Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 10 november 2004             

 

Beste Freek,

Ik heb nog steeds weinig energie en lig dus voornamelijk in bed, maar heb wel een NRC gehaald en bekeken. Hier is dus weer wat Nedernieuws.


1. Vlaams Blok verboden: Ik weet niet of je in Denemarken genformeerd wordt over het Vlaams Blok, maar het is nu verboden door een Belgische rechter. Dat betekent dat ze geen subsidies meer krijgen, en opgeheven worden en heropgericht onder andere waarschijnlijk soortgelijke naam, voor opnieuw subsidies. Het lijkt wel de partij met de meeste stemmers in Vlaanderen, en ik neem aan dat de meeste stemmers erop net als ik de totalitaire Vlaamse oerkreet uit Conscience's "De Leeuw van Vlaanderen" herkennen: "Al wat wals is vals is. Sla dood!" - en "wals" is "Waals", zeg Frans sprekend. Dit zou de Vlaamse "norm en waarde" anno domini 1302 zijn.


2. Terreur in Den Haag: Er is sinds vanmiddag en vannacht een grote politie-actie in Den Haag aan de gang, waarbij tot dusverre drie agenten zijn gewond, waarvan twee ernstig. De NRC opent ermee op de voorpagina en met de eerste zin "De politie is vannacht een grootschalige anti-terreuractie in het Haagse Laakkwartier begonnen."

Een huis is nog steeds omsingeld, naar ik begrijp, nadat het arrestatie-team tegen een bom aanliep o.i.d. N.B. dat de berichtgeving vaak achteraf fout blijkt, en ook vaak behoorlijk hysterisch is, al ontbreekt tot nu toe het opzwepende getrommel op de radio dat er was rond de moord op Fortuyn, en dat volkomen gestoord was, en klonk. 

Er staat een grote foto van drie jonge mannen, alledrie in spijkerbroek, twee in balaclava's, n met een koket scheefstaand commandopetje, allen van het "Politie Arrestatieteam" volgens een logo dat ze dragen, en gewapend met stenguns o.i.d.

Naast dat artikel, ook op de voorpagina:


3. 'School moslims in Uden brandt af': Dat gebeurde gisterenavond al, en was ook op de BBC World Service, herhaaldelijk, en trouwens met meer stelligheid dan in Nederland. De school is volledig verbrand; er zou "Theo R.I.P." en "White Power" op hebben gestaan (moeilijk vast te stellen als de zaak volledig afgebrand is), en dat was stap zoveel in "de heilige oorlog" van Zalm, naar je mag aannemen, mits voorzien van een logische geest.

Wat die Zalmiaanse oorlogs-rhetoriek betreft:


4. Taalgebruik niet relevant: Onze Em Pee JeejPeej - de aanbiddellijke Harry Potter onder de premiers, een man ook met een toverachtig commando over het Neerlanderthaals - heeft reeds laten weten, op Kamervragen, dat het taalgebruik van Zalm "niet relevant" is. Als Zalm "Heilige Oorlog" zegt of "Oorlog" (volgens mij heb ik allebei gehoord, en op aangave van de ex-CPN-er journalist Max van Wezel, die dit soort dingen graag doet, naar ik begrepen heb) en "strijd" bedoelt, aldus de Em Pee JeejPeej, dan moet dat - "als het erom gaat" - kunnen.

De incompetenten dekken elkaar, maar als de leiders en voorgangers niet eens helder kunnen uitspreken wat ze feitelijk bedoelen dan horen ze af te treden, lijkt mij. En nogmaals: Je voert geen "oorlog" tegen gestoorden, en ook niet tegen een paar honderd fanaten. Het is gewoon de verkeerde term op het verkeerde moment door de verkeerde man op de verkeerde plaats.


5. 'Eeuwig zonde': Ik citeer: "Gemeenteraadsleden van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD in Rotterdam hebben gisterenavond ter nagedachtenis aan Theo van Gogh een krans gelegd bij het standbeeld van Pim Fortuyn. De krans droeg als tekst 'Eeuwig zonde'."

