Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 5 november 2004             

 

Beste Freek,  

En alweer een Nedernieuws, overwegend gevuld met Van Gogh-materiaal, dat weer overwegend gebaseerd is op de  vandaagse NRC. Ik heb wel naar mijn enige andere Nedernieuws-bron geluisterd, zijnde radio 747 - "de cultuurzender" - omdat alle andere middengolfzenders verdwenen zijn of alleen hiphop e.d. bieden, na de laatste de regering 350 miljoen opleverende zenderverkoop, maar het niveau daarvan - zoals het programma "Desmet op vrijdag" van en met Theodoor Holman, bevriend en samenwerkend met Van Gogh, was zeer belabberd, kretologisch en stupide.  


1. De Grote Nederdenker Holman: Bijvoorbeeld: Holman beleed herhaaldelijk dat hij de dader wel wilde vergeven maar niet degenen die vonden dat Van Gogh het misschien wel enigszins aan zichzelf had te wijten. Ik vrees dat hij mij daaronder ook zou rekenen (en dan MIJN recht op vrije meningsuiting prompt vergeet: De meningen die vrij mogen heten zijn, volgens vrijwel iedereen, altijd alleen die meningen die sporen met de Onze), maar zoals ik je eerder schreef: Ik heb Van Gogh persoonlijk gekend, en meegemaakt in verbale acties in allerlei publieke ruimtes, en hij beledigde nu eenmaal bijzonder graag mensen.  

Dat werd trouwens ook ondersteund, zij het indirect, door twee gasten van Holman in het programma: Stefan Sanders, PC-homo (PC = Politiek Correct - zie het PD) en journalist, en Jan Bor, zogeheten filosoof, maar dan wel van zeer Neerlands niveau, taalvermogen en geestessnelheid. Maar afgezien van de onvoortreffelijkheden van Sanders en Bor: Ze hadden allebei Van Gogh één keer ontmoet, en bij de eerste liep dat vrijwel onmiddellijk uit op een grote scheldpartij en ruzie, en bij de tweede op - wat Bor aanzag voor, en best geweest kunnen zijn - fysieke bedreigingen, als boks- en trap-gebaren. De eerste keer dat ik Van Gogh ontmoette, waarbij bleek dat ik hem verbaal aankon, eindigde het in een glas tomatensap over mijn hoofd van hem, hoewel ik 'm nageef dat hij zich later excuseerde en dronken geweest kan zijn, en het later ook nooit meer gebeurde.  

Een belangrijke reden daarvoor zal ongetwijfeld zijn dat hij en ik het overwegend eens waren over "De Linkse Kerk" van de jaren 80, en ook dat we het allebei, onafhankelijk, herleid hadden tot dezelfde oorzaken: stupiditeit, conformisme, en hypocrisie. Een verschil tussen hem en mij, ook toen al, was dat ik het als onoverkomelijk en aangeboren zag en zie, want als afgeleide van het doorsnee, academisch wel of niet gevormde, menselijk intellect, dat vrijwel altijd vrijwel overal overwegend totalitair is geweest, en zich vrijwel altijd ook zo heeft geuit (zoals Gibbon zo bitter fraai laat zien, trouwens, met talrijke citaten, en zonder het begrip of woord "totalitair" te kennen, maar bewijzend het bijzonder goed te kunnen herkennen in de geest van Het Geloof, of dat nu Christelijk of Islamitisch is).  

Wat al die zelfbenoemde strijders van het moment voor De Vrije Meningsuiting betreft:  

Er is uit de werken van Theo van Gogh een gigantische litanie van gesproken, geschreven en gezongen beledigingen samen te stellen, bijvoorbeeld door de verdedigers van Mohammed B. Ik kan mijn psychologisch geschoolde brein weer los laten op de oorzaken daarvan in het Van Goghiaanse gemoed (ik las en hoorde van verschillende kanten dat hij leed onder een zeer gelukkige jeugd en uitstekende opvoeding), en allerlei zeergeleerde labels plakken, maar geloof me: Hij kickte op het beledigen van mensen én wist dat zelf heel goed, en gaf zich er met grote vreugde aan over, en dat is alles elementair bewijsbaar uit zijn gepubliceerd werk.  

