Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 12 november 2004             

 

Beste Freek,

Dit is een korte Nedernieuws, want ik lag weer eens vrijwel de hele dag doodmoe en met pijn in armen en benen in bed, en er is minder nieuws.


1. Het Nederlandse nieuws: Het lijkt alsof dit enigszins gecensureerd wordt; en alsof journalisten voorzichtig zijn. Ik heb alleen radio 747 en de NRC, maar de eerste lijkt voorzichtiger geworden dan bijv. de BBC WS en minder aandacht te besteden aan aangestoken moskeeën en kerken, en aan gekalkte leuzen en bedreigingen, kennelijk - om de BBC-correspondente te citeren - "to relieve the tension".

Of dat zal werken hangt vnl. af van wat er verder wel of niet gebeurt.


2. Kamerdebat: Er was een kamerdebat tot 3 uur vannacht, waar - naar ik heb begrepen - door de media relatief weinig aandacht aan werd besteed. De NRC-kop op de voorpagina vat het aldus samen: "Remkes overleeft debat over Van Gogh", met daarboven 'Nieuwe aanslag op persoon verijdeld'. Op wie dat was las ik niet.


3. Koningin in actie: Ik citeer van onder de foto op pag 1: "Koningin Beatrix heeft vanochtend het belang benadrukt van de gelijkwaardigheid van iedereen die in Nederland woont. Zij deed dit tijdens een ontmoeting met Marokkaanse jongeren in een jongerencentrum in Amsterdam. De Koninging had burgemeester Cohen opgebeld met de vraag hoe ze eraan kon bijdragen dat het weer de goede kant opgaat in Nederland, aldus Cohen."

Het Koninklijk Hof, als mijn geheugen me niet bedriegt, ook in het kader van "gelijkwaardigheid", vangt jaarlijks 97 miljoen euro, en onze koninging staat nu op de foto met een blond permanent, een hapje en een drankje, en een verkreukeld gezicht, dat past bij haar 67 jaar. Maar goed: Het is een beter idee dan de koning van Marokko via Frits Bolkestein te vragen de Nederlandse problemen op te lossen.


4. JeejPeej in actie: Ik vermoed dat minister Donner onze Em Pee vandaag naar Den Haag gestuurd heeft, om daar met Ons Volk (van Champions, en Hazes, en Brood, en voetbalspreekkoren) te spreken, geheel spontaan en authentiek, ongetwijfeld, en tot je grote verwondering waren er op de radio zelfse volkse stemmen die dat "best leuk" vonden "hem eens een keertje in het echt te zien".  "Als het er om gaat" of ik Mijn Em Pee JeejPeej de Politieke HaaPee ook mocht horen én genieten van het Em Peese prachtproza: Hélaas, ook dat werd gerantsoeneerd tot niets.  


5. Donner in actie: Het grotemensenwerk schijnt op minister Donner neer te komen, die onder het kopje " Donner: 'Laat ons bezinnen' " geciteerd wordt als:

"Vrijheid kan alleen duurzaam gedijen als zij gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Strafrecht is nodig. Vandaar dat [..] voorstellen worden bezien om de fundamentele waarden in de samenleving beter te beschermen en het zaaien van haat en angst beter te weren. (..) Taboes, normen en gewoon fatsoen [..], het zijn de dijken waarop wij in Nederland door de eeuwen heen altijd een polder van verdraagzaamheid hebben geschapen in wat vaak een wereld van tumult was. (..) In tijden van gevaar riepen wij altijd het dijkleger op. Het dijkleger, dat is de bevolking. Laat ieder van ons dezer dagen [...] stilstaan bij waar wij mee bezig zijn en zich bezinnen op wat wij op het spel zetten. [..]"

Dit staat in extra zwarte letters, dus dat doe ik ook maar. (Alle weglatingen tussen [..] zijn van de NRC-redactie.) Ik hoop dat je onder de indruk bent van het Donneriaanse proza. Zo nee, dan is het excuus helaas dat ook hij niet veel beter kan dan ie doet.

Het moet me ook van het hart dat ik al 26 jaar verdomd weinig "gewoon fatsoen" heb meegemaakt, in Amsterdam. Maar goed: Je kent je taak nu, als Nederburger in den vreemde: Iedere avond bidden tot Hans Brinker, en je tot het naastbijzijnd hoogheemraadschap wenden voor een B.B.-folder over Normen En Waarden en Dijken, geschreven door het geniale intellect en in het onverbiddelijke prachtproza van Onze Em Pee, en dan maar veel bezinnen - althans, dat lijkt te volgen uit des minister Donners diepe gedachten.

Donner sprak ook van de kans dat er weinig over zou blijven van Nederland dan "rokende puinhopen", maar het citaat vond ik niet in de NRC vandaag.

