Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 6 oktober 2004             

 

Beste Freek,
 
Hier is weer enig Nedernieuws.
 
 
1. Anne Frank: Het KRO maakt een TV-serie over de prangende vraag "Wie is de grootste Nederlander?", plaatste Anne Frank op de lijst, en vond uit dat deze vermoord werd als statenloos burger, in feite omdat Hitler's regering in 1941 alle gevluchte joden hun nationaliteit ontnam. Prompt pleitten 7 kamerleden inclusief 2 fractievoorzitters voor de posthume toekenning van Het Neerlanderschap aan Onze Anne, zodat ze écht van Ons Neerlanders is, zoals je ongetwijfeld begrijpt, wat zonder paspoort "natuurlijk" niet zo is, voor talloos veel miljoenen.
 
Ik neem aan dat je eveneens begrijpt dat ik dit als de zoveelste uiting van de gebruikelijke totalitaire geest van de doorsnee zie, maar het is waar dat althans sommigen van dit zogenaamd edel streven ook een wee gevoel krijgen, al lees of ik hoor ik de geheel terechte term "totalitair" nergens. Hoe het zij: Wat doet het er toe of zo iemand met of zonder Neerlands paspoort stierf? Wat is de zin van dergelijke TV-programmaas in een natie waarin vrijwel iedereen desgevraagd met een stalen smoel beweert dat "alle mensen zijn gelijkwaardig"?
 
En overigens: De reden dat dit soort maatregelen niet eerder is voorgesteld of genomen is heel eenvoudig dat de Neerlander en hun Nederregeringen tot minstens 1980 eigenlijk liever helemaal niets betaalde aan al die omgekomen joden of hun erfgenamen of nakomelingen, en een uitstekend excuus had dat niet te doen door geen enkele statenloze een Nederlanderschap te geven.
 
 
2. Besnijdenis: Hirsi Ali, de Somalische met groot Tara Singh Varma potentieel, zoals ik een flinke tijd geleden al diagnosticeerde, is nu óók tegen besnijdenis van jongens. Grote artikelen in het NRC, inclusief fotoos van penisjes net voor het moment supreme van de afkap, en bespiegelingen over gevaren, traumaas, hygiëne etc., maar geen onvertogen woord over de compos mentis van Hirsi Ali, terwijl mij daar toch alle reden toe lijkt.
 
En dat niet omdat ik zo'n groot voorstander van jongens-besnijdenis ben, maar omdat het een gebruikelijke religieuze ingreep is van zowel Joden als Moslems als Amerikaanse Christenen (dan zogenaamd vanwege de hygiëne maar feitelijk als anti-masturbatie-maatregel, begreep ik, wat trouwens ook al een medische illusie is), en kennelijk statistisch gezien gevaarloos is, mits verricht door een arts.
 
 
3. Hoofddoeken en sluiers: De VU wil de totale aangezichtssluier - niet de hoofddoek - verbieden onder studenten, maar uit een NRC-artikel bleek dat de studenten daar in meerderheid tegen zijn, en dat dan weer voornamelijk op basis van het relativistische linkse gedachtengoed waar ik zo'n hekel aan heb leren krijgen aan de UvA: Je zou het niet mogen verbieden omdat iedereen en alles en ieder geloof "gelijkwaardig" is, relatief gesproken; en vanwege "discriminatie" etc.
 
Au fond kan het mij niet veel schelen, maar de VU staat het vrij het te verbieden, zoals het liefhebsters ervan vrij staat te emigreren en elders te studeren. Het kan mij niet veel schelen omdat ik vind dat iedereen er bij moet kunnen lopen zoals ie zelf wil; en de VU staat het vrij het te verbieden omdat de VU-lokalen geen publieke ruimte zijn.
 
Ik noteer e.e.a. omdat mij opviel dat de studenten nog steeds precies zo argumenteerden als ik aan de UvA aantrof, kennelijk omdat dat gedachtengoed via universiteiten en leraren-opleiding op alle scholen is uitgedragen sindsdien - waarheid bestaat niet, iedereen is gelijkwaardig, alle moraal is relatief: Kortom, iedere boerenlul heeft gelijk omdat er geen ongelijk meer is, en iedere randdebiel is minstens zo goed als enig genie omdat dit zo een prettig gevoel is voor randdebielen - en omdat ook de rector magnificus van de VU argumenteerde als een randdebiel, namelijk dat het verbod behoorde tot het "toegenomen besef van normen en waarden" en omdat "docenten er voor moeten zorgen" ook al in dat kader "goed verzorgd voor de klas te staan". (En Einstein moet naar de kapper voordat hij bij de VU wordt toegelaten, uiteraard.)
 
