Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 8 november 2004             

 

Beste Freek,

Hier is weer wat Nedernieuws inclusief nieuws over Nedernieuws. Wat mijzelf betreft: Als zo vaak lag ik de afgelopen dagen vnl. ziek in bed in Amsterdam, uiteraard zonder enige hulp.


1. Nedernieuws: Ik heb de Nedernieuwsen vanaf begin september opgeladen onder de titel "Nedernieuws", in een directory van die naam aan de directory "meinadam". Wat het uitmaakt c.q. of het wat uitmaakt staat te bezien in het heerlijke klimaat waarin ik probeer te overleven, en waarin diverse moskeeën aangestoken zijn, naar je mag aannemen door Neerlandse laagbegaafden op religieus oorlogspad, verenigd achter Gerrit Zalm en Jozias van Aartsen o.i.d.

Vrolijk is het allemaal niet, maar bekend allemaal wel, in enigszins andere vorm, en  gebaseerd op dezelfde menselijk-al-te-menselijke stompzinnigheid, nl. uit Ortega y Gassett's "De opkomst der horden"; Julien Benda's "Het verraad van de bestuurders"; Gaetano Mosca's "The Ruling Class" ("Elementi di scienza politica" in het origineel, wat een betere titel is); of Gibbon's schitterende "The Decline and Fall of the Roman Empire".


2. Kuitert: Harrie Kuitert is emeritus professor theologie van Protestantse huize, en wordt morgen 80, en was op de radio te horen. Hij heeft een leven lang over het geloof zijner vaderen kunnen peinzen, tegen ongetwijfeld veel betere betaling dan ik, en is daar, o mirakel, op z'n 80ste nu achter, want hij heeft inderdaad een goed verstand: Religie is verbeelding, inbeelding, en gewoon onwaar in bijna iedere natuurkundige of metafysische relevante zin, en vooral openbarings-godsdiensten zijn levensgevaarlijk. En we zijn gewoon biologische organismes, zonder hiernamaals. (Maar ja: Als het een intellectueel behoorlijk begaafd man 80 jaar kost om na bijna evenzolang bronnenonderzoek tot die conclusie te komen, wat is de kans dat je de doorsnee gelovige zover krijgt?) 


3. Zalm's heilige oorlog: Ik vind dat de NRC zeer terughoudend is over de stupiditeiten van zogeheten liberale bestuurders, zodat er ook in de vandaagse NRC niet veel over Zalm's vrijdag afgekondigde "heilige oorlog" te vinden is.  Ik moet Van Agt nageven dat hij gisteren op de radio was met het commentaar dat hij de oorlogsverklaring van Zalm "heel erg bizar" vond, waar ik het mee eens ben.

Maar er staat wel een klein berichtje op pag. 3 onder de kop "Kritiek op Zalms 'oorlogstaal'". Ik citeer

VVD-fractievoorzitter Van Aartsen had in een reactie op de moord op Van Gogh en de dreigbrief aan Hirsi Ali die de verdachte achterliet op het lichaam van Van Gogh gezegd dat de extremistische moslims "ons de oorlog hebben verklaard". Zalm reageerde daar vrijdagavond op met de woorden: "We gaan de oorlog aan om dit soort extremisme en radicalisme te bestrijden".

Je kondigt - aangenomen dat je redelijk begaafd en verstandig bent, uiteraard - toch ook geen "oorlog" af tegen de gestoorden? Een Moslim-spreker van de veelbesproken moskee El Tahweed zei heel terecht, al diverse dagen geleden, dat de dader "gestoord" was. Inderdaad - en godsdienstwaanzin is van alle tijden en van alle geloven, en niet zo héél moeilijk te herkennen, tenzij je natuurlijk "Zalm" of "Van Aartsen" heet. En wellicht speelt het een rol hierbij dat Hirsi Ali van hun club is (na niet snel genoeg omhoog te hebben kunnen klimmen in de PvdA, naar haar dunk), en Van Aartsen o zo vreselijk graag als Nieuwe Pim beschouwd zou worden, leek althans mij de laatste maanden.


