a

 

 Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 12 december 2004             

 

Beste Freek,
 
Hier is weer een Nedernieuws, o.a. met enig nieuws over de term "Nedernieuws".
 

 
1. Nedernieuws: Er blijkt, toen ik het nazocht, een "Nedernieuws" website te zijn, al produceert Google mijn eigen file van die naam als eerste, en al is het enige wat ik verder over die website las dat een stel programmeurs zich laatdunkend over de slechte website ervan uitlieten. De website zelf bleek niet te krijgen toen ik het probeerde.
 
Wel, het is nieuws voor mij, en als het een kwestie van copyright was vermoed ik dat ik de Urheber van de term ben, want die heb ik al lang geleden gebruikt, zoals je weet. Enigszins grappig is het wel, omdat er, in ieder geval bij mij, ook iets laatdunkends in zit, natuurlijk niet "als het er om gaat, in de richting van" [Balkenende-neerlanderthaals] jou, maar omdat ik - eufemistisch - niet erg dol ben op het land waarin ik leef, zoals je weet.
 
Overigens vond ik mijzelf op diverse plaatsen geciteerd met bron-vermelding, maar niet vaak, en bestaat maartensz.org ook voor Google, zoals ik al wist, al zijn de meeste links die Google produceert naar xs4all, tot mijn spijt, want aan die firma heb ik een intense hekel leren krijgen, en dat ligt echt aan hun wanprestaties en onbehoorlijkheid. Ik zit er helaas nog steeds aan vast, en ik vrees dat er niet veel beters is in Neerland, maar verheugen doet het me niet, met een provider waar ik gemiddeld 3 keer moet inbellen om 1 keer mail te mogen ontvangen, en de overige keren helemaal niets of 319 bytes van hun kant, maar natuurlijk wèl een telefoontik voor mijn kosten, en ten bate van de KPN, waar ze deel van zijn.
 
En sinds xs4all verkocht is door de oprichters aan de KPN is het dan ook nooit meer goed geweest, althans in mijn ervaring. O, hier is de stand van de spams sinds 3 juli, alleen voor mij: 6024 - dus 1000 p.m. - formeel gericht aan alles en iedereen bij xs4all, dus "de professionals van xs4all", zoals ze zichzelf proberen te verkopen in de NRC, kunnen me zélfs niet alleen die spam bezorgen die alleen aan mijn mail-adres is gericht, maar keren de héle vullisbak dagelijks om in mijn richting, alsof dat vanzelf spreekt, en "professioneel" is. 
 
Antwoord op schriftelijke klachten: Onbehoorlijk. ("Het gebeurt anderen niet, en u dus ook niet.") Antwoord op telefonische klachten: Drie kwartier in de wachtrij zonder enige mededeling.
 

 
2. Van de Lande + Rosenmöller: Over het Havenbedrijf Rotterdam heb ik je eerder bericht: Dat sluiste minstens 110 miljoen door naar de wapenhandelaar en grootmuil Joep van de Nieuwenhuyzen, via de kennelijk corrupte haven-topman Willem Scholten, en blijkt nu volgens de NRC betrokken bij een soortgelijk miljoenenverlies van een "havenbaron van de Lande", die allerlei banden had met de "bankier van de onderwereld" Willem Endstra, die in het voorjaar vermoord is.
 
De NRC besteedt er vrij veel tekst aan, die ik je bespaar. Ik schrijf erover omdat ik meen dat véél in Nederland feitelijk corrupt is, en aanneem dat véél in Nederland feitelijk gefinancierd wordt, vooral in vastgoed, grote investeringen als de havens, en de IT-branche, via drugsgeld, eenvoudig omdat de winstmarge daar tegen de 50% aanligt, of in ieder geval lag rond 1985, terwijl de winst op normale handel, indien eerlijk, enkele procenten is, gemiddeld.
 