 
4. Normen en waarden: Ik heb nog geen mens gehoord die ook maar het minste besef heeft wat dat inhoudt, maar vele honderden van de vele miljoenen gehoord die overal de frase "normen en waarden" bijmixen, met een stalen smoel, en een voor kenners aanbiddelijke hypocrisie van Maoistische afmetingen. Ik leer er wel steeds beter door begrijpen hoe het komt dat juist in Neerland zoveel joden opgepakt, aangebracht en vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog, en ook waarom onze ouders communisten bleven - dat wel.
 
Dit onvermogen geldt ook de EmPee JeejPeej, enigszins tot mijn verbazing steeds minder populair, en trouwens nog steeds met zijn zere pootje in het ziekenhuis, maar geldt niet mij, als grote Nederlandse uitzondering. Zie "On "The Logic of Moral Discourse"" i.h.b. hfdst. 11 en bijv. Note 1-7-1 bij Burckhardt, die ik vermeld, en gedeeltelijk schreef, omdat ik in al het Neerlands geloei over "waardennormen" nog helemaal niets als een dergelijk lijstje hoorde of las. Toch heb ik niets ervan zelf bedacht, en is alles al zo'n 200 jaar bekend - bij wie niet achterlijk is en moeite wil doen.
 

5. Aksie: Er komt meer vakbonds-aksie (sinds mijn UvA-verblijf kan ik dat woord niet anders schrijven in een verband als dit), en er stond een halve pagina vakbonds-advertentie daarvoor in de NRC, grotendeels ingenomen door een levensgroot hoofd van FNV-bovenbaas De Waal, de hand om een microfoon voor de mond, een randeloze bril op de neus om aan te tonen dat hij niet van gisteren is, en kennelijk met het geluksgevoel terug uit de zestiger jaren in zijn vakbonds-aksie-hart. (Ik ben trouwens objectief genoeg om op te werken dat dit één van de weinige bekende Neerlanders in de politiek is die althans enigermate intelligent lijkt.)

 
De reactie van de regering + VVD blijft ook ondermaats en stupide, want, precies zoals ik aannam, is hun positie dat ze gewoon doorgaan, wel willen praten maar geheel niets te bieden hebben in onderhandelingen, en de regeringsplannen willen doorzetten op basis van hun kamermeerderheid.
 
 
6. LPF: De LPF is weer eens in crisis, want de kamerfractie had zich een paar weken geleden afgescheiden van de partij van die naam. Nu is fractievoorzitter Herben daarin teruggekeerd, fractievoorzitter af, en was er weer een dag veel publiek geschreeuw en gelieg, o.a. van Hildebrand Nawijn, die mij eersteklas NSDAP-materiaal voorkomt te zijn: Opgetrokken uit ressentiment, leugens, en populisme, ook met een hoogst onaangenaam stemgeluid.
 
Ze staan op het ogenblik op één kamerzetel, maar daar staat tegenover dat de zogeheten Groep Wilders - de platina-blond gepermanente ex-VVD'er met de geringe herseninhoud - op 13 zetels staat, wat aantoont dat Ons Volk een fikse rechts-populistische meute van slecht intellect met een grote bek telt. Ikzelf zou aannemen dat dit toch vooral te danken is aan 30 jaar evident liegende PvdA'ers: Vroeger was de meerderheid van dat volk PvdA-kiezer, maar ze hebben gelijk dat ze door de PvdA chronisch en systematisch belogen zijn.
 

 
Wat mijzelf betreft: Het gaat de laatste dagen weer fysiek wat beter, wat aangenaam is, en ik houd me nog steeds vnl. bezig met Burckhardt, en heb vandaag Part II opgeladen naar Maartensz.org, inclusief notities.
 
Verder zat ik heden een paar uur in het Vondelpark, met Veronique en Sèven, en heb mij als gebruikelijk vermaakt, want doe dat regelmatig met hen voorzover mijn gezondheid rijkt. Sèven is nu 4 ("en een half!") en aardig en niet dom. Ze is met Veronique naar de vakbondsdemonstratie geweest op het Museumplein, en had de volgende samenvatting: "De rijken moeten minder geld krijgen en de armen meer geld". Wat ze zich daar precies bij voorstelt is moeilijk uit te maken, maar het is duidelijk dat ze veel begrijpt van wat er gezegd wordt en dat zelfstandig kan herformuleren.
 
