Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 3 oktober 2005             

 

Beste Freek,

Alweer een Nedernieuws! Daar staat dan tegenover dat ik weinig energie heb, maar goed.


Groot Melchers-Nieuws: Melchers Onschuldig!! Ik laat het je maar weten, voordat de advocaten betaald uit het Melchers-miljard schuimbekkend van woede arriveren bij mijn site, want Hans de Onschuldige heeft advocaten afgestuurd op alles en iedereen die hem onwelgevallig nieuws brengt, bracht, zou kunnen brengen, of die niet van bridge of Melchers houdt.

Hoe wéét ik dit Groot Nieuws? Uit de NRC: Twee dagen geleden stond daar een ruim halve pagina groot interview met de kasteelbewonende bridge-liefhebbende chemicus met de honderden miljoenen, en de financiële gouden handjes, met een foto ook, waarop een kennelijk fiefe ruim 60-jarige, met baard, bril, krullen, beschaafd overhemd en Rolex diepzeeduikershorloge aan de pols, als ik het goed zag van die 15 aanbiedingen die ik daarvan per dag krijg in de spam ("99.99% real! Show everyone that YOU have MADE it!").

Hans Melchers weet van niets, behalve dat hij onschuldig is, en z'n dochter ook. Hij begrijpt er niets van, zegt hij, omstandig over een halve NRC-pagina. Ja, die "driehonderd kilo cocaïne" werd geëist van 'm, schriftelijk en al, maar dat is vast "een macabere grap". Hoe de mensen toch van hem zouden kunnen denken dat hij zo rijk zou zijn geworden met cocaïne-handel begrijpt hij niet. Hij kan het allemaal ook niet verklaren, zegt hij zelf.

Hij weet alleen dat hij alle medewerking aan de politie heeft verleend, en dat de politie hem met een krankzinnige vaart van wel 231 kilometer naar Amsterdam hebben vervoerd vanaf zijn ver kasteel. Hij zag het zelf, op de teller van het politie-mobiel, en schrok daar zeer van, vanwege het gevaar, voor het publiek dan.

Maar goed: Hans Melchers is dus onschuldig. Claudia Melchers ook. Ze zeggen het zelf. Ze weten van niets. Ze begrijpen er niets van. Wel zijn er ondertussen arrestaties verricht, maar dat waren onschuldige mensen. Eén daarvan is "de Antilliaanse bridge-partner" van Hans, die een geheel onschuldige bridge-leraar is, want er wordt véél gebridget op de Nederlandse Antillen, o.a. tijdens het bolletjes-slikken, naar je mag aannemen. Ik bedoel: Des bridge-leraar's vader zegt het zelf dat hij een onschuldige bridge-leraar is! Ik bedoel maar! Is er onverdachter bewijs van totale onschuld? Bridge is immers een welbekend Antilliaans export-artikel, moet je maar denken. En waarschijnlijk bridget Desi Bouterse ook heel bekwaam, en dat is niet eens een Antilliaan.

Kortom... tot nu zit er schot in de zaak van de ontvoering, met iedere dag meer nieuws, of meer "nieuws". Wat er uit komt laat zich moeilijk voorspellen, omdat Melchers in één ding volstrekt gelijk zou hebben als hij het zou zeggen: De Nederlandse politie en het OM zijn een volslagen incompetent zooitje, voorzover ze niet corrupt zijn tenminste. En ze staan geheel boven de wet, als alle Nederambtenaren, waarover hieronder wat meer.

