Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 11 juni 2005             

 

Beste Freek,

Hier is weer eens een Nedernieuwsje.

Bouwfraude: De bouwfraude is voor de rechter geweest en berecht, na een onderzoek van 4 jaar en een proces van 9 maanden. Ik heb er eerder over geschreven, en er was een parlementaire enquete over, en het komt er op neer dat de Nederlandse bouwfirma's vele jaren lang de Nederlandse staat en gemeentes en dus de belastingbetaler opgelicht hebben voor waarschijnlijk vele miljarden door illegale onderlinge prijsafspraken te maken, en projecten systematisch duurder dus winstgevender te maken dan ze zouden zijn geweest zonder prijsafspraken.

Nu, hier is een typerend deeltje van het vonnis dat gewezen werd, dat mij als typisch Neerlands voorkomt, dat ik citeer uit de NRC van 10 juni:

"Het bedrijf BAM heeft 27.000 werknemers en verwacht dit jaar een winst te maken van 120 miljoen euro. Gisteren kreeg het bedrijf een boete van 45.000 euro. De BAM-bestuurders krijgen ieder 2500 euro boete."

NB: Het betreft miljarden uit de belastinggelden, en jarenlange systematische corruptie en corrumpering van ambtenaren, o.a. door hoerenbezoeken te betalen 10.000 euro de ambtenaar.

De voorzitster van de parlementaire enquete-commissie Bouwfraude Marijke Vos wordt geciteerd als

"Maar de opgelegde straffen zijn laag. Zeker de betrokken bestuursleden komen er met een boete en taakstraffen wel erg makkelijk af. Mensen die bijstandsfraude hebben gepleegd krijgen een zwaardere taakstraf."

Ja, ikzelf moet 2500 gulden in euro's terugbetalen omdat ik ooit 1000 gulden in euro's - het enige geld door mij verdiend sinds 1980 - niet direct zelf opgegeven had bij de sadisten van de Amsterdamse SD, en er vanuit ging, zoals ook bleek, dat de UvA dit keurig netjes op zou geven aan belastingen, zodat ik het niet zelf hoefde te doen. Maar dat vonden de beroepsmisdadigers en sadisten van de Amsterdamse gemeentelijke sociale dienst niet genoeg: Ik had hun aarsgaten moeten likken en toestemming moeten vragen. (Dus: Ik heb sinds 1980 in totaal  minus 1000 euro verdiend in Onze Nederlandse Rechsstaat waar onze ouders "hun leven veil" voor hadden. Ik vermoed dat de doorsnee Neerlander ook nog vindt dat ik dankbaar moet zijn voor de maandelijkse mimimum-uitkering, van ca. de helft van wat een junk waard is in Amsterdam.)

De rechters zijn drie dames, allen volgens een foto vers gepermanent en veel jonger dan ik, en heten Fiege, Hofmeijer-Rutten en Daalmeijer. Het zijn dit soort "rechters" en dit niveau van "rechtspraak" dat het voor iemand als ik zo een wanhopig project maakt de laatste drie Amsterdamse burgemeesters te vervolgen voor een Nederlandse rechter vanwege ambtsmisdadigheid: Al zou je Nederlandse burgemeesters of wethouders kunnen filmen met een neus vol cocane op een sm-hoer terwijl ze vergunningen aan herone-handelaren tekenen dan ng zullen ze worden vrijgesproken, "volgens Nederlandse rechtsbegrippen".

Want: Uiteraard zijn Nederlandse politici ambtsmisdadigers waar het drugs en drugshandel betreft, want wie de wet weigert uit te voeren als bestuurder is een ambtsmisdadiger, maar natuurlijk zullen ze berecht worden door dames en heren uit hun eigen vriendenkring, milieu, studenten-corps of ex-quasi-revolutionaire studenten-beweging, of anders wel door vrienden of vriendinnen van die vrienden.  En idem - blijkt nu - het tuig dat bestuurt in de fraude-firma's die "bouw-onderneming" heten.