4. Submission: Dit is de titel van het 11 minuten durend filmisch pamflet van Ali en Van Gogh. Het zou uitgezonden worden op de dag van de begrafenis, dat is morgen, maar dat gebeurt nu niet. En regionale zenders die het uit zouden zenden doen het nu ook niet.

Dat is verstandig, al wordt er jounalistiek geouwehoerd over "lafheid" en "vrije meningsuiting", eenvoudig omdat er bijzonder veel domme Nederlanders zijn, en er al diverse moskeeën aangestoken zijn, en de voordeur van een Islamitische lagere school in Eindhoven opgeblazen is, samen met veel ramen van woningen in de buurt. Ik zei al: Lees "Opstand der horden" uit 1930 - of mijn uittreksel eruit van jaren her ter instructie van Cohen en co., die voor mij al 16 jaren niet te spreken zijn, nadat bleek dat ik niet te bang ben om te protesteren tegen moordbedreigingen en overlast van gemeentelijke harddrugshandelaren. (En ik zou niet mogen zeggen van B&W dat harddrugshandelaren die beschermd worden door politie en gemeente-advocaten, want dat is, hoewel volledig en onweerlegbaar en buitengewoon bitter waar, volgens de honderden collegaas en bazen en bovenbazen ervan in de gemeente Amsterdam "grievend en/of beledigend - en daarom gaan wij niet op u in", aldus Patijn in 1995.)

Wie in Amsterdam klaagt bij de gemeente-bestuurders over directe bedreiging met moord door inpandige door B&W gevestigde harddrugshandelaars moet dat geknield doen, voortdurend met twee woorden sprekend, de meesters van de mafia met "meester" aanspreken - of anders word je vergast, bedreigd, beledigd, uitgescholden of uitgelachen door het Amsterdams gemeentelijk feitelijk pro-mafia ambtenariaat, die dat overigens zijn uit lafheid, conformisme, normloosheid, lafheid en karakterloosheid, althans in grote meerderheid, en voorzover het niet uit hebzucht, corruptie of cocaïne-verslaving is. (Zie "Ordinary men", waar ik eerder naar verwezen heb: Heel verhelderend, voor wie het niet al wist.)

Wat betreft "Submission": Het NRC citeert verlichte buitenlandse moslims met een hoge opleiding die zwaar geschokt waren door "Submission", vooral omdat het feitelijk - in westerse ogen - soft porno is: Koran-teksten op een overwegend bloot hoewel gesluierd vrouwenlichaam.


5. Van Goghiana: Ik bespaar je een deel, o.a. over arrestaties en commotie rondom Geert Wilders, die o zo vreselijk graag ook een Nieuwe Pim wil worden (de nieuwe partij met Spruyt gaat niet door is het laatste nieuws). Maar hier zijn wat punten.


5.A. Bolkestein: Leeft ook nog, en heeft een in eigen dunk ongetwijfeld briljant idee: 'Koning van Marokko moet optreden', volgens de kop van een artikel, dat begint met "De Marokkaanse koning moet zijn invloed aanwenden om de export van terreur naar Nederland en andere landen tegen te gaan."

Je begrijpt dat als ie dat doet het onmiddellijk afgelopen is, naar inschatting van het kwasi hoogbegaafde Bolkensteinse breintje. Hij hád natuurlijk ook zélf op kunnen treden en op kalmte, zelfbeheersing, vermijden van geweld en beledigingen, kunnen aandringen en voor behoud van de rechtsstaat kunnen pleiten, maar zijn liberale verstandje is daar te klein voor, of z'n liberale hartje te laf.


5.B. Marokkanen: Er staat een foto in de NRC van vandaag met een demonstratie van "Marokkanen" ("enkele honderden") met een bord "Geen kogels maar woorden", wat mij zinnig lijkt. Maar ja.


5.C. Freek-met-de-missie: Freek de Jonge, toch al niet van TV te branden, naar het schijnt, was er ook weer met een boodschap voor het volk:

"Theo van Gogh is dinsdagmorgen doodgeschoten. Er vielen zestien miljoen gewonden. [..]

