Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 13 november 2004             

 

Beste Freek,

Hier is weer wat Nedernieuws. Ik heb de NRC van vandaag alweer uit, en voel me iets minder beroerd dan de afgelopen dagen, overigens puur M.E. en niks depressie of wat anders: Gewoon moe en spierpijn, zoals zo vaak. Dragelijk als ik enige hulp zou krijgen, maar moeilijk zonder hulp - kortom, als vanouds in Onze Democratische Rechtsstaat, waar in iedere junk de afgelopen 26 jaar van mijn ziekte honderden keren meer geÔnvesteerd is dan in mij, of mijn grondrechten, of mijn toch niet alledaagse hersens.

Hier is een overzichtje, voorafgegaan door de opmerking dat deze keer de NRC iets reflexiever probeert te zijn.


1. Arrestaties Den Haag: Ik citeer: "De moordaanslagen die justitie afgelopen woensdag meent te hebben verijdeld, waren gericht tegen het leven van de Tweede-Kamerleden Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders." Dit slaat op de arrestaties te Den Haag. Ik wil het best geloven, maar het is nogal vervelend dat er een klimaat hangt waarin gearresteerd worden "schuldig" betekent, in de ogen van media en politici.

Ik hoorde gisteren op de radio een idioot Van Wessem, CDA-kamerlid, voor wie de beweringen van "justitie" over de 38 gearresteerde PKK-ers (van wie niets anders vaststaat dan: ze bestudeerden literatuur; ze sprongen slootje; en de PKK heeft al een jaar of wat het terrorisme opgegeven) heilig zijn, en die kennelijk nog nooit gehoord had van het rechts-beginsel dat wie niet veroordeeld is niet schuldig is. Zo iemand begint ook prompt te brallen als-ie tegengesproken wordt: Hij wil geloven in terroristen, en ziet dus terroristen, ook als daar geen bewijs voor is c.q. dat nog geleverd moet worden.


 

2. Sinterklaas is in aantocht: De Goedheiligman arriveert heden te Alkmaar, naar men mag aannemen vergezeld door Pieten van e.o.a. bewakingsdienst. Volgens Max van Wezel gisteren, die ook al Zalm het aanzetje gaf voor de oorlogs-verklaring, en die hier net als Etty en Van Gogh van geniet "staat het nu 18-12 voor Sinterklaas in de strijd tussen Sinterklaas en Mohammed" (dit slaat op het aantal aangestoken moskeeŽn en kerken).


3. Cohen en de regels: Op dezelfde pagina 2 als het Sinterklaas-nieuws met ook een foto van de sluw uit de oogjes kijkende Cohen, die kennelijk met fotografen bedingt dat hij altijd neerkijkt op de foto-bekijker, die geÔnterviewd wordt. De openingsalinea luidt:

"Voor Job Cohen telt enkel zijn boodschap van "wij" en "zij". "Wij" mensen in Nederland die met elkaar willen samenleven met de verschillen die er zijn en "zij" de kleine groep die er niet bij willen horen."

Tsja. Het is waar dat de doorsnee mens een totalitaire ideologische aap is, die het buitengewoon moeilijk valt in ŗndere termen dan "wij" en "zij" te denken, dus in die zin is de Cohense herdefinitie van de situatie niet zo vreselijk gek. Maar dergelijke kleine groepen willen er wel degelijk bij horen - alleen op hun eigen totalitaire voorwaarden, onder leiding van hun leiders.

Het interview opent

"Het was de meest "bizarre, vreselijke periode" in zijn ambt als burgemeester van Amsterdam. "Bijna zelfs uit mijn hele leven", zegt Job Cohen."

Dus zoiets als mijn verblijf boven de Amsterdamse gemeentelijke heroÔne-handel - wat 3 1/2 jaar duurde, voornamelijk zonder slaap, bovendien, vanwege de overlast. Bovendien lees ik over Cohen:

"Een handjevol beveiligers consequent om hem heen. Een gepantserde mercedes die met draaiende motor gereed staat."