En nogmaals: Van mij mag dat, zoals ik hem trouwens indertijd al uitgelegd heb, en strafwet of niet, o.a. omdat ook de wet niet heilig is, en tegenspraak ons verder brengt. Maar ja - je moet dan óók niet gek opkijken als de meer primitieve, meer stompzinnige of meer fanate gemoederen uit groepen die je zeer vaak beledigd hebt, konkluderen dat je niet deugt, dat alle menselijks je vreemd is, en dat bij gebrek aan verbaal of intellectueel vermogen zij geweld gaan gebruiken, zoals zo miljardvoudig vaak in de mensen-geschiedenis, trouwens. In dit verband:  


2. De grote Nederdenkster Durlacher: Jessica Durlacher is de dochter van iemand die - als ik me goed herinner - Dachau overleefd heeft en daarover geschreven heeft (wat ik dus niet las, en haar ook al niet); gezegend met een fraai uiterlijk, mooie ogen, een zeer matig verstandje, en echtgenote is van Leon de Winter, die zichzelf al jaren profileert of probeert te profileren als een Joods Geweten van Nederland, en in die vorm herhaaldelijk pijnlijk in aanraking kwam met Van Gogh, tegen wie hij ook geprocedeerd heeft wegens belediging en smaad.   Ik hoorde haar gisteren op de radio, want mevrouw is Schrijfster, Nationaal Voorlezeres van het een of ander aan De Bezetting gewijd, ooit, toen ik haar voor het eerst gewaar werd. (Ik geloof dat onze ouders haar vader kenden, trouwens.) Nu haar mening, vaak herhaald maar niet toegelicht, en gebracht in belabberd slecht Nederlands, was dat "het geweld" alle grenzen overschrijdt, uit den boze is etc. Alles mag van haar, als het maar geen "geweld" is.  

Zo iemand weet niets en begrijpt niets van de menselijke geschiedenis, die de laatste 25 eeuwen, in ieder geval, overloopt van geweld, vervolging, moord en wreedheid, wellicht omdat de God van de Christenen, de God van de Joden en de God van de Mohammedanen dat zo graag willen, in hun oneindige goedheid, kennis, en almacht. Om Gibbon maar weer eens te herhalen, omdat het echt een fraaie samenvatting is: "History is little more than the register of the crimes, follies, and misfortunes of mankind." Hélaas heeft iedere gemeenschap en iedere staat allerlei vormen van juridisch en militair geweld nodig om zich staande te houden, moordenaars en dieven te straffen, en plunderaars van elders uit het territorium te houden - maar de Grote Nederdenkster Durlacher ziet dat in het geheel niet of zweert bij Gandhi en Jezus, en keert met liefde de andere wang toe als de ene geslagen is.  

Maar verder met de vandaagse NRC.  


3. Van Gogh: Er zijn weer meer dan drie hele krantenpaginaas gewijd aan de moord op Van Gogh in de NRC en - vooral - de meningsvorming eromheen. Ik moet kiezen uit deze brei van meningen, en verwijs je trouwens naar WWW.NRC.NL, die vernieuwd zou zijn, en waarop o.a. de gehele tekst van Mohammed B.'s "Open Brief" (vastgeprikt aan Van Gogh) op staat, die minister Donner, nogal in strijd met gebruikelijke rechts- en procedure-regels, heeft vrijgegeven. (Ik heb die vernieuwde site niet gezien, sinds ik vele maanden geleden de oude alleen maar op mocht als toevallig bezoeker door eerst mijn totale doopceel in te leveren, maar dat zou nu verbeterd zijn.)  

Ik selecteer dus.  


3.A. Hirsi Ali: De NRC opent met "Ook Hirsi Ali met dood bedreigd" onder "Brief op lichaam van Theo van Gogh openbaar gemaakt". Ik citeer:

"De ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) hebben de brief gisteravond openbaar gemaakt, wegens "de ernst van de inhoud" en "de maatschappelijke implicaties daarvan". Het Openbaar Ministerie (OM) was tegen openbaarmaking van de brief, zo zei de Amsterdamse hoofdofficier L. de Wit vanochtend op een persconferentie van burgemeester, OM en politie, de zogeheten driehoek."

Van de acht gisteren gearresteerde medeverdachten zitten er nog zes vast. Dan wat betreft de in Neerland zo buitengewoon belangrijke beveiliging van vooraanstaande Neerlanders (ik dus niet, blijkt al 16 jaar):  

"Minister Donner heeft meteen extra maatregelen genomen om de mensen te beveiligen die in de brief van de moordenaar direct of indirect worden genoemd. Hirsi Ali blijft ondergedoken. (..) De bedreigingen richten zich verder tegen de "joodse meesters in de Kamer" van Hirsi Ali, waarmee wordt gedoeld op de VVD. Burgemeester Cohen en de Amsterdamse wethouder Aboutaleb worden sinds dinsdag extra beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging."

