Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

                                                          

Naar samenvatting en links (begin) - Laatst
=Nedernieuws full screen     = Nedernieuws in frame


Ik heb een - gelukkig voor hem - gelukkig in Denemarken levende broer, die ik regelmatig tracht te vermaken met wat ik "Nedernieuws" ben gaan noemen, opdat hij enigszins bij de Nedertijd blijve, en wete wat er geschiedt in het Neerlanderthalië waarin ikzelf zo moeilijk, zo pijnlijk, en zo armzalig ben gedwongen te verblijven, sinds vele jaren, als invalide slachtoffer van de Amsterdamse drugsmafia geleid - gedoogd - gesteund - geholpen - beschermd (wat is het juiste woord voor zoveel zo smerige bestuurlijke corruptie?) door B&W van Amsterdam, en als Amsterdams invalide bijstands-Untermensch, goed voor 400 euro in de maand om van te leven, en al ben ik summa cum laude afgestudeerd, en al had ik een promotie-plaats kunnen hebben en kunnen promoveren als B&W van Amsterdam mij niet veel liever dood zag.

Overdrijf ik? Wel, lezer - wees ongelovig én lees ME in Amsterdam - zie ook overzicht - én lees de brief van prof. dr. Molenaar in antwoord waarop B&W weigerde - voor de minimaal duizendste keer sinds 1988, toen ik durfde te protesteren tegen bij mij inpandig ggevestigde hardddrugs handelende eigenaren van een coffeeshop MET B&W-vergunning van burgemeester Van Thijn - te antwoorden en de GG&GD van Amsterdam, die zo dolgraag junken vertroetelt, steunt, en helpt, van nieuwe tanden, nieuwe kleren, nieuwe behuizing, en methadon en heroïne voorziet mij naar het Leger des Heils verwees "als u dan hulp nodig hebt":

 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Telefoon: 020-5256832
Fax: 020-6390026
E-mail:
[email protected]macmail.psy.uva.nl

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 

De reactie hierop zowel van de GG&GD-directie als van B&W was dat ik ... me maar bij het Leger des Heils moest vervoegen als ik hulp nodig had. Sindsdien wil ik niets meer met de gemeente Amsterdam van doen hebben, die iedere junk de afgelopen 26 jaar duizenden malen beter behandeld heeft dan mij, en daar p.p. zéér veel keer meer geld in geïnvesteerd heeft dan in mij, zogenaamd om ze "te reïntegreren in de maatschappij" - wat IK dus evident niet waard ben.

Hélaas ben ik invalide, helaas krijg ik sinds 1988 systematisch geen enkele hulp in Amsterdam, kennelijk omdat ik mij verzette tegen de harddrugshandelaars-vermomd-als-coffeeshop die mij met moord bedreigden als ik protesteerde tegen hun gigantische overlast, en mochten drugshandelen met een vergunning van Ed van Thijn, harddrugshandelaars-beschermer "uit naam van de idealen van de Februaristaking" - afgezien van minimale en geminimaliseerde bijstand, als invalide Amsterdammer en dus richtte ik mij op 30 augustus 2004 tot mijn broer MET kopie aan mijn huisarts - en hier vangt Nedernieuws aan, en is verder te volgen via de pijlenknoppen en overigens redelijk voorzien van links naar andere delen van mijn site, voorzover relevant. (Maar voor het moment start e.e.a. per 3 september.)


Nawoord 29 juli 2007: Prof.dr. Molenaar is sindsdien geëmigreerd.


samenvatting en links:

Nedernieuws 2004 Bijzonderheden
   (Er is veel meer, trouwens)
30 augustus Over ontstaan en reden voor Maartensz.org (dit bestand)


3 september Geert, Ayaan, Neelie, Nederjournaille o.a.
4 september An Authorized Interview with Job Cohen, Mayor of Amsterdam.
7 september Freek, Bram, JeejPeej de EmPee o.a.
8 september Cohen, Van Traa
11 september Terreur, nedergraaien, liefde o.a.
13  september Terreur, voetbalspreekkoren o.a.
18 september Parlementaire enquete, voetbalspreekkoren, JeejPeej o.a.
23 september A Hughes, Hazes, troonrede, Neelie o.a.
23 september B      maartensz.org bestaat
28 september Hazes o.a.