Rosenmöller staat erbij omdat (1) hij op een foto staat te proosten met een heel stel van die haven-baron-achtigen, die je je het best kunt voorstellen, uiterlijk, als gearriveerde penose: Strak in het pak, niet mooi, evident rijk, evident dominerend uitgevallen mannetjesdieren, model vrije jongens; (2) ik deze ex-topman van Groen Links nooit heb gemogen (net als Theo van Gogh hem niet mocht, kennelijk om verwante redenen), in mijn geval omdat ik vanaf het begin wist dat hij loog over zijn marxisme, en ik het een onsympathiek fanaat keffertje en ellenbogenwerkertje vind en vond; en (3) sindsdien geleerd heb dat hij feitelijk een fils à papa is, met een pa die rijk is in dat havenmilieu, waar links-radikale Paultje jarenlang de vakbonds-radikalinksi heeft uitgehangen tussen de havenarbeiders, om redenen die vrijwel zeker alleen adekwaat door een psychiater uitgespit en geduid kunnen worden.
 
Tegenwoordig heeft Rosenmöller, want zo gaat dat in Neerland, een TV-programma, en lult nog steeds brutaal door, als vanouds. Wat heb ik tegen dat soort? Het zijn leugenaars, poseurs, en minstens voor een deel gestoord, in de zin dat ze anderen welbewust misbruiken voor wat aan hun eigen driftsleven ontspruit, zoals graag willen leiding geven, graag voorop lopen, graag de baas zijn etc. Van mij mag dat allemaal - mits je eerlijk, integer en competent bent, en een Rosenmöller - overigens zoals velen die voorop lopen, baas spelen, en leiding geven in Neerland - is dat allemaal niet en was dat ook nooit, en loog evident.
 
In dit verband:
 

 
3. Vader en de revolutionairen: Zoals je weet was onze vader een bijzonder man, en meer dan hij zelf wist, en dat laatste vooral omdat hij zo trouw partij-ganger was vanwege 3 1/2 jaar concentratie-kamp en, hoewel intelligent, weinig kennis had, en meer een doener en artistiek type was, dan een denker. Maar hij was ook vrijwel de enige geloofwaardige marxistische revolutionair waar ik weet van heb, en was zowel integer als rechtvaardig, en evident uitzonderlijk moedig.
 
De redenen waarom ikzelf tussen mijn 18e en 20e van het marxistische geloof afviel - wat tussen 1968 en 1970 was, toen "mijn generatie van verraders" (Komrij - feitelijk: "collaborateurs" - Maartensz) zo graag marxist mochten wórden, zijn de volgende
  • ik was in mei en juni 1968 in het toen revolutionaire Parijs, en in 1969 in het bezette Maagdenhuis, allebei uit nieuwsgierigheid, en zonder deel te nemen, en kon de studentenleiders vergelijken met onze vader, zwaar in het nadeel van de studentenleiders - in het bijzonder: Cohn-Bendit in Frankrijk, en Ton Regtien en Paul Verheij in Nederland - die mij allemaal als poseurs, brallers en mannetjesmakers voorkwamen vergeleken bij vader, terwijl ik Marx béter kende dan zij, en dus wist dat ze ook daarover logen
  • ik was serieus begonnen logica, analytische filosofie en wetenschap te bestuderen, en dat spoorde allemaal bijzonder slecht met wat ik van Marx en de marxisten had gelezen, waar ik trouwens altijd problemen mee had gehad van logische aard, vooral wat betreft de dialectiek
  • het proza en de zogeheten "theorie" in de CPN, overal en van iedereen, was gruwelijk slecht en dom, en sloeg vaak helemaal nergens op, al was het ook meestal bijzonder pretentieus
  • in 1970 ontdekte ik Bertrand Russell, die ik vele klassen beter, zinniger en helderder vond dan Karl Marx etc. en
  • in 1970 beloog wethouder Harrie Verheij van de CPN mij systematisch over de Sleep-Ins en mijn rapportage daarover, nadat ik één van de drie gemeentelijke Sleep-Ins in de zomer van 1970 geleid had (feitelijk door de bestaande leiding, die incompetent was, af te zetten) - in feite bestendigde Verheij corruptie en drugshandel, en deed dat opzettelijk

Ik denk dat dit de hoofdpunten zijn. De intellectueel belangrijkste was ongetwijfeld mijn al bestaande ontevredenheid over de marxistische theorieën en mijn relatieve tevredenheid over Russell en analytische filosofie, en ik denk dat de emotioneel belangrijkste reden was dat ik vond dat de studenten-revolutionairen als karakters klein en zwak waren vergeleken met vader, terwijl ik wist dat ook vader zich theoretisch vergiste, wat ik hem makkelijker kon vergeven dan Regtien, Cohn-Bendit, of Dutschke.