Tsja. Kennelijk waren ze niet uitgenodigd bij de crematie of het herdenkingsfeest en wilden ze tch in het nieuws, voor de cameras, en de wereld diets maken dat God Pim en Profeet Theo gestorven zijn voor het Recht op Vrije Meningsuiting, of iets dergelijks, zodat zij zelf weer mogen brullen en brallen wat ze willen, ook zonder het minste taalgevoel, de minste hersens, of het minste benul van politiek, geschiedenis, psychologie of filosofie. (En tamelijk relevant verschil tussen Theo van Gogh en overige Neerlandse Uiters van Vrije Meningen in zijn straatje is een IQ-punt van 30 40, vrees ik - in een land waar je met een IQ van 115 al doctorandus of Leidend Politicus kan worden.)

Het artikel eindigt met deze regel: "In Rotterdam zijn tot nu toe bij n moskee en bij twee kerken pogingen tot brandstichting gedaan."


6. AIVD: Op pagina 3 kopt de NRC groot, onder fotoos van een brandende school te Uden en toeschouwers daarbij: "Premier wil opheldering lek AIVD". Ik heb daar gisteren al wat over geschreven, en dit is weer EmPeese onzin: Hoe te controleren welke beweerde geheime staatstukken in een geheime operatie van een geheime dienst al dan niet werkelijk gelekt zijn?

Het gaat waarschijnlijk meer - afgezien van hysterie - om de positie van VVD-minister Joan Remkes, waarvan het CV gisteren in de krant stond, en die als kop van Jut binnen de regering moet gaan dienen, kennelijk, want hij is minister van Binnenlandse Zaken. Dat CV was niet veel soeps: Het betreft een Grunninger beroepsbestuurder die z'n studie economie als 25 jarige, in 1976, niet wist af te maken, en sindsdien namens de VVD in allerlei bestuurs-functies financieel goed geboerd heeft, ongetwijfeld. Toen ik het een paar jaar geleden enigszins systematisch natrok bleken vl 2e kamer-leden zo'n soort CV te hebben: Flutstudie, vaak niet afgemaakt, sindsdien hoogbetaald Nederbestuurder, en feitelijk nooit echt gewerkt in een echte maatschappelijke functie in een echt bedrijf.

Ook op pag. 3 staat voorgerekend dat je om n persoon 24 uur per dag in de gaten te laten houden (zonder verder iets te doen) door de AIVD "zijn al snel twaalf observanten per persoon nodig". De NRC voegt hieraan vooraf "Als weekenden en vakanties worden meegerekend", parceque nous sommes des Hollandais avec des droits, tu sais.

Ook BVD-agent Frits Hoekstra, die ik eerder vermeldde, komt aan het woord, met een zinnige mening:

"Het vergt een dienst van Stasi-achtige omvang om die allemaal in de gaten te houden. Duizenden ambtenaren die met een netwerk van tienduizenden informanten honderdduizenden Nederlanders in hun priv doen en laten volgen? Dat moeten we niet willen."

Sterker: Het te willen is even rationeel als vierkante cirkels willen tekenen.


7. Ter Horst: Dan hebben we een kort berichtje over de burgemeester van Nijmegen, Guusje ter Horst, wier carrire ik heb zien aanvangen aan de UvA, waar ze hand- en spandiensten aan Jan-Karel Gevers (de man die me in 1988 van de UvA smeet "vanwege uw uitgesproken opvattingen, ondanks de ernst van uw ziekte") verleende van allerlei aard - en lees dat laatste zo smeuiig als je wilt. Guusje meende indertijd dat ik - die optrad voor het behoud van werkelijk wetenschappelijk onderwijs - exact daarom "een fascist" was, en is ter beloning nu burgemeesteres van Nijmegen. Zij is een strenge meesteres:

"Burgemeester G. ter Horst (PvdA) van Nijmegen waarschuwt voor teveel tolerantie tussen verschillende bevolkingsgroepen. Zij vindt dat openstaan voor elkaar niet alleen luisteren en begrijpen betekent, maar ook kritiek hebben, aansporen en elkaar de maat nemen. Dat zei Ter Horst gisteren aan het begin van een stille tocht door het centrum van Nijmegen, die was georganiseerd door allochtone organisaties als protest tegen de moord op Theo van Gogh. Aan de tocht namen ongeveer 250 mensen deel."

Tsja. Op basis van welk genoten Nederlands onderwijs moet de doorsnee Neerlander of Marokkaan in Jezus' of Allah's naam het debat voeren? Ze weten in grote meerderheid weinig of niets van wetenschap, geschiedenis, maatschappij-wetenschappen, filosofie, logica of van de theologie waar ze zich eventueel fanaat op beroepen. Ze koesteren allemaal vooroordelen die ze baseren op redeneer-fouten en wensdenkerij.