Dat is dus geheel tegengesteld aan mijn behandeling in Amsterdam, die dan ook geen prominente PvdA-er is, en ook niet in drugs helpt handelen. Cohen doet naar eigen zeggen aan "de boel bij elkaar houden" (altijd voorzover ik geen onderdeel daarvan ben, blijkt al 16 jaar, en de 4 jaar van zijn bestuur nu), waar als bestuurlijk streven veel voor te zeggen is, maar uit zijn mond voor mij moeilijk te geloven is. Ik citeer alleen nog deze vraag en antwoord:

U zei deze week dat we ons moeten afvragen wat de grenzen zijn aan de vrijheden in onze Grondwet. Waar liggen die wat u betreft?
"Het gaat erom dat er heel wat mag in dit land, maar můet dat allemaal? Vrijheid van meningsuiting is wat anders dan de vrijheid om mensen tot in hun ziel pijn te doen, zei Remco Campert vorige week. Het is belangrijk om het daar over te hebben."

Tsja. Ik heb meteen aangegeven, al op 2 november, wat ik over e.e.a. dacht, en ik ben het in strekking meer eens met Campert dan niet, maar wat voor de ene persoon onproblematische spot is verschijnt voor de ander als dodelijke belediging - waarbij komt dat er altijd mensen zijn die bestaande vrijheden gebruiken om hun eigen spelletjes en obsessies mee te spelen en uit te dragen, en komt dat complexiteit, meerduidigheid, gelaagdheid en ironie min of meer duidelijk zijn aan hoogopgeleide VPRO-kijkers, met "bloed van niet-Neerlandse smetten vrij", als ik de 19-eeuwse NederpoŽzie goed citeer, maar veel minder duidelijk aan mogelijk intellectueel scherpzinniger Berbers zonder enige opleiding en zonder veel kennis van Nederland, of de opgelegd lullige maniertjes van de VPRO, bijvoorbeeld.

Toch is het feitelijk en moreel heel simpel: In een rechtsstaat heeft niemand het recht een ander te vermoorden vanwege zijn meningen.


4. Prins Bernhard: Onze Prins leeft nog steeds, en is nu gehuldigd met een stripboek waarin van zijn lidmaatschap van de NSDAP van 1933-1935 wordt gesproken, inclusief fotografische bewijzen (al kunnen die vervalsd zijn). Hijzelf zou nooit in de NSDAP hebben gezeten, naar eigen zeggen, maar wel in "de Motor SA, Fliegersturm en Motor SS."

Maar ja - het is lang geleden, hij was 22, en het is waar dat lidmaatschap van de NSDAP een voor de hand liggende carriŤre-bevorderende stap was in 1933, voor een arische Prinz zur Lippes, zoals op de fotografische bewijzen (?) staat.


5. Van der Zwan: Prof.dr. Arie is een prominente PvdA-er, sinds minstens een generatie, die daar zeer goed van geboerd heeft, want er is geen hoge bedrijfs-functie of adviseur-schap of hij heeft het of had het. Heden staat hij in de NRC met een stuk onder de titel "Het heeft de afgelopen tijd ontbroken aan leiding en regie".

Ik zeg niet nee, en zijn stuk lijkt voornamelijk uit gemeenplaatsen te bestaan. Maar als het gestelde waar is, dan moet de verklaring ervoor ůůk waar zijn: Omdat de Nederlandse politici in grote meerderheid incompetent zijn, en noch tot de intelligentsten, noch tot de moedigsten, noch tot de geleerdsten van Nederland behoren, maar in plaats daarvan vrijwel altijd populistisch opererende tiende-rangers of erger zijn.


6. JeejPeej: Naast het stuk van Van der Zwan staan een zestal karikaturen van Woldhek van het hoofd van Balkenende, met de meeste aandacht op zijn juffrouw Laps pruimemondje. Het zijn goede karikaturen.


7. Huygen: Er wordt veel becommentarieerd, en wat ik las was niet erg interessant, o.a. omdat de normale "Opinie-Leiders van Nederland" vrijwel altijd ofwel journalisten ofwel politici ofwel schrijvers zijn, dus wel ideologisch bevlogen maar niet wetenschappelijk bekwaamd. Ik heb al 34 jaar geen TV, en citeer Huygen:

"Het is fris, de laatste bladeren vallen, de buurman groet en de tram dendert langs.
Maar als je weer naar binnen gaat, breekt het pandemonium los. Afgezette wijk, brandende moskeeŽn, bedreigingen, hitlijsten, brandstichting, woedende atheÔsten tegenover verontwaardigde moslims, eindeloze gesprekken zonder nieuwe informatie en de rouwende vrienden van Van Gogh. Dat is nu al twee weken lang aan de gang en het einde is niet in zicht. "Eťn vermoorden, honderdduizenden afschrkken", zei Lenin al.

