Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 6 november 2004             

 

Beste Freek,

Hier is weer meer Nedernieuws. Ik kan er ook niets aan doen, maar het gaat down here in Neanderthalia maar door met onzin en stompzinnigheid, dus wees blij dat je in Denemarken leeft. Gisterenavond werd trouwens "de Heilige Oorlog" afgekondigd door Max van Weezel en vice-MP Zalm, in "Met het oog op morgen". Het is, volgens de heren, "tegen het terrorisme". Ik geloofde mijn oren met enige moeite, en het staat in de vandaagse NRC op pag. 3 als volgt:

"Het kabinet verklaart het moslimextremisme de oorlog na de moordaanslag op filmer Theo van Gogh. Het wil onder meer de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) uitbreiden.

Dat zei vice-premier Zalm (Financiën, VVD) gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad. (...)

Zalm noemde de moord op cineast Van Gogh, afgelopen dinsdag, een "aanval op de rechtsorde". Hij zei dat er "nieuwe ontwikkelingen zijn" binnen het moslimextremisme, waarbij religieuze gedachten "vertaald worden naar moord en doodslag". "Dit kunnen wij absoluut niet tolereren", aldus Zalm. (..)

"Ze [moslimorganisaties - M] hoeven Van Gogh niet tot volksheld uit te roepen, maar ze moeten deze daad wel verwerpen", zei Zalm. Hij waarschuwde ervoor de hele moslimgemeenschap te stigmatiseren."

Maar ja - vanwaar dan die "Heilige Oorlog"? Tegen wie? Zoals ik al zo vaak geklaagd heb: De Nederbestuurder is incompetent, en kennelijk hysterisch geworden. Nu Ons Folluk fan Tsjempions nog, en de moskeeën en kerken zullen branden, want dat hoort bij Heilige Oorlogen, zoals Zalm zelf in zeer veel geschiedenisboeken had kunnen lezen in de tijd dat hij zich naar boven intrigeerde en manipuleerde en rekende in de VVD.

Kortom: We leven in interessante tijden, volgens de Chinese verdoemenis aan hun vijanden. Laat ik zien wat eraan te documenteren valt, weer uit de vandaagse NRC. De uitzending van "Met het oog op morgen" van gisteren is interessant om na te horen als ie ergens op het internet staat, en zoals je weet heb ik geen TV en geen middengolf-zender met een Nederstaat-omroep-gemachtigde, anders dan de E.O. cum kul-tuur zender 747, omdat de middenzenders verkocht zijn aan commerciële hiphop-bazen e.d. en mijn radio geen F.M.-bereik voor de nieuwe zenders heeft.

Of ik er veel aan mis, of aan de TV, betwijfel ik echter zeer. Daarbij: In de NRC van vandaag zijn weer vele paginaas aan Van Gogh etc. gewijd, inclusief trouwens, zoals ik je eerder voorspelde, een pagina opsommingen van Goghiaanse beledigingen, die nogal wat zelfuitgeroepen Verdedigers van Vrije Meningsuiting onbekend zullen zijn en zullen schokken of te denken geven.

Maar goed - Nedernieuws. Eerst enig ander nieuws.


1. Vakbondsaksie: De feitelijke opening van de NRC vandaag bestaat uit drie zorgelijk en van elkaar wegkijkende heren - Terpstra, De Geus en De Waal - in donker pak boven de kop "Vervroegd pensioen is toch gered", met in de tekst "Hiermee is een einde gekomen aan weken van stakingen en acties en maanden van stilgelegd overleg."


2. Bommelding: Er was gisteren ook een valse bommelding betreffende de Amerikaanse ambassade in Den Haag, in respons waarop ook alle toegangswegen naar Den Haag half werden geblokkeerd, zonder dat de reden daarvoor geopenbaard werd. Is het om de hordes wilde Saracenen - zie Gibbon - de weg af te snijden?


3. Kinderrechters: Ik schreef eerder dat vanwege "de bezuinigingen" kinderen met meerderen - zes, in stapelbedden, begreep ik - zullen worden opgesloten in Onze Nederlandse Democratische Gevangenissen, "om geld te besparen" en - ik gis over latere regeringspropaganda - wellicht ook "vanwege de strijd tegen het terrorisme" of "weapons of mass destruction" of "'Onze Nederlandse Nationale Normen En Waarden". Hoe het zij:

"De Nederlandse kinderrechters maken zich grote zorgen over het voornemen van Justitie om meer dan één jongere per cel te plaatsen in jeugdgevangenissen. Zij denken dat er onvoldoende toezicht is om "de veiligheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit van de jongeren te waarborgen"."

