Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 2 december 2004             

 

Beste Freek,

Nedernieuwstijd, als is er niet veel Nedernieuws, zodat ik ook maar een oude krant gebruik.


1. Air Hollandia: Deze luchtvaartmaatschappij vloog vanuit de Nederlandse Antillen op Nederland, ging kortgeleden failliet, en blijkt nu voor ongeteld vele tientallen miljoen cocaïne ingevoerd te hebben, geld witgewassen te hebben etc., alles op directie-niveau.

Kortom: Hier was de drugshandel niet primair die van de bolletjesslikkers, die de passagiers van Air Hollandia waren, maar gebeurde het - kennelijk - systematisch, door de directie.


2. Ad Bos: Dit is "de klokkenluider" van "de bouwfraude". Hij wordt nu vervolgd door het OM vanwege wat hij gezegd heeft over zijn praktijken. De NRC kopt "Ad Bos: Ik ben bedonderd door justitie".

Ik noem het vooral omdat het zo typisch Nederlands is (in mijn ervaring, tenminste), en omdat de man wel degelijk de miljarden kostende bouwfraude heeft bekend gemaakt. En mijn aanname is dat "men" ook hem kapot willen maken, en dat een belangrijk deel van het motief van de vele ambtenaren die daar aan meewerken weer het "du skal ikke tenke at du er noen" is - een soort wraak van grauwe, kleine, laffe, gemankeerde collaborateurs die hun grijze, miezerige, achterbakse en armzalige leven proberen te wreken op alles en iedereen die niet net is als zij. (Ja, ik kan daar ook van meepraten.)

Overigens: Dit is ook weer zo'n affaire - net als: Drugs in de gemeente Amsterdam - waar héél moeilijk vat is te krijgen, eenvoudig omdat kennelijk alles wat ambtenaart en bestuurt en erbij betrokken is liegt, en de media veel minder in de waarheid dan in pakkende kreten en verkoop van losse nummers zijn geïnteresseerd. 


3. Prins Bernhard: Is niet meer, zoals ik aanneem dat je te Denemarken ook gehoord hebt, al weet ik dat niet. Hier loopt de krant ervan over: Alles herdenkt, memoreert, wijdt uit, geeft anecdotes, citeert Vrienden van de Prins (Jeroen Krabbé: waar 't naar "voormalig verzet" ruikt, ruikt het naar Krabbé, die weer eens een kans kreeg "leeg te lopen" voor de camera's, over Zijn Vriendschap, en "leeglopen" heeft hij ongetwijfeld véél geoefend voor spiegels) etc.

Gisteren, toen het overlijden plaatsvond (volgens de RVD - en ik kwalificeer omdat ik veel niet geloof) gingen de media, inclusief de radio, prompt in een stuip: Ingelaste nieuwsuitzendingen, omgooien van programma's etc., terwijl het toch allemaal leeg ritueel is over een man van 93, die voornamelijk, voorzover 'officieel', een ritueel leven heeft geleid, en over wie overigens vrijwel niks bekend is dat niet overgoten is met partijdige sauzen of RVD-misrepresentaties.

Het Volk lijkt het ook nogal koud te laten, afgezien van een idioot op de radio die stond te snikken "omdat me broer ook Bernhard heet en dat schept een band", want ondanks dat er "scouts" klaar staan "om de bloemen in ontvangst te nemen" zijn er maar enkele tientallen bossen.

Ik lees wel, nogal tot mijn verbazing, dat hij "een held van het verzet" was, in één kop; dat hij een "Hardgekookte communistenhater met beste kameraden" was (van iemand die van Amerikanismen houdt, kennelijk) in een andere kop en dat

Met een aantal communistische kameraden, zoals Gerben Wagenaar (vroeger) en Joop Wolff (later), onderhield Prins Bernhard de beste betrekkingen. Op de vraag hoe een hardgekookte communistenhater als hij (pro-NAVO, pro-Washington en anti-Moskou, en dat alles in het kwadraat) zo dik kon zijn met Kamerleden van de CPN gaf hij een even ongecompliceerd als ontwapenend antwoord: "Het zijn mijn vrienden en het maakt me niet uit welke politieke overtuiging mijn vrienden hebben." Die vriendschap, die van twee kanten kwam, dateerde uit de oorlog. Alles wat uit die tijd stamde, dat wil zeggen uit het verzet, was voor prins Bernhard onaantastbaar.