En wat voor mij definitief de deur dicht deed waren de leugens en corruptie van Harrie Verheij, au fond een hele griezelige intrigant - en z'n zoontje Paul, die ikzelf uit de OPSJ oppervlakkig ken, en nooit niet-dronken heb meegemaakt, heeft uiteraard carrière gemaakt bij de gemeente Amsterdam, en is nu kennelijk hoofd van degenen die mij aan het vakkenvullen willen zetten bij AH, "omdat u gereïntegreerd moet worden in Onze Nederlandse Samenleving".

Nu, over mijn lijk én het hunne, als dat nodig is - en verreweg de beste kandidaat voor BVD-agent in de CPN-top die ik ken heet Harrie Verheij, terwijl zijn beleid rond de gemeentelijke Sleep-Ins uitgesproken smerig en corrupt was, en feitelijk de Amsterdamse drugshandel zeer welgevallig moet zijn geweest, omdat het de drugshandel in de Sleep-Ins zeer bestendigde en bevorderde. (Ik citeer Verheij nog wel eens over Stalin, uit 1953. Het is namelijk leerzaam over zijn karakter - want nee: dom is ie niet. Slecht wel. En wat mij daar zo aan irriteert is dat de carrière van zoiets inferieurs ten koste ging van de integriteit van onze ouders, die echt geloofden, en echt werden bedrogen.)

Trouwens, de rapporten die ik uitbracht aan Verheij en B&W van october 1970 en januari 1971 heb ik ook nog steeds, en pas teruggevonden, en zijn voor een 20-jarige bijzonder goed, en trouwens heel herkenbaar mijzelf, wat me enigszins verbaasde, maar niet bijzonder veel, omdat ik weet dat ik sindsdien over zeer veel zaken ongeveer soortgelijk ben blijven denken. Maar het was aardig om te zien dat ik toen al zo schreef, en ook zo snel en makkelijk, als tegenwoordig - met dit grote verschil dat ik toen niet wist hoe weinigen dat feitelijk gegeven is, en het me altijd verbaasde hoe weinig, krom, en slecht beredeneerd proza ik terugkreeg voor mijn eigen moeite en stukken, àls ik al iets terugkreeg.
 4. Van Gogh-nieuws: Er is ook wat nieuws rondom wijlen de cineast.

Eén. Er waren met sjaals vermomde en in de lucht schietende jongeren - volgens de gemeentepolitie, die overigens niet te vertrouwen is: "met alarmpistolen", bij gebrek aan gevonden kogelhulzen, alsof die niet opgevangen kunnen zijn, bijvoorbeeld - die in de buurt waar Van Gogh woonde naar zijn 12-jarige zoon vroegen. Dat is dus verre van smakelijk - alsof die zoon er wat aan kan doen wat zijn vader wel of niet misdeed of miszei, volgens sommigen - maar het is waarschijnlijker dan niet puberale stoerdoenerij.

Twee. Je kunt, als je wilt, Van Gogh's film 06-05 over de moord op Fortuyn downloaden in de komende week, al raad ik je dat van harte af met een telefoon-modem (kan wéken duren), en al verwacht ikzelf dat het géén goede film is. Er is echter een klein kansje van wel, en sowieso is het interessant wat deze laatste Van Gogh-film in de bioscopen gaat doen: 't Wordt in ieder geval z'n verreweg best bezochte film, dat staat nu al vast.


5. Hitler: Het valt me op dat ik de laatste maanden veel geschiedenis lees, al lijkt dat overwegend toeval, en ligt dat ook aan de dikte van de gehele Gibbon. Hoe het zij, ik las een paar dagen geleden "The mind of Adolf Hitler" van een Walter Langer, geschreven in 1943 door een psychiater voor de Amerikaanse geheime dienst, en vrijgegeven in 1972.