Nog drie dingen over Maartensz.org:
 
(1) Ik zal waarschijnlijk dezer dagen het front van de site bij xs4all ombouwen zodat deze doorlinkt naar Denemarken i.p.v. van naar xs4all, zodat ik maar één site hoef bij te houden. Het is dat ik een Nederlandse provider nodig heb om in te bellen, en mijn site 8 jaar bij xs4all heeft gestaan, maar het is een club waar ik overigens mijn bekomst van heb, vooral omdat het weer van het ras van de would-be radikalinski's zijn die eigenlijk alleen opgetrokken zijn uit pose en leugens. (Ik ontving sinds 3 juli 4162 spams, ondanks zogenaamd "gratis spamfilter" van xs4all.)
 
(2) De Mobilix-site à 10 MB die ik heb ingericht hangt er nu wat mij betreft doelloos bij. Wat mij betreft gebruik jij die voor het e.o.a., en het opzetten van een website is niet moeilijk, al heb je er wel iets als Frontpage voor nodig, omdat je anders maf wordt van het bijhouden van de links. Hoe het zij: Zie maar en laat maar weten.
 
(3) Ik realiseerde me dat indertijd het belasting-regime in Noorwegen strenger was dan in Nederland (je moest o.a. belasting betalen over de tyttebaere die je zelf geplukt had, inclusief boete voor het niet meteen vrijwillig doen), dus het kan zijn dat je een belastingaanslag riskeert over Maartensz.org. Dat zou niet gerechtvaardigd zijn - ook ik heb er nog nooit ene cent aan verdiend - maar als je een fraaie Engelse tekst wilt voor de Deense Behörden, laat maar weten. Het hogere doel is (A) Mij in leven houden, vooral vis-à-vis de drugsterroristen van de gemeente Amsterdam (B) mijn ideeën publiek toegankelijk maken en (C) mijn vordering op de Nederlandse Staat en de Gemeente Amsterdam in stand houden.
 
Maar afgezien van (C) - en dat kan nog héél lang duren - dient e.e.a. niet mijn of jouw financiële verbetering, en bestaat wat mij betreft vooral vanwege de drugscorruptie van de Gemeente Amsterdam en de Staat der Nederlanden, en hun systematische, moedwillige onwil mij - immers intellectueel briljant ook getuige academische diploma's en uit een familie afkomstig waaraan Neerland veel dank verschuldigd behoort te zijn maar niet is - ook maar enigszins te helpen met het nuttig gebruiken van mijn hersens. En als dat nodig is of helpt wil ik dat best in fraaie Engelse bewoordingen uitleggen aan de Denen, inclusief de toevoeging dat ik in Denemarken uiteraard werkzaam zou zijn aan een universiteit, ziek of niet, maar dat in Nederland iedereen met een IQ boven de 115 die geen sport- of media-idool is en enigszins ongebruikelijke meningen heeft feitelijk niet welkom is, zoals zeer omstandig blijkt uit mijn behandeling, want iedere Nederjunk heeft in de orde van vele tienduizenden of honderdduizenden meer hulp ontvangen de afgelopen 26 jaar dan ik. En ja, ik vind dat beledigend en discriminerend, en wens feitelijk om die en dergelijke redenen niets meer met Neerland te maken te hebben als dat ook maar enigermate in mijn macht zou liggen. Het staat mij bijvoorbeeld zeer tegen dat van de minimale armoe die ik uitgekeerd krijg weer minimaal 25% naar de indirecte belastingen en dus naar de inkomens van Van Thijn, Cohen en Oudkerk gaat.
 
Hoe het zij: Als ik jou was zou ik even uit willen zoeken hoe het met je belastingplicht over e.e.a. staat in Denemarken, eenvoudig zodat je weet waar je aan toe bent. En ongetwijfeld behoort [..] je daarover te kunnen informeren.
 
Het beste,
 
Maarten.
 
P.S. Niet dat Cohen echt dom is, vergeleken met Herben of Balkenende, maar dat hij heel goed wéét zelf niets bijzonders te zijn. Dat is één van de redenen waarom hij géén burgemeester of premier zou behoren te willen zijn: Het is au fond nogal ziekelijk-maf-brutaal - à la mode de LPF inderdaad - om miljoenen te willen leiden als je weet niets bijzonders te zijn.
 

 

Nedernieuws 6 oktober 2004