Kortom: Mijn oordeel is dat het zinniger is mensen te proberen duidelijk te maken dat je niet in n samenleving kunt functioneren als je elkaars meningen niet tolereert, hoe gestoord je de meningen van een ander, in je eigen blindheid en onvolkomenheid en onwetendheid, ook mag vinden. Hier is Oliver Cromwell, die het woord richtte tot een groep Christen-fanaten: "By the bowels of Jezus Christ! Bethinkest Thee hat Thou MAYEST be mistaken!" - "Realiseer u dat u het mis ZOU kunnen hebben" ... voordat u begint andere mensen te vermoorden vanwege hun meningen.

Of in Popper's termen: Tolerant tegen de toleranten; intolerant tegen de intoleranten. (Zie zijn "Open Society and its Enemies", door mij hoger aangeslagen dan zijn wetenschapsfilosofie. En de lemma's : Domheid, Mens in het Philosophical Dictionary.)


8. NRC-hoofdartikel: Het hoofdredactioneel artikel onder de titel "Olie op de golven" is vooral zalvend, en begint met "De moord op Van Gogh heeft een verontrustende kettingreactie op gang gebracht. (..) Politiek Den Haag biedt de aanblik van verdeeldheid en verlamming."

Wat later het in mijn ogen nogal ironische

"In tijden van nood leert men wat het begrip rechtsstaat werkelijk inhoudt. In die zin zijn de gebeurtenissen van de afgelopen week een harde les."

Tsja, ik heb zelf al 26 jaar mogen leren wat de Nederlandse "rechtsstaat werkelijk inhoudt": Voor mij discriminatie, bedreiging, vervolging, drievoudige verwijdering van de universiteit, herhaaldelijk opzettelijk onmogelijk maken van mijn promotie door de Amsterdamse bestuurders, geen enkele hulp, geen enkele steun, en jaar in jaar uit ambtelijke en bestuurlijke leugens en chicanes.

Maar.... het is k waar dat ikzelf niet geheel of geheel niet "gelijkwaardig" ben met de Neerlandse doorsnee, van welke kunne, komaf, sexuele orintatie, leeftijd of geleerdheid ook, en dat ik welbewust gediscrimineerd ben door zeer vele Amsterdamse ambtenaren en bestuurders vanwege mijn "uitgesproken gedachten", en omdat ik kennelijk nogal evident verschil van de doorsnee.

De zeer grote meerderheid van mijn mede-Nederlanders geldt dit niet, want dit zijn allemaal van welke kunne, komaf, sexuele orintatie, leeftijd of geleerdheid ook, conformisten, meelopers, collaborateurs, en volgelingen - en het kn ook niet anders zijn, gegeven hun karakter, persoonlijkheid, moed en intelligentie. (Dit is ook weer waarom de Ter Horstse oproep tot "elkaar de maat nemen" niet of nauwelijks kan werken, en bovendien in het bestaande klimaat olie op het vuur is in plaats van "op de golven".)

Dan zegt het het hoofdredactioneel artikel:

"DE POLITIEK ZAL dezer dagen alle zeilen moeten bijzetten om de geschokte burger het vertrouwen in de rechtsstaat te laten hervinden. Onvoorzichtige of overhaaste uitlatingen van politici en partijpolitiek gekissebis zijn nu wel het laatste waarop Nederland zit te wachten. Een politicus van het kaliber Zalm moet geen onbezonnen taal bezigen, maar moet kalm blijven en duidelijk maken waar de grenzen liggen."

Wat als ie dat nou echt niet kan, of durft, of wil? Wat geboden is de afgelopen week vanuit Den Haag ws "partijpolitiek gekissebis" en bestnd uit "onbezonnen taal".

Verder zegt het het hoofdredactioneel artikel:

"Burgers kunnen zelf helpen deze onzinnige spiraal van actie en reactie, een beschaafd land onwaardig, teniet te doen."

Goed ... maar hoe "beschaafd" is een land met idolen als Hazes en Brood, politici als Balkenende en Fortuyn, een over 30 jaar uitgesmeerde runering van onderwijs en wetenschap op alle geledingen, en vaak corrupt of incompetent gemeentelijk bestuur en Openbaar Ministerie? Hoe "beschaafd" is een land waar 30 jaar racistische spreekkoren uit de voetbaltempels van het volk geklonken hebben? En hoe "beschaafd" is een land waar bijna iedereen bijna al zijn "kennis" van de TV heeft; nauwelijks behoorlijk vreemde talen spreekt of leest; en weinig of niets van wetenschap weet of wil weten, en ook al niet in staat is zichzelf behoorlijk in gesproken of geschreven Nederlands uit te drukken?