Kortom, de Nederlandse rechtsstaat bestaat vrijwel alln voor Nederlandse prominenten, drugshandelaars, bouwfraudeurs en overig tuig, en - naar ik aanneem, maar ik ken de vonnissen niet - voor verkeersovertredingen e.d.

In de net kort besproken vonnissen - nogmaals: het gaat om grootschalige corruptie en corrumpering - overweegt de rechter dat het "om "oude feiten" gaat" en dat "de bedrijven gezien hun interne nadruk op integriteit door gedragscodes "kennelijk tot inkeer zijn gekomen"". NB dat rechterlijke "kennelijk"!

Zodra er miljarden illegaal verdiend worden door grootmachtigen is Neerland een corrupte bananenrepubliek met corrupte, laffe of domme rechters. (Hun namen staan hier boven. Ze mogen me vervolgen.)

Er staat in Nederland dus een hoge, positieve rechterlijke premie op corruptie en bedrog, mits dit bedrog miljarden opbrengt en mits dit bedrog gepleegd wordt door reeds bestaande bekende rijken of hun dienaren: Die hoge, positieve rechterlijke premie op corruptie en bedrog = het verschil tussen diverse tientallen of honderden miljoenen, en 2500 euro boete, en is nu bovendien tot jurisprudentie gemaakt.


Nederlanders: Ik kan de betreffende krant niet meer vinden, maar ca. een week geleden was het Groot Nieuws dat er voor het eerst minder Nederlanders waren, in maart geloof ik, dan in de voorgaande tijd: Wel 42 minder, maar nog steeds ruim 16 miljoen. Ik neem aan dat dit komt door het uitzetbeleid van minister Verdonk zoals voorbereid door - toen - staatssecretaris Job Cohen, voor wie we dus maar blij moeten zijn dat het geen "joden" betreft, want in dat geval was de wereld te klein voor het Neerlands schandaal-gevoel. Nu het echter alleen maar gekleurde armoedzaaiers uit verafgelegen landen met martelende politie betreft is het natuurlijk dik in orde, naar doorsnee Neerlands normbesef, en de normen van mr. dr. Cohen, immers 'ein wahrer Mensch' volgens NRC-journaille.


Bijzondere Nederlanders: Ook leerde het NRC mij dat er nu 102.600 miljonairs zijn in Nederland, die samen 253 miljard euro bezitten. Ter vergelijking, uit hetzelfde artikel: Het aantal miljonairs over de hele wereld is 8,3 miljoen die samen 30.800 miljard dollar bezitten. En in geheel Afrika zijn er maar 100.000 miljonairs.

Hoe wt ik dit alles? Uit de NRC die het weer ontleende aan "een onderzoek dat vandaag" - 9 juni was dat - "is gepubliceerd door de Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch en adviesbureau Capgemini".

Ik konkludeer dat er gemiddeld tussen de 1 promille en 1 procent van de bevolking miljonair is of wordt, buiten Monaco en Luxemburg dan. Het is in zoverre interessant dat de vorm van de inkomens-pyramide al duizenden jaren ongeveer dezelfde is: Veel armen en weinig rijken, naar ik aanneem, op gezag van Minister Van der Hoeven van Onderwijs, vanwege Intelligent Design, waarover nu wat meer.


Intelligent Design: Er is een debat gestart door de minister van Onderwijs, een dame die Oud-Katholiek van geloof is en Van der Hoeven heet, die beweert dat de hypothese van Intelligent Design, zo populair onder zo oninintelligente lieden als creationisten en Hare Krishna's, "een gelijkwaardige hypothese" is "naast de evolutie-theorie van Darwin".

Prompt regelt het ingezonden brieven van lieden die dat ook menen, en een enkeling die dat niet erg gelooft, maar gewoonlijk ook niet al te best kan argumenteren.