Terecht, dunkt me.


4. Brand moskee: Een klein berichtje op pag. 2 deelt mee, als kop, dat "Brand Utrechtse moskee gedoofd" en verder dat die brand van Donderdag op Vrijdag woedde, aangestoken was middels gesprenkelde benzine, en weinig schade aanrichtte aangezien het ding nog in aanbouw was.


5. Van Gogh etc.: De rest van de krant is grotendeels aan Van Gogh etc. gewijd, met wat nieuws uit den vreemde, en ik zal dus weer moeten kiezen. Ik heb je al gewezen op WWW.NRC.NL en er zijn natuurlijk ook andere kranten. Wat overigens op zichzelf interessant is zijn (1) de verschillen tussen kranten (2) de onnauwkeurigheid in de berichtgeving (3) de nogal hysterische meningsvorming en positie-kiezerij niet gehinderd door enige relevante kennis, zowel bij politici als bij het Neerlands publiek en (4) de oneerlijkheid van degenen die Van Gogh persoonlijk hebben gekend en meegemaakt, voorzover niet tot zijn directe vriendenkring behorend.

Wat betreft het laatste punt: Er staat één wel zinnige uitzondering in de NRC, waarover later, van Geleynse, één van de mensen achter Fokke en Sukke, maar overigens, in de woorden van Geleynse:

"Alomtegenwoordig zijn de vrienden van Theo, in drie soorten: vrienden, beste vrienden en boezemvrienden. Een minister op de Dam [Rita Verdonk - M.] die het over 'Theo' heeft, en daarmee alle geloofwaardigheid verliest. Want dat is het nare: Als kijker krijg je toch altijd het gevoel dat die mensen daar uit ijdelheid zitten. Hoe diep hun verdriet, en hoe brandend hun woede ook zijn mogen; je beziet ze met achterdocht."

Juist. Het zijn politieke acteurs - rollenspelers

Maar ik probeer nu de NRC door te nemen, en zal zien hoever mijn energie en documentatie-drift mij brengen.


5.A. Zalm's Heilige Oorlog: Ik heb dat al geciteerd:

"Het kabinet verklaart het moslimextremisme de oorlog na de moordaanslag op filmer Theo van Gogh. Het wil onder meer de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) uitbreiden.

Dat zei vice-premier Zalm (Financiën, VVD) gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad. (...)

Zalm noemde de moord op cineast Van Gogh, afgelopen dinsdag, een "aanval op de rechtsorde". Hij zei dat er "nieuwe ontwikkelingen zijn" binnen het moslimextremisme, waarbij religieuze gedachten "vertaald worden naar moord en doodslag". "Dit kunnen wij absoluut niet tolereren", aldus Zalm. (..)

"Ze [moslimorganisaties - M] hoeven Van Gogh niet tot volksheld uit te roepen, maar ze moeten deze daad wel verwerpen", zei Zalm. Hij waarschuwde ervoor de hele moslimgemeenschap te stigmatiseren."

Maar ik vermelde nog niet de kop boven de kop van het artikel: "Oorlog tegen moslimterreur".


5.B. "Radicalisering valt niet uit te sluiten": luidt een artikel op p. 3 onder twee grote fotoos. De ene is van in Lonsdale (vanwege "sd") shirts gehulde zeer kortharige jonge roepers van "de extreem-rechtse Nationale Alliantie". Eén wat oudere heeft ook nog een Oranje jack en een gestileerd hakenkruis (à la de Hongaarse Pijlenkruizers) om zijn nek. Een tweede is van een berg bloemen - vooral zonnebloemen - en drank - vooral sappen, want Theo kickte op het moment van z'n moord weer eens af van de alcohol, geloof ik - voor de deur van zijn woning aan de Pythagorasstraat.

In het artikel wordt een "Mohammed is dertien jaar" opgevoerd "ook al doet de ernst op zijn baardeloze gezicht hem ouder lijken".