Hoe het zij: "het zaaien van haat en angst" is onder een wetenschappelijk hoog opgeleide bevolking van behoorlijke intelligentie een stuk moeilijker dan in het bestaande Nederland, inderdaad. En de haat en angst die bestaat heeft veel van doen met het niveau en de inhoud van het Neder-onderwijs sinds 30 jaar, minstens.


6. PKK-kamp opgerold: Ik citeer de NRC weer:

"De Nationale Recherche heeft vanmorgen in de bossen bij Liempde, in Noord-Brabant, een inval gedaan op een camping die gebruikt zou worden als trainingskamp van de voormalige Turks-Koerdische verzetsbeweging PKK."

Er is veel niet duidelijk, maar "het zou niet samenhangen met moslim-terrorisme", sprak de radio, geheel Politiek Correct du moment. Ook staat er:

"Fractieleider Dittrich van D66 neemt aan dat de inval te maken heeft met de aanscherping van het samenspanningsartikel in de Wet terroristische misdrijven. Als het vermoeden bestaat dat twee of meer mensen bijeen zijn om een terroristische aanval voor te bereiden, kan nu worden ingegrepen."

NB "het vermoeden": Dit is dan wel een wetsartikel dat het erg makkelijk maakt mensen te arresteren.


7. Nieuw Rechts: Volgens de NRC melden deze dat ze "Elke dag tien leden erbij" krijgen.


8. Cohen: Naast bovenstaand artikel (met foto van Nieuw Rechtse leider) staat een iets minder groot bericht (zonder foto) onder de kop "Cohen krijgt geen informatie van AIVD". Ik ben daar eerder op ingegaan, en lees nu dat "Minister Remkes (..) liet meteen weten dat het openbaar bestuur "geen operationele AIVD-informatie" krijgt."

De afsluitende alinea is:

"In de Tweede Kamer klonk gisteren kritiek op de manier waarop het Amsterdamse OM na de moord op Van Gogh twee dagen lang niet aan het Ministerie van Justitie had gemeld dat VVD-fractievoorzitter Van Aartsen genoemd stond in de brief die was aangetroffen op het lichaam van de cineast. Minister Donner (Justitie, CDA) kreeg daar pas twee dagen later, op donderdag, de beschikking over. Van Aartsen kreeg daarna beveiliging."

Zó ken ik het Amsterdamse OM ook, want ook hen heb ik vele malen aangesproken. Hoe dat zij: What if our dear Jozias, so Pim-like A True Liberal in his own thinking, in that time had been murdered? - om eens een hypothetische vraag te stellen. Het is niet gebeurd, maar aan het Amsterdamse OM heeft dat zeker niet gelegen.


9. Neder-Imams: Ik begrijp van de radio dat het plan bestaat om in de toekomst alleen in Nederland opgeleide imams "die goed Nederlands spreken en Nederland goed kennen" toe te laten als imams. Ik neem aan dat daar iets voor te zeggen valt, maar het lijkt mij moeilijk logisch verenigbaar met het recht op vrije meningsuiting, of met de rechten van de mens. Ook is naar mijn weten Nederlanderschap géén garantie tegen een totalitaire geest - en in feite was de aanhang voor de Duitsers het grootst in Nederland, in de 2e W.O., zoals de NSB voor de oorlog de grootste partij was. (Ik las in "The Holocaust Encyclopedia".)


10. Nederhysterie: Wat mij betreft is het bandigen van de hysterie gewoon door er minder media-tijd aan te geven - wat ik geloof dat de afgelopen dagen geprobeerd is - niet onverstandig, gezien het gemiddelde niveau.

Het is ook waar dat de grote meerderheid niet uit is op het in brand steken van moskeeën, kerken of scholen, maar eveneens waar dat wat maatschappelijk gebeurt gewoonlijk gedaan wordt door minderheden en getolereerd wordt door de meerderheid.

De geblondeerde ex-VVD'er Wilders zou op 19 zetels staan, voor een goed deel ten koste van de VVD en heeft Pimse plannen en ambities.

Mij lijkt het voornaamste probleem wat er gebeurt als er nog een geslaagde moord of aanslag plaats vindt c.q. als er veel moskeeën, kerken of scholen aangestoken worden en afbranden. Het laatste verwacht ik overigens niet, want er zijn kennelijk te weinig gekken voor, omdat het anders waarschijnlijk al geschied was. Het eerste is onvoorspelbaar.


Ik geloof dat dit het wel ongeveer is, wat Nedernieuws betreft. En je kunt het internet op, wat ik overigens zelf niet gedaan heb. Wat ik tot nu op de BBC WS hoorde over Nederland was feitelijk adequaat.

O, hier is het laatste nieuws: Onze Jongens te Irak worden per maart teruggetrokken, aldus minister Kamp, die - wie weet - genoeg Nedermariniers wil hebben om het Nederlandse volk "in het gareel te houden", in de Aboutalebse woordkeuze.

Het beste,

Maarten.
 

 

Nedernieuws 12 november 2004