Wat ikzelf niet begrijp over Melchers - afgezien van wat ik allemaal niet begrijp van drugshandel, bridgende Antillianen, en zeer veel meer - is wáárom iemand die miljardair is in guldens in Nederland blijft wonen. Er zijn echt veel mooier landen, met veel aangenamer klimaten, waar trouwens ook gebridget wordt. En wat ik eveneens niet begrijp is waarom iemand die intelligent genoeg is een miljard in guldens bij elkaar te sprokkelen in korte tijd zo dom is om advocaten te verrijken om speculatie over de herkomst van dat miljard te trachten te muilkorven. Hoeveel duizend jaar oud is de speculatie dat er geen groot fortuin is zonder grote misdaad? Maar ja: Hans Melchers is onschuldig! Hij zegt het zelf. En ik mag zelfs niet dènken van zijn advocaten dat er een luchtje zou kunnen zitten aan de miljarden van een man wiens dochter 300 kilo cocaïne waard is, op de Nederlandse markt voor ontvoeringen.

Nu, ik denk dat ook helemaal niet, begrijp je. Iemand met 456 miljoen in Euro's is onschuldig aan alles wat 'm ten laste wordt gelegd. Dat kan niet anders. Dat zeggen ze ook zelf! En wie er anders over denkt wordt vervolgd. Als je dus de naam "Melchers" leest, als in "Melchers Chemie", "Melchers Maecenas" en "Melchers' Bridge To Enormous Riches" en zo meer dan moet je wel denken: Onschuldig! Onschuldig! Onschuldig! Onschuldig als een Melchers, eerlijk als een Melchers, te  goeder trouw als een Melchers, rijk als een Melchers, goed als een Melchers, nobel als een Melchers, boven-alle-verdenking als een Melchers.

Ik hoop dat ik hiermee voorgoed heb duidelijk gemaakt hoe het echt zit in de zaak Melchers, volgens Melchers.


Fred Spijkers: Ik hoorde dit woensdag in "Met Het Oog Op Morgen" en las het donderdag in de NRC, waaruit ik maar het hele bericht citeer, omdat het iets wegheeft van mijn zaak als waarheidspreker aan de UvA en in de gemeente Amsterdam:

"Aanslag van 9 ton voor klokkenluider

ROTTERDAM, 29 september. Klokkenluider en oud-defensiemedewerker Fred Spijkers heeft van de Belastingdienst een aanslag van ruim 900.000 euro gekregen. De dienst heeft dat bedrag over de schadevergoeding van 1,6 miljoen euro die Spijkers na een jarenlang slepend conflict met zijn voormalige werkgever in 2002 kreeg toegewezen. Destijds was afgesproken dat het bedrag niet belast zou worden. Spijkers verloor in 1984 zijn baan als maatschappelijk werker bij het ministerie van Defensie, omdat hij weigerde de weduwe van een omgekomen technicus voor te liegen over de dood van haar man. De technicus zou onzorgvuldig hebben gehandeld tijdens het testen van een landmijn, maar al in 1970 was gebleken dat het type landmijn niet deugde en zomaar kon afgaan. Na zijn weigering verloor Spijkers zijn baan."

En daarna werd hij jarenlang door de Nederambtenaren - ik vond toch in 1984 de term Burofascisme uit? - voor "gestoord", "gek", "een psychiatrisch geval" en zo meer uitgemaakt, waarbij hij dan het geluk had niet ziek te zijn, en ongetwijfeld een veel betere uitkering te hebben dan ik, die ondanks 10 jaar werken toch alleen goed genoeg is in Neerland voor minimale bijstand, volgens de Amsterdamse ambtenarenkaste.

Uit "Met Het Oog Op Morgen" bleek dat ook dit weer geheel tegen de afspraken met Defensie was, en alles te maken heeft met Spijkers' slotwoorden in dat programma: "Ze houden daar niet van me". En ze staan boven de wet, zoals alles wat in Nederland bestuurt en ambtenaart.

Nu heeft Spijkers het voordeel dat de kamerleden van de revolutionaire partij van Mao Marijnissen en Lin Piao van Bommel achter hem staan, zoals ze dat in mijn geval - immers alleen maar met moord bedreigd en net niet vergast door harddrugshandelaren, in Amsterdam - systematisch weigerden, zowel in de kamerfracties als in de gestalte van de revolutionaire - zegt hij zelf - Hans Bakker, SP-raadslid te Amsterdam, en trouw verdediger van de belangen van de Amsterdamse harddrugshandelaars, uit naam van het socialisme, omdat Hans Bakker een groot humanist is, volgens Hans Bakker.