Huygen geeft niet aan waar Lenin dit zei, maar het kan best dat hij dit zei. Hoe het zij: Ik bespaar me de alledaagse waanzin al vele jaren, wat me ca. 1000 uren meer per jaar geeft dan de doorsnee om goede boeken te lezen of zelfstandig na te denken.


8. Elian: Dit is een beroepsallochtoon uit Iran. Hij is gevlucht; heeft een verblijfsvergunning en aanstelling aan de UvA in het recht; en mag veel bazelen in de NRC als columnist. Hij schrijft onder de titel "Koranverzen zijn een geestelijke drug voor jihadisten", en gebruikt dus een de laatste week zeer prominente drogreden: Omdat er extremisten van geloof X zijn zou gelden volgens de niet-gelovers in X dat de heilige boeken van X tot extremisme bewegen, c.q. dat alle gelovers in X aansprakelijk zouden zijn voor de ideeŽn van extremistische aanhangers van X.

Ik denk niet dat Elian Gibbon gelezen heeft, en mocht hij dat wel gedaan hebben dan met weinig begrip. (Gibbon blijft een grote aanrader, zeker in tijden als deze, omdat het een zinnig perspectief biedt. Maar zoals zoveel dat werkelijk goed is: Het is alleen genietbaar en begrijpelijk voor mensen met echte hersens.) Zijn ťťn na laatste alinea is deze - en NB: Hij is gezond, welstaand, gearriveerd, en als twintiger ontsnapt uit Iran, terwijl ik bijvoorbeeld als twintiger invalide werd in Neerland, en sindsdien als bijstands-Untermensch mag proberen te overleven als invalide in Onze Nederlandse Rechtsstaat van een paar honderd euros bedeling in de maand:

"Heel mijn leven is getekend door terreur en religie en nu is het tragisch dat ik burger van een staat ben geworden die nauwelijks bereid is andersdenkenden te beschermen tegen terreur. De essentie van de staat is het waarborgen van veiligheid en vrijheid. Of wil de overheid op den duur de Nederlandse rechtscultuur aanpassen aan de intolerante verlangens van de islam?"

NB dat "de" islam. Dat soort proza dus. Misschien dat Elian ideoloog van Nieuw Rechts moet worden, na al dat Lijden dat hij heeft afgeleden "door terreur en religie".


9. Freek de Jonge: De NRC heeft iets wat ze "Webcongres" noemen, en waar "de" Nederlander "mag" meediscussieren over modieuze onderwerpjes, samen met Opinie-Leiders, gemodereerd door Opinie-Leiders. De vraag deze week betrof de onzin-stelling van De Jonge "dat het 'in toom houden van onze eigen massa' ons allergrootste probleem zal zijn."

54% is het daarmee eens, terwijl het toch evident onzin is: Nooit en te nimmer heeft "de massa" de macht gehad, afgezien van in straatgeweld, en gedurende korte tijd. Er staat wel een zinnige reactie bij van een Marijn Gnirrep:

"De erfenis van Fortuyn: het slechtste uit de mens naar boven halen met als gevolg massahysterie en het idee dat intolerantie acceptabel is. De politieke partijen zijn vrolijk mee gaan doen, want het trok stemmen."


10. Politie en beveiliging: Hier zijn wat citaatjes van de economie-paginaas:

"Sinds de moord op Theo van Gogh is de aandelenkoers van het Brits-Deense beveiligingsbedrijf Group 4 Securicor op de beurs van Londen met tien procent opgelopen. Nederland is een markt van betekenis voor Group 4. Het bedrijf heeft hier 7.500 mensen aan de slag."

Ter vergelijking:

"de AIVD mikt op 1.015 voltijd medewerkers [waarmee je dus, naar eerder voorgerekend minder dan 100 mensen "voltijds geobserveerd kunnen worden", ten dienste van De Nationale Veiligheid - M.]"

Er is dus hoop voor de aandeelhouders van Group 4:

"Group 4 levert bijvoorbeeld al personeel voor zes Nederlandse gevangenissen"

wat mij persoonlijk niet zo'n wenselijke ontwikkeling lijkt.