Hè ja: De hysterisch-hyperbolische humorist definieert de situatie weer eens voor het domme volk. Wel: Etiamsi omnes, ego non. Hij zegt ook, wat zinniger

Als er iemand is doodgegaan die niet de hemel in geprezen hoeft te worden, dan is het Theo van Gogh wel. Want laten we wel wezen, het is niet de onschuld die hier vermoord is. De vrijheid van meningsuiting wordt ook bedreigd door hen die hun mening vrij willen uiten. [..]
Misschien is wel ons allergrootste probleem onze eigen massa in bedwang te houden.

Het laatste is waar, maar in handen van Cohen en co., die me al 16 jaar duidelijk maken dat zij dat niet kunnen noch willen, en dat ze ook geen persoonlijke moed, karakter, hersens of wetenschappelijke, filosofische of logische kennis hebben.

Het is natuurlijk niet waar dat "De vrijheid van meningsuiting wordt ook bedreigd door hen die hun mening vrij willen uiten", want dan kan je je niet vrij uiten. Ik ben het oneens met veel van de woordkeus en stellingnames van Van Gogh, en ik wéét dat hij kickte op het beledigen van mensen, terwijl ik dat bijvoorbeeld niet doe, en ik inschat dat Freek de J. ergens tussen mij en Theo inligt wat die aandrang betreft, maar de vrijheid van meningsuiting wordt toch vooral bedreigd door gestoorden en fanaten die je proberen te vermoorden omdat ze verbaal niet tegen je op kunnen, of vinden dat ze beledigd zijn en niet naar de rechter stappen, zoals dan in beginsel terecht is.


5.D. Aboutaleb-met-de-missie: Als niet-TV-bezitter lees ik wel regelmatig de TV-recensies, zodat ik weet wat mij heden weer bespaard is gebleven. De TV-commentator heden bericht:

"van het uitstekende programma XL van regionale zender AT5. Daarin hield Felix Rottenberg [partij-kameraad en vriend van Aboutaleb] in één, veertig minuten zo goed als ononderbroken camerainstelling, een urgent, bewogen en zeer informatief interview met de Amsterdamse wethouder van integratie Aboutaleb."

Hm. Zou dat weer een voorwendsel zijn voor mij en mijn rechten en belangen geen tijd te hebben? NB: Aboutaleb wordt zo vreselijk belangrijk geacht in Amsterdam dat hij, net als Cohen, "rond de klok" bewaakt wordt, wat per bewaker, leerde de radio mij zaterdag, 750 à 1000 euro per dag kost, dus 2 van mijn maandlonen. Dat moet je waarschijnlijk per dag met drie of vier vermenigvuldigen, vanwege het belang een Aboutaleb in leven te houden (dus: 6 tot 8 maandsalarissen van mij per dag) terwijl iemand als ik 3 1/2 jaar mag bedelen om bescherming bij de gemeente Amsterdam vanwege terreur van Amsterdamse harddrugshandelaren, en als antwoord alleen leugens, smaad, chicanes en hoon ontving en ontvangt van de gemeentelijke bestuurders van Amsterdam.

Het is niet voor niets dat de opening van mijn site sinds 1996 onveranderd is:

"If we believe in absurdities, we shall commit atrocities." Voltaire.

Wie gelooft dat Cohen, Aboutaleb, Oudkerk, en alle overige beroeps-carrièremakers in de politiek niet in absurditeiten geloven heeft of geen hersens of hun proza nooit met een koel brein beschouwd. Maar het is waar dat er oneindig veel vormen van absurditeit en leugenachtigheid zijn tegen één unieke waarheid.


5.E. Abrahams en de goatfuckers: Columnist Frits Abrahams bevindt zich te New York waar hij geroepen wordt Neerland en de moord op Van Gogh te duiden aan de lokale intelligentsia:

Ik merk dat ik eigenlijk te veel over Van Gogh weet. De feiten verdringen zich in mijn hoofd. Niet dat ik hem persoonlijk gekend heb, maar ik heb hem altijd aandachtig gevolgd, nadat hij me ruim twintig jaar geleden een dreigbrief stuurde. Ik had het in een column opgenomen voor de door hem voortdurend aangevallen Leon de Winter. Van Gogh dreigde dat hij, als ik met mijn kritiek doorging, in zijn eerstvolgende film een NSB'er naar me zou vernoemen. In die periode viel hij vooral joden aan, later werden het feministen, socialisten en tenslotte moslims.
"Hij noemde moslims goatfuckers", zeg ik, "systematisch."
Samuel fluit tussen zijn tanden. "Goatfuckers! Jesus! Dat kan niet waar zijn. Dat moest je eens in Amerika proberen. Heeft niemand die knaap voor de rechter gesleept?"
"Integendeel, hij werd steeds populairder, zeg ik."