"Mohammed heeft op zijn jonge leeftijd al enkele diepgewortelde opvattingen. Zoals over de moord op Theo van Gogh. Die veroordeelt hij, zegt hij, "Maar de cineast vroeg er met zijn scheldkannonades op mijn religie ook een beetje om." Elke belediging van Van Gogh raakte Mohammed diep. En over homo's heeft hij ook zo zijn eigen gedachten. "Dat zijn beesten", zegt hij. Waarom? "Omdat ze beestachtig bezig zijn".

Verder over onze vriend Big Brother Ahmed Aboutaleb ing:

"De Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb riep de Marokkaanse gemeenschap deze week op individuen aan te geven bij de autoriteiten bij het vermoeden "dat ze over de grens lijken te gaan". En als de mensen de "gezamenlijke kernwaarden" van de Nederlandse samenleving niet delen, moeten ze van de wethouder van Marokkaanse afkomst maar weggaan uit Nederland."

Andere "allochtonen" denken daar wat anders over:

"Met dergelijke oproepen zetten de "beroepsallochtonen" zichzelf buitenspel. Meent Ali Eddaouidi, islamitisch geestelijk verzorger in de gevangenissen en publicist. "Aboutaleb, Marokkaanse Kamerleden, voorzitters van zelforganisaties, ze weten totaal niet wat er leeft onder deze jongeren. Met hun "emotiereacties" berokkenen ze juist meer schade, waarschuwt Eddaouidi.


5.C. "Radicale elementen de kop indrukken": Dit staat boven een artikel plus foto van CDA-fractievoorzitter Verhagen ("Máxime"). Hij kritiseert een Amsterdamse moskee El Tahweed, wordt geciteerd met

"Blijkbaar zijn er groepen in Nederland die zo geradicaliseerd zijn dat ze mensen afslachten."

en steunt VVD-voorzitter Van Aartsen die vindt, ongetwijfeld volgens een nog in te voeren Grondwetsartikel, dat "de overheid kritiek op de Koran zou moeten stimuleren". Hij is natuurlijk een CDA-gristenmens:

"Je hoort wel eens mensen zeggen: kijk eens wat er in de Bijbel staat, dat kan toch niet. Maar denk maar niet dat er in de kerken gezegd wordt: slacht ze af, dood ze. Het boek is het probleem niet, het gaat erom wat mensen op basis daarvan doen."

Maar de Bijbel roept regelmatig wel degelijk tot slachting op, de Koran ook, en de vele sectes van deze geloven en hun voorlieden ook, al sinds hun ontstaan. Lees Gibbon, zowel over de slachtingen als de geloven! Over één ding geeft Máxime de politieke leugenaar wel gelijk, althans indirect: Het hoofdprobleem is de gemiddelde menselijke domheid. Al sinds minstens 25 eeuwen.


5.D. Wilders ook vereerd: Ook de platina geblondeerde ex-VVD'er Wilders is bedreigd met een aanslag. "Wilders, die al enige tijd extra werd beveiligd, overnacht inmiddels op een geheime plaats ergens in Nederland." Volgens de steller van de brief gericht aan "de smerige poot" Geert Wilders en "Wilders moge Allah je vernietigen" (wat Allah toch allang zelf had kunnen doen, dunkt me, als ie dat had gewild, maar ja). Ook is er dit

"Zolang u nog een ziel heeft", stelt de auteur, "en de doodsroggel uw keel nog niet heeft bereikt (..) heeft u de tijd nog uw fouten recht te zetten".


5.E. Goeroe Scheffers: Ook Paul Scheffers - in 1981 nog zwaar gelovig Marxist, maar ondertussen door zichzelf geroepen tot Multi-Culti-specialist Très Special - heeft een hele NRC pagina. De kop daarvan luidt "Tolerantie kan alleen overleven binnen grenzen: de kans voor een nieuw 'wij'".

Ik vind zijn proza en gedachtenwereld erg moeilijk te volgen, en kan hem niet erg serieus nemen, als iemand die ver in z'n volwassenheid nog steeds Neo-Marxist was, met universitair diploma, en zonder jaren KZ als emotionele basis. Maar ik citeer uit het einde, over de ontmoeting van twee Nederlandse Opinie-Leiders van nu:

"Ik herinner me goed een bezoek van Ayaan Hirsi Ali, toen de bedreigingen net waren begonnen. Zij kwam mijn huis binnen en het vermoeden van een burgeroorlog volgde haar op de voet. De bewaking posteerde zich in de gang, nadat eerst de achterkant van het huis nauwlettend was bekeken. Buiten stonden twee gepantserde auto's. (...)