Tsja. Het schijnt waar te zijn dat vader een ridderorde kreeg in 1980 via Bernhard, op verzoek van Teengs Gerritsen. Maar overigens?


4. Komrij: Deze week heeft Komrij het over Wilders of beter: Over zijn kapsel, en heeft een ingezonden brief van een dominée die het over de "Waanzin van Komrij" heeft. Ik citeer:

In zijn waanzin roept Komrij Christenen op tot terrorisme, maar christenen strijden met het Woord, het woord des kruises

etc., want de dominée schijnt nooit te hebben gehóórd van kruistochten, inquisities, reformaties, contra-reformaties of het levend verbranden van ketters Uit Naam Van De Heer Die Voor Onze Zonden Stierf Aan Het Kruis. En ook heeft de dominée kennelijk nog nooit van de stijlfiguur die ironie heet gehoord.


5. Hirsi Ali: Enigszins tot mijn verbazing zijn de ingezonden brieven bij de NRC géén groot lofkoor op haar. Het varieert een beetje, en de hoogstgeleerde reactie is van een "prof.dr. Hoogerwerf, Politicoloog", met een evident even goede kennis van de geschiedenis als de zojuist geciteerde dominée:

"Reeds het Oude Testament zegt dat men vreemdelingen niet mag onderdrukken en dat voor hen eenzelfde wet als voor de joden geldt. De christenen waren in de eerste eeuwen tegen alle dwang op het gebied van het geloof. De koran zegt dat er in de godsdienst geen dwang is. Ook in de Middeleeuwen en in de tijd van de Reformatie waren er pleidooien voor verdraagzaamheid."

Wat allemaal waar is - alleen "vergeet" de man, of wéét kennelijk niets, van de vele honderdduizenden die terzelfdertijd vermoord werden, door hun eigen geloofsgenoten van een andere secte, of door aanhangers van een andere geopenbaarde godsdienst met een Heilig Boek. (Gibbon is hier weer zéér instruktief over, en vermakelijk als je vergeet dat hij het over vele honderdduizenden of diverse miljoenen moorden uit naam van Het Ware Geloof heeft, verricht door aanhangers van een ander Waar Geloof, zoals alle Ware Geloven in kwestie, naar men zegt, gewild door een Oneindig Liefhebbende, Almachtige, Alwetende Godheid, kennelijk met een passie Zijn schepselen gruwelijk te doen lijden gedurende hun leven, en dat bij voorkeur uit naam en in opdracht van Hem.)

Kortom, het is wéér precies zoals bijna alles in publiek Nederland, kennelijk sedert eeuwen - ik citeer het begin van Multatuli's

Idee 374: De oude heer Kappelman had 'n bui van wysbegeerte, en sprak aldus:
- Myn zoon, let op uw zeggen, meer dan op uw doen, en het zal u wèlgaan

Etc. Wat de Neerlander in grote meerderheid wil zijn mede-Neerlanders die even collaborerend conformistisch valsistisch huichelend zijn als zij zelf. Dàt is de Waarde en Norm van Neerlanderthaalse Politieke Correctheid: Spréken zoals iedereen; meeliegen en mee-poseren met de meute. Ik schreef er eerder over, en er staat behoorlijk veel in mijn aantekeningen bij Multatuli, en in "On "The Logic of Moral Discourse"".