Vandaar ook dat ik Spijkers en een SP-kamerlid (Strijdbaar! Solidair! Socialisties!) in "Het Oog" mocht aanhoren. Maar goed - het is wel een illustratie van hoe het écht in Neerland toegaat, voor wie de moed heeft de Nederbehörden tegen te spreken - die nu de allergrootste volmachten krijgen van Donner en co., zogenaamd vanwege de strijd tegen het terrorisme. Of om het ministerie van Defensie-proza nog eens te citeren: Het betreft

"de vaklieden en voormannen van de Koninklijke Landmacht. Je wordt uitgezonden en zorgt in teamverband voor vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld. Je bent de harde kern van het leger."

Trouwens... de revolutionaire deugdheld Bakker is ook in opspraak in Amsterdam, want zijn fractie SP liet ook al geld verdwijnen van de gemeenterekeningen. In het geval van de SP, die centralistisch bestuurd wordt door Mao Marijnissen ("De Leider") en Lin Piao van Bommel ("De Vice-Leider" - en ik citeer hoe de heren revolutionairen zich laten noemen door hun kameraden, volgens de NRC), gaat dat als volgt: De onkostenvergoedingen, presentie-gelden, vermoeidheidspremies, volksvertegenwoordigerspremies, subsidiegelden, verkiezingsgelden etc. van de SP worden allemaal centraal ingediend bij de gemeente Amsterdam, en dan centraal overgemaakt door de SP naar Mao en Lin Piao, in het verre Brabant, en verder als boven, die dan eendrachtig, kameraadschappelijk, en socialisties bepalen wat er met dat geld gebeurt, voor de socialistiese revolutie. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden ter ondersteuning van een lijdende familievriend van Marijnissen, of een zieke neef van een achternicht van Van Bommel. Of het kan overgemaakt worden aan een Revolusjonaire Beweging in Nepal of zo. Of heel misschien wordt er aan een uitgeprocedeerde enige euro's overgemaakt, sinds minister Verdonk én geen geld geeft aan uitgeprocedeerden én ze, met zegen van de Nederlandse Tweede Kamer, die "in teamverband voor vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld" zorgen, mag je toch aannemen, een uitgeprocedeerde terugstuurt naar martelkamers in  hun eigen land als ze een brood stelen bij AH vanwege de honger, omdat Nederlandse lucht niet voedzaam is. 

Om terug te komen bij de socialistiese-revolutionaire Bakker en zijn Leiders: Als je maar begrijpt dat het allemaal onschuldig en te goeder trouw is, wel bijkans als een Melchers zou ik zeggen. Zó zijn immers onze manieren in de SP, ook als ik me daartoe wend als vervolgingsslachtoffer van de harddrugshandelaren die kameraad Hans Bakker zo socialisties ferm, dapper, revolutionair, en moreel-principieel verdedigt in Amsterdam.


Corrupt Amsterdam: Er staat in de NRC van 29 september ook een artikel over corrupt Amsterdam, met de titel "De kiezer gaat nu over de bonnetjesaffaire" - wat precies Nederlands politiek gebruik is: Je kunt aantonen, met naam en toenaam, dat een politicus of ambtenaar corrupt is, een dief is, een oplichter is, een leugenaar is, een bedrieger is, en dan ... is er niets aan de hand: De kiezer mag het weer zeggen, alsof corruptie, diefstal, leugen en bedrog geheel vanzelfspreken voor een Nederpoliticus en een Nederambtenaar, en geheel boven de wet staan, voor een Nederpoliticus en een Nederambtenaar, wat dan ook feitelijk het geval is sinds dekaden, in Nederland.