Dat is overwegend waar, en ik bezit een door Theo aan mij met handgeschreven opdracht cadeau gegeven kopie van "De Weldoener" van zijn hand, waarin vele van dergelijke boze brieven aan velen zijn opgenomen, die allemaal niet getuigen van een geheel ongestoord gemoed of grote levensvreugde. Aan de andere kant: Van Gogh werd zwaar geïrriteerd door de toenmalige grote hypocrisie van al wat links was en aan de macht was, vooral in en rond Amsterdam, en dat aan de macht gekomen was met leugens en poses over hun eigen pracht-identiteit ("joods", "socialistisch", "humanistisch", "progressief", alles gewoonlijk losgezongen van de waarheid en feitelijk in dienst van de eigen carrière).


Nou, dat was het weer voor vandaag, denk ik. Het probleem voor de bestuurders van Nederland is vooral dat ze geweld en aanslagen moeten vermijden - maar ja: Partij-kameraad Rottenberg citeerde partij-kameraad Aboutaleb aldus: "Die zei heel eerlijk dat je zelfs in een dictatuur niemand honderd procent zekerheid kunt garanderen".

Kennelijk is Aboutaleb verslaafd aan the fallacy of the straw man, zoals al eerder bleek toen ik zijn interview van 1 november besprak, of te dom om te zien dat hij daar voortdurend gebruik van maakt. Hoe het zei, voor de meer dommeren: Het is - nog - niet relevant wat "in een dictatuur" wel of niet met "honderd procent zekerheid" gegarandeerd kan worden.

Wat hij óók had kunnen zeggen - of wat Cohen had kunnen zeggen - is dat wie moskeeën aansteekt of moslims bedreigt zich óók schuldig maakt aan terrorisme, net als Mohammed B., en dat in een echte rechtsstaat daartegen opgetreden wordt.

Maar ja - zie mijn site, en weeg mijn achtergrond en bewezen intellect mee.

Overigens: Er stond in de NRC van heden wel een aardig artikel over het taalmisbruik van Onze EmPee JeejPeej, dat - na meer dan twee jaar - eindelijk duidelijk begint te worden aan Neder-journalisten. Later meer daarover als ik de gezondheid vind, want het is echt gruwelijk, en er worden van die gruwelijkheid bruikbare citaten gegeven.

En ik citeer mijzelf + Orwell nog maar eens uit hfdst. 7 van "On "The Logic of Moral Discourse"":

Also, this seems to be the place to repeat a small quotation of George Orwell, who saw the hypocrisy and totalitarianism of both left and right really well, though he thought of himself as "a socialist" - and I stress the principal part of his diagnosis:

"Actions are held to be good or bad, not on their own merits but according to who does them, and there is almost no outrage - torture, the use of hostages, forced labour, mass deportations, imprisonments without trial, forgery, assassination, the bombing of civilians, which does not change its moral colour when it is committed by 'our' side." (The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, vol 3, p. 419, written in May 1945.)

Maar ja - probeer dát eens begrijpelijk maken aan een zelfbenoemde "liberaal" als Van Aartsen of Zalm. Ik vrees dat die dol-enthousiast met een beroep op "vrije meningsuiting" zullen uitroepen dat dit - Actions are held to be good or bad, not on their own merits but according to who does them - maar dan ook exact hun normale gemoedstoestand en emotionele politieke belevingswereld uitdrukt. Het is triest, maar ze hebben een excuus: Aangeboren domheid.

Het beste,

Maarten.

 

 

Nedernieuws 8 november 2004