Ze keek me onderzoekend aan en zei: "Ik heb wel vaker het gevoel dat het leven met me op de loop gaat. Kijk, ik heb burgeroorlogen meegemaakt, dit kan er nog wel bij, het valt allemaal wel mee.""


5.F. Bloemen voor Van Gogh: Scheffer's pagina wordt ook ingenomen door een grote foto van veel bloemen "Op de plaats waar Theo van Gogh is neergeschoten". Op die foto staan weer veel mensen fotoos te maken van die bloemen, of van de zonder twijfel zeer verlichte teksten erbij. (Voltaire: "If we believe in absurdities, we shall commit atrocities". Al 8 jaar de opening van mijn site, trouwens.)


5.G. De brief van Mohammed B.: Dit is het onderwerp van Het Hoofdredactioneel Commentaar (door Folkert Jensma, diep gehaat door Van Gogh, wegens een kritische hoofdredactionele mededeling tegen Fortuyn op de dag dat Fortuyn vermoord werd, overigens geschreven en gepubliceerd voordat dit gebeurde).

De titel is "Neerwaartse spiraal dreigt door brisante brief". Ik citeer de begin-regel en de eind-alinea

"NEDERLAND HEEFT door de moord op Theo van Gogh kennisgemaakt met islamitisch geïnspireerd extremisme.

(..)

De week die begon met de toch al schokkende moord op Theo van Gogh heeft in enkele dagen tijd een nieuwe dimensie gekregen van internationaal terrorisme, met alle implicaties van dien. En dan ook nog met een hoofdverdachte uit ons midden. Het is dan zaak scherp voor ogen te houden wat het onderscheidend kenmerk van terrorisme is: het aanjagen van een angst die de schok van gepleegde daden nog te boven gaat. Het is een psychologische oorlogsvoering waarin het grote gevaar bestaat dat overheid en samenleving zich laten meeslepen in een neerwaarts gerichte spiraal. Het vergt grote vastberadenheid zich aan de eigen spelregels te houden. Deze zijn wél het uiteindelijke doelwit van terrrorisme en verdienen alleen al [*] overeind te worden gehouden

Ik vermoed dat op "[*]" een "daarom" zou moeten staan. Maar goed - je begrijpt de niet geheel gekke gedachtengang: Terrorisme bedoelt angst, paniek, massa-hysterie, ontregeling te veroorzaken; feitelijk lijken zowel regering als pers daarin te volgen en delen; en Folkert Jensma vindt - niks rechtsstaat, niks mensrechten, niks beschaving - dat terroristen weerstaan moeten worden omdat de "eigen spelregels" "het uiteindelijke doelwit van terrrorisme" zijn.

Onder dit Hoofdredactioneel Commentaar staan een stel citaten afgedrukt. Ik citeer

"De ene na de andere politicus stond pal voor de vrijheid van meningsuiting, maar dat is toch iets anders  dan de vrijheid om mensen tot in hun ziel pijn te doen. Columnist Remco Campert in de Volkskrant, 3 nov.

Deze mensen willen onze samenleving niet veranderen maar vernietigen. Wij zijn hun vijand. En dat hebben we sinds 1940 niet meer gezien. Jozias van Aartsen, fractieleider VVD, in NRC Handelsblad, 3 nov.

Een zeer reëel gevaar is dat het publieke trauma over de moord op Van Gogh kan leiden tot een roep om meer anti-moslim beleid waarvan duizenden onschuldige vluchtelingen en immigranten slachtoffer kunnen worden. Hoofdartikel New York Times, 5 nov.

Ik ben woedend op de zwakke smoes dat Van Gogh zelf geen beveiliging wilde, omdat ik weet dat mensen die gevaar lopen - politici - beveiliging wordt opgelegd. VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali in NRC Handelsblad, 3 nov.

De vrijheid van religie, de vrijheid van meningsuiting en het antidiscriminatiebeginsel zijn [de belangrijkste kernwaarden van de Nederlandse samenleving]. Een ieder die deze waarden niet deelt, doet er verstandig aan zijn conclusies te trekken en te vertrekken. De Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb, 3 nov.

