Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 13 september 2004                


Titel mail: Nagekomen feitjes

Beste Freek,
 
Omdat ik er eerder over schreef en me realiseerde dat ik wat vergat én gisteren een aanvulling kreeg via een BBC-programma over verkeersdoden:
 

 
1. De tol van de terreur: Er vallen dagelijks evenveel verkeersdoden wereldwijd als er omkwamen bij "9-11", nl. ruim 3000. Plus 10 keer zoveel gewonden, vaak serieus. Dit komt uit dat BBC-programma. (Ik las ook heden in de NRC dat iemand opmerkte dat er "per jaar evenveel verkeersdoden vallen als met 9-11". Antwoord: Hmmm, ja - maal 365.) De NRC opent heden met "Poetin wil directe democratie inperken". Dat lijkt me wat eufemistisch geformuleerd, nl. alsof er sprake van zou zijn dat Rusland er van overloopt, maar goed, dat kan je ook verder uit de Berlingske Tidende lezen, or whatever is your Danish daily.
 
Wat Nederland betreft: Ook de NRC-hoofdredactie is niet gelukkig, en vraagt zich af waarom juist minister Donner zoveel volmachten krijgt, wat opzichzelf een redelijke vraag is. Een antwoord hebben ze niet, of althans: geven ze niet. Ik weet het ook niet, maar ik gis dat Donner de sterke man in het huidige kabinet is. Dezelfde redactie citeert minister Remkes over het temmen van de gevaren van het terrorisme (altijd middels staatsterrorisme, maar dat zeggen ze er nooit bij): "U zou eens moeten zien wat er aan kritiek komt als er wél iets gebeurt en wij deze maatregelen niet hebben genomen."
 
Volgens de NRC is dit "een verklaring uit het ongerijmde". Maar ja, logica was nooit een journalistiek leerstuk, en het is dan ook niet zo, want het is om te beginnen geen verklaring. Wat het wel is laat ik maar onbesproken, behalve dat Remkes kennelijk redeneerde dat als er niets gebeurt terwijl de rechtsstaat wel is afgeschaft, er dan geen kritiek komt - wat ongetwijfeld waar is, zeker als er geen rechtsstaat meer over is waar je kritiek kunt spuien zonder opgepakt te worden wegens "terrorisme".
 
Ook zijn er weer 4 mensen gearresteerd in Nederland "omdat ze een aanslag zouden voorbereiden" en "vanwege terrorisme", zoals het radio-nieuws dan graag trouwhartig en conformistisch mag toevoegen, ongeacht bewijs of relevante kennis.
 
 
2. Het gevaar van de terreur: Wat ik eerder vergat toen ik zei dat alleen het opblazen van kerncentrales een reëel gevaar is van het terrorisme, uiteraard afgezien van het vestigen van politie-staten die zogenaamd de terreur zouden bestrijden, is biologische oorlogsvoering. Waarschijnlijk is dat het meest reëel, want een variant waar Bin Laden en co. ook op kunnen komen is deze: Slik zelf met al je getrouwen en familieleden de juiste middelen tegen de builenpest, en verspreid die dan. Da's dan het einde van zeer vele ongelovigen, prijs de Heer.
 
Als het dan toch om geloofsfanatici gaat lijkt me dat geen ondenkbare variant, en ik weet niet wat je ertegen kan doen, behalve iedereen die niet volgens de logica wenst te redeneren en dus in de Heer gelooft - zie "The Ethics of Belief" op mijn site - op te pakken. Maar ja, dan moet je beginnen met de Balkenende's en Bush's, dus dat zie ik niet gebeuren.
 
Kortom, als er rationeel opgetreden zou worden tegen "het internationale terrorisme", quod non, dan lijkt mij het beste te concentreren op biologische wapens. Overigens wat builenpest e.d. betreft: Als ik de Middeleeuwen en de Oudheid als maat neem - dan overleeft minstens 1/4 van de bevolking ook dat, maar dat is dan wel het eind van "civilization as we know it".
 
Maar ik zie geen rationeel optreden, of rationele commentaren. Wat ik wel zie is een snel groeiende politiestaat met gigantische volmachten voor bestuurstuig, alles op basis van evident hysterische of evident gelogen kul. Er valt niets te doen tegen zelfmoord-terrorisme d.m.v. politiestaat-maatregelen, behalve bij toeval. Het enige wat je mag hopen te doen is dergelijke groeperingen te infiltreren en dan op te rollen, maar daarvoor heb je geen universele paspoorten-controle nodig e.d. maar een effectieve geheime dienst en een werkende rechtsstaat.
 