1 oktober Oltmans, Neelie, Ahold, Donner, Nieuwenhuyzen, Shell o.a.
2 oktober Over Sinterklaas
3 oktober Aksie in Neerland
6 oktober Anne Frank en Normen en Waarden o.a.
12 oktober Ruud the ass-grabber, Tonnino, homofielen o.a.
17 oktober Tokkies o.a.
21 oktober Ontbijbeling en dechristificatie o.a.
24 oktober Bijbel, CPN o.a.
29 oktober Prinsessen, Shell, Bijbel o.a.
30 oktober CPN


2 november A Ruud the ass-grabber, Van Gogh
2 november B Van Gogh zoals ik hem kende
3 november Van Gogh; brief aan Ebru Umar d.d. 2-8-2003
4 november Brenninkmeyer, huismus, Ruud the ass-grabber, Van Gogh o.a.
5 november Holman, Durlacher, Van Gogh, Van Aartsen o.a.
6 november Vakbondsaksie, Bommelding, Kinderrechters, Van Gogh o.a.
8 november Kuitert, Zalm, Submission, Van Gogh o.a.
9 november Van Oijen, AIVD, Van Gogh, Gibbon + geluk, JeejPeej's proza
10 november Vlaams Blok, Den Haag, taalgebruik, AIVD, Van Gogh o.a.
11 november Site bestaat 8 jaar, LPF, JeejPeej, schoonmoeder, Van Gogh o.a.
12 november Nieuws, Koningin, JeejPeej, Donner, PKK, Nieuw Rechts o.a.
13 november Arrestaties, Cohen, Bernhard, Zwan, JeejPeej, Huygen, Elian o.a.
14 november Submission, Aboutaleb, godslastering
15 november Godslastering, Aboutaleb, Etty, "ik haat haat" o.a.
16 november Godslastering, Buruma, Pim, JeejPeej, haters van haat o.a.
17 november Godslastering, Pim vs Wim, OM, hysterie, Buikhuisen, Phillips
18 november AIVD, Cohen, Hirsi Ali, Komrij, Donner, IQ en politiek o.a.
23 november Verdonk, Hirsi Ali, polsbandjes, Mohammed + Gibbon
25 november Van de Ven, Hofland, Komrij, Abrahams, Asscher en Cohen o.a.
27 november Donner, JeejPeej, Amsterdam, Hirsi Ali, Van Gogh o.a.
30 november Van Aartsen, Wilders, Hirsi Ali + Gibbon


2 december Air Hollandia, Ad Bos, Bernhard, Komrij, Hirsi Ali, leugens
4 december Zeitgeist, kaas, inburgeren, Bernhard, NRC, Oera Linda
5 december Beledigde Denen, Duitsland, totalitairisme, Book of Insults
8 december Nedervergasser, Wilders, De Hond, Faber, Hirsi Ali, klimaat
12 december "Nedernieuws", Van de Lande, Rosenmöller, vader, Van Gogh o.a.
15 december Bernhard, laatstewilpil, geweld, Van Gogh
17 december Brouwer, Dictionary, Hofland, onderwijs, polsbandjes2005


4 maart TGO's van diverse soorten
9 maart Vrijheid van meningsuiting
14 maart Halsema over hysterisch Holland
24 maart De Graaf, Balkenende, Nuon, Halsema, vrije meningsuiting, Verdonk


19 mei Filosofie, élite, grondwet, Zalm, B&W, Liu Binyan


11 juni Bouwfraude, Nederlanders, Intelligent Design, Balkenende o.a.
20 juni Softdrugs, Neerlanders, Donner, Balkenende, Wollstonecraft


8 juli Moraal, burgemeesters, doden, Live 8, De Kadt, populair vermaak
29 juli Toonder, Intermediar, Lubbers, Mohammed, Terrorisme, Totalitair


31 augustus Omroepen, Perzen, zorguitvreters, 't Oog, terrorisme, corruptie


10 september corruptie, SGP, De Vries, universiteiten, justities, veiligheid, terreur
27 september Maecenassen, Hogervorst, Doderer, Hazes, corruptie, Karremans


3 oktober Melchers, Spijkers, corruptie, Lubbers, Donner, NS herdenkt
15 oktober Site, Lubbers, Cohen, Pechtold, Verdonk, Butter, politie, HBO o.a.
24 oktober Van der Louw, Adelmund, tijdschriften, economie, Tacitus, bestuur
28 oktober Adelmund, onderwijs, Spijkers, geschiedenis
29 oktober Het Terrorisme


2 november Poetin, PRDV, Schiphol, Terreur, Van Gogh, Afrekeningen, Schama
6 november Terreur, Ali, Withuis, onderwijs
12 november Ayaan Hirsi Ali, ME/CFS
18 november Site, ME, mus, bedreigingen, drugs, Sévèke, cellenbrand, Hermans


12 december Haarlemmermeer, geheimen, terrorisme, Hofstadgroep, Friedman
20 december Haarlemmermeer, PRDV, Verdonk, Nederlands, "zorg"stelsel o.a.