Ik schreef net "een artikel", maar in feite zijn het er twee. Ik citeer het tweede, inclusief vetzetting:

Partijen storten onrechtmatig uitgegeven geld voor 1 november terug

AMSTERDAM, 29 SEPT. De Amsterdamse afdelingen van VVD, CDA, SP en lokale partijen Leefbaar Amsterdam en Mokum Mobiel zullen voor 1 november het subsidiegeld dat onrechtmatig is uitgegeven, terugstorten in de gemeentekas. Dat heeft de gemeenteraad gisteren in een motie bepaald.
In totaal gaat het om ruim twee ton subsidie over de jaren 2002 en 2003. VVD en CDA hadden ten onrechte extra vergoedingen verstrekt aan fractievoorzitters. De SP maakte geld over naar de landelijke partijkas, zodat niet te controleren is waarvoor het gebrulkt is.
Mokum Mobiel huurde met de subsidie het bedrijf van het eigen raadslid in voor advies en Leefbaar Amsterdam gebruikte de subsidie onder meer voor het in de arm nemen van een advocaat.
De SP, Leefbaar Amsterdam en Mokum Mobiel stemden ook met de motie in, maar hopen nog te kunnen aantonen dat ze het geld op juiste wijze hebben besteed. De gemeentelijke accountants-dienst is intussen bezig met de controle van 2004. Leefbaar Amsterdam, Mokum Mobiel en het CDA hebben over dat jaar hun administratie nog niet ingediend.

Dat is dus Amsterdamse Demokratie: Je liegt, bedriegt en steelt een groot bedrag uit de Amsterdamse gemeentekas - collectief een half miljoen in guldens, toch niet niets - en dat wordt allemaal bewezen, maar.... je mag het gewoon terugbetalen. Zand erover, onder Stalin als onder Cohen! Zo zijn onze manieren, in politiek Amsterdam. "Dat heeft de gemeenteraad gisteren in een motie bepaald." NB: De gemeenteraadsleden van een stad waarin een arme sloeber een groot risico loopt door de bewakingsdienst van bijvoorbeeld AH doodgeschopt te worden bij verdenking van diefstal van een pot bonen.

En waar deze deugdhelden dat halve miljoen collectief vandaan krijgen? Nu, van de gemeente natuurlijk, van hun kompanen in de raad, als bijzondere lening of iets dergelijks, want zo ging dat ook aan de UvA, voor in nood geraakte politieke vrienden en vriendinnen van de machthebbers aldaar.

Daarbij:

"Iedere keer dat de partijen over de affaire praten, wordt de toon feller. En met de naderende gemeenteraadsverkiezingen volgend voorjaar is het tijd om al een beetje campagne te gaan voeren. (..)
Zoals GroenLinks-fractievoorzitter Maarten van Poelgeest deed bij de SP. Die partij moet subsidie terugbetalen omdat niet aan te tonen is dat het geld besteed is aan de fractie. Bij de SP verdwijnt subsidie namelijk in een landelijk pot die wordt verdeeld over de lokale afdelingen. Niet dat Van Poelgeest twijfelde aan de "nobele doelen" waaraan het geld besteed is. Nee, het ging om de structuur van de SP. De hele kwestie heeft voor hem weer eens duidelijk gemaakt dat de SP "een centralistische organisatie" heeft. "De partij bepaald wel waar het geld ingezet moet worden." Om af te sluiten dat de kiezer volgend jaar maar moet oordelen.

Tsjee, ja: Maarten van Poelgeest! Ik ken 'm nog als Linkse Revolutionair aan de UvA, waar hij iedereen mocht uitschelden voor "fascist" die niet dacht als de voorbeeldig denkende Van Poelgeest, zoals ik niet. En inderdaad wordt een Van Poelgeest niet "centralistisch" geleid, o nee: Het "nobele doel" van een Van Poelgeest is de fa. Van Poelgeest-Buitenweg, in politiek bedrog en oplichterij, namens Groenlinks.

