Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 3 september 2004                


 

Beste Freek,
 
Hier is weer wat Nedernieuws, om de moed erin te houden in Denemarken. Waarom dat, vraag je je af? Omdat ik zowel in de NRC als op de radio het volgende hoorde over Denemarken, met de zeer duidelijke subtekst "O, o, o wat is Neerland toch superbeschaafd!": De Deen kan - zeggen de berichten - zomaar, oeps, worden ontslagen via - en hier komt het onbeschaafde - "een sms-je"! Ja heus. (Je hoeft me niet te vertellen of het klopt. Tempora cucumbura sunt, om provinciaals Latijn te misbruiken. Ik bedoel: Als er al Deens nieuws in de Nederpers is, dan is het nieuws dat bedoelt te zeggen: O, wat hebben Wij het toch Goed).
 

 
1. Willem en Joep: Willem Scholten was tot zeer onlangs "Rotterdams Havenbaron", schreef de NRC een tijd geleden, bij een lang interview, met een grote foto met hemzelf in zijn werkkamer voor gigantische ramen met een gigantisch uitzicht over de Rotterdamse haven. Dat is een zeer hoogbetaalde gemeentelijke en/of rijksfunctie. Joep van de Nieuwenhuyzen is een kale gladjakker die in wapens handelt, en in huizen, en in schepen en in God weet wat geld oplevert, en geldt in Neerland als beroemdheid - rolmodel, etc. en dan vooral van de meer flamboyante gladjakkers in VVD- en korpsballen-tradities, waar hij ook uit stamt. Joep had geld nodig voor een deal. Willem schoot het hem voor, uit de publieke havenfondsen van de Gemeente Rotterdam, a 100 miljoen Euro, met alleen Willem's handtekening, geheel tegen de regels.
 
De schuld is nu van Rotterdam en Scholten kreeg ontslag of nam ontslag voordat hij het kreeg. Joep staat met foto en al in de NRC en verklaart hoe schandalig Willem behandeld is, en hij trouwens ook. Etc. etc. Ondertussen blijkt ook dat dit soort afspraken en garanties volkomen normaal zijn in Rotterdam, en door wethouder Van der Sluis aldaar - ook alweer een patjepeers-patsers kop, alsof uiterlijke gruwelijkheid een zeer sterk pre is in de politiek, of om erin te willen - hield dat altijd geheim, desnoods met bedreigingen.
 
Trouwens, in guldens is 100 miljoen bij een kwart miljard.
 

 
2. Geert: Geert Wilders was tot gisteren een jonge VVD-er uit Venlo met een kamerzetel en een grote bek, en de vaste wil om koste wat het kost op te vallen. Dit deed hij o.a. door, ook alweer boven een echte mafia-tronie - foute hangwangen, foute schedelopbouw, foute varkensogen, veel te veel vet etc. etc. (en zeg niet dat ik mensen afreken op hun uiterlijk voordat je verder hebt gelezen!) - een platina-blond permanent te planten, in de spoelings kleur van Brigit Bardot (en Erika Terpstra), met de styling van de kapsels van Beatrix. Het effect is dus uit een horror-film: Zo stel je je een totaal doorgedraaide serie-moordenaar voor, die doet alsof ie gewoon een van ons is. Verder is zijn intelligentie navenant, en dacht hij tot voor kort "de rechtervleugel van de VVD" te zijn, en Pim's zoveelste direkte enige en unieke erfgenaam.
 
Nu is hij uit de VVD gestapt of gegooid, met behoud van z'n kamerzetel - voor het eerst in de VVD sinds de oorlog, schrijft de NRC - over een of ander conflict dat veel te flutterig is om serieus genomen te worden door mij.
 

 
3. Ayaan: Je ziet hoe Goed Neerlands ik ben met voornamen e.d. Hoe het zij: Hirsi Ali "Is Ondergedoken!!", want "een moslim-terreurgroep" o.i.d. heeft "Haar Geheime Haagse Adres" op het internet gezet. Zij wordt, lees ik, sinds 2002 permanent bewaakt door een speciale afdeling van de BVD, zodat ik mag aannemen dat als ik 10% zou hebben gekregen van de kosten daarvan, voor mijn pijn en moeite voor een betere Neerlandse samenleving, bijvoorbeeld,, ik ondertussen stinkend rijk zou zijn. Hoe het zij, Onze Zwarte Liberaal-Socialistische Martelares-in-wording is nu afgevoerd naar "een zogeheten safe house, waar ze permanent wordt bewaakt door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB)", schrijft de vandaagse NRC.
 