NB: Ondanks een premie van 25 of 50 miljoen dollar op z'n hoofd scharrelt Bin Laden nog vrolijk vrij rond, al jaren. Als de verzamelde geheime diensten niet eens zo'n bekend figuur kunnen arresteren of ombrengen, dan valt er echt niets te ondernemen vooraf tegen onbekende geloofsfanaten op weg naar 72 persoonlijke hemelse maagden vanwege hijad-slachofferschap. Wat je wel effectief zou kunnen doen is dat soort krankzinnigen belachelijk maken - maar ja, dat vergt wel enige geestelijke vermogens bij de niet-fanate meerderheid.
 
Trouwens, wat paspoorten e.d. betreft: Ik moet me vanaf 1 januari kunnen legitimeren, maar ben dat niet van plan, want ik heb om te beginnen al geen geld voor een paspoort - een half maandloon voor mij - en geen energie om er achter aan te gaan. Veel op straat kom ik ook niet, maar ook dit is weer een grond voor mijn site in Denemarken.
 
 
3. "Silvie Meijs is een gore kankerhoer": Althans - jij houdt immers van voetballen - dat vinden de supporters van ADO-Den Haag, die dat gisteren dan ook massaal en langdurig riepen, vermengd met "Hamas, Hamas, alle joden aan het gas" en "kut-kanker joden". Jij vraagt je natuurlijk als op Nedernieuws gerantsoeneerde deel-Deen wie Silvie wel niet mag zijn. De vriendin van Rafael van der Vaart. Wie dat is? Een voetballend joch en multi-miljonair bij Ajax. De rest is waarachtig Neerlands gesundes Volksempfinden, en geheel volgens vigerende "normen en waarden", en illustreert waarom ik zoveel Nederlanders zo verachtelijk vind: De stemmende meerderheid is zo, voelt zo, denkt zo, en mag graag zo roepen, al zullen ze het achteraf ontkennen - vandaar 1,8 miljoen NederFortuynstemmers, al was-ie dood. (Wat deel-Denen betreft: Moeten jij en Margit trouwens niet een verplicht Deens inburgerings-examen doen? Om te testen of jullie wel heldansk genoeg zijn? Hier in Neerland moet dat wel, als jullie er al in zouden mogen, waarop de kans buitengewoon klein is als je niet ongelukkig genoeg bent geboren Nederlander te zijn en ook geen "Mandela" heet.)
 
Ondanks afspraken werd de wedstrijd niet stilgelegd omdat - volgens trainer Koeman, vroeger een bekend Nedervoetballer -  "ik wil morgenochtend nog gewoon mijn eigen huis uitkunnen". Damit haben sehr viele Holländer den Krieg ganz ruhig überlebt, und sind danach alle stolze und mütige Widerstandskämpfer geworden, genau wie Herr Kuhmann, nietwaar. (Later wat "Holocaust-Encyclopedia" citaten.)
 
Iets wat me nog niet duidelijk is, al bestaan dergelijke spreekkoren al zo'n 30 jaar, is of dit een Echt Neerlanderthaals fenomeen is. Maar ja, ik weet dan ook bijna niets van voetbal. Ik gis echter dat het typisch Neerlands is, niet in de zin dat er elders niet geroepen en gediscrimineerd wordt, maar de manier waarop en de mate waarin. Eén reden waarom ik het gis is dat ik in alles wat ik erover hoor of lees nooit enige verwijzing naar het buitenland las, à la "Ze doen het allemaal, dus wij zouden wel gek zijn als we het niet óók deden."
 
Het beste,
 
Maarten.
 
P.S. Het aantal jaarlijkse verkeersdoden wereldwijd volgens bovenstaande cijfers is net boven de 1 miljoen. En ik citeerde uit een uitgebreide BBC WS serie over de gevaren van het auto-verkeer, dus het zal wel tennaastebij kloppen. Da's toch ook al bijna een Holocaust sinds 2000, alleen in verkeersdoden. En niet om de zaken gelijk te stellen (weloverwogen massamoord is iets anders), maar voor het perspectief. Het is trouwens één verkeersdode per halve minuut, ongeveer, worldwide, leert de computer me.
 
 

 

Nedernieuws 13 september 2004