Hoe weet ik dat zo goed? Ik heb meneer geprobeerd te bellen anno 2001, op de dag van de herdenking van de Februaristaking, met mijn verhaal over mijn vergassing, moordbedreigingen, verwijderingen van de UvA "vanwege uw uitgesproken standpunten". De grote linkse revolutionair was voor mij echter niet te spreken, want hij was nog moe van het vozen met zijn Kathelijne die mij te woord stond, die zich sindsdien ontpopt heeft als De Levenspartner van De Revolutionair, en daarom nu voor Groen Links europarlementariër is.

Voordat ik verder ga dus even kort over waarom de fa. van Poelgeest-Buitenweg, marskramers in Groenlinkse fris-revolutionaire groenrode gebakken lucht, zonder vet ook, géén half miljoen "geleend" hebben van de gemeente Amsterdam: Dat hoeft helemaal niet, in hun niet-centraal bestuurde Groenlinks revolutionaire partij, want dat krijgen ze al, via het europarlement, en het Groenlinkse raadvoorzitterschap.

Maar Van Poelgeest dus. Het is geen mooie jongen, zoals zijn Kathelijne geen mooie meid is, en ze zijn allebei intellectueel ook, hoe zal ik het zeggen over iemand die zèlfs met langjarige steun van het CvB van de UvA niet in staat was de zo veeleisende studie sociale wetenschappen af te ronden ... nu ja: "cognitively challenged", maar het is precies dat type - ressentiment, ressentiment zong Nietzsche, en zag scherp - dat het zover weet te schoppen in de Nederpolitiek, waar Respect alom gratis is, voor een zogenaamd slachoffer van Het Kapitalisme, Het Monopoliekapitaal, het Patriarchalisme en allerlei ander vreselijks waar Van Poelgeest en z'n Buitenweg al zo'n 25 jaar over liegen en brullen, alles om er zelf beter van te worden.

Ik mocht Kathelijne dus anno 2001 voorlichten over mijn Amsterdamse lijdensweg, bij ontstentenis vanwege sexuele vermoeidheid o.i.d. van de Groenlinkse leider zelve. Het verhaal staat op mijn site, en ik spreek toch echt veel beter Nederlands dan zij. Ik "zou erover horen", beloofde zij, ook wetend van mijn site. In 2001. Sindsdien niets - nada, nothing, nichts, niente, ingenting - van de fa. Van Poelgeest-Buitenweg, de Super en Hieper van de Groenlinkse Amsterdamse politiek. Alsof er in Amsterdam dagelijks invaliden vergast worden door harddrugshandelaars. Alsof het normaal is om - invalide! - zoons en kleinzoons van medeorganisatoren van de Februaristaking "vanwege uw uitgesproken standpunten" herhaaldelijk van de universiteit te trappen waar een Van Poelgeest met de grootst mogelijke hulp niet van weet af te studeren.

"Zaken zijn zaken, Hieper!" sprak Bul van Poelgeest tegen zijn Butch van Buitenweg: Iemand als ik staat hun firma in politieke leugens en kiezersbedrog in de weg. Ik zou wel eens kunnen klagen bij het Europarlement dat ik trouwhartige verdedigsters van de Amsterdamse harddrugshandel niet moreel of intellectueel serieus kan nemen. "Niet op ingaan" zal het motto van de Groenlinkse firma in politieke gebakken lucht geweest zijn.

Ik kon dus kreperen, wat deze Groenlinkse deugdhelden en - mag je ondertussen aannemen - politieke euromiljonairs betreft. Ongetwijfeld ben ik in hun ogen "een fascist", want zo gaat dat in hun milieu, volgens hun intellect, met hun moraal, in hun partij, met steun van hun kameraden, en onder aanmoedigend gejuich van Femke de voorbeeldige voorvrouw.