Tsja. Hirsi Ali krijgt wèl bewaking en bescherming bij bedreiging, talloos veel Nederpolitici ook, maar ik ben nu 16 jaar uitgelachen en gediscrimineerd in Amsterdam en Nederland, omdat ik mij weigerde neer te leggen bij bedreigingen met moord door inpandig met B&W-vergunning gevestigde harddrugshandelaars. En MIJ is in 1991 al voorgehouden, door politie-brigadier Lammert Takens, dat als me dat niet beviel, ik "maar moest opsodemieteren uit Amsterdam".

Vandaar mijn schadevorderings-eis, om dat met mijn verwoeste gezondheid ook daadwerkelijk te kunnen doen.


5.I. Van Gogh en M.E.: In verband met vrije meningsuiting, Van Gogh en M.E. citeer ik columnist Heijne, door mij niet bewonderd, trouwens, zoals ik zal adstrueren:

"Het resultaat is een veelzeggende paradox: er wordt steeds meer gezegd, en steeds harder, en tegelijkertijd groeit het gevoel dat je niks meer mag zeggen. [N1]
  Dat dwarsboomt iedere echte discussie. Een ogenschijnlijk onschuldig voorbeeld: de Groningse professor Buunk [N2] heeft afgelopen week een interview van de site van zijn universiteit laten halen, waarin hij vaststelde [N3] dat modeziektes als M.E., whiplash en bekkeninstabiliteit psychische aandoeningen zijn.Met andere woorden: ingebeeld. De reacties waren zo hevig en beledigend dat de Groningse professor het zekere voor het onzekere heeft genomen.
  De opvattingen van professor Buunk zijn wetenschappelijk [N4], er zit geen greintje ironie in. Het is niet zijn bedoeling maar wat te roepen, zodat ME-patiënten hun eigen ziekte leren relativeren. Hij heeft het volste recht zijn bevindingen openbaar te maken. En de mensen die hem per e-mail schofferen en bedreigen? Die mogen ook zeggen wat ze vinden - als het de professor niet bevalt, zeggen de verdedigers van het vrije woord, moet hij maar naar de rechter stappen. [N5]

Ik hou het kort:

[N1] Het is geen paradox: Het is een truuk, ook van Van Gogh. Wie wil schelden en beledigen beroept zich graag op zijn al dan niet wettelijk bestaande "recht op vrije meningsuiting".

[N2] Professor in de sociale psychologie, naar ik het wel heb, en dus volkomen niet terzake kundig. (Zie ook eergisteren.)

[N3] Hij "stelde" niets "vast" - hij poneerde, en loog, althans over mij en anderen: Afgestudeerd met de best mogelijke cijfers, maar met te weinig energie en teveel pijn om mijn huis op te ruimen, al vele jaren. En zonder enige hulp, in Onze Nederlandse Rechtsstaat, AL DIE JAREN.

[N4] Nee. Het zijn leugens van een incompetent - al ben ik het er mee eens dat de kans dat de meeste WAO-ers in Nederland óók leugenaars zijn (geweest) op basis van medische statistieken veel groter is dan niet.

[N5] Nee, ik heb dat recht niet, als ik al zou willen: Ik ben ziek, ik ben moe, ik heb pijn, ik moet proberen te overleven van 440 Euro (is het nu geworden) per maand - en kan daar zeker geen advocaten van gaan betalen.

5.J. De ziel van de terrorist: Deze wordt gepeild, inclusief fotoos van Palestijnse zelfmoordenaars, in een artikel in de "Wetenschap & Onderwijs" bijlage, onder de titel "Net gewone mensen".

Tsja: Zie mij "Ordinary men" in het Philosophical Dictionary.


5.K. "Aanstoot": Dit is de titel van weer een pagina, in het "Zaterdags Bijvoegsel" over aanstoot nemen. 

Ik vermeld het alleen maar.


5.L. Goghiaans proza en beledigen: In het "Zaterdags Bijvoegsel" staat ook over 2/3e pagina een artikel "Ik ben niet begonnen!" over het Goghiaans proza en beledigen, door een Jannetje Koelewijn, die daar, net als ik, meer van weet, en vlijtig citeert. Het begint zo, afgezien van inleidende zinnen eindigend met "Wat waren zijn meningen?":

" 'Wat doe je als een epilepticus een aanval krijgt in je bad? Je gooit je was erbij.' Zo begon Theo van Gogh toen hij op 7 februari 1992, voor de Amsterdamse politierechter stond om zich voor de zevende keer te verantwoorden voor zijn opmerkingen, acht jaar eerder, over schrijver en filmmaker Leon de Winter.
Theo had in het filmblaadje Moviola geschreven dat Leon de Winter misbruik maakte van zijn joodse identiteit om rijk en populair te worden. Hij stelde hem voor om een vrolijke familiefilm te maken "over een klein meisje dat de halve oorlog door de Gestapo belt: kom me halen, kom me halen, mijn dagboek is klaar!... en ze komen niet". Hij had het over "copulerende gele sterren in een gaskamer", over "de lucht van caramel" die hij rook. "Vandaag verbranden ze alleen suikerzieke joden.""