Aardig, nietwaar, dat Cohen en Aboutaleb nu beveiligd worden, al mag God weten waarom eigenlijk, want ik heb nergens gelezen dat zij bedreigd zijn, al is dat mogelijk. Maar dan nog: Waarom zij, die naar eigen zeggen "gelijkwaardig" zijn met mij wél, op basis van anonieme aantijgingen, op z'n best, waarschijnlijk van ontregelde pubers, en ik niet, boven de door B&W verdedigde moordzuchtige inpandige harddrugshandelaren? (Nogmaals: Ik ben heel wat keren uitgelachen, ook door brigadier Lammert Takens en meesters in het recht van de Amsterdamse Bestuursdienst.)


3.B. Jozias van Aartsen: Wat betreft "waarmee wordt gedoeld op de VVD": Ik heb al eerder laten weten dat ik Jozias van Aartsen, de VVD-woordvoerder, buitengewoon laag aansla, want hij is een upperclass twit met een kak-accent en corpsballen-manier van praeten die zich kennelijk graag zou gevierd zien als de Nieuwe Pim. Hem hoorde ik op de radio spreken van "de fascistische Islam" (letterlijk!), alsof hij nog nooit van het door Ahmed Aboutaleb ing zo zeer beminde anti-discriminatie-beginsel heeft gehoord. Het schunnige zit hem natuurlijk niet per se in het "fascistische", want ikzelf ben aan de UvA honderden keren voor "fascist" uitgemaakt (en Van Gogh idem, maar om andere redenen), en ik zou er niets tegen hebben als Mohammed B. zo omschreven werd, als persoon, gezien zijn modus operandi, die ik gisteren omschreef, of anders als "evident geestesziek", maar Van Aartsen koppelt het, ongetwijfeld opzettelijk, om de Neerlanderthaalse vox populi maar achter Jozias te krijgen, aan "Islam" - en de Liberale NRC bedekt dat met de mantel der liefde en citeert het niet.

En ook ik omschrijf welbepaalde personen in de termen van Van Aartsen - maar ik ben dan ook heel geloofwaardig net niet vergast, heel geloofwaardig 5 keer met moord bedreigd door heel geloofwaardige kennelijk zwaar gestoorde harddrugshandelende cocaïne-psychopaten, en ik heb daar nu 16 jaren lang vruchteloos over mogen klagen bij de gemeente Amsterdam, "bestuurd uit naam van de idealen van de Februaristaking", ten behoeve van de Amsterdamse harddrugshandel. Wat wonder dat ik sommige Amsterdamse burgemeesters, wethouders, ambtelijke meesters in het recht, en politieagenten, relatief aan mijn ouders dan, beschouw als fascisten? Hoe moet IK dat anders zien? Hoe moet IK dat anders verklaren dan door buitengewoon misdadige en schunnige corruptie, incompetentie, kwaadwilligheid, en 16 jaar voortdurende pogingen van gemeentezijde MIJ het zwijgen op te leggen via een schrijftafelmoord met gebruik van mijn vaak erkende depressiviteit gezien de mishandelingen die ik ondergaan heb in Amsterdam?

Maar ik wijd uit.


3.C. Condoléance-registers: De site van Van Gogh is al sinds de moord niet bereikbaar, althans voor mij, maar er is een "condoleance.nl" geopend waarop tot heden 53.000 betuigingen. Er zijn ook 7000 verwijderd als - ik citeer - "verwensingen van woedende Nederlanders" of omdat het "een aantal oproepen om Hirsi Ali of Geert Wilders de volgende te laten zijn" betreft.

Er is nu een filter bij dat condoleance-register, in deze Heilstaat van Vrije Meningsuiting naar ik begreep, o.a. wat betreft "kankermoslim" en nu ook "islam", "moslim", "Turken" en "Marokkanen". Er wordt opgemerkt dat:

"Door dit filter sneuvelt een enkele positive reactie als "niet alle moslims zijn zo".  Maar volgens Van Schaik [de site-beheerder - M.] staan daar 99 negatieve reacties tegenover"

Verder:

"Verbloemde bedreigingen komen nog wel op de site, zoals: 'Theo, bedankt voor alles. Rust zacht. Het is tijd voor andere tijden. Theo afslachten: 10 van hun ophangen."