Ik vraag maar, en de waarschijnlijkheid is dat ook dit zwaar Nederweer van het moment over zal trekken, al valt het te hopen dat er niet nog een moord of wat plaats gaat vinden. In dit verband is de laatste zin van het hoofdredactioneel artikel navrant:

"De ogen zijn gericht op premier Balkenende, als eerste onder zijn gelijken."

Maar dit is een stamelaar, een snelstotteraar, een wellicht welmenend kromprater, die buitengewoon geschikt is als sub-hopman van de Christelijke Boy-Scouts van 10 tot 12; die omhoog is gevallen door gebrek aan gewicht, stom toeval, en de ontwrichting aangericht door Fortuyn. En tot zijn excuus: Hij kn het niet, al zou hij willen. Hij heeft niet het uiterlijk, niet de stem, niet het taalvermogen, niet de intellectuele helderheid, en niet het persoonlijk karakter werkelijk een grote groep te leiden.


9. De crematie: Ik hoorde gisteren ook enig crematie-nieuws, net als de TV-verslaggever van de NRC, die het ook bezichtigde, via zijn nationaal-onderwijs-apparaat (dat ik al 34 jaar opzettelijk ontbeer). Afgezien van de zoon van Van Gogh die dertien is en waarvan men besloot hem "buiten beeld te houden", heb ik de vader, moeder, en twee zussen van Van Gogh mogen horen, die allemaal pal stonden voor hun Theo en de vrije meningsuiting. Ik citeer:

"Mag je een moeder verwijten dat haar hele lijf zich vult met haat en woede over het afslachten van haar zoon? Natuurlijk niet, maar de uitspraken van mevrouw A. van Gogh-Vonhoff waren wel gericht tot het hele volk: "Laat geen welzijnswerker, psycholoog, multicultipersoon of andere gedachtenpolitie ons vertellen dat wij niet mogen haten!". Wij, zou dat staan voor de familie, de aanwezigen of de Nederlanders?

Afgezien van de drijfveren van Theo van Gogh's moeder - waarover Theo himself zr beeldend kon zijn, maar wat ik hier nalaat te behandelen - is het wat navrant dat dit gezegd wordt in een land waar de politici iedere week wel beweren dat "het verboden is op te roepen tot haat" e.d. Van mij mag dat trouwens, omdat je gevoelens nu eenmaal hebt, ongeacht wil of opzet, maar is er een groot verschil tussen iemand haten en iemand doodsteken: Je mag alles denken wat je wilt, hoe dom of ongenformeerd ook, maar niet alles doen wat je wilt, omdat er dan geen samenleving over blijft. 'Elementary, my dear Watson', nietwaar.

In dit verband zijn de vele fraai geformuleerde maar bittere opsommingen van Gibbon over wr zoveel tienduizenden vanwege godsdienstige opvattingen over de kling gejaagden, in slavernij gebrachten, of dood gemartelden jaar in jaar uit, 1200 en meer jaren geleden in Europa, en pagina na pagina heel instructief. Maar hoeveel Nederpolitici hebben zich dezelfde moeite gegeven om dit soort zeer leerzame teksten te bestuderen? En op de tienduizend? Je ziet, ik blijf optimist, en hl misschien heeft Frits Bolkestein, die immers zo verguld is met zijn eigen inschatting van zijn eigen vermogens, wel eens iets dergelijks gedaan, tussen het lezen van de partij-programmaas van de VVD en het aandachtig en bewonderend bestuderen van Schefferiaans en Balkenendiaans proza door, ongetwijfeld.


Maar je bent weer enigszins bij de Nedertijd.

Het beste,

Maarten.

P.S. Je vindt de Nedernieuwsen vanaf september op mijn site, verluchtigd met wat links, en gereinigd van wat spelfouten, maar overigens zoals ik ze in het origineel schreef, afgezien van hele enkele verduidelijkingen en weglatingen. Of het wat uit zal maken? Niet voor de doorsnee, maar daar schrijf ik dan ook niet voor.


 

 

Nedernieuws 10 november 2004