Voor invaliden zijn ze er niet, bij Groenlinks. Voor vergasten door harddrugshandelaars in Amsterdam zijn ze er niet, bij Groenlinks. Voor van de universiteit vanwege hun meningen getrapten zijn ze er niet, bij Groenlinks. Voor wie zich durft verzetten tegen moordzuchtige drugshandelaars in Amsterdam zijn ze er niet, bij Groenlinks. Voor echt wetenschappelijk onderwijs zijn ze er niet, bij Groenlinks. Voor een - invalide! - zoon en kleinzoon van medeorganisatoren van de Februaristaking zijn ze er niet in Amsterdam en bij Groenlinks: Toen ik van mijn familie-achtergrond verhaalde "wist" Kathelijne ongetwijfeld dat ze met een gek van doen had. Daar maak je in Amsterdam toch immers geheid carrière mee, volgens Groenlinkse moraal? Ik deed dat niet, dus ... maar ja: Maarten van Poelgeest zal zijn Kathelijne ook verteld hebben dat ik een welbekende "fascist" ben, welbekend van de UvA. Want ik was een voorstander van wetenschappelijk onderwijs aan de UvA! Dus "een fascist" volgens de Asva, waarin Van Poelgeest leiderde, al heeft hij het intellect van een pootaardappel of een Van Aartsen, en  inderdaad wist hij niet af te studeren met zijn minimale hersentjes.

Wat hèb ik toch tegen deze brave familie Poelgeest-Buitenweg, een man-vrouw-kind-team tegenwoordig in zelfverheffing van de Poelgeesten, Buitenwegen en Groenlinksers? Wel: Het zijn politieke uitvreters, politieke leugenaars, politieke oplichters, om te beginnen. Nooit echt gewerkt in de echte maatschappij, zelfs nooit echt afgestudeerd; altijd een grote bek, en niets kunnen behalve een grote bek opzetten; en jezelf verrijken en verbeteren met leugens over het verbeteren van de wereld, de maatschappij en de mensheid. Zo van de schoolbanken het universitaire aksie-wereldje in; zo van het universitaire aksie-wereldje het europarlement en de gemeenteraad in, en allebei gigantische nietskunners en leeghoofden met een grote bek vol valse pretenties.

En verder heb ik nu 26 jaar pijn, moeheid en geen hulp, omdat de Van Poelgeest-Buitenweg types en persoonlijkheden in Amsterdam, zowel in de gemeente en de universiteit, al die 26 jaren aan de macht waren, ten behoeve van de afbraak van de universiteit voor hun stalinistische leugentypes, en ten behoeve van zichzelf en de drugshandelaars. Bah!


Alweer Groot Melchers-nieuws: Ik schrijf dit verspreid over diverse dagen, en vond in de NRC van 30 september weer meer Groot Melchers-nieuws, waaruit duidelijker wordt wat voor hoogst onschuldig soort man Melchers is. Ik citeer maar, want ik schreef erover en wist dit niet:

"In het eerste verhaal dat NRC Handelsblad over de ontvoering publiceerde, werd Quote [een zakenblad - M] uitvoerig geciteerd. De ontvoerde Claudia bleek niet alleen een steenrijke, maar ook kleurrijke vader te hebben. Hij werd ooit beboet voor de levering van verboden chemicaliën aan Irak. Zijn tweede vrouw had zich met 'ongure lieden' omringd. Na haar scheiding van Melchers werden vier van haar zes kinderen (allen uit een eerder huwelijk) korte tijd ontvoerd. Kort daarna overleed ze "onder onduidelijke omstandigheden". Beschuldigingen van de kant van de familie van zijn ex dat Melchers de hand in in dat alles had, wees deze als laster van de hand. Sinds zijn pensionering als directeur van een chemieconcern hield hij zich vooral bezig met jacht en bridge."

Het is dus al de vijfde ontvoering bij de familie Melchers. Tsja. Echt verbázen doet het me niet, al vermoed ik dat de bovenstaande samenvatting vooral dient om de NRC te beschermen tegen de eventuele klachten van advocaten betaald uit de talrijke Melchers-miljoenen.