3.D. Goghiaanse beledigingen: Ik heb zijn teksten nog niet terug kunnen vinden die hij me cadeau gaf, maar lees in een bespreking op pag. 2 over de vraag waarom "de Islamitische gemeenschap" Van Gogh niet vervolgd heeft wegens belediging:

"Toen Theo van Gogh de Joden beledigde, gebeurde het wel. Televisiepresentatrice Sonja Barend en Ronnie Naftaniël van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) deden aangifte tegen Van Gogh toen hij in het filmblaadje Moviola schreef over schrijver Leon de Winter die zijn joodse identiteit misbruikte om rijk te worden, over 'copulerende gele sterren in de gaskamer' en over de 'lucht van caramel' die ontstond door verbranding van suikerzieke joden. De Hoge Raad veroordeelde Van Gogh tot een boete van duizend gulden. Dat was in 1991."

Hij had mij ook gevraagd in Moviola te schrijven, dat overigens redelijk oogde en gedrukt was, maar hooguit een paar uitgaves kende, en mij niet zinde, terwijl ik ook nooit een filmfanaat was. Zijn advocaat toen was mr. Frits Majoor, tegenwoordig als ik het wel heb een hoge regeringsvoorlichter, naar wie hij mij ook verwezen had ca. 1985 vanwege mijn ellende aan de UvA. Maar ik kom niet uit Wassenaar, en heet geen "Van Gogh", dus nadat mr. Frits Majoor mij smakelijk lachend had aangehoord liet hij mij, opzettelijk, laf en vals vallen omdat hij mijn zaak - NB: Herhaalde verwijdering van de UvA "vanwege uw uitgesproken standpunten" - "te politiek" zei te achten. Uiteraard loog hij, wat een wenselijke eigenschap is in een regerings-voorlieger.


3.E. Job Cohen: Cohen verheugt zich niet alleen in bewaking van z'n eigen belangrijke persoon, maar ergert zich ook aan Donner en Remkes, omdat deze géén informatie van de AIVD willen doorspelen naar de gemeentelijke politie of het gemeentelijk OM. Hij is daar erg boos over. Mijn verklaring is echter simpel: Donner en Remkes zullen minstens zo goed weten als ik - bijvoorbeeld van mijn site - dat het in Amsterdam een bestuurlijke puinzooi is, en dat er veel feitelijk voor de drugsmafia werkende gemeentelijke advocaten zijn, zodat alles wat hen bekend is, of dat nu een 26-jarige geloofsfanaat of de drugshandel is, zeer snel terecht zal komen bij de mafia.

Daar komt bij dat volgens mij IEDERE Amsterdamse rechters, officieren van justitie, politie-commissarissen, en hoog ambtelijk tuig, prominent PvdA-lid is, anders dan Donner en Remkes, die allebei kennelijk niet véél minder hekel hebben aan de Amsterdamse PvdA dan ik, al hebben ze er véél minder van te lijden gehad.


3.F. Mohammed B.: Was een goede HAVO-leerling, haalde zijn eindexamen, en was een succes-story, althans tot voor kort. Zijn "Open Brief" aan Hirsi Ali staat gedeeltelijk geciteerd (middels "Letterlijke fragmenten", zo deelt deze krant voor de intellectuele bloem der natie de gemiddelde NRC-academicus uit, wie weet omdat de NRC-redactie wel eens pleegt niet-letterlijk te citeren) in de NRC, en volledig op de website die ik je al noemde. Hier zijn vier stijlbloempjes:

"U heeft met uw afvalligheid niet alleen de Waarheid de rug toegekeerd, maar u marcheert ook nog eens langs de ranken van de soldaten van het kwaad." (Er stáát "ranken", met een "k", ongetwijfeld "Letterlijk geciteerd")

"Aangezien u verblindt bent door de brandende ongelovigheid die in uw woedt, bent u niet in staat om in te zien dat uw slechts een instrument bent van de ware vijanden van de Islam" (Er stáát "uw slechts" etc. Trouwens, wat logica betreft: Wat kan de schuld van een instrument zijn? Maar goed: Geloofsfanaten kennen alleen logica als die hun vooroordelen dient.)