Als je je wilt inbeelden een Neerlandse grachtengordel-mens te zijn, behoor je nu te duimen en bidden, bijvoorbeeld tot de Dalai Lama, die heel populair is in die kringen, ook onder VVD-ers en PvdA-ers, Voor Haar Die Zo Moedig En Principieel Is En Toch Zwart En Vrouw.
 

 
4. Chinezen: Uit de NRC van gisteren, omdat mijn blik erop viel het volgende bericht, helaas zonder bijgeleverde foto. De Chinezen mogen tegenwoordig reizen van hun regering (mits ze oppassend genoeg of rijk zat zijn, uiteraard), en hebben zich op het toerisme geworpen, en zouden, volgens Neerlanders, buitengewoon geinteresseerd zijn "in ons kleine Holland" vanwege (ja, ik wist dat je dit wist) "de tulpen en de kaas".  Heden toont het NRC dus twee vers gearriveerde Chinezen, met brede Chinese grijnzen, geen Mao-pakken maar merkkleding, het V-teken makend, met op hun hoofd een soort plastic puddingvorm in de Nationale Nederlandse Driekleur, met daar weer aan vast een Oranje Molenwiek.
 

 
5. Betuwelijn: Er is weer een parlementaire enquete aan de gang, over de volgende vraag, die - na minimaal 35 jaar van hetzelfde - de parlementaire vraag opgeroepen hebben "Waarom kosten de grote projecten die de Staat uitvoert altijd vl meer dan vooraf begroot?". Nu, tot nu toe blijkt het volgende: Door corruptie, incompetentie, onwil controleerbare administraties te houden etc. etc. EN omdat topambtenaren allemaal de gewoonte hebben te weigeren de Kamer te informeren over hun plannen en meningen, omdat ze vinden dat de Kamerleden daar de ballen verstand van hebben. Kamerleden hebben zich dat de afgelopen minimaal 35 jaar allemaal laten aanleunen, gewoon omdat alle anderen dat ook deden. Zo zit het dus met "de controle van de regering door Het Parlement": Ongetelde miljarden verdwenen in tal van zakken, zonder de minste of geringste controle.
 
 
6. Neelie: Dit is ons aller Neelie Kroes-Peper-Smit. Ook zij mocht in deze enquete aantreden, en uitte zich ongeveer als volgt, vele minuten lang: "Als u mij hiernaar vraagt, dan zeg ik u, met de hand op mijn hart, dat u dat vragen mag. Er zijn in mijn leven momenten geweest dat ik mij heb moeten bezinnen op vragen als deze, die zozeer afhangen van weloverwogen inzicht en afweging, en waar eenieder zich altijd verschillende persoonlijke voorstellingen maakt. Toch moeten wij natuurlijk uiteraard vastberaden tot een goede beslissing komen. Daarbij laat ik natuurlijk altijd meewegen dat eenieder's perspectief niet hetzelfde is, waarmee ik wil zeggen dat de manier waarop zaken beschouwd kunnen worden kunnen verschillen van persoon tot persoon. Zoals u wellicht bekend is leidt deze constellatie van factoren soms tot problemen, die echter voor onze democratie evenzovele testcases zijn." Ad infinitum, ad nauseam. Kortom: Volkomen evidente volkomen moedwillige totale gebakken lucht. De reden om het te vermelden is dat de Parlementaire Commissie zich dat allemaal glimlachend en dankbaar liet aanleunen.
 
 
7. Bijklussend Nederjournaille: Het bleek enige tijd geleden dat vrijwel geheel spraakmakend journalistiek Nederland - feitelijk een man+vrouw of 25 - allemaal bijklussen, vooral op het terrein van het tegen veel geld leren liegen en zichzelf presenteren aan parlementsleden e.d. Ze hebben daar ook vaak een eigen BV-tje voor, met n of geen deeltijdmedewerker, en daar kunnen hele knappe bedragen rondgaan, varierend van tegen de 100.000 en tegen het miljoen Euro.
 
Wie dus gelooft dat er "een onafhankelijke pers" is in Nederland kan beter ayatollah proberen te worden, want de kans dat Allah bestaat is groter: Het is een groot nest van elkaar likkende en kozende media-bespelers, allemaal uit op hetzelfde: Geld en aandacht. Trouwens, zoals je weet houd ik mezelf voor nogal bijzonder, en die aandacht-kwestie is n relevant verschil tussen mij en dat volk - zeg de hoernalisten en politieke publiekspooiers. Mij doet aandacht helemaal niets, als men mij niet begrijpt. Ik vermeld het niet als verdienste, want ik deed er niets voor, maar als feit. Inderdaad is het ook waar dat ik sowieso niet overloop van echt of gespeeld "respect" voor anderen, wat de gedrags-wisselmunt is waarmee je elkaar sociaal beloont in Neerland.
 