Er zijn maar héél weinigen die dit kennelijk enigermate scherp zien, of althans de moed hebben tot eerlijkheid. Ik noem Goffman, The presentation of self in ordinary society, en Huizinga, Homo Ludens (De spelende mens) die allebei een behoorlijk helder besef hadden dat het feitelijke sociale leven van de mens opgebouwd is uit pose, spel, zelfverkozen ideologische wensdenkerij, opzettelijke blindheid, ontkenning van onwelgevallige feiten, lege maar populaire rituelen etc. In dit verband:


6. Leugen en dialektiek: Wat de afgelopen maand in Neerland - het is vandaag een maand geleden dat Van Gogh vermoord is - een stuk duidelijker was dan anders is hoezeer de bestuurders, en wie overigens publiek spreken, liegen en poseren:

Een Koningin met een inkomen van tientallen miljoenen die "de gelijkwaardigheid" predikt; een Em Pee met een fanaat godsgeloof dat iedere niet-gelovige voor eeuwig de hel belooft en die "Respect4all" loopt te belijden met een stupide polsbandje; de best getrainde en betaalde volksbedriegers uit de reclame die met een logisch volstrekt krankzinnige campagne "Ik haat haat" komen, en véél meer dergelijks. Overal mensen die precies het tegengestelde beweren te geloven dan ze evident doen, met een diep-serieus gezicht en veel gegalm en geronk, en die zeer zwaar beledigd reageren als je, als het jongetje en de kleren van de keizer, zegt dat ze liegen, poseren, spelletjes spelen, of de kluit proberen te belazeren, al dan niet goedwillend.

Of het dit soort verschijnsel was dat Hegel of Marx tot de dialektiek bewoog betwijfel ik, maar feit is dat je in de meeste gevallen méér waarheid krijgt door in publiek verkondigde meningen en toespraken alle voorkomens van "niet" te vervangen door "niet niet" en in iedere zin zonder "niet" een grammaticaal "niet" te zetten, en dan alle voorkomens van "niet niet" te verwijderen. Resultaat: Een tekst die exact het tegenstelde stelt van wat de brontekst doet, maar die vrijwel zeker waarachtiger is dan wat oorspronkelijk publiek en met een stemmig uitgestreken kop beweerd werd.

Hoe het zij: Het verwarrende is dat het overgrote deel van de maatschappelijke werkelijkheid die mensen optrekken ideologische leugen en/of wensdenkerij is; dat een zeer groot deel van politieke uitingen pogingen tot (her-)definieren van situaties zijn, vrijwel altijd valselijk, oneerlijk, en in het verborgene; en dat wie dit ter sprake brengt daarmee zowel zijn maatschappelijke onaangepastheid bewijst als grote risico's loopt als gek beschouwd te worden, eenvoudig omdat de grote meerderheid wéét te liegen, en wéét dat ook de leugen miljoenvoudig verloochend wordt, en dat laatste bovendien fanaat, dogmatisch en agressief, want de leugen is de basis van het maatschappelijke, zoals dit feitelijk bestaat. (Dit is ook een in beginsel goede verklaring voor de logisch waanzinnige "Ik haat haat"-campagne: Een evidente Politiek Correcte leugen, dus dáárom miljoenvoudig wenselijk en gratis vermenigvuldigd door alle pers-media.)

Was het altijd zo? Ja en nee. Ja, voor de doorsnee en de meerderheid van dommen, want die kunnen eenvoudig niet anders of beter. Nee, in de zin dat hier en daar, over het algemeen in betrekkelijke kleine gemeenschappen, meer oog was voor de werkelijke feiten, en meer kans ze althans te probèren enigermate helder en onbevooroordeeld te bespreken. Maar weer: Ja, en helemaal tegenwoordig heerst de leugen statistisch wereldwijd en miljardvoudig, omdat miljarden dagelijks urenlang en met welbehagen evidente ficties, evidente wensdenkerij en evidente leugens consumeren via de TV, en dat graag wíllen, want - geloven ze of willen ze publiek pretenderen - het is Ons Geloof, en betreft de Woorden van Onze Leiders, en het zijn Onze Ficties, en Onze Idealen. De grote meerderheid wil géén waarheid, tenzij deze spoort met de eigen ideologie, en niemand van de eigen groep schaadt of in een onprettig daglicht stelt.

Want, myn zoon, aldus is de mensch geschapen, dat hy veel onreins kan slikken, doch geenszins uwe woorden òver onreinheid.

Maar goed - ik dwaal wat af naar meer filosofische en logische kwesties, zoals je ziet.  


Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 2 december 2004