Wat mij bijvoorbeeld verbaast is dat ik nog helemaal niemand in dit verband over kanker, scheurbuik, polio, aids en lintwormen heb gehoord, alles - onder zeer veel meer soortgelijks en overigs, varirend van Auschwitz tot Pol Pot - dankzij onze zo intelligente ontwerper die het zo goed met ons voorheeft, mag je toch aannemen, en die toch niets over de kuren tegen al die euvelen in z'n vele Heilige Boeken liet vermelden, in Zijn Onbegrijpelijke Wijsheid, Goedheid en Almacht, afgezien dan altijd van "Love your neighbour like your self", ook al zonder gebruiksaanwijzing hoe dt wonder - zoals buurlieden plegen te zijn, in doorsnee - voorelkaar te brengen.

Maar ja: Het beste intellectuele argument tegen Intelligent Design is het niveau van de voorstanders ervan, net als met de rest van het geloof, al is het wel jammer dat dit zo'n grote meerderheid is.


Ziekenzorg: Vanaf januari verdubbelt mijn premie voor ziekteverzekering, die bovendien verslechtert, want ik mag niet naar de tandarts e.d. of moet daar extra voor betalen als ik dat zou willen. Volgens de regering is dit dus ... "een grote verbetering".

Waarvan ik het op moet brengen weet ik niet. Er zal wel een staats-afbetalingsregeling komen die af zal kalven, zodat ik over een paar jaar toch de volle mep moet betalen, dus vrijwel mijn hele huidige inkomen aan de zorgverzekeraars, waarbij ik dan waarschijnlijk verzoeken (in drievoud, met gepaste eerbied voor de behandelende ambtenaar, en kopie van rechtsgeldig paspoort) moet indienen voor voedselbonnen o.i.d.


Balkenende: Dan was er weer een rel rond Balkenende. Een Belgische minister Van der Gucht sprak - toch behoorlijk beleefd, conform de manieren van Onze Jeej-Peej de zelfverkondigde Ha Pee, en conform zijn uiterlijk, zelfrepresentatie en kunnen - van een "stijfburgerlijke Harrie Potter".

Mild, denk je? Vriendelijk, beleefd, en geheel volgens Jee-Pee's eigen propaganda? Mis.

Prompt was het land te klein; prompt was de gristenneuroot zelf op z'n piemeltje getrapt; prompt werd de Belgische ambassadeur op het matje geroepen bij minister Bot van Buitenlandse Zaken ("Pas op, of we sturen overste Karremans met een bataljon Dutchbats af op jullie vuige Belgen! Het is de kollega van Mladic, hoor! Goed voor minstens 7000 dode Belgen!"); prompt schoot vrijwel iedereen die columneert o.l.v. de 87-jarige in een verzorgingsflat wonende NRC-columnist Jerome Heldring in een stuip tegen deze - ik citeer Heldring, naar eigen dunk ongetwijfeld noch seniel noch onwellevend - Belgische "hufterigheid", die uiteraard met extra-grote porties Neerlandse hufterigheid werd beantwoord, die dan natuurlijk geheel niet zo mag heten op Nederlands grondsgebied, en overig verwant fraais.

Kortom: De Neder-reflex was er n la blijf met je gore buitenlandse poten van onze Eerste Randdebiel, Onze Grote Gristelijke Voorganger van Tokkieland f, want Hij is Onze Leider, en Ons Trots Volk herknt zich in zo'n man - hij is z evident minderwaardig, kent z evident - "als het erom gaat, met name" - geen Nederlands, is z evident alleen afgestudeerd omdat hij opgroeide in de tijd dat de VWO's en universiteiten geen enkele behoorlijke intellectuele norm stelde, en is z evident iemand die hooguit voor akela van een heel klein groepje laagbegaafde gristen-padvinders van 11 geschikt is, gezien z'n aangeboren vermogens, dat hij het in Neerland tot rste onder zijn 16 miljoen gelijken brengt, eenvoudig omdat de miljoenen Tokkies, Tokkie-achtigen en Herben-gelijkwaardigen die de grote meerderheid van Ons Trots Neerlands Volk uitmaken bij voorkeur zichzelf aan het roer ziet staan, en zeker niet iemand die het beter zou kunnen dan zij. "En de kiezer heeft altijd gelijk" in Nederland, ook als ie vindt dat 2+2=22 en dat Balkenende een groot man is.