Over het geheel genomen - en omdat ik geen groot gelover in de wetenschap der psychiatrie ben, wat nauwelijks een wetenschap is, bij gebrek aan harde data over het menselijk brein, en dus overwegend ófwel kunst ófwel pretentie, zo niet beide - is het behoorlijk zinnig en informatief, al zal het je niet verbazen dat Hitler behoorlijk serieus gestoord was, maar misschien wel dat hij een masochist was, die graag had dat dames op hem scheten, en zichzelf dan ook een "Scheisskerl" noemde. (Vandaar ook kennelijk de overmaat aan zelfmoordenaressen onder zijn ex-en: Het moet voor velen een schok geweest zijn, laat zich makkelijk nagaan, dat de superman geschift en pervers was.)

Ik heb er zelf redelijk wat aantekeningen over gemaakt, waar ik nog niet weet wat ik mee zal doen, o.a. omdat het makkelijk te misbruiken valt voor kwaadwillenden, en er nog nooit een meerderheid van intelligente goedwillende mensen is geweest - zoals Hitler himself verdomd goed door had, want één voordeel bij het grondig gestoord zijn is een wat betere intuitieve mensenkennis dan de doorsnee. 


6. Bernhard: Prins Bernhard is gisteren begraven te Delft, of bijgezet in het familiegraf, of wat er ook gebeurd is. Ik meld het hier alleen omdat ik de HELE week in IEDERE nieuwsuitzending die ik hoorde ellenlang Bernhard-nieuws kreeg te horen - over de bloemen, de kerk, de burgemeester, de oudstrijders, de Koningin enz. enz. enz. ad nauseam. Alles Bernhardde, Bernhardde, Bernhardde en Bernhardde, alsof iemand van 10x de statuur van Einstein dood was, en alsof het hele land in diepe rouw was.

Ik kan dit soort onzin alleen verklaren door een combinatie van aangeboren totalitairisme bij vrijwel iedereen; door een vreemd soort piëteit; door een emotionele behoefte aan hysterie, omdat het ieder volkomen alledaags persoon zich zo belangrijk doet voelen - er is plaatsvervangende belangrijkheid, miljoenvoudig, zoals er voor enkelen plaatsvervangende schaamte is; en doordat de RVD - dus: de  Rijksvoorlichtingingsdienst - als bestendiger van de Koningshuis-propaganda, zorgt dat de nieuws-rubrieken ieder uur een nieuw stukje Bernhard-trivia uitgereikt kregen, zodat de hysterie maar door kon gaan, à la een week trommelen omdat het stamhoofd dood is; en omdat de nieuwsrubrieken dat spel braaf meespelen en uitvoeren, alsof het vanzelf spreekt dat je een week lang ieder uur bestookt wordt met weer een variant op hetzelfde non-nieuws bij wijze van "nieuws".

Kortom, je hebt ruimte om weer eens opgelucht adem te halen in Denemarken, over waar je weer eens geheel vanzelfsprekend aan ontsnapt bent. NB: Ik heb niets tegen de man, en er niets voor: Mijn stelling is al dekaden lang dat (1) ik zo ongeveer helemaal niets wéét van het Koninklijk Huis dan propaganda, die ik bij voorkeur niet hoor of lees, en zeker niet geloof en dat (2) wèrkelijk intelligente Oranjes een eiland in de Stille Zuidzee kochten van hun zeer vele miljoenen of miljarden, en daar in een fraai huis met een schitterende bibliotheek van het leven zouden genieten i.p.v. de koninklijke pias uit te hangen op bordessen en in de buurt van door te knippen linten, maar dat (3) ik ze nageef dat Ons Folluk fan Tsjempions graag een Koningshuis fêteert, en dat ze, door kennelijk aangeboren gebrek aan hoge begaafdheid, door noodlot, toeval en plichtsgevoel overwegend braaf, zij het bijzonder goed betaald, hun geheel inhoudsloze spel spelen, dat toch van énig maatschappelijk belang is als bindmiddel, eenvoudig omdat het Neerlandse Volk in grote meerderheid niet anders, beters of zinnigers wil. Dus íets positiefs kan ik wel over ze melden: Ikzelf zou het niet in me hebben om hun rol te spelen, want ik heb er noch het geduld noch de hersens voor.


Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 12 december 2004