak in de moskee verscheen op de discussiewebsite www.politiek.nl een bijdrage onder de titel 'Eruit met dat tuig, OPZOUTEN.' "Vrienden", schrijft ene Maarten H. Tromp, "we hebben een medestander gevonden in de Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb. Hij vind ook dat de fundamentalisten en extremisten dit land moeten verlaten. (..) Ik vind dat we ze een handje moeten helpen en ze gedwongen op het vliegtuig moeten zetten, alvoren we eerst (sic) gebrandmerkt hebben."

Hè ja. Ik zou graag - ongebrandmerkt - op het vliegtuig terug naar Noorwegen gezet worden, maar wel met een grote schadevergoeding voor mijn geruïneerde mensenrechten, gezondheid, kansen en leven - geruïneerd te Amsterdam, onder regie van B&W van Amsterdam, ten behoeve van de Amsterdamse drugsmafia.


3. Dreigbrief en Donner: Ik merkte eerder op dat minister Donner beweerde de dreigbrief die op 2 november vastgeprikt werd aan Van Gogh's lijk pas donderdag 4 november beweerde te hebben ontvangen van het OM Amsterdam. Hierover wordt vandaag geruzied in de NRC, maar mij valt op dat het OM beweert de brief "dinsdag verstuurd" te hebben. Wat mij nu in het geheel niet zou verbazen, gezien mijn dekadenlange ervaringen met het totaal incompetente justitiele beleid in Amsterdam, is dat het ding heel wel mogelijk dinsdag gepost is, omdat helemaal niemand bij het Amsterdams OM genoeg gezond verstand had om aan een fax te denken, en de KPN bijna altijd trager zijn, in mijn ervaring, dan ze claimen te zijn.


4. Etty: Elsbeth Etty mag de opinies ook weer bespelen in de NRC en doet dat onder de kop "Wees intolerant tegenover intolerantie", zonder erbij te melden, zoals ik wel deed, dat deze frase van Popper stamt (die zij zelf ongetwijfeld minstens 15 jaar voor "fascist" o.i.d. - "lakei van het monopolie-kapitalisme" - zal hebben gescholden).

Niet alles wat ze zegt is even dom, als is het allemaal oneerlijk - en trouwens: de enige keer dat ik mevrouw ontmoette, in Café de Zwart, geïntroduceerd door haar kennelijk immer beschonken echtvriend, ving ik aan met een grapje over het feminisme: Òp stond de koene verdedigster van het Vrije Woord en hoogbeledigd wèg liep ze - en al zal het grotendeels overgeschreven zijn. Haar eindalinea is deze:

Zolang Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders moeten onderduiken en permanente bewaking nodig hebben wegens het uiten van hun mening, hebben mensen als de moordenaar van Theo van Gogh het hier voor het zeggen.

Ja hoor: En zolang er één mens griep heeft is de hele mensheid ziek, volgens Etty-logica. "Er zijn 16 miljoen gewonden in Nederlands" volgens De-Jonge-logica, en mevr. Etty is in de prefrontale cortex getroffen, die toch al beschadigd is door drank en een leven lang liegen en intrigeren.

Maar laat ons zien: Die moordenaar is toch gearresteerd, met ondertussen heel wat anderen? En trouwens: IK mag dus wel met moord bedreigd, wel vergast worden, wel van de UvA getrapt worden, herhaaldelijk, "vanwege uw uitgesproken opvattingen", en ik mag 16 jaar geen enkel gehoor vinden voor de terreur die ik in Amsterdam onderging omdat het van gemeente- zijde toegeven van die terreur beledigend zou zijn voor gemeentelijke burgemeesters - die bovendien valselijk en racistisch een identiteit opvoeren die ze niet hebben, of alleen volgens nationaal-socialisten of godsdienstig gestoorden?


5. Typisch Neerlands: Er staat een HELE pagina advertentie - kosten: 30.000 euro, geloof ik - in de NRC die grotendeels Oranje is en als tekst het onverbiddellijk logische "Ik haat haat - Nederland tolerant" heeft, et c'est tout. Die advertentie dien je uit te knippen en op te hangen (toelichting: "Nu is het tijd om te laten weten wat je vindt").

De paradox van de Kretenzers is al in de Bijbel te vinden ("Alle Kretenzers liegen" sprak een Kretenzer) - maar goed: In 2004 haten alle politiek correcte Neerlanders haat, met een gevoel van welbehagen in hun eigen Normen en Waarden, en gloriërend in hun eigen rationaliteit en redelijkheid. (Zie mijn al tijden geleden geschreven noot 1 bij hfdst 7 van "On "The Logic of Moral Discourse"")

Hoeveel duizend keer heb ik niet geprobeerd allerlei Neerlanders duidelijk te maken met logische argumenten dat de propaganda waar ze in geloven onzin is ("Als alles dan relatief is is dat toch ook relatief?" "Als iedereen gelijkwaardig is dan ben je zelf toch gelijkwaardig met Eichmann?") ... om bijna evenzovaak voor "fascist" etc. uitgemaakt te worden.

Arendt had gelijk: "The banality of evil: Failing to think". O, wat zou ik deze heilstaat van duisterdenkers, voetbalkenners, drankorgels, partydrugs, junken, mafiosi, en duizendsterangs populistische volksmenners graag verlaten!

Mij zou het weinig verbazen als de advertentie uit een regerings-potje komt. De eindregels, na het boven geciteerde "Nu is het tijd" etc. zijn: "Hang deze poster op een plek waar iedereen 'm kan zien. De initiatiefnemers streven geen politiek of religieus doel na."

O? Ook geen tolerantie? En geen haat van de haat, ondanks dat oproepen van haat wettelijk verboden is? Hoe het zij: Je moet - als beweerder van "Ik haat haat" dan óók maar een button op je voorhoofd laten vastlassen, zou ik zeggen, met de tekst "Levensgevaarlijk stupide - handle with care!".


6. Hysterie: Er is meer dat ik zou kunnen behandelen, maar het lijkt alsof de nationale hysterie weer enigszins geluwd is. Het zal weer prompt oplaaien bij de volgende geslaagde moord, maar zover is het niet, of nog niet.

Massa-hysterie is trouwens een interessant verschijnsel en is althans nu voornamelijk media-product. Of dat geheel verwerpelijk is betwijfel ik, omdat een voordeel van die media-hysterie is dat het overwegend verbaal en overwegend theater, afreageren, zelfbeleving en stoer doen blijft: Wie zich afreageert voor een beeldscherm staat niet op straat bommen te gooien.

Er kan veel over gezegd worden, ook i.v.m. de media, maar ik beperk me hier tot één enkele vaststelling: De journalisten van BBC WS, i.h.b. van "Newshour" en "People and politics" zijn allemaal honderden of duizenden keren beter, in taalgebruik, geïnformeerdheid, algemeen benul, en geestigheid, dan hun Nederlandse tegenhangers, ongeacht wie. Ook zijn ze véél objectiever: Hoewel het gewoonlijk uitstekende interviewers zijn laten ze zelden zien - i.t.t. vrijwel alle Nederjournalisten - wat ze zelf van iets vinden. En ze stellen véél minder vaak domme vragen, trappen véél minder vaak open deuren in etc.


Het beste,

Maarten.

 

 

Nedernieuws 15 november 2004