"Wat vindt u van het feit dat van Aartsen een ideologie aanhangt waarin niet-Joden als niet-mensen worden gezien?" (Sinds wanneer is Van Aartsen joods? Ik weet van niets. Daarbij, Van Aartsen is oerdom, maar hij is veel meer geneigd niet-VVD'ers te zien als niet geheel menselijk, naar ik begrepen heb uit zijn verkiezingsproza na afloop van de verkiezingen. Maar dat totalitaire gevoel kenmerkt de meeste zo niet alle partijen en religies.)

"Er zal geen genade voor de onrechtplegers zijn, slechts het zwaard wordt tegen hen opgeheven. Geen discussie, geen demonstraties, geen optochten, geen petities: slechts de DOOD zal de Waarheid van de Leugen doen scheiden."

Kortom, een religieuze fanaat, opgegroeid in Amsterdam, voorzien van het beste multi-culti onderwijs. Er was een wel aardig antwoord van "een Marokkaan" bevraagd door "een journalist" wat die twee messen in borst en buik van Van Gogh nu "eigenlijk betekenden", met de duidelijke suggestie dat dit vast in de Koran stond. Antwoord: "T.B.S.", en dat lijkt mij geheel terecht.


3.G. Verhagen: Maxime Verhagen is de fractie-leider van het CDA, en een gladjakker, gladplooier, en beroepsleugenaar. Hier is zijn mening, overigens ongetwijfeld Gesundes Volksempfinden:

"CDA-fractieleider Verhagen onderstreepte dat jongeren - zoals de verdachte Mohammed B. - die in Nederland opgroeien "de Nederlandse normen en waarden moeten delen"".

Ja, dat vonden ze in de DDR en de Sovjet-Unie nou precies zo.


3.H. Begravenis-advertenties: Ik vergat dat gisteren en citeer heden alleen die van de directe familie die vandaag in de NRC staat:

"Onze innig geliefde vader, liefde, zoon, broer, zwager en oom is vermoord.

Een brute aanslag op de vrije meningsuiting.

Theo van Gogh

DEN HAAG, 23 juli 1957 - AMSTERDAM, 2 november 2004.


3.I. Emile Fallaux: Mij ook persoonlijk bekend, hoewel oppervlakkig: ooit acteur, ooit journalist, ooit bevriend met Van Gogh, ooit behoorlijk beledigd door hem (Fallaux zou een zware alcoholicus zijn, et je croix que c'est vrai), en heden met een hele pagina over "Een groot filmer zou hij worden".

Maar ja - helaas voor Emile ben ik ondertussen moe van het tiepen, en vind ik zijn stuk, als gewoonlijk van wat ik van hem las, noch goed noch eerlijk, dus je zult het moeten stellen zonder Fallauxe citaten.


4. Nieuwe politieke partij: Er wordt een "liberaal-conservatieve politieke partij" opgericht door het ex-VVD-dwaallicht en haarverf-adept Wilders samen met de voorzitter van de zogeheten "neo-conservatieve denk-tank de Edmund Burke-stichting" Bart-Jan Spruyt. De laatste wordt of werd ook bedreigd, heeft hij diverse keren in de media laten weten, en krijgt geen politie-bescherming, en het laatste geloof ik onmiddellijk: Daarvoor moet je namelijk, in Onze Democratische Rechtsstaat, eerst Media-Persoonlijkheid En Bekende Nederlander zijn.
 


Is er nog meer Nedernieuws? Vast wel, maar als gezegd ben ik ondertussen weer moe, al schrijf ik altijd snel en makkelijk. Ik heb gisteren ook de Nedernieuwsen sinds eind augustus omgekookt naar het formaat van mijn site. Het blijkt tussen 400 en 500 Kb te zijn, dus je bent niet écht armzalig voorgelicht geweest de afgelopen maanden, en daarvoor trouwens ook niet. Wellicht zet ik ze morgen of overmorgen op de site, want het is een aardig verhaal, alles bij elkaar, meen ikzelf. Een risico is natuurlijk dat deze of gene er aanstoot aanneemt, maar mijn mening daarover is dat ik (1) juist daarom een site buiten Nederland heb (2) verzoek aan eventuele moordenaars mij eerst door het hoofd te schieten (3) ik mijzelf best wil verdedigen tegenover een objectieve rechtbank en (4) dat jij geen enkele verantwoordelijkheid hebt voor mijn meningen, mocht die kwestie rijzen.

Het beste,

Maarten.
 

 

Nedernieuws 5 november 2004