Allemaal waar, want zo hoorde ik hem ook in die tijd (ca. 1984). Wat Koelewijn er niet bij zegt is dat "men" in Links Amsterdam Van Gogh weer uitmaakte voor "fascist" in allerlei gradaties, en dat wat Van Gogh vooral irriteerde de oneerlijkheid en hypocrisie van "De Linkse Kerk" was.

Koelewijn verhaalt dan van de vonnissen die gewezen zijn - duizend of tweeduizend gulden boete, of vrijspaak - en van

"Ronnie Naftaniël, Richard Stein en vooral Sonja Barend werden in zijn columns steeds opnieuw bespot. Hij liet Sonja Barend bij een kampbarak zeggen: "En morgen weer gezond op!". Leon de Winter liet hij het "Treblinka-liefdesspel" bedrijven met een "met prikkeldraad omgeven snikkel". Toen de historica Evelien Gans in haar boek Gojse nijd en Joods narcisme schreef dat Theo van Gogh een "thematische nijd" koesterde tegen Leon de Winter, schreef hij in het Amsterdamse universiteitsblad Folia Civitatis: "Ik vermoed dat mevrouw in vochtige dromen vaak een beurt krijgt van dokter Mengele, maar ik hoop haar zelf tot in lengte van jaren ook op mijn bescheiden wijze te blijven inspireren".

Klopt ongetwijfeld, en zo heb ik hem ook gehoord, en gelezen. Maar, zoals ik eerder zei: Het ging hem emotioneel vooral om het beledigen, waar hij op kickte, en wat hij zoveel mogelijk mensen deed, voorzover ik heb kunnen zien, om welke reden ik niet meer met hem omging. Zijn motieven, afgezien van die wil tot beledigen, shockeren, opvallen, en vernederen waren vooral dat hij de hypocrisie en leugens van anderen doorzag.

Ik geloof inderdaad dat hij geen anti-semiet was, zoals hem veel verweten is: Hij had een grote hekel aan hypocrisie, en een grote aandrift tot beledigen en vernederen, en de vaste wil koste wat het kost op te vallen. In dit verband

"Drie maanden geleden, in augustus, publiceerde het weekblad Vrij Nederland een portret van Theo van Gogh waarin ook zijn ouders aan het woord komen. Ze wonen in Wassenaar, Theo van Gogh is er geboren. Ze zeggen dat de preoccupatie van hun zoon met de Tweede Wereldoorlog hen verbaasd heeft. Volgens hen is hij geen anti-semiet, hij is alleen "extreem".

(..)

Zijn moeder vertelde dat de familie actief was geweest in het verzet. Op 4 mei wordt er nog altijd gehuild in het huis van Theo van Goghs ouders. Een oom werd geëxecuteerd. Haar vader had in Auschwitz gezeten. "Hij vertelde Theo wel verhalen. Dat is niet goed geweest, juist omdat hij zo gevoelig is."

Theo van Gogh was als kind lief en aangepast, zei zijn moeder in Vrij Nederland. Maar na zijn elfde werd hij "waanzinnig vervelend". Ruiten inslaan, auto's aanhouden op de Rijksstraatweg, feestjes van zijn twee zusjes verpesten. "Hij overheerste hier thuis gesprekken. Je moest schreeuwen om jezelf verstaanbaar te maken." Op de dag dat hij zijn havo-examen had gedaan, zette ze hem de deur uit.

Daarna was het weer goed gekomen tussen Theo van Gogh en zijn familie.

(..)