Maar ja: Het maakt de waarschijnlijkheden iets anders dan eerder, zoveel is waar: Iemand die zelfs voor een multi-miljonair bovenfrekwent veel ontvoerde kinderen en stiefkinderen heeft, die hééft kennelijk iets met ontvoeringen van kinderen en stiefkinderen, want dit was de vijfde keer alweer.

Wat moet je konkluderen? Het zijn de Tokkies onder de multimiljonairs? Het is een afrekening in familiekring? Toch "een macabere grap"?


Ruud the ass-grabber: Ook Ruud the ass-grabber was weer in het nieuws, via een interview in de NRC met de man die hem verwijderde bij de VN, ene Maloch-Brown. De korte samenvatting is dat Ruud niet bemind wordt bij de VN, en ook niet geloofd wordt, en dat ze vinden dat hij, als hij een enigermate fatsoenlijk man zou zijn geweest, of hij nu kontlubbersde of niet met zijn assistente, zéér veel eerder opgerot was, uit eigen vrije wil, gewoon in het belang van de VN en de belangen van wie Lubbers zo goed betaald werd om de belangen van te behartigen, tussen het kontlubbersen door dan, in zijn geval. 

Toch dankt de VN iets aan Lubbers: Regelgeving om lieden als hij veel sneller af te kunnen voeren, en dat lijkt me een flinke vooruitgang. Ik vermoed en hoop ook dat ze bij de VN wel drie keer nadenken voordat ze een Nederlander weer een hoge aanstelling geven, en dat is geheel terecht - al neem ik aan dat een Balkenende gewoon niet potent genoeg is voor veel kontlubbersen, bijvoorbeeld. 


Donneriaanse wetgeving: Ik schreef eerder over een voorstel van minister Donner dat erop neer komt dat alle 16 miljoen Nederlanders verplicht zijn het geweld van Onze Bondgenoten en vooral Onze Jongens als Kolonel Karremans te 'verheerlijken, vergoelijken, bagatelliseren en ontkennen', of dat ze anders de serieuze kans lopen voor vele jaren met verzwaard regime in een of ander "kampement" opgesloten te worden, vanwege pro-terroristisch gedachte[n]goed, want zo ligt de Donnerse wettelijke moraal, in Donner's visie.

Wel, enigszins tot mijn verbazing is de Raad van State het met me eens. En in feite hebben ze een soort tamelijk elegante uitweg gevonden om te proberen Donner's hysterische wetwijzigings-driften aan banden te proberen leggen: Ze hebben laten weten dat het verstandig zou zijn dit soort wetgeving in te voeren in samenspraak met de Europese Unie.

Is het niet ook verstandiger ieder nieuw wetsidee dat onze huidige minister van justitie bedenkt éérst voor te leggen aan een - zo heet dat immers - beglijdings-kemmissie van psychiaters en juristen uit het buitenland?


Herdenkend tot de dood: Tot mijn aanzienlijke verbazing werd er in de NRC van 29 september weer eens de Tweede Wereldoorlog herdacht. De voorpagina opent met een foto van een blauw-wit bord "Rotterdam Centraal" waaronder twee huurbare reclame-blokken bestaande uit een lijst met glas  van ca. 1.50 m. bij 1.25 m. waarvoor een man een krant staat te lezen en waarin de wervende teksten, in een ongetwijfeld ook macaber bedoeld soort LED-belettering, vuilgeel op vuilpaars:

 

Vroeger
Vertrok Hier
De trein
Naar
Auschwitz

     In '40-'45
   Moesten De
   Joden
   Oprotten.
   Wie Nu ...
  Wanneer wordt de wereld wijzer?   Laat de haat niet herleven!

Ik vat het maar schematisch voor je samen, en hoop dat je niet àl te aangedaan raakt. Maar dit zet tot nadenken aan, nietwaar? Nu vertrokken er van Rotterdam bij mijn weten geen treinen richting Auschwitz (wel richting Vught, vanwaar later ... ), maar het is vast goed bedoeld, en het vak geschiedenis is allang afgeschaft op school.