11. Dijkstal: In ťťn van de bijlages van de NRC staat een wel aardig interview met Dijkstal van de VVD (die na Fortuyn de commissariaten-wereld indook, en z'n functie als fractievoorzitter overdroeg aan Van Aartsen). Hij heeft in ieder geval enig begrip van werkelijk liberale beginselen. Ik geef twee citaten:

Dat is uw grootste angst?
"Nee, mijn grootste angst is dat dit land naar de knoppen gaat."
Waardoor?
"Door verkwanseling van de grondrechten, van de democratie, en dan bedoel ik de echte democratie, niet de televisiedemocratie."

En:

"Ik zou zo graag willen dat wij elke dag de Grondwet openslaan en lezen wat onze grondrechten zijn.
Moslims ook?
"Ja, moslims ook. En jij, en jij. Ik wil zo graag dat we dat allemaal doen."

Hm. Ik citeer mij grondrechten al sinds 1990 bij het gemeentebestuur van Amsterdam, die mij 3 1/2 jaar hebben overgelaten aan terreur en vergassings- en verbrandingsgevaar door inpandige harddrugshandelaars. Het enige wat dat opleverde in Amsterdam waren hoon, beledigingen, chicanes, scheldwoorden en bedreigingen van gemeentelijke ambtenaren. En daarbij: Ik heb IEDEREEN aangesproken de afgelopen 16 jaren: Burgemeesters, wethouders, politieke partijen, rechters, politie-commissarissen, OM-leden, advocaat-generaal - you name them, and I asked them. Maar ze vonden het ALLEMAAL geen enkel probleem dat ik net niet vergast en vijf keer met moord bedreigd ben door harddrugs-handelaars, eenvoudig omdat deze een burgemeesterlijke vergunning hadden, en alle aangesprokenen VEEL liever hebben en hadden dat ex-burgemeester Van Thijn onverantwoordelijk, onbekwaam en misdadig de maffia helpt dan dat een invalide als ik geholpen wordt die zich durfde te verzetten tegen terreur of dat mijn grondrechten niet geterroriseerd, niet bedreigd met moord, niet wakker gehouden te worden en niet vergast te worden gehandhaafd werden door de zťťr hoog betaalde ambtenaren en bestuurders van de stad Amsterdam.

Ik merk het nog maar eens op, inclusief de ongetwijfeld schandalig arrogante opmerking - in doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg Nederperspectief - dat vrijwel niemand mijn moed heeft in Amsterdam, zoals ook vrijwel niemand - zeker niet van mijn "generatie van verraders" zegt Komrij; "van collaborateurs", zeg ik - mijn principes, ideeŽn, kennis of achtergrond heeft, om welke reden ik inderdaad niet ben als "ťťn van ons" Hazes- en Brood-bewonderaars, voetbalkenners, en veelzuipers zonder hersens of beschaving, en dus in Amsterdam dood kan vallen wat het gemeentebestuur van hoog tot laag betreft.


12. "Tien dagen crisis": Dit kopt de NRC en geeft dan een hele pagina samenvatting, onder fotoos van de brandende Islamitische school te Uden. Het meeste heb ik je meegedeeld, en de rest is minder interessant of relevant.


13. M.E.: Er staat een artikel in de wetenschapsbijlage onder de titel "Doodmoe" over de ontdekking van een "gen voor zeldzame energieziekte". Dit gaat over de mitochondrieŽn, en een ziekte die ik niet heb, maar het is wel enigermate interessant. Ik heb heel wat jaren geleden geprobeerd mij in te lezen over mitochondrieŽn, maar dit bleek zowel behoorlijk ingewikkeld als grotendeels onbekend, en gaf dat dus op. Toch lijkt de beschreven zeldzame ziekte wel enigszins op M.E., en ik omschrijf de pijn die ik al 26 jaar heb ook al al die tijd als "zoals met melkzuur na hardlopen". Ik geloof niet dat in mijn geval ooit nagekeken is hoeveel melkzuur er in mijn bloed zit.


Ik geloof dat dit het wel ongeveer was voor vandaag. Ik hoop de laatste Nedernieuwsen dit weekend op te laden naar maartensz.org, maar heb als gewoonlijk geen moeite genomen het bestaan ervan onder de aandacht van anderen te brengen, o.a. omdat mijn meningen niet geschikt zijn voor de doorsnee, uit totaal gebrek aan populisme, redeneerfouten en versimpelingen, en wegens mijn vaak lange zinnen, die de doorsnee ook moeilijk volgt. Hoe het zij, als het eenmaal op mijn site gearriveerd is zijn er een aantal links die in de feitelijke mails niet zitten.

Het beste,

Maarten.

 

 

Nedernieuws 13 november 2004