Nu, je begrijpt dat ik het allemaal niet begrijp, met onze zwaar niet-conformistische opvoeding en aangeboren uitstekende hersens, die in dit land allemaal zo evident een zeer grote handicap blijken voor enige carrire of aanzien: Ultra-klein menselijk formaat, of doodordinaire misdadigers, van bouwfraudeurs via vastgoedmakelaars tot drugshandelaren vormt - uiteraard naast het type politicus dat deze mogelijk maakt, en de godenzonen die voetballen - de bloem van de natie waarin ik moet proberen te overleven, en geniet aanzien en grote inkomens, en mag Ons Trots Volk, dat immers, met 150 keer meer inwoners dan het oude Athene, de bakermat is van zulke geweldige culturele grootheden als Hazes en Brood, voorgaan op het pad van beschaving, omdat Ons Volk dat zo wil.

Maar ja: Ik heb mijn hele leven nog geen stamelender, onmachtiger, intellectueel incoherenter incompetent aan het roer van enig bestuur gezien, gehoord of gelezen dan Jee Pee de mentale en morele pygmee (zie: Idee 107) - en verdenk mij niet van partijdigheid, want die heb ik niet. 

De man is vele honderden maten te klein voor z'n functie, en heeft deze functie  alleen dankzij een vreemd toeval - immers: zonder Volkert van der G. geen Balkenende als premier, en in geen tienduizend jaar - maar er zijn maar hl weinig Neerlanders gewillig en in staat te zien dat het niveau van Onze Leider niets beter is dan het hunne, en dus even ongeschikt om 16 miljoen mensen te leiden als zij zelf. En een belangrijke reden voor dat gebrek aan inzicht is een overmaat aan eerlijke maar totalitaire gevoelens over Onze Leider, Onze Voorganger, Onze Voortreffelijkheid.

En voor alle duidelijkheid: Is het een slecht mens? Nee, hoewel volgens z'n eigen calvinistisch gristengod wl, want die godheid heeft alles wat mens is verdoemd sinds de zondeval.

Als je echter een goede reden wilt waarom ik politiek in Neerland zo volledig hopeloos en zinloos acht luister dan - als je het uit kunt houden - tien minuten naar een interview met of toespraak van deze premier der randdebielen, deze Nationale Roerganger van Tokkieland, en je begrijpt hoe volstrekt hopeloos het is Nederland te proberen te veranderen op basis van rationele argumenten of redelijke plannen.

Je zult een opeenstapeling van drogredeneringen, jij-bakken, vooroordelen, en kul horen, alles in voor een aanzienlijk deel onbegrijpelijk en ongrammaticaal Nederlands, neurotisch-zenuwachtig gepresenteerd, en voorzover begrijpelijk alleen bestaande uit open deuren, stompzinnigheden, en kretologie van de dag.

En dat is wat het volk in meerderheid wil horen, waar het zich in herkent, en wie het meent te begrijpen, dat alles dan ook niets met rationele argumenten of redelijke plannen van doen heeft.

Want: Het volk waartussen ik leef kan dat niet, en wil dat niet, en wil alleen voorgangers waarin ze hun eigen doorsnee-aanleg en -karakter in herkennen, of wil anders populistische en profetische wonderdoeners vol kul en onzin, hoe vreemder en radikaler hoe beter.    

Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 11 juni 2005