NB: Dit betreft alle bekende gezichten en stemmen waar ik weet van heb, wellicht met n of twee uitzonderingen, die dan ook al op aanzienlijke leeftijd zijn en feitelijk allang binnen. En niemand van dit hele zooitje heeft ooit publiek gemaakt dat dit werk, van prepareren van parlementaire voorliegers tot misleiding van hun publiek, iets van de helft van hun inkomen, of meer, betreft.
 
Wat er nu gebeurt is dat bijv. Paul Witteman - je herinnert je hem wellicht: hij werd zeer prominent omdat hij een kuiltje in z'n kin heeft, want andere uitnemendheden ontbeert hij totaal, tenzij dat de eminentie is die hem doet excelleren in media-Neerland - allerlei neven-functies, bij-baantjes etc. "met onmiddellijke ingang neerlegt". En zo zijn er velen. Over een maand is alles weer bij het oude, behalve dat de B.V.tjes anders zullen heten; de prijzen voor Witteman c.s. nog hoger zullen zijn (denk aan: En uur "modereren" als voorzitter = 3000 Euro, ex BTW en ex reis en representatue-kosten), en dan vanwege, in zijn woorden, "de maatschappelijke commotie".
 
 
8. Paul de Groot: Je begrijpt dat ik over deze Grootheid niet als "Paul" kan schrijven. Kortom: Ja, er is weer een CPN-boek uit dat besproken wordt in de NRC, onder de titel "Hij was de hele partij" en een grote foto van de Leider die in 1971 "een Noord-Koreaanse delegatie" begroet op Schiphol, de laatsten in grijze kleren, met ziekenfondsbrillen, Mao-pettten, en ondoorgrondelijke uitdrukkingen. Het boek is van een Arthur Stam en heet "De CPN en haar buitenlandse kameraden".
 
En aardig puntje is dit: De CPN werd o zo radikaal, autonoom en onafhankelijk vanaf ongeveer 1967, maar het artikel concludeert volgens mij met goede redenen: "Slechts weinige andere communistische partijen stelden zich zoals de CPN neutraal op. Deze stellingname ligt in het verlengde van de afkeer van De Groot van de destalinisatie, zo constateert Stam terecht." Kortom, Dialectiek der Geschiedenis: De CPN werd geheel salon-fhig voor toenmalige studenten die dachten dat ze een anti-Stalinistische partij toetraden, terwijl de reden juist was dat De Leider een tegenstander van destalinisatie was.
 
Ik heb hier nog steeds die dikke turf over de CPN van Ger Verrips voor je liggen, maar die is vooral aardig vanwege n enkele foto, waarop Henk Hoekstra en Paul de Groot, terwijl de eerste de laatste zwaar adorerend aankijkt, en de laatste met de blik op oneindig en een ondoorgrondelijke glimlach De Dialectiek Der Geschiedenis bespreekt, ongetwijfeld.  
 

Is er meer nieuws? Vast wel, want de komkommertijd is voorbij, maar ik vind dat ik je weer voor even voorzien heb. Wellicht krijg je later op de avond een "Authorized Interview With Job Cohen, Mayor of Amsterdam", dat ik vannacht schreef, en dat redelijk wat zaken helder en begrijpelijk uitlegt. Dit is het soort dingen dat ik eventueel op een Deense site wil, en dan ook aan de internationale pers wil zenden.

 
Ik ben nog steeds vnl. bezig met het Philosophical Dictionary voorzover ik niet in bed lig.
 
Het beste,
 
Maarten.
 
P.S. Mijn huisarts zegt nu dat ik "een chronische vitale depressie" heb. Ik zeg niet nee, en slik fluoxetine (Prozac voor de armen), maar de voornaamste reden is dan toch dat ik systematisch geen hulp krijg waar ik wel recht op heb. Ze zal het overigens goed bedoelen, maar zei nu ook dat "ik kan helemaal niets met M.E.", wat in zoverre waar is dat van de 100 die het zeggen in Nederland 99 liegen en van de WAO vakantie willen houden. Haar redenen voor haar diagnose zijn de DSM IV, waar ze mij ook naar verwees, als psycholoog zijnde. Ik heb de voorganger ooit doorgekeken (III), en het klopt dat een deel van de symptomen van M.E. en van CVD, zal ik maar schrijven, hetzelfde zijn. Aan de andere kant: Ik was zelden of nooit depressief tot 1991, M.E.-klachten of niet. Hoe het zij, zoals ik tegen haar opmerkte: Als "CVD" het toverwoord is waarmee ik in Holland wel hulp krijg, dan maar CVD. Het is in ieder geval een respektabel medisch etiket, en dat is al wat, is het niet voor mij dan voor haar.
 
 

 

Nedernieuws 3 september 2004