In 1996 vroeg Trouw aan Theo van Gogh wat zijn geluk in de weg stond. Hij zei: "Ten eerste mijn destructieve aard, ten tweede dat ik snel verveeld ben. Geluk is het accepteren van verveling. Het leven bestaat hoofdzakelijk uit verveling."
Trouw: "Bent u voor uzelf een vriend?"
Theo van Gogh: "Nee. Ik ben niet iemand die zichzelf erg liefheeft."
Trouw: "Hoeveel vrienden heeft u op het ogenblik?"
"Geen. Maar een schizofreen is nooit alleen. Ik streef een status quo na tussen mezelf en mezelf."
Hij rookte, snoof en dronk, al hield hij met cocaïne en alcohol soms een tijdje op. (..) Hij vond het leuk om te vertellen dat hij de lelijkste man van Nederland was. Hij liet zich fotograferen in zijn ondergoed, met een varkenssnuit voor zijn penis, en zichtbare rode pukkels in zijn liezen.
Hij werd beïnvloed, zei hij in 1993 tegen NRC Handelsblad, door de romans van Hermans, de vroege Reve, Céline en De Sade. Net als deze schrijvers is hij voor alles geïnteresseerd in "de oorlog tussen mensen", in hun gedrag als het "vernisje van de beschaving van ze is afgekrabd". De belangrijkste film is die hij, op zijn vijftiende, zag was A Clockwork Orange van Stanley Kubrick, over een jongen die verkrachting, geweld en Beethoven als liefhebberijen heeft.

(..)

Het filmpje waarmee hij probeerde op de filmacademie te komen - slaaf neemt wraak op meester door de voetjes van twee wijnglazen in zijn ogen te drukken - werd afgewezen. In zijn eerste film die in de bioscopen kwam, Lüger (1981) wordt een vrouw gedood door een pistoolschot in haar vagina. Er worden ook twee poesjes in de wasmachine gestopt.

Tien jaar geleden begon Theo van Gogh over moslims te schrijven, zoals hij daarvoor over joden en christenen schreef.

(..)

In zijn bundel Allah weet het beter, 2001: "Er is een vijfde colonne van geitenneukers in dit land, die autochtonen veracht en bespuwt. Ze haten onze vrijheid. En hoewel hun niets in de weg wordt gelegd op materieel of cultureel gebied, is het hun overtuiging dat goddeloos Nederland van de aarde moet worden weggevaagd."

(..)

Hij ging steeds meer mensen beledigen, op zijn website en in zijn Metro-columns - zeker na de moord op Pim Fortuyn in mei 2002. Hij had Pim Fortuyn, zei hij tegen Vrij Nederland, zelf nog over gehaald om zijn eigen partij op te richten, toen hij uit Leefbaar Nederland werd gezet. Wim Kok, Paul Rosenmöller ("mogen de cellen in zijn hoofd zich tot een juichende tumor vormen, laat ons pissen op zijn graf"), Gerrit Zalm, Boris Dittrich, Jan Peter Balkenende, opinievormers, journalisten van de Volkskrant, maar vooral de NRC Handelsblad ("de linkse kerk"), acteurs die hij vroeger liefdevol gefilmd had - iedereen die het niet met hem eens was, werd door hem uitgemaakt voor een politiek correcte lafaard, verantwoordelijk voor de aanstaande ondergang van dit land. En dat waren dan nog zijn meest milde bewoordingen.

En het artikel sluit af met het eerder door mij geciteerde Campert-citaat over het verbranden van suikerzieke joden:

Iemand die dat geschreven heeft, zegt Remco Campert, moet niet "als held van de vrije meningsuiting de geschiedenis ingaan".

Tsja - da's nou de dialektiek der geschiedenis zou Karl Marx zeggen. Hoe het zij: Ik neem aan dat je enigszins duidelijker is geworden waarom ik niet meer met Theo omging, al bewonderde hij me en vond hij me aardig. Ik vond hem wel intelligent, maar nogal maf ("Ik ben de dorpsgek van Nederland", zei hij zelf), en dat op een paar manieren waar ik als doctorandus psychologie etiketten weet te plakken die behoorlijk adekwaat zijn, net als in het geval Fortuyn, trouwens.


Ik kan nog wel meer citeren, maar ben ondertussen weer moe en wil wat gaan eten. Maar het lijkt me dat ik je een adekwaat beeld van een en ander geschetst heb.

Wat mijzelf betreft: Ik heb nog niets gehoord van Cohen of Aboutaleb.

Het beste,

Maarten.

 

 

Nedernieuws 6 november 2004