En niet alleen dat! Onder deze prachtfotoos met wervende teksten (ik mis toch eigenlijk een derde, met een besnorde soldaat-overste met een oranje baret, een brede lach, en een lintje op zijn borst waarop staat "vechter voor vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld - Nederwaarmerk mèt Karremansgarantie") vind je een artikel dat opent met

"Aad Veenman, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, heeft vandaag [donderdag 29 september 2005, A.D. - M.] namens zijn bedrijf zijn excuses aangeboden voor de rol die de spoorwegen speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij deed dit in een toespraak op station Amsterdam Muiderpoort. Daarvandaan werden tussen oktober 1942 en mei 1944 ruim 11.000 joden weggevoerd met Nederlandse treinen en door Nederlandse spoorwegambtenaren."

Die spottende Heine! "In Nederland gebeurt alles vijftig jaren later". De optimist! En het gebeurt, als het dan gebeurt, na zestig jaar wèl met een heel serieuze blik, heel solidair ook, en heel moreel bewust:

"Over het nut van het aanbieden van excuses, zestig jaar na het einde van de oorlog, zei Veenman:
"Het kan overkomen als een te gemakkelijk gebaar, als een zoveelste bijdrage aan de 'sorry-cultuur'. Het is wellicht nooit goed. Ik kan in het hier en nu slechts uitlatingen doen die in de context van vandaag passen. Daarom bied ik ik nu toch uit de grond van mijn hart en in alle bescheidenheid namens de Nederlandse Spoorwegen mijn oprechte verontschuldigingen aan, aan de joodse gemeenschap en de andere betrokken groepen.""

Als "andere betrokken groep", levend in de Deense "gemeenschap" wilde jij "nu toch" "wellicht" "hier en nu" "in de context van vandaag" "namens de Nederlandse Spoorwegen" horen dat het ze spijt vader en grootvader te hebben vervoerd, in 1941 en 1944. Ik vrees dat er voor onze "gemeenschap" tóch geen vrij treinreizen inzit, terwijl onze vader en grootvader wèl gratis vervoerd zijn, indertijd. Maar zoals Veenman zei: "Het is wellicht nooit goed." Ik geloof dat zijn jaarsalaris de 2 miljoen in guldens ruim overschrijdt. En dit was toch ook vrijwel gratis voorpagina-reclame voor de NS, nietwaar. Dat je maar weet dat ze bestaan en het o zo vreselijk goed bedoelen.

Zou het inderdaad goed bedoeld zijn, wellicht, toch, zonder verdachte hypocriete bij- of na-smaak? Ongetwijfeld, broer, ongetwijfeld! Dat is nu juist het probleem, net als de boven twijfel goede bedoelingen van de knuffelbeertjes-leggers na weer "een daad van zinloos geweld". Dit is nu échte, waarachtige, gemeende, betrokken, solidaire, verantwoordelijke, aansprakelijke Nedermoraal in volle glorie en zelfbewustzijn! Beter dan dit is er niet, in Neerland, behalve dan dat er tussen die 2 posters niet een lachende Karremans staat, duimen omhoog, met Oranje kokarde, bezig de aria "There are no good guys! There are no bad guys! Mladic is my colleague!" voor te jodelen aan Prins Willem-Alexander, die glimlachend toekijkt, aan de arm van Maxima Zorreguieta, en ziet en glimlacht dat het Goed is.

Dan was het écht perfect geweest: Na zestig jaar morele lering! Dutch courage! Dutch treat! Dutch morals! Help! I get Dutch sickness!


Het houdt niet over aan gezondheid, maar ik luxurieer - is wellicht het woord - maar een beetje in het besef na bijna 27 jaren ziek te zijn geweest in Nederland ik eindelijk officieel ziek mag heten, min of meer, en tegen de wil van minister Hoogervorst, ongetwijfeld, maar die is dan ook om langdurig van te kotsen.

Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 3 oktober 2005